Archiv / Odborné články / Mimořádně vzácná celistvost z období měnové reformy 1953

06.01.2014   Autor: Exkluzivně pro Burda auction s.r.o. Vladimír Dražan; Počet zobrazení: 5696

Jak již proběhlo i naším odborným tiskem, ve dnech 21. - 23. listopadu 2013 oslavila Československá filatelistická společnost ve Velké Británii 60. výročí své znovuobnovené existence. Přiznávám, že mě docela potěšilo, když předsedkyně této společnosti paní Yvonne Wheatley pozvala představitele firmy Burda Auction s.r.o. na toto setkání a vyjádřila prosbu, zda bych byl ochoten přednést přednášku na téma „Československá měnová reforma 1953" a představit členům „Czechoslovak Philatelic Society of Great Britain" svůj exponát.


  To, že se někdy osobně podívám do úžasných prostor Královské filatelistické společnosti v Londýně, nejstarší filatelistické společnosti na světě založené v roce 1869, mě ani ve snu nenapadlo. A další překvapení nedalo na sebe dlouho čekat. Po přednášce mě paní Yvonne Wheatley požádala, zda bych se podíval na jeden dopis z období čs. měnové reformy 1953 který vlastní - a mě doslova spadla brada. Držel jsem v ruce obyčejný dopis vyplacený výplatní známkou 60 haléřů s portrétem A. Zápotockého (Pof. 737) s razítkem 17.VI.53 - 2 dny před její platností!
  Jde o firemní obálku, kterou kdysi používala pro svoji korespondenci církevní organizace „Exerciční dům HRÁDEK". Tento původní text byl zřejmě v místní tiskárně přetištěn širokým břevnem v černé barvě a v levém dolním rohu obálky vytištěn název nového použivatele těchto obálek, včetně jeho nové adresy, což ještě nebyla poslední změna! V levém horním rohu obálky je umístěn otisk gumového 6ti- řádkového rámečkového razítka ve fialové barvě, s textem „POZOR! ZMĚNA PODNIKU! / V důsledku reorganizace místního hospodářství byl na / místě dosavadní Služby veřejnosti OSKP MNV Místek / zřízen: / Okresní průmyslový kombinát v Místku / se sídlem ve Frýdku, Jeremenkova 837, tel. 129, 8...3.2", s neúplným telefonním číslem. To, že některá písmena v razítku jsou otištěna velice slabě a některá dokonce vylomena svědčí o tom, že razítko bylo hojně používáno. (Pozn.: Krásná ukázka toho, jak se ještě v 50. letech šetřilo papírem).
  Jelikož adresátem zásilky není soukromá osoba ale Lidový soud v Kroměříži, filatelistické pozadí tohoto dopisu je zcela vyloučeno. Atraktivita této celistvosti je umocněna tím, že poštovní úřad MÍSTEK 2 použil k vyplacení tohoto dopisu 60 haléřovou známku 2 dny před její platností! Důvodem byla zřejmě skutečnost, že 2 dny před skončením platnosti poštovních známek ve staré měně již byly všechny tyto známky na poště Místek 2 vypotřebovány a tak už ve středu 17. VI. 1953 zde byly použity k vyplácení zásilek poštovní známky v nové měně.
  Poštovně prošlé celistvosti vyplacené známkami minus 1. den, tedy 18. června 1953, se vyskytují zcela ojediněle, v evidenci jich mám méně než 10 kusů a pouze 1 firemní lístek ve své sbírce. Celistvost nesporně poštovně prošlou minus 2. druhý den lze směle označit RRR! Je to teprve druhý dopis, který je mi znám. Paní Yvonne Wheatley jsem již v Londýně sdělil, že jí tento dopis lehce závidím a k jejímu získání i tímto příspěvkem ještě jednou upřímně blahopřeji!

obrAutor: Exkluzivně pro Burda auction s.r.o. Vladimír Dražan (06.01.2014)