Archiv / Odborné články / Britská Guyana v adventní nabídce i-obchodu

06.12.2013   Autor: D.K.; Počet zobrazení: 5241

Následující krátký exkurs věnujeme známkám Britské Gyuany v našem nadcházejícím i-obchodu, kdy jsme připravili hned 2 slavné "Cottonreels", a to 8 Cent a 12 Cent. Tyto známky nesou mimořádně zajímavý kontext poštovní historie a dějin filatelie.


  Roku 1850 byla na Britské Guyaně vydána emise čtyř hodnot - 2C, 4C, 8C a 12C ve čtyřech různých barvách. Toto vydání vzniklo, obdobně jako POST OFFICE na Mauritiu, v lokálních a velmi improvizovaných podmínkách. Jednalo se urgentní zakázku ze strany šéfa poštovního úřadu E. T. E. Daltona pro tiskárnu novin Royal Gazette v Georgetownu. Tiskly se kruhové známky pomocí mosazné destičky stočené do tvaru trubky (!) s naletovanými tiskárenskými "typy", tj. s písmeny a číslicemi tvořícími nápis BRITISH GUIANA a nominální hodnotu. Tištěno ručně obyčejnou tiskařskou barvou na různě barevné papíry, písmena poskládaná nepravidelně a v jiném typu než vyznačený nominál. Takto velmi neumělé první vydání této kolonie bylo brzy po zrodu filatelie seznáno vzácným a od počátku patřilo k prestižním součástem slavných sbírek.
  Mezi sběratelskou elitou se ujala humorná přezdívka "Cotton Reel", neboť známky nejvíce připomínaly tehdejší ozdobné etikety na koncích špulek s bavlněnými nitěmi. Není známo, kdo s tímto nápadem přišel první. Víme, že to nebyl jeden z prvních "otců zakladatelů" major E.B. Evans (2.pol. 19.stol.), známý lovec mauritiů (skutečně objevil jeden červený POST OFFICE během pobytu na ostrově) a tvůrce všech známých přezdívek známek jako jsou " Volské oči" u Brazílie, "Parníčky" u Buenos Aires , "Trojúhelníkový mys", "Pohled na Sydney" atd. atd. Major Evans nazýval první Guyany neoriginálně "kruhové známky 1850". Nicméně přezdívka je stará, neboť r. 1921 v "The Rarities and Early Issues of British Guiana. The Romance of Their Discovery and Rise in Value" píše A. D. Ferguson (R.P.S.L.), že název "Cottonreels" se užívá již desítky let. Pro vzácnost tohoto vydání mluví nejlépe dostupné prameny o nákladu nebo alespoň o jeho podstatné části. V r. 1893 nalezený účet z r. 1851 podepsaný poštmistrem Daltonem udává počet kusů vytištěných v Royal Gazette : 656ks modrých 12C známek, 1200 zelených 8C, 1752 žlutých 4C. Nejvzácnější 2C růžové (dnes 10 známých exemplářů) zde vedeny nejsou. Připomeňme, že náklad Mauritiů POST OFFICE byl celkem 1000 kusů.

 obr  obr

  Nejvíce známek Cottonreels vlastnil baron Ferrary a to celkem několik desítek kusů různých hodnot. Byly to odpočátku známky patřící k nedostupným a nejhledanějším, což byl právě Ferraryho obor. V British Royal Collection se nachází 20ks, včetně neuvěřitelné 2-pásky dvoucentovek. V legendární Taplingově sbírce (uložena v British Library) je 15ks. V další sbírce světové úrovně Alfreda H. Casparyho se nacházely tři 4C, jen jedna(!) 8C a čtyři 12C známky. V první polovině 20. století bylo v proslulém exponátu Guyany W. J. Webstera zaznamenáno osm 12C, tři 8C a pět 4C. Konkrétně k 8-centovým, z nichž jeden exemplář je součástí naší nabídky, existuje další zajímavý odkaz a to v Journal of the Philatelic Literature Society , č.11/1912 v článku "Reminiscences Written in 1868″ - vzpomínka významného britského filatelisty a badatele P. J. Andersona na 60. léta 19. stol., kdy od svého strýce z Guyany dostal jednu kruhovou 8C zelenou a neuváženě ji prodal a již nikdy žádný další exemplář nesehnal. Vše výše uvedené jistě svědčí o vzácnosti a mimořádném postavení "Cottonreels" mezi elitou koloniální klasiky.
  Kromě 8C a 12C známek z první emise nabídne náš aktuální internetový obchod další guyanskou raritu, a to 4 Cents, SG.24, jež s "Cottonreels" zajímavě souvisí. Jde o okolnosti vzniku celého tohoto vydání z roku 1856. Po velmi provizorních a nevzhledných kruhových známkách 1850, byly v letech 1852-1855 do Britské Guyany dodávány známky tištěné firmou Waterlow v Londýně, a to v lepším litografickém provedení - známé koloniální pečeti tj. "Plachetnice" s nápisem "Damus Patimus Que Vicissim", což bylo motto této kolonie v překladu "dáváme a očekáváme nazpět". Pak ale v zimě r. 1856 nepřiplula do Georgetownu loď s novými známkami včas a nám již známý šéf pošty E. T. E. Dalton nechal urychleně vydat další lokální a provizorní emisi a to v tiskárně novin Official Gazette vlastněných firmou Baum & Dallas v Georgetownu. Opět byl použit nekvalitní barevný papír, se shora nanesenou barvou a trpící od počátku jejími abrazemi a opět jednoduchý černý tisk, nyní s napodobeninou "Plachetnice" z Waterlow, dle představ pánů Bauma a Dallase. Není nutno dodávat, že E. Dalton nebyl příliš spokojen s výsledkem, stejně jako před 6 lety s kruhovými "Cottonreels". Přesto byly vydány a v únoru 1856 dány do oběhu 4-centové známky pro dopisy ve třech různých barvách, z toho jedna v barvě "magenta" tj. fialovo-červená a na tomtéž papíru "magenta" i známky 1-centové pro lokální novinové zásilky. Vše v "nouzovém", tedy minimálním nákladu, což odpočátku řadí celou emisi ke koloniálním raritám. Novinová 1C je dnes známá jen v jediném exempláři a jest onou legendární "Britskou Guyanou" a nejdražší známkou světa. 

obr
  obr
 


Autor: D.K. (06.12.2013)