Archiv / Odborné články / Hodnocení Sálové aukce 41 Vladimírem Dražanem

02.12.2013   Autor: Exkluzivně pro Burda auction s.r.o. Vladimír Dražan; Počet zobrazení: 6017

Na sobotu 16. a neděli 17. listopadu 2013 připravil Richard Burda s kolektivem svých spolupracovníků v pořadí již 41. mezinárodní sálovou aukci, která proběhla opět ve Skleněném paláci Městské části Praha 6. Celkem bylo nabídnuto více než 3.000 aukčních položek v souhrnné vyvolávací ceně téměř 10 milionů Kč, které i tentokrát byly rozděleny do 2 dražebních dnů.
První den se dopoledne dražil filatelistický materiál zahraniční provenience, odpolední část byla věnována ostatním sběratelským oborům (bankovky, mince, vyznamenání, autografy, historické dokumenty, pohlednice, atd.). V neděli dopoledne se dražily položky ČSR I., odpolední program vyplnila nabídka položek Protektorátu Čechy a Morava, Slovenska 1939-45, Zakarpatské Ukrajiny, ČSR II. a České i Slovenské republiky. Pro všechny zákazníky dražící osobně v sále bylo po oba dny již tradičně k dispozici příjemné občerstvení.


Sálová aukce 41 fy Burda Auction s.r.o. opět potvrdila přetrvávající zájem o zajímavý filatelistický materiál sběratelsky oblíbených sousedních států Německa a Rakouska, rovněž položky Ruska a SSSR se prodávaly velice dobře. Dosažené ceny u klasických známek staroněmeckých států se pohybovaly v rozmezí 3 - 6 Kč / 1 € (podle kat. Michel), přičemž sbírky a sestavy těchto známek byly výrazně levnější. Prodejní ceny za vydražené položky Německa po roce 1912 většinou končily na úrovni 3 - 4 Kč / 1 €, z území obsazených Německem během II. světové války na částkách až 8 Kč / 1 € (viz např. Generalgouvernement), výjimečně i 13 Kč / 1 € (ostrov Zakyntos, položka č. 125). Z celistvostí přepravených zeppelínovou poštou se ze 7 nabídnutých položek prodaly 4, což je u tohoto sortimentu rozhodně úspěch.

obr
 obr
 obr
 obr
 obr
 97 : 1.500 Kč
  112 : 6.500 Kč
  122 : 13.500 Kč
  285 : 4.200 Kč
  288 : 5.500 Kč

U Rakouska minimálně od aukce 38. přetrvává značný zájem o předznámkové dopisy, prodala se naprostá většina z nabídnutých 34 položek. Docela příjemným překvapením byla 72 % prodejnost u známek I. - VI. emise, včetně Lombardska a Levanty. Ještě vyšší prodejnost (77 %) se podařilo dosáhnout u příležitostných známek z 20. a 30. let, díky příznivým vyvolávacím cenám, tj. 3 - 4 Kč / 1 € u razítkovaných a většinou 4 - 5 Kč / 1 € u svěžích emisí. Při pohledu na realizované ceny nelze ale přehlédnout výrazný cenový propad oproti nedávné minulosti, se kterým je zřejmě potřeba se smířit. Doba, kdy se na aukcích v ČR v letech 1995-1998 např. oblíbená 10 Sch známka Dollfuss (Mi. 588) běžně prodávala za 16.000 až 17.000 Kč, se už rozhodně nevrátí. Výjimkou je snad pouze aršík WIPA 1933, nabídnutý v této aukci v poměru 7 Kč / 1 € (dle kat. Michel) a přiklepnutý za 27.000 Kč.

obr
 obr
 obr
 obr
 238 : 12.500 Kč
  243 : 15.500 Kč
  314 : 27.000 Kč
  322 . 7.000 Kč

Značně lepší situace na trhu je u filatelistického materiálu z Ruska a SSSR, zájem je o klasické známky i o emise SSSR ze 30. a 40. let. Tentokrát bylo nabídnuto 88 položek, prodejnost činila 83 % a zajímavé položky se prodaly v přepočtu až 15 Kč / 1 €. Z dalších evropských zemí se doprodaly všechny klasické známky Dánska z předchozích aukcí, naopak o výstřižky a dopisy z let 1851-54 opět nebyl zájem. Za zmínku stojí 100 % prodejnost u Itálie, prodaly se rovněž téměř všechny položky Velké Británie, včetně sbírek. Nabídka u některých dalších sběratelsky oblíbených zemí (Francie, Švýcarsko nebo Turecko) byla tentokrát v porovnání s předchozími aukcemi výrazně slabší, takže jejich cenový vývoj nelze objektivně posoudit.

 obr  obr obr  
 422 : 4.400Kč
  430 : 15.500 Kč
  431 : 15.000 Kč
 

Program prvního aukčního dne nadchl nabídkou filatelistického materiálu ze severoamerického kontinentu. Středem pozornosti byla poštmistrovská provizoria USA, zejména tzv. „St. Louiský medvěd" v nominální hodnotě 5c (kat. Scott 11X4) s vyvolávací cenou 500.000 Kč. Tato položka, která zcela nesporně patří mezi světové rarity klasické filatelie a na našem území dosud nebyla nikdy nabízena, se prodala za vyvolávací cenu. Další velmi zajímavé provizorium, vodorovnou 2-pásku „Providence - Rhode Island" s hodnotami 5c + 10c (kat. Scott 10X2a), se místo požadovaných 24.000 Kč podařilo vydražit za 40.000 Kč. Realizované ceny u zbývajících položek Severní Ameriky lze charakterizovat jako očekávané.
Nadále přetrvává solidní zájem o zajímavý filatelistický materiál z různých zemí Střední Ameriky a Karibiku (prodejnost 72 %), dobře se prodala nejen většina klasických známek s portrétem královny Viktorie a všechny vysoké nominální hodnoty s králem Jiřím V., ale např. i zkusmé tisky Bermud. K zajímavým cenovým nárůstům došlo u celé řady položek z Jižní Ameriky, např. zcela ojediněle se vyskytující argentinské „parníčky" z roku 1858 (kat. Michel č. 2a a č. 4) se prodaly za 37.000 Kč, resp. 74.000 Kč, nejvzácnější známka Uruguaye z roku 1857 (kat. Michel č. 4b) změnila majitele za 31.000 Kč, atp.

obr
 obr
 obr
 obr
 
581 : 500.000 Kč
  582 : 40.000 Kč
  633 . 74.000 Kč
  643 : 31.000 Kč
 

Tradičně bohatá nabídka často zcela ojedinělých položek afrických států, tentokrát 86 losů, potěšila zejména sběratele bývalých britských kolonií. Jedním z vrcholů celé aukce byla dražba atraktivních položek z ostrova Mauritius. Další legendární „Modrý Mauritius" s nápisem „Post Paid" kterého se firmě Burda Auction s.r.o. podařilo uvést na náš trh, zaujal několik sběratelů i investorů. O tento mimořádně zajímavý kus z raného období tisku (early impression) s vyvolávací cenou 240.000 Kč (kat. Stanley Gibbons č. 8, s cenovým záznamem 32.000 liber!), v konečné fázi soupeřili 3 zájemci a dle mého názoru dosažená cena 310.000 Kč odpovídá nesporné vzácnosti tohoto kvalitního exempláře. Další položka z ostrova Mauritius, spěšná známka 15c s převráceným přetiskem „Express Delivery Inland" (kat. SG.E6a) se prodala za 26.000 Kč. Rovněž u celé řady položek z afrického kontinentu byly realizované ceny rozhodně zajímavé, např. známka Britské východní Afriky (kat. SG. 92b) s převráceným přetiskem „UGANDA" stála 40.000 Kč, německá koloniální známka Císařská jachta v hodnotě 3 M vydaná pro Kamerun a navíc s přetiskem „C.E.F." (kat. SG. B12), se prodala za 14.000 Kč, trojúhelníková známka 1 Sh z Mysu Dobré naděje za 23.000 Kč, a tak bych mohl ještě dlouho pokračovat. Nejdražší prodanou známkou z Austrálie, Oceánie a Antarktidy byla spěšná známka ze souostroví Fidji (kat. SG.8a) z roku 1871, přiklepnutá za 80.000 Kč.

obr
 obr
 obr
 obr
 obr
676 : 310.000 Kč
  682 : 26.000 Kč
  693 : 40.000 Kč
  720 : 23.000 Kč
  749 : 80.000 Kč

I tato aukce potvrdila, že mimořádný zájem o naprostou většinu filatelistického materiálu z Asie a Dálného východu rozhodně není sezónní záležitost, ale již řadu let trvající trend. Realizované ceny prakticky u všech položek z Japonskem okupovaných území Barmy, Malajských států a Hongkongu z období II. světové války předčily všechna očekávání. Doporučuji proto případným dalším zájemcům o tato vzdálená teritoria podrobně se seznámit s příslušnými katalogy a s výsledkovou listinou. Většina asijských zemí totiž před rokem 1945 prováděla velice střízlivou emisní politiku a nákladová čísla jsou překvapivě nízká, proto až na ojedinělé výjimky lze prakticky celou Asii a Dálný východ považovat za velmi perspektivní.

obr
 obr
 
obr
  obr
761 : 18.500 Kč
  797 : 15.500 Kč
  802 : 31.000 Kč
  821 : 21.000 Kč

Odpolední část 1. aukčního dne byla celá věnována dalším sběratelským oborům, zájem o ně byl ale značně nerovnoměrný. Zcela podle očekávání byly v popředí zájmu bankovky, což potvrzuje nejen jejich 96 % prodejnost (!), ale v mnoha případech i mnohonásobně navýšené vyvolávací ceny. Z československých bankovek se např. 100 K z roku 1919 (kat. Ba.14) místo požadovaných 6.000 Kč prodala za 36.000 Kč, cena 20 K bankovky z roku 1926 (kat. Ba.21a) se z 10.000 Kč vyšplhala na 66.000 Kč, 10 K bankovka z roku 1927 (kat. Ba.22a) místo 3.000 Kč stála 27.000 Kč a třeba za slovenskou bankovku 5 K z roku 1945 (kat. Ba.55a1) místo 6.000 Kč nabídnul nový majitel ochotně 32.000 Kč. To vše jen potvrzuje již několik let trvající stav, že kvalitního zboží je na tomto trhu nedostatek a poptávka výrazně převyšuje nabídku!

obr
 obr
 obr
 
912 : 36.000 Kč
  927 : 66.000 Kč
  963 : 32.000 Kč
 

Naopak v oboru faleristiky (řády, medaile, vyznamenání, odznaky) se z nabídnutých 233 položek prodalo jen 35 %, cenové nárůsty byly většinou nízké a zájem o položky zahraniční provenience minimální. Opět zcela odlišná situace byla u autogramů a autografů, kde z obdobného počtu aukčních losů (214 položek) se jich prodalo 75 %! Nejdražšími položkami v tomto segmentu trhu byla česky psaná listina z roku 1580 s podpisy českého krále Rudolfa II. a nejvyššího kancléře Království českého Vratislava II. z Pernštejna vydražená za 28.000 Kč a kolkovaná kvitance z roku 1880 s podpisem zakladatele genetiky J.G. Mendla, která stála 33.000 Kč. Prodejnost pohlednic (34 losů) byla 59 %, u fotografií 64 %. Nabídka ostatních sběratelských oborů byla velmi skromná (většinou 1 - 5 kusů), proto je nehodnotím.

Druhý aukční den byl zcela věnován položkám československé provenience. Z přechodného období let 1918-19 byl největší zájem o kompletní neupotřebené série revolučních přetisků, Pražský přetisk I. (RV 1-21) a Marešův červený přetisk (RV 43-84) se prodaly každý za 9.000 Kč, Pražský přetisk II. (RV 22-42) za 3 200 Kč a převrácený Marešův červený přetisk za 13.000 Kč. Z nabídnutých téměř 200 položek známek a celistvostí oblíbené hradčanské emise byl největší zájem o zkusmé tisky, celkem 63 losů! Většina z nich pocházela z významné zahraniční sbírky a dosažené ceny byly rozhodně zajímavé. Nejdražší z nich, kompletní TL - soutisk 9 ks známek Hradčany s plným hodnotovým štítkem + 3 ks Muchovy Dívky v kroji v červeno-fialové barvě na křídovém papíru bez lepu byl přiklepnut za 160.000 Kč, u řady dalších ZT byla překonána hranici dvacet tisíc korun. Např. ZT hodnoty 20h v konečné podobě II. kresby stál 22.000 Kč, vodorovné 4-známkové meziarší 5 h modrozelená + 120h šedá ve 2-pásce se prodalo též za 22.000 Kč a shodou okolností další vodorovné 4-známkové meziarší 20h červená + 10h zelená rovněž za 22.000 Kč.

obr
 obr
 obr
1740 : 160.000 Kč
  1741 : 22.000 Kč
  1795 : 22.000 Kč

Ze standardních položek se svěží nezoubkované 20 h karmínové známky (Pof.9N) prodaly za 2.600 Kč, resp. 3.200 Kč, 30h světle fialové (Pof.13N) za 3.800 Kč a 4.000 Kč, tmavě fialová (Pof. 13Na) za 5.000 Kč. Z nabídnutých meziarší se 25h nepřeložené krajové (Pof.10 Mp) prodalo za 8.500 Kč. Za ceny dobře korespondující s katalogovými záznamy se prodaly všechny hradčanské známky s přetiskem „VZOREC", nejdražší z nich 20h karmínová s převráceným přetiskem a navíc s II. typem příčky byla přiklepnuta za 11.000 Kč. Náchodské padělky 200h, 500h a 1000h (Pof.F22, 25 a 26) v osmiblocích přišly nového majitele na rovných 10.000 Kč. Ze zoubkovaných exemplářů zaujala krajová 2-páska 25h fialová s ŘZ 13 ¾ : 10 ¾ a spojenými příčkovými typy, vydražená za 13.500 Kč.

obr
 obr
 obr
 obr
1695 : 11.000 Kč
  1877 : 27.000 Kč
  1885 : 31.000 Kč
  1914 : 39.000 Kč

U přetiskové emise Pošta Československá 1919 (107 položek) se již na třetí aukci po sobě podařilo firmě Burda Auction s.r.o. prodat více než 80% ze všech nabídnutých položek (!), což je rozhodně pozoruhodné číslo. Na druhou stranu ale nelze přehlédnout, že nejdražší položky, svěží letecká „úzká Flugposta" 1,50 K / 2 K (Pof.52I) s vyvolávací cenou 370.000 Kč a populární „Mygyárka" 20f hnědá (Pof.107a) se stopou po nálepce za 95.000 Kč, nenalezly kupce. V článku „Hodnocení jubilejní Sálové aukce 40." jsem mj. napsal že „...největším problémem této emise je mizivý zájem o položky s cenou nad 20.000 Kč. Nabídka standardních známek v této cenové kategorii mnohonásobně převyšuje poptávku, což má negativní dopad na jejich reálnou cenu a je proto otázka, jakou cenovou hladinu jejich majitelé budou ještě ochotni akceptovat, budou-li chtít tyto známky skutečně prodat", což se plně potvrdilo i na Sálové aukci 41. Někteří majitelé známek „PČ 1919" s vysokými katalogovými záznamy nejsou ochotni akceptovat mnohem nižší vyvolávací ceny než za jaké kdysi tyto známky sami nakoupili a tak se občas v aukci nabízejí i položky s vyvolávacími cenami, které jsou za současné situace na našem trhu nereálné. To samozřejmě netěší ani pořadatele aukcí, kteří tuto skutečnost musí reflektovat. Přesto se i na této aukci podařilo dosáhnou řady solidních výsledků, např. svěží Letecká provizoria (Pof.52-54) se prodala za 19.500Kč, oblíbený svěží 5h zelený trojúhelník (Pof.56) za 27.000 Kč, novinová 10 h červený Merkur (Pof.59) za 31.000 Kč, nebo maďarský Turul 1f za 39.000 Kč. Jsem přesvědčen o tom, že výraznější nárůst poptávky po tomto sortimentu a tím i podstatně vyšší realizované ceny lze v brzké budoucnosti jen stěží očekávat. 

Téměř 100 % prodejnost u emise TGM 1920 se pomalu stává pravidlem, neprodalo se pouze několik zkusmých tisků. Naopak zkusmé tisky dalších emisí (Holubice, Osvobozená republika, Husita) se prodávaly velice dobře, realizované ceny lze charakterizovat jako lehce nadprůměrné. Z ostatních položek ČSR I. se Jubilejní série 1928 (Pof.233-242) v rohových 4-blocích s DČ prodala za překvapivých 5.000 Kč (kat. Pofis 1.600 Kč), troje aršíky „Kde domov můj?" (Pof.A283-284) se prodaly v rozmezí od 9.000 - do 11.000 Kč. Zájem o zkusmé tisky - rytiny výplatních a příležitostných z let 1935-38 byl slabší, naopak o letecké známky I. emise zcela nečekaný a dosažené ceny většinou nadprůměrné. Z nabídnutých 19 položek se neprodala pouze jedna (!), přičemž např. nezoubkovaná známka 24 Kč/500h (Pof.L2) s unikátní kombinací II. typ spirály + II. typ příčky + obloukový typ se vydražila za 19.500 Kč a stejná známka s ŘZ 13 ¾ a I. typem spirály (Pof.L2A) za 30.000 Kč. Prakticky 100 % prodejnost u leteckých celistvostí vyplacených známkami II. emise se rovněž nečekala. Hledaný VII. typ novinového aršíku (Pof.ANV18) se prodal za vyvolávací cenu 12.000 Kč, ojedinělý zkusmý tisk 15h doplatní známky Ornament ve 2-pásce získal nový majitel za 15.000 Kč, padělek vzácného chybotisku „50 / 50" (Pof. DL 49 AX) se vydražil za 2.400 Kč. Nejdražší známkou z emise „SO1920" byla 60h žlutooranžová s HZ 13 ¾ : 13 1/2, prodaná za 6.500 Kč.

obr
 obr  obr
 obr
2028 : 6.500 Kč
 2138 : 19.500 Kč
 2143 : 30.000 Kč
 2222 : 15.000 Kč

Nejzajímavější položkou z celin ČSR I. byla dofrankovaná podatka na telegram se slovenským textem (Pof.CPL1C) vydražená za 9.000 Kč, zajímavá sbírka nepoužitých velkých celin byla přiklepnuta za 30.000 Kč, tj. cca za 30% katalogu Pofis. Příjemným překvapením byla 100% prodejnost celistvostí z různých záborů čs. území z let 1938-39. Až na 1 položku se rovněž prodaly všechny celistvosti s předběžnými a souběžně platnými frankaturami z doby Protektorátu ČaM, ceny za dopisy s předběžnými strojovými propagačními razítky se dokonce pohybovaly v rozmezí 3.200 - 3.400 Kč/kus. Velmi dobře se rovněž prodaly všechny celistvosti se vztahem k Terezínskému ghettu, největší zájem byl o firemní R-dopis ze Švýcarska vydražený za 20.000 Kč.
Kvůli velmi zajímavé nabídce filatelistického materiálu ze Slovenska z let 1939-45 (130 položek) neváhalo několik sběratelů přijet na aukci osobně, což se příznivě projevilo na realizovaných cenách. Posuďte sami: z přetiskové emise se krajová 2-páska 25h Státní znak (kat. Zsf.č.5) s 1 známkou bez přetisku prodala za 4.000 Kč, cena levého rohového 4-bloku hodnoty 1,60 Kč s úzkým okrajem a DČ „1A" se z požadovaných 900 Kč zvýšila na neuvěřitelných 13.000 Kč, pravý dolní rohový 4-blok stejné známky s přetiskem z horní části přetiskové desky přišel nového majitele na 5.500 Kč, úředně nevydaná známka 50h Košice s modrým přetiskem se prodala za 11.500 Kč. Z dalších emisí určitě stojí za zmínku známka 20h Hlinka s ŘZ 10 ½ přiklepnutá za 10.500 Kč, nebo nezoubkovaná série Kulturní z roku 1943 ve 2-páskách, která změnila majitele za 29.000 Kč. Celková prodejnost u Slovenska z let 1939-45 dosáhla 89 %!

obr
 obr
 obr
2458 . 20.000 Kč
  2511 : 13.000 Kč
  2555 : 10.500Kč

Ještě bohatší a zajímavější byla nabídka položek ČSR II., přes 300 položek včetně celin! S prodejem revolučních přetisků 1944-45. Zajímavějších cen se většinou podařilo dosáhnout u méně často se vyskytujícího materiálu, např. vodorovné 4-známkové meziarší 30h Lipové listy (Pof.373N) změnilo majitele za 10.000 Kč, razítkovaný Partyzánský aršík (Pof.A408/412) stál 3.000 Kč, kompletní sestava 24 desek aršíků Květen 1946 (Pof.A435) se prodala za 7.000 Kč. Z nabídnutých položek v nové měně po roce 1953 se horní rohový 10-blok 60h Mrštík se 3 známkami II. typu (Pof.1175ST) vydražil za 11.000 Kč, nezoubkovaný PL EXPO Osaka 2 Kčs (PL1820VV) za 37.000 Kč, další nezoubkovaný PL ze série Umění 1976 - 2 Kčs Kytice od J. Brueghela (PL2229VV) za 35.000 Kč.

obr
 obr
  obr
2665 : 10.000 Kč
  2717 : 11.000 Kč
 2811 : 5.000 Kč

Překvapivě dobře se prodala řada známek vytištěných na odlišných druzích papíru a většina nabídnutých zkusmých tisků, z novějších emisí zaujala známka s portrétem prezidenta V. Havla bez hodnotového údaje (Pof.2928VV) přiklepnutá za rovných 5.000 Kč. Z desetibloků J. Fučík (PL574) přišel nového majitele na 4.800 Kč a nezoubkovaný desetiblok Znak Prahy 1 Kčs (PL1718VV) dokonce na 33.000 Kč. Dlouhodobě vysokou prodejnost vykazují známkové sešitky, z příležitostných a výsadních tisků se Kolumbus (PT25) prodal za 2.200 Kč. Překvapivě nízká, a to nejen z pohledu pořadatele, byla prodejnost u položek České republiky. Pouhých 49%, z toho většina položek se prodala za vyvolávací ceny nebo maximálně o 1-2 příhozy výše. Nejdražší prodanou položkou byla generální sbírka v nominální hodnotě min. 36.000 Kč vydražená za 26.000 Kč, řada dříve dobře prodejných položek jako např. Gratulační kytice (Pof.459) bez vytištěné nominální hodnoty, PL Umění - 23 Kč Braunerová bez kupónů (Pof.PL578) nebo kompletní známkový sešitek Fifinka bez perforace (Pof.VZS01) nenašly kupce. Sálová aukce 41 naopak potvrdila velký zájem o naprostou většinu nabízených sbírek a partií, což je v současné době ale celoevropský trend.

obr   obr  obr
 2784 : 35.000 Kč
  2745 : 37.000 Kč  2833 : 33.000 Kč

Poslední letošní aukce společnosti Burda Auction s.r.o. byla opět velice úspěšná, celková prodejnost přesáhla 74% z toho u filatelistického materiálu činila přesvědčivých 78 %! To je číslo, se kterým se v současné době nemohou pochlubit ani mnohem větší zahraniční aukční firmy. Celková tržba přesáhla 11 miliónů korun, z toho jen za filatelistický materiál utratili zákazníci 8 milionů Kč. Velkou zásluhu na tom bezesporu má originální a bezchybně fungující počítačový software, umožňující zúčastnit se aukce živě z pohodlí domova. Na samotný závěr už jen technická poznámka: veškeré v tomto hodnocení uvedené ceny jsou ceny příklepové, bez aukční provize a DPH.

 Autor: Exkluzivně pro Burda auction s.r.o. Vladimír Dražan (02.12.2013)