Burda Auction (Filatelie Burda)
NÁPOVĚDA & FAQ               
Odborné články
Převodník katalogových čísel
Galerie
  Vzácnosti z našich aukcí
  Objevená falza
  Naše sbírka

Katalog - všeobecný
Katalog ČSR I - dle Pofis
Katalog ČSR II - dle Pofis
Katalog ČaM - dle Pofis

Sběratelství / Galerie / Vzácnosti z našich aukcí

/ 8 (386) Další > Konec >>

Foto galerie


Aukce Číslo položky Vyvolávací cena Uskutečnená cena
i-obchod 1260000
1848 SG.8/8a, MODRÝ MAURITIUS "POST PAID", early impression, vodorovná 3-páska, známková pole 7-9, levá známka s chybotiskem "PENOE" !, velmi pěkná barva, vzácná lehká modrá razítka, hezký široký střih, pouze pravá známka vpravo dole zastřižena zčásti do rohu obrazu známky, v levé krajní známce v horním rohu drobná světlina - způsobena odpadnutím smítka z papíru, lehký přehyb v horním okraji nepodstatný vzhledem ke vzácnosti tohoto celku, světová rarita a unikát, není nám znám žádný podobný kus, ex Dale–Lichtenstein a ex Kanai !, atest BPA; kat. £29,000++, mimořádná a neopakovatelná nabídka

Foto galerie


Aukce Číslo položky Vyvolávací cena Uskutečnená cena
i-obchod 760000
1886 SG.18a, přetisková Královna Viktorie "One/Penny" na 6d zelená, silné břevno "thick bar", razítko "A07", ZP 1, nejvzácnější známka Dominiky !, přetištěn pouze 1 arch a z toho silným břevnem pouze horní řada - existuje tak pouhých 6 známek s touto odchylkou přetisku !, vlevo dole chybí krajní zoubek, nepodstatné vzhledem ke vzácnosti, atesty Holcombe (1996), Brandon (1997) and B.P.A. (1998), kat. £18,000, neopakovatelná nabídka

Foto galerie


Aukce Číslo položky Vyvolávací cena Uskutečnená cena
Sálová aukce 41 676 24000 320000
1848 SG.8, MODRÝ MAURITIUS "POST PAID", early impression, vydáno bez lepu, mimořádně kvalitní kus s bezvadným střihem, barva zachována v původním zářivém odstínu, atesty A. Diena a M. Brettl, v atestu M. Brettl zmíněno malé podložení v dolní části (zcela nepatrné), kat. £32.000, neopakovatelná nabídka této extrémně raritní a ikonické známky!

Foto galerie


Aukce Číslo položky Vyvolávací cena Uskutečnená cena
Sálová aukce 41 586 500000 500000
1846 POŠTMISTROVSKÁ PROVIZORIA - ST. LOUIS Sc.11X4, Znak 5c, "St. Louiský mědvěd", papír šedofialový "greay lilac", plný střih na 3 stranách, těsný střih jen v levém horním rohu, červené městské razítko + ruční znehodnocení perem, varianta s čárkou v "S" ve slově POST, takřka neznatelný šikmý přehyb, pozorovatelný pouze ze zadní strany zn., kat. $55.000, přiloženy fotoatesty The Philatelic Foundation New York 1980 a RPSL 2008; tento mimořádný kus obohatí každou prestižní sbírku známek USA, "St. Louiský medvěd" patří mezi klasické světové rarity!

Foto galerie


Aukce Číslo položky Vyvolávací cena Uskutečnená cena
Sálová aukce 41 1740 80000 160000
1920 ZT kompletní tiskový list, 12-známkový soutisk, Hradčany s plným hodnotovým štítkem 3x3 kusy + Muchova Dívka v kroji 3ks, druhá úprava druhého návrhu E. Karla v červeno-fialové barvě na křídovém papíru bez lepu, viz Monografie I (str. 122); několik stop po nálepce + 3 světliny v horním okraji; mimořádně vzácný zkusmý tisk, v ČR nabízen poprvé v aukci!

Foto galerie


Aukce Číslo položky Vyvolávací cena Uskutečnená cena
Sálová aukce 41 60000 74000
1858 BUENOS AIRES Mi.4, Sc.5, Barquito ("Parníček") 5Ps oranžová, mimořádně kvalitní exemplář, výrazná barva, hezký otisk modrého razítka; zk. Diena, Thier, Bernichon, kat. $3.000, rarita klasického období, zřejmě neopakovatelná nabídka!

Foto galerie


Aukce Číslo položky Vyvolávací cena Uskutečnená cena
Sálová aukce 41 929 3000 27000
1927 Ba.22a, 10Kč, série O 016

Foto galerie


Aukce Číslo položky Vyvolávací cena Uskutečnená cena
Sálová aukce 41 2511 900 13000
1939 Zsf.15, 1,60Kč olivová, levý dolní rohový 4-blok, velký, ze 100-zn. PA, dole ÚO - úzké okraje, DZ 1A, přetisk z dolní části přetiskové desky (identifikace podle DV na ZP 81); zk. Gi, kat. Fö 1.300Sk

Foto galerie


Aukce Číslo položky Vyvolávací cena Uskutečnená cena
Sálová aukce 41 1758 1500 11000
1918 ZT hodnoty 5h v sytě červené barvě, V. kresba, dolní rohový 4-blok s počitadly, doklad o postupném opracování TD, na křídovém papíru, zk. Gi

Foto galerie


Aukce Číslo položky Vyvolávací cena Uskutečnená cena
Sálová aukce 41 974 2000 14000
1951 Ba.N10, 100Kčs nevydaná, série A16

Foto galerie


Aukce Číslo položky Vyvolávací cena Uskutečnená cena
Sálová aukce 41 927 10000 60000
1926 Ba.21a, 20Kč, série CH

Foto galerie


Aukce Číslo položky Vyvolávací cena Uskutečnená cena
Sálová aukce 41 1788 1500 9000
1918 ZT hodnoty 200h, II. kresba, Pof.22, zkusmý tisk v černé barvě, neopracované okraje, 20-blok (!), 3x vodorovný lom, z toho v dolní řadě přes známky; přesto zajímavé a ve víceblocích již ojedinělé

Foto galerie


Aukce Číslo položky Vyvolávací cena Uskutečnená cena
Sálová aukce 41 912 6000 36000
1919 Ba.14, 1000Kč, 1. emise, série D

Foto galerie


Aukce Číslo položky Vyvolávací cena Uskutečnená cena
Sálová aukce 41 431 9000 15000
1884 Mi.39y, Znak 7R, bezvadný kus s malou nálepkou, zk. Dr.Jem, kat. 950€; v této kvalitě zcela ojedinělý exemplář a ozdoba každé sbírky Ruska!

Foto galerie


Aukce Číslo položky Vyvolávací cena Uskutečnená cena
Sálová aukce 41 1253 15000 28000
1580 RUDOLF II. (1576–1611), římský císař, český král, uherský král atd., vlastnoruční podpis na česky psaném posélacím listu - misivu, adresováno měšťanům královského města České Budějovice, dáno na Pražském 5. února 1580, podpis nejvyššího kancléře Království českého Vratislav II. z Pernštejna (1530-1582), první šlechtic z českých zemí, který obdržel od španělského krále Filipa II. prestižní řád Zlatého rouna; rané období vlády Rudolfa II., navíc list v českém jazyce, velmi vzácné, na zadní straně slabší otisk pečeti, stopy stáří, přesto velmi dobrý stav, zcela výjimečná nabídka

Foto galerie


Aukce Číslo položky Vyvolávací cena Uskutečnená cena
Sálová aukce 41 1507 9000 13000
1633 [SBÍRKY] KOMENSKÉHO MAPA MORAVY mapa Markrabství moravského Jana Amose Komenského podle jeho původní rytiny pocházející z roku 1624, mědirytina 39x44,5cm, tento exemplář z roku 1633 pochází z dílny vlámského rytce Henrika Hondia, text Amsterodami: Excudit Henricus Hondius, vlámský text na rubu, viz Mollova sbírka v Moravské zemské knihovně; mimořádně dobrý stav, výjimečná nabídka

Foto galerie


Aukce Číslo položky Vyvolávací cena Uskutečnená cena
Sálová aukce 41 1741 22000 22000
1918 ZT hodnoty 20h v oranžově červené barvě, konečná podoba II. kresby včetně vyplnění levého horního a středního pásu orámování, viz Monografie I (str. 82 a obr. 108), na křídovém papíru formátu 122 x 96mm; vzácný výskyt, specialisty hledané, ve všech rozích stopy po více nálepkách, zk. Kar

Foto galerie


Aukce Číslo položky Vyvolávací cena Uskutečnená cena
Sálová aukce 41 1914 37000 39000
1919 Pof.89, Turul 1f, IV. typ přetisku; velmi dobrá kvalita, pěkně centrovaná zn. i přetisk, zk. G. Bühler, Gi, Mr, Kar + 3 majetnické zn., fotoatest Karásek, kat. 58.000Kč

Foto galerie


Aukce Číslo položky Vyvolávací cena Uskutečnená cena
Sálová aukce 41 2143 30000 30000
1920 Pof.L2A Is, I. letecké provizorium 24Kč/500h hnědá, TD 2, ZP 35, I. typ spirály, ŘZ 13¾; zk. a označeno Kar, velmi vzácná a hledaná známka ze spojených typů

Foto galerie


Aukce Číslo položky Vyvolávací cena Uskutečnená cena
Sálová aukce 41 1667 17000 17000
1945 1945 Pof.385, Moskevské 1K červená, levý dolní rohový 10-blok s vynechanou dolní perforací a s DV 91 - skvrna před štítkem čepice; výjimečná nabídka, kat. - , -

Foto galerie


Aukce Číslo položky Vyvolávací cena Uskutečnená cena
Sálová aukce 41 2745 30000 37000
1970 Pof.PL1820VV, Světová výstava EXPO 70 - Osaka, hodnota 2Kčs, nezoubkovaný PL (!), který chybí i v těch nejvýznamnějších sbírkách ČSR II., na trhu se vůbec nevyskytuje, u nás poprvé v aukci; v kat. POFIS cena proškrtnuta, svěží, mimořádně zajímavé, RR!

Foto galerie


Aukce Číslo položky Vyvolávací cena Uskutečnená cena
Sálová aukce 41 2833 20000 33000
1968 Pof.PL1718VV, Znak Prahy 1Kčs, nezoubkovaný PL (!), na známkovém papíru bez lepu, zcela ojedinělý výskyt, u nás poprvé v aukci; specialisty velmi hledané, kat. POFIS dokonce vůbec neuvádí !

Foto galerie


Aukce Číslo položky Vyvolávací cena Uskutečnená cena
Sálová aukce 41 802 12000 31000
1943 THAJSKÁ OKUPACE - území okupovaných britských kolinií přenechané Japonskem Thajsku 19. 10. 1943, SG.TK5, Znak 10C fialová, bezvadný kus, atest BPA, kat. (jen) £450, velmi vzácné a na trhu prakticky nedostupné vydání, zřejmě neopakovatelná nabídka!

Foto galerie


Aukce Číslo položky Vyvolávací cena Uskutečnená cena
Sálová aukce 41 693 40000 40000
1902 SG.92b přetisk UGANDA na B.E.A. ½ Anna zelená, původní lep, v místě nálepky část lepu chybí, převrácený přetisk, velmi pěkný kus s atestem RPSL, kat. £2.000, ex. G.T. Krieger, jeden z nejvýznamnějších chybotisků celé britské Afriky, existuje pouze několik kusů!

Foto galerie


Aukce Číslo položky Vyvolávací cena Uskutečnená cena
Sálová aukce 40 781 45000 105000
1861 SG.14d, Dřevoryt 4P modrá; bez lepu, šikmý lom, pěkný střih, kat. pro * £32.000, na požádání atest RPSL, atraktivní a vzácné

Foto galerie


Aukce Číslo položky Vyvolávací cena Uskutečnená cena
Sálová aukce 40 635 1900000 1900000
1840 SG.2, Penny Black černá, 6-blok, čistý, poštovně nepoužitý, písmena LD-MF z TD 11 (!); obvyklé původní lomy, v levém okraji známky LE malá prasklinka, velmi pěkný celek s bezvadným střihem a výborně zachovaným odstínem barvy, známka MF luxusní s neporušeným lepem (!), znalecké vyjádření N.Granger (BPA) "...important rarity", jedná se o unikát, od TD 11 je znám pouze jediný další 6-blok, kat. cca £330.000, neopakovatelná možnost akvizice prestižního kusu, ex. Sir H.Cripps, nejhodnotnější položka, jaká se kdy na tuzemském trhu nabízela!

Foto galerie


Aukce Číslo položky Vyvolávací cena Uskutečnená cena
Sálová aukce 40 1973 170000 520000
1919 Pof.56(4K+1KN), Spěšné - trojúhelník 5h zelená s 5 kupóny (4K + 1KN), výborný stav; tato výjimečná kupónová varianta chybí i v těch největších sbírkách ČSR I.; dle Karáskovy publikace "Vzácnosti a zajímavosti čs. známek" existují pouze 3 exempláře(!), vzhledem k celkovému i teoreticky možnému počtu existujících kusů v katalozích podceněno; zk. Gi a Mr, kat. 250.000Kč RRR!

Foto galerie


Aukce Číslo položky Vyvolávací cena Uskutečnená cena
Sálová aukce 40 958 50000 72000
1993 Ba.6c, 200Kč, proužek "REPUBLIQUE DU ZAIRE", série A 06 262350, pěkný kus

Foto galerie


Aukce Číslo položky Vyvolávací cena Uskutečnená cena
Sálová aukce 40 37 74000 74000
1953 Mi17b, Maury 18b, Napoleon III. 1Fr tmavě karmínová, 5-blok + 1(!), na výstřižku s razítkem 3256, stopy stáří, 4ks bezvadné, výrazná barva, unikátní celek této drahé známky, kat. 60.000€, neopakovatelná nabídka pro exponát či velkou sbírku klasiky !

Foto galerie


Aukce Číslo položky Vyvolávací cena Uskutečnená cena
Sálová aukce 40 637 1840 98000
1840 SG.5, Twopence Blue, modrá, písmena L-I, vzácnější TD 2, nepoužitá známka vylepená na dopise zaslaném do Walesu tamnímu poručíku střelecké brigády s informacemi o použití právě vydaných známek! "these stamps will fee any letter with..weight more than 1/2 ounce to any post of England, Scotland, Ireland or Wales...In passing thru (through) the postoffice they are marked to prevent their being used a second time", mimořádně zajímavý dobový dokument začínajícího známkového poštovního provozu ve Velké Británii; neopakovatelná příležitost, kat. pro nepoužitou * £35.000

Foto galerie


Aukce Číslo položky Vyvolávací cena Uskutečnená cena
Sálová aukce 40 90 74000 74000
1945 Mi.1-14, Lokální vydání Ponte Chiasso s přetiskem C.L.N. PONTE CHIASSO na italských známkách Mi.650-662, 663-665; velmi malý náklad, Mi.1-10 200ks, 11-13 100ks, 14 50ks!, zk. Raybaudi, Mi.14 k dispozici atest Raybaudi + Sorrani, kat. Sass. 20.000€, kat. Michel 7.000€ - podceňuje, ojedinělá nabídka

Foto galerie


Aukce Číslo položky Vyvolávací cena Uskutečnená cena
Sálová aukce 40 916 5000 17500
1919 Ba.14, 1000Kč, SPECIMEN, série D 0108871

Foto galerie


Aukce Číslo položky Vyvolávací cena Uskutečnená cena
Sálová aukce 40 2346 2800 105000
1920 Pof.SO24-25, Masaryk 500h šedá + 1000h hnědá, u obou hodnot výrazný posun přetisku nahoru, specialisty hledané

Foto galerie


Aukce Číslo položky Vyvolávací cena Uskutečnená cena
Sálová aukce 40 1483 3000 15500
1924 PUCCINI Giacomo (1858-1924), světoznámý italský operní skladatel a významný představitel verismu, autor oper Turandot, Tosca, Manon Lescaut, atd.; vlastnoruční podpis s věnováním na vlastní fotografii velkého formátu (16x23cm); vzácné

Foto galerie


Aukce Číslo položky Vyvolávací cena Uskutečnená cena
Sálová aukce 40 1664 2000 15500
1859/1860 NĚMCOVÁ Božena (rozená Barbora Novotná, později Barbora Panklová, 1820-1862), významná česká spisovatelka, kabinetní portrétní fotografie, ateliér Eckert; velmi vzácné, často publikováno v literatuře

Foto galerie


Aukce Číslo položky Vyvolávací cena Uskutečnená cena
Sálová aukce 40 2650 27000 28000
1939 Zsf.21, 5Kč zelená, 2x rohová miniatura s DZ 1 a 1A, svislé a vodorovné kupóny, spojené typy přetisků I+II; zk. Gi, Koz, Mü, Slovenský filatelista, 1x dvl, 1x částečně oddělená perforace, chybí i ve špičkových exponátech, kat. 44.000Sk

Foto galerie


Aukce Číslo položky Vyvolávací cena Uskutečnená cena
Sálová aukce 40 2681 18000 30000
1942 Zsf.N66, nevydaná Hlinková mládež 1,30 + 1Ks modrá, levý horní rohový 4-blok s průsvitkou P2 + zn. s levým okrajem, průsvitka P1; zk. Gi, luxusní, kat. 30.000Sk

Foto galerie


Aukce Číslo položky Vyvolávací cena Uskutečnená cena
Sálová aukce 40 1674 25000 54000
1917-1920 [SBÍRKY] ČESKOSLOVENSKÉ LEGIE/ SIBIŘ unikátní sbírka přes 800ks ! dobových fotografií, převážně z působení československých vojsk na Rusi 1917-1920, obsahuje řadu zcela mimořádných fotografií vojenské techniky - obrněné vozy, obrněné vlaky, letadla, zbraně atd., rovněž množství záběrů z fronty, zákopy, opevnění, dále budovy, prostředí, vojáci atd.; vše nalepeno na listech s popisem, album vázáno v kůži, velké rozměry 52x 35x10cm, vpředu pojednání vysvětlující vznik alba příslušníkem čs. legionářských vojsk, věnování s podpisem Edvarda Beneše a generála Rudolfa Medka, atd.; zcela ojedinělý soubor historicky zajímavých dobových fotografií, neopakovatelná příležitost

Foto galerie


Aukce Číslo položky Vyvolávací cena Uskutečnená cena
Sálová aukce 40 1409 15000 20000
1790 LEOPOLD II. (1747-1792), římský císař, český a uherský král, tištěný daňový výnos z doby vlády, s vlastnoručním podpisem "Leopoldus", několik kontrasignatur, suchá císařská pečet, dáno ve Vídni 26. 10. 1790; mimořádná kvalita, díky krátkému období vlády Leopolda II. (1790-1792) jsou jeho podpisy nejvzácnější ze všech císařských autografů od dob Ferdinanda I.

Foto galerie


Aukce Číslo položky Vyvolávací cena Uskutečnená cena
Sálová aukce 40 1181 7000 7000
1916 Řád Za vojenské zásluhy, III. stupeň - komandér bez válečné dekorace

Foto galerie


Aukce Číslo položky Vyvolávací cena Uskutečnená cena
Sálová aukce 40 1367 6500 9000
1932-47 1932-1947 Řád rumunské hvězdy s meči, 2. typ (1932-1947) na válečné stuze (1938-1944), komandér; originální etue

Foto galerie


Aukce Číslo položky Vyvolávací cena Uskutečnená cena
Sálová aukce 39 1821 1500 32000
1920 CHUST - OBSAZENÍ RUMUNSKEM pohlednice adresovaná do Nagy Varadu vyfr. rumunskou zn. 15b s DR HUSZT 920 Feb.17., doplněno řádkovým raz. vojenské cenzury CENZURAT/ ORADEA MARE, krátké období obsazení a možnosti vzniku podobných celistvostí, bez poškození

Foto galerie


Aukce Číslo položky Vyvolávací cena Uskutečnená cena
Sálová aukce 39 1698 2000 34000
1853-55 POLENA, NAGY-SZÖLLÖS, BEREGSZÁSZ, HUSZT, MUNKÁCS 5ks skládaných dopisů a výstřižku vyfr. zn. I. emise hodnoty 3Kr a 9Kr, Mi.3, 4, pěkné otisky raz.; 3x sklad přes známku

Foto galerie


Aukce Číslo položky Vyvolávací cena Uskutečnená cena
Sálová aukce 39 1733 1000 11500
1916 POŠTOVNA - ÖRHEGYALJA / POSTAI ÜGYN. R-dopis vyfr. zn. Turul 35f s rámečkovým raz. poštovny; kat. Gebauer 2553/1, vzadu příchod LIEBOCH, dekorativní malý formát, zajímavé

Foto galerie


Aukce Číslo položky Vyvolávací cena Uskutečnená cena
Sálová aukce 39 1124 180000 180000
1857-59 SG.7, Královna Viktorie 8P hnědá, Perkins Bacon, průsvitka hvězda, dv, částečně nový lep, extrémně vzácná klasická známka v dobrém střihu, kat. * £28.000, zcela mimořádná nabídka!

Foto galerie


Aukce Číslo položky Vyvolávací cena Uskutečnená cena
Sálová aukce 39 764 320000 320000
1840 SG.V1, Penny Black VR, připravená v dubnu 1840 jako "Official Stamp", tzv. nevydaná, náklad stažen, dochovalo se jen několik exemplářů; písmena I-I, nepatrná dv při dolním okraji, zcela bezvýznamná vzhledem ke vzácnosti známky; velmi pěkný kus s původním lepem a bezvadným střihem, atest BPA, kat. £32.000, proslulá britská rarita a zřejmě neopakovatelná nabídka!

Foto galerie


Aukce Číslo položky Vyvolávací cena Uskutečnená cena
Sálová aukce 39 1030 80000 80000
1898 NIGER COMPANY TERRITORIES, poštovní úřad BURUTU, přední strana velkého dopisu, či adresní štítek balíku se 31 známkami GB, emise Královna Viktorie 1883, s černými rámečkovými DR THE ROYAL NIGER COMPANY...BURUTU, zasláno do Londýna, tranzitní DR LIVERPOOL; velmi pěkný stav, zřejmě největší známá frankatura z této destinace (jen jako samostatné známky s DR BURUTU kat. £3.040), zcela raritní koloniální celistvost a neopakovatelná nabídka!

Foto galerie


Aukce Číslo položky Vyvolávací cena Uskutečnená cena
Sálová aukce 39 2174 60000 62000
1919 Pof.48II, Znak 2K tmavě modrá, široký formát (!); bezvadná kvalita, zk. Be a Wallner, kat. 75.000Kč

Foto galerie


Aukce Číslo položky Vyvolávací cena Uskutečnená cena
Sálová aukce 39 2401 100000 105000
1920 pohlednice zaslaná do Vídně, vyfr. 3-páskou hodnoty 40h se spojenými typy lipových lístků, Pof.154A ST, HZ 14, podací DR DRNHOLEC 8.V.21; bez poškození, fotoatest Karásek, unikátní celistvost se spojenými typy v 3-pásce, údajně dosud známy pouze 3ks celistvostí, ex. Karásek, ex. Klein

Foto galerie


Aukce Číslo položky Vyvolávací cena Uskutečnená cena
Sálová aukce 39 1014 100000 100000
1859 dopis zaslaný do Cape Town, vyfrankovaný zn. 2x SG.38, Lapirot, Královna Viktorie 2P modrá, intermediate print, známky zůstaly bez znehodnocení razítky, zajímavá celistvost přepravená parníkem Imperador, vzadu červené příchozí DR CAPE TOWN; různé střihy a lehký lom, atest BPA, podpis mj. Robson Lowe, kat. jako 2ks * £15.000, mimořádná nabídka!
/ 8 (386) Další > Konec >>SBĚRATEL
SBĚRATEL
Poslední aktualizace:
21.11.2014 15:10
:: © Burda Auction, s.r.o (Filatelie Burda) - Pořádání aukcí, prodej a nákup filatelistického a dalšího sběratelského materiálu (Filatelie, Poštovní známky, Celiny, Celistvosti, Dopisy, Filokratie, Pohlednice a dalších) ::