Burda Auction (Filatelie Burda)
HELP & FAQ           
Contacts

About us
  Our team
  Experts
  Archive of company news
  Membership in clubs

Buyers
Consignment

Trading Terms
Files for suppliers

Links
Promotional materials

About us / Contacts / Files for suppliers

 

Dodavatelé - formulář pro soupis položek

Připravili jsme pro vás formulář pro soupis položek pro dodavatele. Formulář je ve formátu PDF (Portable Document Format) a můžete si jej snadno vytisknout na své tiskárně.

Žádáme vás, abyste tento formulář použili pro vytvoření soupisu položek nabízených do naší aukce či internetového obchodu. Formulář je navržen tak, aby co možná nejvíce urychlil ruční zadávání vašich položek do systému a zavedený standard zabezpečil větší přehlednost.

Do budoucna plánujeme zavedení elektronické podoby formuláře, do něhož budete moci doplňovat přímo přes internetové rozhraní.

Vysvětlivky:
Číslo: Pořadové číslo v seznamu.
Druh: Vyplňte, o jaký materiál se jedná. Například: Známka, celina, dopis, pohlednice, sbírka, foto, plakát, kniha...
Jakost: Použijte zavedené filatelistické symboly pro čistou či raženou známku, prošlou či neprošlou celinu, dopis a jejich kombinace. Viz Zkratky a vysvětlivky.
Kategorie: Vyplňte příslušný filatelistický obor. Například: ČSR I., ČaM, Francie, Polní pošta, Letecká pošta, Sport (motiv), Poštovny, Perfiny, ...
Rok: U samostatné známky a neprošlé celiny rok vydání, u celistvostí rok použití. U sbírek lze psát rozmezí let, např. 1918-39.
Katalogové č.: Uveďte katalogové číslo a zkratku příslušného katalogu, např.: Pof.2 (= katalog Pofis, Hradčany 3h fialová), Mi.138 (= katalog Michel, známka s číslem 138 u příslušné země), Zsf.98 (= katalog Zväzu slovenských filatelistov, Pribina 50h zelená).
Katalogová cena: Uveďte cenu, kterou uvádí příslušný katalog.
Popis: Doplňující slovní popis dané položky.
Vyvolávací cena: Vaše navržená vyvolávací cena.
A/O A = zařazení do aukce, O = zařazení do obchodu. Zakroužkujte vaši volbu.

Dodavatelé - formulář pro soupis položek (PDF)
SBĚRATEL
Last update:
24.11.2017 11:10
:: © Burda Auction, s.r.o (Filatelie Burda) - Pořádání aukcí, prodej a nákup filatelistického a dalšího sběratelského materiálu (Filatelie, Poštovní známky, Celiny, Celistvosti, Dopisy, Filokratie, Pohlednice a dalších) ::