Archiv / Odborné články / Ozdobné telegramy

21.01.2011   Autor: Vilém Bulant, exkluzivně pro Burda Auction; Počet zobrazení: 10394

Koncem listopadu 2010 byla v Poštovním muzeu v Praze ukončena výstava s názvem "Užitá grafika ve službách pošty - ozdobné telegrafní blankety I. republiky". Protože tyto blankety včetně obálek se staly poslední dobou předmětem zvýšeného sběratelského zájmu, připomeňme si jejich přehled, výtvarnou podobu a také další informace zjištěné v Národním archivu.


Výstava představila přijaté i nepřijaté návrhy předních výtvarníků, které byly zaslané do soutěže vypsané Ministerstvem pošt a telegrafů v roce 1933. Odborná porota vybrala některé práce pro použití v telegrafním provozu a to některé bez připomínek a některé s doporučením pro jejich úpravu. Pro začátek bylo uvažováno využít zkušebně nejprve tři blahopřejné a jeden kondolenční blanket a jejich používání v telegrafním provozu se datuje od I.čtvrtletí 1934. Také ostatní návrhy vybrané komisí byly postupně zaváděny do praxe a celkem jich bylo použito 13. Z toho bylo 11 blahopřejných a 2 kondolenční.
 
Jako poštovní tiskopisy byly blankety označeny 770 Lx a příslušné obálky 777 Lx. Za zkratkou Lx následuje pořadové číslo blanketu a obálky (1 až 13). Dále je zde zkratka jazykové mutace a to „č." pro českou verzi, „č.n." pro česko - německou verzi a „sl." pro slovenskou verzi. Toto značení bylo na tiskopisech používáno až do vyhlášení Protektorátu Čechy a Morava, kdy bylo nově použito označení jazykové mutace zkratkou „n.č." , tedy německo - česká verze. Později byla zkratka zcela vypuštěna. Na konci tiskového značení bylo v závorce uvedeno období tisku, skládající se z římského označení čtvrtletí a arabsky vyznačeného letopočtu. Tiskové označení na blanketech a obálkách je vlevo dole s výjimkou obálky Lx7. Na tisku blanketů a obálek se podílelo celkem 6 pražských tiskáren, různým počtem druhů a objednaných nákladů.
 
Pro tisk tiskopisů byl požadován papír dřevaprostý, ofsetový, plně klížený, s gramáží 100g/1m² pro blankety a pro obálky 70g/m². Pro tiskopisy Lx6 a Lx10 byl navíc požadován papír chamois. Dobré vlastnosti papíru byly vyžadovány nejen pro zajištění kvalitního tisku výtvarného řešení, ale také aby se při vypisování tiskopisů do papíru nerozpíjel inkoust.
 
Blankety i obálky používané za I.republiky byly s výjimkou tiskopisu Lx2 používány i za okupace se stejným pořadovým značením. Na Slovensku po vyhlášení samostatnosti byly zavedeny tiskopisy se zcela novými výtvarnými motivy a odlišným tiskovým značením. Po osvobození bylo u některých tiskopisů změněno pořadové číslo i když výtvarné řešení bylo beze změn. První náklady ještě mají i zkratku jazykové mutace „č", ale později již uváděna nebyla. Používání některých tiskopisů je zaznamenáno až do 50 let minulého století, kdy nastoupily nové motivy poplatné své době, byli využiti další výtvarníci, změnil se formát blanketů a pod. Konec posledních ozdobných blanketů je dán 1.dubnem 2010, kdy byl také ukončen provoz telegrafní služby.
 
Že byly ozdobné blankety u veřejnosti v oblibě, dokazuje výkaz o jejich roční spotřebě z roku 1940, kterou Poštovní hospodářská ústředna oznámila poštovní správě Ministerstva dopravy Praha, společně s požadavkem na doplnění skladových zásob:
Lx1180.000 kusů
  Lx6 100.000 kusů
 Lx11 100.000 kusů
 Lx2 nepoužíván  Lx7 80.000 kusů
  Lx12 60.000 kusů
 Lx3 140.000 kusů
  Lx8 120.000 kusů
  Lx13 40.000 kusů
 Lx4 50.000 kusů
  Lx9 30.000 kusů
   
 Lx5100.000 kusů  Lx10 80.000 kusů
   
 

Specializace

Nejvíce se týká tiskopisů tištěných v době protektorátu, kdy bylo zaznamenáno nejvíce změn. První vydání ještě vycházejí s původních prvorepublikových vydání, ale pozdější vydání doznávají změny zejména v použití typů písma v předtisku pro služební údaje. Zde se vyskytují protektorátní tiskopisy s předtiskem malými písmeny a nebo velkými písmeny, buď typem písma grotesk nebo antikva. První náklady ještě mají zkratku pro jazykovou mutaci „n.č.", pozdější náklady jsou již bez této zkratky. U některých tiskopisů lze najít i další odchylky u jednotlivých nákladů.

  Základní přehled blanketů a obálek

tiskopis *)- nepoužitý
[Kč]
- použitý
[Kč]
Lx1
Zaměření telegramu : blahopřejný
Výtvarné řešení : FIALA Václav (15.7.1896 - 25.6.1980)
Signatura : V.Fiala
Tiskárna : fa. A.Haase Praha, areál Anežského kláštera
 obr obr

 blanket

 obálka

 80

 70

 50

40

Lx2
Zaměření telegramu : blahopřejný - různé příležitosti
Výtvarné řešení : POSPÍŠIL Antonín (2.6.1909 - 5.10.2008)
Signatura : A.P.
Tiskárna : nezjištěna
 obr obr

 blanket

 obálka

 600

500

 500

400

Lx3
Zaměření telegramu : blahopřejný
Výtvarné řešení : FISCHEROVÁ-KVĚCHOVÁ Marie (24.3.1892 - 2.6.1984)
Signatura : MFK
Tiskárna : Česká grafická unie a.s. Praha, Svobodova 1
Specializace : Po osvobození bylo označení změněno na Lx4 a tyto blankety jsou ve dvou provedeních - s předtiskem pro služební údaje a bez předtisku.
 obr obr

 blanket

 obálka

 80

70

 50

40

Lx4
Zaměření telegramu : kondolenční
Výtvarné řešení : TRNKA Jiří (24.2.1912 - 30.12.1969)
Signatura : tj
Tiskárna : Průmyslová tiskárna Praha
 obr obr

 blanket

 obálka

 200

150

 150

120

Lx5
Zaměření telegramu : blahopřejný
Výtvarné řešení : FISCHEROVÁ-KVĚCHOVÁ Marie (24.3.1892 - 2.6.1984)
Signatura : MFK
Tiskárna : V.Neubert a synové, grafický umělecký ústav a nakladatelství Praha Smíchov 1040
 obr obr

 blanket

 obálka

 80

70

 50

40

Lx6
Zaměření telegramu : blahopřejný
Výtvarné řešení : FIALA Václav (15.7.1896 - 25.6.1980)
Signatura : V.F.
Tiskárna : V.Neubert a synové, grafický umělecký ústav a nakladatelství Praha Smíchov 1040
Specializace : Po osvobození bylo označení změněno na Lx5 a blankety jsou ve dvou provedeních - s předtiskem pro služební údaje a bez předtisku.
 obr obr

 blanket

 obálka

 150

120

 100

80

Lx7
Zaměření telegramu : blahopřejný
Výtvarné řešení : DILLINGER Petr (17.9.1899 - 24.4.1954)
Signatura : Dillinger
Tiskárna : fa. A.Haase Praha, areál Anežského kláštera
 obr obr

 blanket

 obálka

 100

80

 80

70

Lx8
Zaměření telegramu : blahopřání k sňatku
Výtvarné řešení : LEPAŘOVÁ-SAMKOVÁ Libuše (20.9.1896 - 4.5.1980)
Signatura : LL
Tiskárna : Česká grafická unie a.s. Praha, Svobodova 1
Specializace : Předválečná vydání mají signaturu LL vlevo pod růžemi v černé barvě na stříbrném podkladu. Protektorátní vydání mají signaturu vpravo nahoře v modré barvě nebo pozdější vydání vlevo dole pod růžemi v černé barvě. U tohoto vydání je podklad barvou šedou místo původní stříbrné. Dále se vyskytuje tiskový údaj v barvě modré nebo černé a také předtisk pro služební údaje malými písmeny grotesk nebo velkými písmeny antikva.
 obr obr

 blanket

 obálka

 100

90

 50

40

Lx9
Zaměření telegramu : blahopřání ke sportovnímu úspěchu
Výtvarné řešení : LEPAŘOVÁ-SAMKOVÁ Libuše (20.9.1896 - 4.5.1980)
Signatura : LL
Tiskárna : Průmyslová tiskárna Praha
 obr obr

 blanket

 obálka

 500

500

 500

500

Lx10
Zaměření telegramu : blahopřejný
Výtvarné řešení : HALLEGER Kurt (8.7.1901 - 10.10.63)
Signatura : KH
Tiskárna : Melantrich a.s. Praha
 obr obr

 blanket

 obálka

 150

100

 120

80

Lx11
Zaměření telegramu : blahopřejný
Výtvarné řešení : VIK Karel (4.11.1883 - 8.10.1964)
Signatura : Vik-37
Tiskárna : V.Neubert, grafický umělecký ústav a nakladatelství Praha Smíchov
 obr obr

 blanket

 obálka

 150

120

 100

80

Lx12
Zaměření telegramu : blahopřání v zimním období
Výtvarné řešení : VIK Karel (4.11.1883 - 8.10.1964)
Signatura : Vik-37
Tiskárna : Melantrich a.s. Praha
 obr obr

 blanket

 obálka

 150

120

 100

80

Lx13
Zaměření telegramu : kondolenční
Výtvarné řešení : CUBR František (8.1.1911 - 30.6.1976)
Signatura : CUBR
Tiskárna : M.Schulz, grafický a umělecký závod a.s. Praha 2, Na Florenci 13
Specializace : U protektorátního vydání má obálka údaj podacího čísla vlevo dole a nebo vpravo nahoře.
 obr obr

 blanket

 obálka

 200

150

 150

100

 *) Uvedené ceny se týkají pouze tiskopisů s českým textem, vydání předválečného nebo poválečného (typy se stejným výtvarným řešením). Jedná se o tiskopisy s datem tisku 1934 až počátek roku 1939 a potom z let 1946 až 1948.

Ceny se navyšují:

 - u blanketů s obálkou stejného typu a data tisku 2x

 - u tiskopisů s česko-německým textem 2x

 - u tiskopisů se slovenským textem 5x

 - u tiskopisů s německo-českým textem 2x

 

Cenové relace

Závěrem článku je nutno také uvést, jaké cenové relace se jeví na současném trhu. Uvedený přehled vychází jak z trhu filatelistického (internetové obchody, aukce), ale také z nabídky antikvariátů, dražení na Aukru a pod. 

Navýšená cena u tiskopisů stejného typu a data tisku je opodstatněna tím, že telegrafní pracovníci nezkoumali zda blanket s obálkou mají stejné datum tisku, ale jejich pozornost byla zaměřena na to, aby byly stejného typového označení, tedy aby byl soulad výtvarného řešení blanketu a obálky. Jak nálezy poštovně použitých tiskopisů prokazují, většina doručených tiskopisů vykazuje u blanketů a obálek různé datum tisku. To samozřejmě nemělo žádný vliv na účel, ke kterému byly použity. V několika málo případech byly nalezeny i blankety jiného typu než obálka do které byly vloženy, což mohlo být zapříčiněno buď nepozorností a nebo nerovnoměrnou spotřebou (?) obou tiskopisů. Tiskopisy nebyly také evidovány podle dat tisku, ale pouze podle typových čísel.

Stejně tak navýšené hodnocení u tiskopisů s česko-německým textem má své opodstatnění, neboť bylo ovlivněno spotřebou tiskopisů dané národnostním rozvrstvením obyvatelstva. Poslední tiskopisy s touto mutací jsou zaznamenány z roku 1937 a jejich pozdější zastavený tisk byl zřejmě důsledek odtržení pohraničních oblastí Sudet v roce 1938. Na protektorátním území bylo zaznamenáno jejich používání a stejně tak i tiskopisů s českou mutací již jen do vypotřebování zásob. Zde by bylo možno hovořit o předběžných a souběžných tiskopisech, než byly vydány tiskopisy s předepsaným německo - českým textem. Průkaznost předběžnosti a souběžnosti je ale omezená neboť část blanketů nemají předtištěn údaj pro letopočet a vypisován byl pouze den a hodina. Tento údaj je předtištěn jen u některých předválených tiskopisů a později u většiny protektorátních. Předtištěn byl buď ve tvaru 19, 193 nebo 194 a doplňující údaj byl dopisován ručně nebo na psacím stroji.

Protože tiskopisy se slovenským textem byly expedovány výhradně na slovenské pošty, je jejich výskyt na českém trhu zcela mizivý a navýšená cena je zcela opodstatněná, spíše by se mohlo jednat o cenu záliby.

Tiskopisy s německo-českým textem pocházející z období Protektorátu Čechy a Morava se vyskytují pouze z konce roku 1939 a z let 1940 a 1941. Pozdější datum tisku dosud nalezeno nebylo. Je tedy vhodné i tuto jazykovou mutaci cenově zohlednit a to i s přihlédnutím k tomu, že tyto tiskopisy skýtají nejvíce možností ke specializaci.

U použitých tiskopisů je nutno ještě upozornit na skutečnost, že se vyskytují i tiskopisy „vylepšené" otisky poštovních razítek, což většinou nemá žádné opodstatnění a provázanost poštovní a telegrafní služby měla svá přesná ustanovení. Zde takové otisky místního a denního razítka jsou spíše na závadu, stejně jako je tomu u jiných celistvostí. 

Vzhledem k tomu, že tento sběratelský obor nebyl dosud v plném rozsahu zpracován a katalogově podchycen, uvítám každou další informaci, která by tento článek doplnila.

Prameny

Písemnosti z Národního archivu Praha, fond MPT č.429
Vlastní materiály a článek ve zpravodaji CELINY
Návštěva výstavy v Poštovním muzeuAutor: Vilém Bulant, exkluzivně pro Burda Auction (21.01.2011)