Archiv / Odborné články / K některým významným aukčním losům jubilejní Sálové aukce 40

06.08.2013   Autor: Burda Auction s.r.o.; Počet zobrazení: 4027

Rádi konstatujeme, že nabídka v jubilejní Sálové aukci 40, daleko před vlastním aukčním termínem, zaujala rekordní množství našich i zahraničních klientů a kolegů, kteří se na nás obracejí se svými dotazy a ohlasy. Považujeme za vhodné vyjít tomuto zájmu vstříc a vyzdvihnout a přiblížit některé položky, či skupiny položek, jež si zaslouží pár slov nad rámec aukčního popisu a přinést tak několik dalších zajímavých informací.


Pozornost od prvního dne uvedení aukční nabídky přitahuje zejména los č.635, 6-blok nepoužitých prvních známek světa Penny Black z 11. tiskové desky. O unikátnosti a významu čistého bloku z této takřka mýtické desky svědčí následující fakta:
Pouze 0,25% nákladu Penny black bylo tištěno z tiskové desky 11. I jednotlivé neupotřebené známky z této desky jsou extrémně vzácné. Jsou proto v centru zájmu velkých sběratelů a investorů a trend jejich cen je adekvátně progresivní: katalog Stanley Gibbons 2010- £18.000, 2013- £22.000.
Obecně platí, že celky nepoužitých prvních známek světa se nacházejí jen v elitních sbírkách největších sběratelů a jsou jen ojediněle nabízeny k prodeji, neboť jsou tím nejprestižnějším a nejlepším investičním materiálem, jaký si lze ve filatelii představit. Natož pak celky z nejvzácnější desky - ty jsou dle dostupných informací takzvaně „v pevných rukách" a na trh se znovu dostávají s odstupem desítek let! Víme jen o jediném dalším dochovaném 6-bloku z této desky (přičemž větší bloky podle všeho neexistují) a to z majetku Williama H. Grosse, šéfa největšího světového dluhopisového fondu Pacific Investment. Tento blok byl významnou aukční firmou v USA prodán v r. 2007, (tj. před všeobecným "krizovým" růstem filatelistického trhu !) s poplatky v přepočtu téměř za 8.000.000Kč, viz také katalog Michel: Valuable Stamps of the World, s. 576. Za zmínku jistě stojí, že v proslulé Royal Philatelic Collection britské královny Alžběty II. je z tiskové desky 11 pouze rohová dvoupáska. Jedinečnost a význam našeho konkrétního 6-bloku s písmeny LD-MF jasně vyplývá i z faktu, že právě tento blok je uveden, zřejmě z obrazového archivu britské General Post Office, na britské wikipedii!
                            obr
S naším blokem je spojen také úctyhodný původ, jak je u podobných rarit obvyklé. Majitelem byl jeden z největších britských sběratelů všech dob, Sir Cyril Humphrey Cripps (1915-2000). Vzácnosti v jeho sbírce, zvané též "Chartwell Collection" byly skryty filatelistickému trhu mnoho desítek let. V naší aukci je blok doprovázen odborným vyjádřením renomovaného britského experta Neilla Grangera, jenž mj. působí v British Philately Association a je autorem např. posudku Penny Black „VR" ze Sálové aukce 39. Standardní posudek, který naše firma může samozřejmě zprostředkovat, by v případě 6-bloku vyšel možná až na £10.000. Tím se dostáváme k odhadu katalogové ceny, kdy uvádíme £330.000. Odhad je přiměřený, spíše spodní a výpočet prostý. Katalog Stanley Gibbons, Queen Victoria Special 2012 uvádí u tiskové desky 11 pro nepoužitou Penny Black po nálepce v obvyklé šedočerné barvě £22.000, pro černou, což je náš případ, £26.000, tj. 1,18 násobek. Cena 4-bloku v základní barvě činí £185.000, v barvě černé tedy £218.300 a jako 6-blok (jedenapůl násobek) cca £327.000. Lze při tom mluvit i o navýšení o £26.000 za svěží známku s písmeny M-F. Celkem se tedy dostaneme dokonce na £353.000! Jistě není přehnaný závěr, že sama nabídka rarity takového kalibru je mimořádnou událostí v dějinách našeho trhu.
 
K dalším prvořadým zajímavostem patří bezesporu výstřižek hned s 6 jednofrankovými známkami Napoleon III., s imponujícím katalogovým záznamem 60.000€. Dosud jsme se setkali maximálně s dvounásobnými frankaturami. Z Evropy možno dále upozornit na 2 Pence 1840 na dobovém dokumentu, Specimeny Gibraltaru včetně vzácné a v katalogu podceněné 5Libry (ex. Edward Moore - specializovaná sbírka „King George V. on Stamps of Gibraltar"), chorvatské aršíkové páry existující v počtu několika kusů, Modenský chybotisk 25C v zelené barvě vyšlý údajně v jediném archu, saské bloky, silné německé kolonie s dopisy a s exkluzivní nabídkou 20 známek sultanátu WITU, rakouskou klasiku, předfilatelistické dopisy do ciziny s unikátním poptávacím listem, Lombardskou frankaturu 1850 do Francie, ojedinělé bloky britské Kréty aj. Zajímavé jsou také jakoby "obyčejné" položky, namátkou albánské dopisy z pozůstalosti rakouského zeměměřiče, který vyměřoval hranice a cestoval po celé Albánii, či britská Kréta s razítkem rakouského poštovního úřadu a mnoho dalších. Rozprodáváme nebývale rozsáhlou sbírku Belgie, druhou část velké sbírky Turecka, jejíž první část prošla úspěšně Sálovou aukcí 39. Ke koupi jsou také velmi kvalitní sbírky Ruska, Španělska, či Řecka a Evropu uzavírá silná sestava čisté klasiky získaná po uzávěrce z jedné z největších sbírek s jakou jsme se kdy setkali.
obr
obr
obr
obr
 
V nabídce Zámoří se jako vždy snažíme postihnout současné tržní trendy co do obliby a perspektiv určitých destinací. Vedle koloniálního mainstreamu v sestavách a seriích tak přinášíme dosud nenabízené a těžko dostupné známky, dopisy a speciality Karibiku, Mexika, Jižní Afriky a Jihovýchodní Asie. Často se jedná o exkluzivní položky původem s proslulých sbírek. Konkrétně nutno zmínit dopisy Mexika, jež pocházejí z fenomenálmí sbírky R. D. Jaretzkého, člena AIEP a signatáře elitní Roll of Distinguished Philatelists a které budou pokračovat i v dalších našich aukcích. Zřejmě neopakovatelné jsou dopisy s první bruneiskou emisí a položky Labuanu, obojí z významného exponátu. Doprodáváme poslední část sbírky Japonské okupace malajských států, což je filatelisticky jen málo probádané období, cenově v katalozích nedostatečně reflektovaná destinace a tudíž jednoznačně tržně perspektivní část Commonwealthu. Indie je zastoupena vzácným blokem prvního vydání státu Bundi ze světově proslulé sbírky „India Feudatory States" Dr. George Harella.
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
Aukční kapitola Karibik přináší, např. kromě archu klasické Dominiky a Baham, vůbec poprvé důstojnou sestavu vzácných přetiskových Turks & Caicos, jež většinou ve sbírkách kolonií chybějí a byly např. bohatě zastoupeny ve Ferraryho sbírce (jak vidno v aukčních katalozích z jejího rozprodeje, které ve vázaném reprintu nabízíme v sekci „Sběratelská literatura"). Nelze zapomenout na Kubu a její chybotisky s převráceným středy, jednou ve 4-bloku, jenž může být na trhu snadno unikátem. Jižní Amerika nabídne např. hned 8 ikonických „Volských očí" v jednom losu, Severní Amerika pak čistý New Foundland SG.2. Z Afriky je připraven taktéž čistý dřevoryt Mysu Dobré Naděje, několik známek britského Madagaskaru doplňujících naší dřívější nabídku, unikátní imprimatury Rhodesie, archy a britské okupační přetisky Oranžského státu a doslova elusivní zanzibarské doplatní na dopisech! Jako u Evropy i zde je nutno upozornit na 2 sestavy čistých a razítkovaných klasických známek z akvizice po uzávěrce.
obr
obr
 
Druhý aukční den, zaměřený na filatelistické položky domácí provenience, ozdobí mj. raritní blok PČ 1919 Spěšné - trojúhelník 5h s 5 kupóny, dále množství hradčanských dopisů, např. R-dopis z 1. dne vydání hradčanských známek, hradčanské meziarší 30h žlutá, výstřižek s 2-páskou 30h bez perforace s DR JÁNSKÉ LÁZNĚ. Z ČSR II. a ČR nabídneme známkové návrhy, hledané výrobní vady na výplatních známkách, mj. rohový 10-blok Mrštík 60h se spojenými typy, nerozřezaný tiskový list leteckých známek Lázně 10Kčs. Obor ČSR I. je doplněn několika hodnotnými generálními sbírkami.

obr
obr
 
Položka 1973 Trojúhelník 5h Spěšné PČ 1919 v unikátním bloku se 4 přetištěnými a 1 nepřetištěným kupónem je mimořádnou a na tuzemském aukčním trhu v celé jeho historii teprve potřetí nabízenou raritou. V knize Ing. Jana Karáska „Vzácnosti a zajímavosti československých známek" je na str. 57 vyobrazen obdobný blok s popisem „Jsou známy pouze tři exempláře". Náš nejznámější sběratel p. Ludvík Pytlíček vlastní tuto známku „jen" se 4 kupóny, viz. „Nejvzácnější československé poštovní známky ve sbírce L. P." s poznámkou „Známé pouze dva exempláře". Reprodukce jeho bloku je použita rovněž v katalogu Pofis. A jak zmiňujeme již v aukčním katalogu, námi nabízený, zřejmě nejkvalitnější existující kus, pochází z pozůstalosti známého sběratele, který jej zakoupil ve 30. letech minulého století od významného pražského obchodníka a mnoho desítek let byl skryt před zraky veřejnosti.
 
obr

 

obr

obr
 
Jakékoli další informace rádi poskytneme osobně během aukčních prohlídek, či telefonicky nebo mailem. Věříme, že naše jubilejní aukce přinese všem našim klientům, filatelistům i kolegům z dalších oborů mnoho zajímavých zážitků, odborných podnětů i prosté sběratelské radosti. 


Autor: Burda Auction s.r.o. (06.08.2013)