Burda Auction (Filatelie Burda)
NÁPOVĚDA & FAQ           
Odborné články
Převodník katalogových čísel
Galerie
  Vzácnosti z našich aukcí
  Objevená falza
  Naše sbírka

Katalog - všeobecný
Katalog ČSR I - dle Pofis
Katalog ČSR II - dle Pofis
Katalog ČaM - dle Pofis

Sběratelství / Galerie / Vzácnosti z našich aukcí

/ 9 (426) Další > Konec >>

Foto galerie


Aukce Číslo položky Vyvolávací cena Uskutečnená cena
Aukce 47 925 110000 110000
1922-1927 SG.105s, Jiří V. 100£ červená / černá, SPECIMEN, bezvadná s původním lepem, zk. Bartels, kat. * £3.250; exkluzivní a zřejmě neopakovatelná nabídka slavné "stolibrovky"

Foto galerie


Aukce Číslo položky Vyvolávací cena Uskutečnená cena
Aukce 47 752 110000 110000
1840 SG.2, Penny Black černá, TD 5, písmena Q-K, původní lep, plný až široký střih; bezvadná kvalita, atest RPSL, kat. £12.500, mimořádná nabídka, atestované čisté Penny Black se vyskytuji i na světovém filatelistickém trhu jen ojediněle!

Foto galerie


Aukce Číslo položky Vyvolávací cena Uskutečnená cena
Aukce 47 2485 140000 145000
1950 Pof.TL558/561, Celostátní výstava PRAHA 1950, celý neroztrhaný tiskový list (téměř celý náklad byl roztrhán na 4-bloky); ojedinělá nabídka, na trhu se vůbec nevyskytuje, kat. 160.000Kč kurzívou

Foto galerie


Aukce Číslo položky Vyvolávací cena Uskutečnená cena
Aukce 47 1123 46000 60000
1593-1762 SBÍRKY] HABSBURSKÁ MONARCHIE / SIGNETY zcela mimořádná sbírka 40 (!) listin předkolkového a prvních kolkových období, ex. Kořínek, tištěné kolky - signety od první emise z období vlády Leopolda I. 1686 - mj. 2x 45kr, 4x 60kr (!), dále moravské tereziánské kolky - emise 1749; 2x 2kr + 2x smíšená frankatura kolků 2kr + 3kr emise 1762, dále 2x 15kr, 2x 45kr (Koř.13-15), Chebsko 3kr + 1x blanket s kolkem 3kr (Koř.12), dále množství nekolkovaných berních kvitanci, dlužních úpisů, svatební smlouva, propuštění z poddanství, výpis ze zemských desek trhových, městské listiny apod., téměř všechny s podpisy významných šlechticů usedlých v českých zemích, mj. Jan Hartvík z Nostic (1610-1683), prezidentem rady nad apelacemi, nejvyšší komorník Království českého, nositel Řádu Zlatého rouna; Marie Filipina hraběnka z Harrachu, rozená z Thunu, dále rody Metternich, z Thurnu, Valdštejna apod., rovněž několik císařských pečetí, dále např. mapa Markrabství moravského, autor Seutter, kolorovaná rytina z poloviny 18. století; zpracováno jako studijní sbírka s popisy a komentáři k jednotlivým listinám a kolkových emisí, odhadní cena 80.000Kč, výjimečná nabídka, rozhodně stojí za prohlídku!!

Foto galerie


Aukce Číslo položky Vyvolávací cena Uskutečnená cena
Aukce 47 2396 80000 130000
2396 Alb.M125(2x4), Tiso (Jubilejní) 10Ks fialová, dvě spojená NEZOUBKOVANÁ vodorovná 4-zn. meziarší s dolním okrajem (!), luxusní, zk. Mahr BPP a Möbs, na dolním meziarší navíc značka "M.D.V.P./ pošta", kat. 120.000Sk. Původně existovalo pouze 10ks těchto 4-zn. meziarší, po II. světové válce dochovány 2ks (dnes znám 1ks) + pouze tento 1ks dvou spojených 4-zn. meziarší; UNIKÁT, neopakovatelná nabídka, mimořádně vzácné!

Foto galerie


Aukce Číslo položky Vyvolávací cena Uskutečnená cena
Aukce 46 48 50000 62000
1852 Sass.10, Znak 50 Baj modrá, velmi pěkná kvalita, s původním lepem a plným střihem, v atestu Raybaudi zmíněno nepatrné (leggermente) opravení; kat. 30.000€, jako neupotřebená je tato známka velmi vzácná a na trhu zcela nedostupná, mimořádná nabídka!

Foto galerie


Aukce Číslo položky Vyvolávací cena Uskutečnená cena
Aukce 46 739 50000 72000
1874 MENDEL Gregor Johann (1822–1884), zakladatel genetiky, kolkovaná kvitance s vlastnoručním podpisem, 2 listinné kolky emise 1870, otisk pečetě augustiniánského kláštera Svatého Tomáše na Starém Brně; velmi dobrý stav, mimořádně zajímavé, hledané i v zahraničí!

Foto galerie


Aukce Číslo položky Vyvolávací cena Uskutečnená cena
Aukce 46 1892 60000 60000
1968 XIV. sjezd KSČ, nevydané zn. 30h a 60h, kompletní řada luxusních 10-bloků, vzhledem k okupaci ČSR známky nebyly vydány a dodatečně byl celý náklad skartován; výjimečný výskyt celých 10-bloků

Foto galerie


Aukce Číslo položky Vyvolávací cena Uskutečnená cena
Aukce 46 1069 10000 10500
1918 ZT 2. úprava V. kresby - vodorovně čárkovaná srdíčka, plný štítek, světle zelený odstín, otisk štočku na silnějším bílém papíru; specialisty hledané, zk. Vrba

Foto galerie


Aukce Číslo položky Vyvolávací cena Uskutečnená cena
Aukce 46 1682 48000 52000
1944 Alb.N115-N118, Pred ohnivým drakom, kompletní nezoubkovaná série v krajových 4-blocích (!), na zadní straně M.D.V.P. POŠTA; luxusní, nejmenší výskyt v nezoubkované variantě ze všech známek Slovenska 1939-45; kat. 76.800Sk++, chybí v naprosté většině sbírek a exponátů, zcela mimořádné, na trhu poprvé po 70 letech v nabídce!!

Foto galerie


Aukce Číslo položky Vyvolávací cena Uskutečnená cena
Aukce 46 1538 5000 11500
1939 Pof.15, Strečno 2,50Kč, levý dolní rohový 4-blok se širokým okrajem a DČ 1A; luxusní, zk. Mr, na trhu se prakticky nevyskytuje!

Foto galerie


Aukce Číslo položky Vyvolávací cena Uskutečnená cena
Sálová Aukce 45 893 150000Kč 210000Kč
1863 SG.34a, LEGENDÁRNÍ CHYBOTISK Britannia 1Sh v modré, namísto v černé barvě; tyto "errors of colour" v barvě známek 1 Penny (SG.23) se po dodání na Barbados nikdy nedostaly do oběhu, náklad poslán zpět tiskárně Perkins Bacon s výjimkou několika kusů, jež si ponechal tajemník guvernéra J.R. Holligan a opatřil je křížovým škrtem pera; dnes je známo pouhých 14ks této známky, většinou s odstraněným přeškrtnutím, a tedy více či méně poškozených, což je případ i našeho exempláře (poškození v horní části v místě původního škrtu lze považovat za nevýznamné vzhledem ke vzácnosti), jinak pěkný a velmi reprezentativní kus, úplná "rough perforation"; atest A.P.S. a Friedl Exp. Committee - H. Bloch a E. Müller, dle poznámky na atestu zakoupeno v aukci Harmer, Rooke Co. 1959 Ezrou D. Cole (jeden z nejslavnějších obchodníků v celé historii filatelie, Hall of Fame APS), dále ex. Peter Jaffé (Roll of Distinguished Philatelists, Tapling Medal, FIP Class d’Honneur), kat. £18.000, jedná se o neopakovatelnou nabídku jedné z významných rarit koloniální klasiky!

Foto galerie


Aukce Číslo položky Vyvolávací cena Uskutečnená cena
Sálová Aukce 45 273 180000 240000
1870-1915 [SBÍRKY] NĚMECKÉ KOLONIE velká silně obsazená sbírka německých kolonií ve velkém 32-listovém zásobníku, vše roztříděno dle území a jednotlivých vydání s popisy, obsahuje zn. a série ze všech německých koloniálních území, počínaje Německou Novou Guineou a konče kolonií Togo, dále německá pošta v Číně, Maroku a v Turecku, převažují ražené zn., lepší položky ověřené nebo s fotoatesty, část i nerazítkované většinou se stopou, obsahuje mj. tyto položky: z každého území nerazitkovanou sérii Císařská jachta, z lepších hodnot Kamerun Mi.25aA, hodnota 5M, DR DUALA 4.12.13 - 2x fotoatest, kat. 6.500€, Kiatschou Mi.24-27 dolarové koncovky, se stopou, kat. 4.200€, Marianen Mi.1I se stopou, kat. 2.000€, Mi.19 raz. SAIPAN 1/3 10 s fotoatestem, Marschall - Inseln Mi.V37e s DR JALUIT 15.4.95 a fotoatestem, kat. 1.000€, Mi.25, Mi.1 Ia s raz. JALUIT 10.11.99, fotoatest, kat. 2.600€, Samoa Mi.19, 5M s raz. SALAIULA 13.2.07, fotoatest, kat. 600€, Togo Mi.9, raz. AVHEGAME 13.6.12, fotoatest, kat. 3.000€, různá razítka, výstřižky, pásky a bloky atd., dle majitele celkem katalog 52.000€, ojedinělá sbírka s mnoha špičkovými kusy, v takové velikosti u nás poprvé v aukci!

Foto galerie


Aukce Číslo položky Vyvolávací cena Uskutečnená cena
Sálová Aukce 45 2851 70000 70000
1967 Pof.PL1651, Umění 67 - sv. Bartoloměj a sv. Tomáš 1,60Kčs, celý PL 4+1KN, pouze s jedním kupónem (!); na 44. aukci prodáno za 80.000Kč, velmi vzácný výskyt, kat. 90.000Kč kurzívou

Foto galerie


Aukce Číslo položky Vyvolávací cena Uskutečnená cena
Sálová Aukce 45 2763 60000 60000
1952 1952 Pof.A691/692VV, aršík BRATISLAVA 1952 s vynechanou perforací (!); dvl, jinak pěkná kvalita, u nás poprvé v aukci, velmi vzácné!

Foto galerie


Aukce Číslo položky Vyvolávací cena Uskutečnená cena
Sálová Aukce 45 805 60000 60000
1854-1857 1854-1857 SG.23, Viktorie 2P modrá, TD 4, písmena T-D, perforace 14, průsvitka "Malá koruna"; uprostřed lehký ohyb, několik skvrnek, původní lep (!) a bezvadně zachovalá perforace, kat. £12.000, velmi vzácná známka!

Foto galerie


Aukce Číslo položky Vyvolávací cena Uskutečnená cena
Sálová aukce 44 314 10000 66000
1860 Mi.1b, Polské království 10Kop, modrá / karmínová, tmavé odstíny z počátku tisku z neopotřebované desky, na malém výstřižku s červeným raz."76" Nowo – Alexandrya ( dnešní Pulawy), signováno, bezvadná kvalita, v kat. Fischer je doplatek na toto razítko cca 2 000,-zl., mimořádná nabídka vzácné známky!

Foto galerie


Aukce Číslo položky Vyvolávací cena Uskutečnená cena
Sálová aukce 44 1200 8000 36000
1854 FJ I./ výstřižek s mimořádnou frankaturou kolků emise C.M. 1854, hodnoty 20fl + 18fl + 16fl + 12fl !!, znehodnoceno černým raz. berního úřadu v Telči; kat. Bouček 22.500Kč, výjimečná nabídka, uprostřed přehyb mimo kolky

Foto galerie


Aukce Číslo položky Vyvolávací cena Uskutečnená cena
Sálová aukce 44 1126 20000 74000
1876 MENDEL Gregor Johann (1822–1884), zakladatel genetiky, kolkovaná kvitance s vlastnoručním podpisem, listinné kolky emise 1875, otisk pečetě augustiniánského kláštera Svatého Tomáše na Starém Brně; velmi dobrý stav, mimořádně zajímavé, hledané i v zahraničí!

Foto galerie


Aukce Číslo položky Vyvolávací cena Uskutečnená cena
Sálová aukce 44 1839 20000 80000
1920 Pof.155TV2, 50h červená bez hlavy!, svislá rohová 3-páska s dolním okrajem s počítadlem, ZP 71, 81 a 91, nepatrný šikmý ohyb přes dolní zn.; oblíbená a sběrateli hledaná dekorativní tisková vada!, zk. + atest Ša, kat. min. 45.000Kč, vhodný objekt do výstavního exponátu

Foto galerie


Aukce Číslo položky Vyvolávací cena Uskutečnená cena
Sálová aukce 44 2592 80000 155000
1945 Pof.A360/362, Košický aršík s vynechanou černošedou barvou, bez hodnoty 5K a bez státního znaku (!); unikátní exemplář s původním lepem (šmouhy od zašpinění), dosud známy pouze 3 kusy: 1ks se skartačním uhlopříčným škrtem žlutou tužkou, 1ks bez lepu (prodán na aukci Majer za 250.000 Kč) a tento jediný s lepem; u nás poprvé v aukci, zcela výjimečná nabídka!, vhodné i jako investice

Foto galerie


Aukce Číslo položky Vyvolávací cena Uskutečnená cena
Sálová aukce 44 2345 140000 220000
1943 Pof.A111; Mi.Bl. I, Heydrichův aršík / Heydrich Block, ještě o 2mm větší rozměr 101x148mm, II. typ, perforační rámec A, číslo aršíku "225"; náklad 1.000ks, distribuováno ale jen cca 500ks! Zcela ojedinělá nabídka, dle katalogů nejcennější aršík z celé světové filatelie (!), chybí v naprosté většině sbírek; mimořádně hezká kvalita, jen zcela nepatrná stopa po nálepce na horním a dolním okraji, zk. Mahr BPP

Foto galerie


Aukce Číslo položky Vyvolávací cena Uskutečnená cena
Sálová aukce 44 874 70000 105000
1924 1924 SG.42a, přetiskové vydání "Zbraně a idoly" 5P na 2½P ultramarínová, PŘETISK PŘEVRÁCENÝ; bezvadná kvalita, atest R.P.S. London; kat. £3.500, dle dostupných pramenů existuje pouze 20ks těchto známek, zřejmě neopakovatelná nabídka této koloniální rarity!

Foto galerie


Aukce Číslo položky Vyvolávací cena Uskutečnená cena
Sálová aukce 44 529 70000 70000
1858 Mi.2, "Volská hlava" 54 Parale modrozelená na zeleném papíru, na výstřižku s červeným DR JASSY MOLDOVA; krásné barvy, zk. Richter, Kohl, Bühler; atest Heimbüchler, kat. 6.000€ ++, mimořádná kvalita, "Volské hlavy" jsou jedny z ikonických známek evropské klasiky!

Foto galerie


Aukce Číslo položky Vyvolávací cena Uskutečnená cena
Sálová aukce 44 2593 350000 350000
1945 Pof.A360/362N, nevydaný Košický aršík s obloukovitým nápisem; neoříznutý horní okraj, velmi dobrá kvalita, zachováno maximálně 15 kusů, výjimečná nabídka u nás jako 3. kus!

Foto galerie


Aukce Číslo položky Vyvolávací cena Uskutečnená cena
Sálová aukce 43 1124 28000 96000
1962 Mi.648B-655B, Divadelní umění, kompletní nezoubkovaná série, s lepem, svěží; hledaná emise!, kat. 10.000€

Foto galerie


Aukce Číslo položky Vyvolávací cena Uskutečnená cena
Sálová aukce 43 1792 30000 62000
1920 ZT hodnoty 125h, Pof.140, knihtiskový otisk 25-bloku bez nápisu rytce E. Karla, v černé barvě na křídovém kartónu, neopracované okraje, otisk kompletní pomocné desky k výrobě 100ks archu, obsahuje 6ks ST; několik natržení v okraji, 2x ulomený roh, zk. Kar, ex Karásek; velmi vzácný výskyt (!), obdobný kus z rozprodeje exponátu Hanacek realizován v Sálové aukci 38 za 68.000Kč

Foto galerie


Aukce Číslo položky Vyvolávací cena Uskutečnená cena
Sálová aukce 43 881 64000 72000
1848 SG.8, Viktorie 2P modrá "POST PAID"; velmi pěkný kus, tisk vykazuje všechny znaky SG.5 "Earliest Impressions" - výrazné neporušené čáry pozadí šikmé i svislé (kat. £24.000); nicméně zřejmě pro tenký papír použitý pro "Early Impressions" určeno v atestu P. Schellera jako SG.8 - kat. £8.000, atraktivní exemplář přechodného tisku earliest / early s krásným centrickým razítkem!

Foto galerie


Aukce Číslo položky Vyvolávací cena Uskutečnená cena
Sálová aukce 43 1753 120000 120000
1925 ZT Rytina, tzv. "Americký zkusmý tisk", otisk rytiny bez hodnoty s odlišnou kresbou, v hnědé barvě, bílý papír bez průsvitky, rozměr 102x114 mm; fotoatest Kar, nepochybně patří mezi nejvzácnější zkusmé tisky u čs. známek!

Foto galerie


Aukce Číslo položky Vyvolávací cena Uskutečnená cena
Sálová aukce 43 673 66000 72000
1867-1883 SG.127, Viktorie 5Sh světle růžová, průsvitka maltézský kříž; bezvadný kus s původním lepem, mimořádná kvalita zoubkování, atest BPA, podepsán mj. legendární Robson Lowe, kat. £11.000, velmi vzácná známka!

Foto galerie


Aukce Číslo položky Vyvolávací cena Uskutečnená cena
Sálová aukce 43 120000 120000
1899 MUCHA Alfons (1860–1939), Otčenáš - La Pater, Nr.461, kompletní francouzské vydání!!, rozměr grafických listů 40x30cm, náklad pouze 400ks; Otčenáš je vůbec nejvýznamnější počin Alfonse Muchy v oblasti ilustrace knihy, zde v podobě celostránkových dvanáctibarevných kamenotiskových litografií, plných symboliky a secesních dekorativních prvků. V Paříži vydal Champenois, uvolněná vazba, jinak velmi dobrý stav, zcela ojedinělá nabídka, mimořádně vzácné

Foto galerie


Aukce Číslo položky Vyvolávací cena Uskutečnená cena
Sálová aukce 43 1387 22000 47000
1878 MENDEL Gregor Johann (1822–1884), zakladatel genetiky, kolkovaná kvitance s vlastnoručním podpisem, listinné kolky emise 1877, otisk pečetě augustiniánského kláštera Svatého Tomáše na Starém Brně; bezvadný stav, mimořádně zajímavé, hledané i v zahraničí!

Foto galerie


Aukce Číslo položky Vyvolávací cena Uskutečnená cena
Sálová aukce 43 668 140000 140000
1841 SG.14h, Viktorie 2P modrá, písmena A-J, s ČERVENÝM RAZÍTKEM TYPU 1844; bezvadná kvalita, atest Brandon, kat. £28.000, exkluzivní britská rarita!

Foto galerie


Aukce Číslo položky Vyvolávací cena Uskutečnená cena
Sálová aukce 43 1792 90000 130000
1925 Pof.195 II P4, Rytina 2Kč, 2-páska se vzácnou svislou průsvitkou P4 (!); velmi pěkný kus, ex Karásek, viz vyobrazení Vzácnosti str. 89, fotoatest Kar, kat. 100.000Kč, jedná se o jeden z nejvzácnějších exemplářů, dosud je známa pouze tato jediná 2-páska!!

Foto galerie


Aukce Číslo položky Vyvolávací cena Uskutečnená cena
Sálová aukce 43 1760 30000 62000
1925 Pof.180-182, Olympijský kongres, průsvitky P5-P8, kompletní řada všech 4 průsvitek v unikátních 6-blocích, až na 3 bloky vše s levým okrajem; svěží, zk. a označeno Kar, kat. jen zn. ve všech průsvitkách 66.000Kč, zcela ojedinělá nabídka kvality a kompletnosti!

Foto galerie


Aukce Číslo položky Vyvolávací cena Uskutečnená cena
Sálová aukce 42 1288 2400 46000
1845 BOROVSKÝ Karel Havlíček (1821-1856), český básník, novinář, ekonom a politik, RIEGER František Ladislav (1818–1903), český politik a publicista, POSPÍŠIL Jaroslav (1812-1889), významný obrozenecký nakladatel atd., vlastnoruční podpisy na ručně psaném pozvání Průmyslové jednoty české na generální schůzi, česky a německy, zajímavý text; zcela mimořádný dokument z období Národního obrození, křížem přeloženo

Foto galerie


Aukce Číslo položky Vyvolávací cena Uskutečnená cena
Sálová aukce 42 1987 150000 150000
1919 Pof.49IIa, Znak 3K tmavě červená, široký formát (!), II. typ přetisku; ze zahraniční sbírky, zk. Hefer + fotoatest Darmietzel + garanční certifikát Beneš, pěkně centrovaný kus vzácné známky, kat. 250.000Kč

Foto galerie


Aukce Číslo položky Vyvolávací cena Uskutečnená cena
Sálová aukce 42 1090 200000 200000
1870 Persiphila 2a, Lev - I. vydání Baqeri, 2 Shahis, OBOUSTRANNÝ TISK, vzadu převrácený; nahoře malé poškození okraje, jež je bezvýznamné vzhledem ke vzácnosti, atest Sadri, vyobrazeno v monografii Farahbakhsh "Early lion stamps of Iran"; dle kat. Persifila jsou známé POUZE 3 EXEMPLÁŘE a uvedena katalogová cena $40.000, zcela mimořádná nabídka!

Foto galerie


Aukce Číslo položky Vyvolávací cena Uskutečnená cena
Sálová aukce 42 795 100000 100000
1846 POŠTMISTROVSKÁ PROVIZORIA - PROVIDENCE - RHODE ISLAND Sc.10X2a, kompletní 12-zn. arch, 11x hodnota 5c + 1x 10c, originální lep, 5 zn. **, bez obvyklých zeslabení, vzhledem ke vzácnosti tohoto celku několik nepodstatných drobných skvrnek na lepu; atesty The Philatelic Foudation N.Y. 1988 a 2005, kat. $5.500, kompletní arch poprvé v nabídce!, mimořádná příležitost

Foto galerie


Aukce Číslo položky Vyvolávací cena Uskutečnená cena
Sálová aukce 42 794 1000000 1000000
1846 POŠTMISTROVSKÁ PROVIZORIA - MILLBURY, MASSACHUSETTS Sc.7X1, Washington 5c černá na namodralém papíru, na výstřižku, velmi pěkný střih, výborně zachovalá barva, s červeným kruhovým raz. MILBURY FEB.6. Ms. (1847), lehký lom zcela nepodstatný vzhledem ke vzácnosti, atest The Philatelic Foundation N.Y. 1976; existuje pouze 19ks!!, z toho pouze 3 na výstřižku, kat. $50.000, zcela mimořádný exemplář jednoho z nejvzácnějších poštmistrovských provizorií USA, neopakovatelná nabídka!

Foto galerie


Aukce Číslo položky Vyvolávací cena Uskutečnená cena
i-obchod 1260000
1848 SG.8/8a, MODRÝ MAURITIUS "POST PAID", early impression, vodorovná 3-páska, známková pole 7-9, levá známka s chybotiskem "PENOE" !, velmi pěkná barva, vzácná lehká modrá razítka, hezký široký střih, pouze pravá známka vpravo dole zastřižena zčásti do rohu obrazu známky, v levé krajní známce v horním rohu drobná světlina - způsobena odpadnutím smítka z papíru, lehký přehyb v horním okraji nepodstatný vzhledem ke vzácnosti tohoto celku, světová rarita a unikát, není nám znám žádný podobný kus, ex Dale–Lichtenstein a ex Kanai !, atest BPA; kat. £29,000++, mimořádná a neopakovatelná nabídka

Foto galerie


Aukce Číslo položky Vyvolávací cena Uskutečnená cena
i-obchod 760000
1886 SG.18a, přetisková Královna Viktorie "One/Penny" na 6d zelená, silné břevno "thick bar", razítko "A07", ZP 1, nejvzácnější známka Dominiky !, přetištěn pouze 1 arch a z toho silným břevnem pouze horní řada - existuje tak pouhých 6 známek s touto odchylkou přetisku !, vlevo dole chybí krajní zoubek, nepodstatné vzhledem ke vzácnosti, atesty Holcombe (1996), Brandon (1997) and B.P.A. (1998), kat. £18,000, neopakovatelná nabídka

Foto galerie


Aukce Číslo položky Vyvolávací cena Uskutečnená cena
Sálová aukce 41 676 24000 320000
1848 SG.8, MODRÝ MAURITIUS "POST PAID", early impression, vydáno bez lepu, mimořádně kvalitní kus s bezvadným střihem, barva zachována v původním zářivém odstínu, atesty A. Diena a M. Brettl, v atestu M. Brettl zmíněno malé podložení v dolní části (zcela nepatrné), kat. £32.000, neopakovatelná nabídka této extrémně raritní a ikonické známky!

Foto galerie


Aukce Číslo položky Vyvolávací cena Uskutečnená cena
Sálová aukce 41 586 500000 500000
1846 POŠTMISTROVSKÁ PROVIZORIA - ST. LOUIS Sc.11X4, Znak 5c, "St. Louiský mědvěd", papír šedofialový "greay lilac", plný střih na 3 stranách, těsný střih jen v levém horním rohu, červené městské razítko + ruční znehodnocení perem, varianta s čárkou v "S" ve slově POST, takřka neznatelný šikmý přehyb, pozorovatelný pouze ze zadní strany zn., kat. $55.000, přiloženy fotoatesty The Philatelic Foundation New York 1980 a RPSL 2008; tento mimořádný kus obohatí každou prestižní sbírku známek USA, "St. Louiský medvěd" patří mezi klasické světové rarity!

Foto galerie


Aukce Číslo položky Vyvolávací cena Uskutečnená cena
Sálová aukce 41 1740 80000 160000
1920 ZT kompletní tiskový list, 12-známkový soutisk, Hradčany s plným hodnotovým štítkem 3x3 kusy + Muchova Dívka v kroji 3ks, druhá úprava druhého návrhu E. Karla v červeno-fialové barvě na křídovém papíru bez lepu, viz Monografie I (str. 122); několik stop po nálepce + 3 světliny v horním okraji; mimořádně vzácný zkusmý tisk, v ČR nabízen poprvé v aukci!

Foto galerie


Aukce Číslo položky Vyvolávací cena Uskutečnená cena
Sálová aukce 41 60000 74000
1858 BUENOS AIRES Mi.4, Sc.5, Barquito ("Parníček") 5Ps oranžová, mimořádně kvalitní exemplář, výrazná barva, hezký otisk modrého razítka; zk. Diena, Thier, Bernichon, kat. $3.000, rarita klasického období, zřejmě neopakovatelná nabídka!

Foto galerie


Aukce Číslo položky Vyvolávací cena Uskutečnená cena
Sálová aukce 41 929 3000 27000
1927 Ba.22a, 10Kč, série O 016

Foto galerie


Aukce Číslo položky Vyvolávací cena Uskutečnená cena
Sálová aukce 41 2511 900 13000
1939 Zsf.15, 1,60Kč olivová, levý dolní rohový 4-blok, velký, ze 100-zn. PA, dole ÚO - úzké okraje, DZ 1A, přetisk z dolní části přetiskové desky (identifikace podle DV na ZP 81); zk. Gi, kat. Fö 1.300Sk

Foto galerie


Aukce Číslo položky Vyvolávací cena Uskutečnená cena
Sálová aukce 41 1758 1500 11000
1918 ZT hodnoty 5h v sytě červené barvě, V. kresba, dolní rohový 4-blok s počitadly, doklad o postupném opracování TD, na křídovém papíru, zk. Gi

Foto galerie


Aukce Číslo položky Vyvolávací cena Uskutečnená cena
Sálová aukce 41 974 2000 14000
1951 Ba.N10, 100Kčs nevydaná, série A16
/ 9 (426) Další > Konec >>SBĚRATEL
Poslední aktualizace:
01.05.2016 21:40
:: © Burda Auction, s.r.o (Filatelie Burda) - Pořádání aukcí, prodej a nákup filatelistického a dalšího sběratelského materiálu (Filatelie, Poštovní známky, Celiny, Celistvosti, Dopisy, Filokratie, Pohlednice a dalších) ::