Archiv / Odborné články / Turecko v Sálové aukci 42

18.03.2014   Autor: Burda Auction s.r.o.; Počet zobrazení: 4438

Nejen naše firma, ale především německý, švýcarský, americký trh považuje tuto destinaci, jak vidno z kvality tam nabízených sbírek a z dosažených cen, za sběratelsky zajímavou a perspektivní. Je to mj. důsledek příznivého vývoje v Turecku samém. Turecko, jako 75-milionová regionální velmoc, se vyznačuje rostoucím ekonomickým a kulturním sebevědomím. U patriotické a čím dál silnější střední třídy je patrný trend historicismu, zájmu o tureckou minulost, kulturní a uměleckou, což má své sběratelské dopady, a to i ve filatelii. Vnímání sběratelství jako projevu národní kultury je v Turecku rozšířené. (Náš "kulturní" národ může toto Turkům jen závidět!). Zejména v posledních dvou desetiletích roste v Turecku samém počet filatelistů a vznikly tam slavné a velké sbírky, tedy nejen, jako doposud, v cizině. Od 60. let 20. stol. se v Turecku konají významné mezinárodní i světové výstavy přitahující nejvýznamnější exponáty. Význační sběratelé z Turecka jsou pravidelně zastoupeni v jury na zahraničních výstavách. Filatelie jako taková má v Turecku institucionální podporu o jaké se většině zemí může jen zdát. Turecké ministerstvo PTT (pošta, telefon, telegraf) a Poštovní muzeum v Ankaře jsou silné instituce, bohatě dotované za účelem odborné podpory trhu a sbírání známek, organizace burz a obchodu se známkami, organizace mnoha mezinárodních výstav (2x světová), pořádání odborných akcí, kongresů a přednáškových cyklů, motivace mladých lidí pro filatelii , zavádění "filatelistické vzdělanosti" ve školách (!), vydávání odborných publikací, tržních rešerší a studií a časopisů o filatelii, atd. "Turecká" filatelistická komunita je navíc globální, díky silné emigraci a díky množství sběratelů tradičně zejména v Německu a v USA. Pořádají se "Světové kongresy sběratelů známek osmanské říše" a obdobné akce, činorodé jsou domácí a mezinárodní organizace sdružující zájemce o klasické Turecko. V USA působí Ottoman and Near East Philatelic Organizations (ONEPS), v Anglii Oriental Philatelic Association of London (OPAL), v Německu ArGe Osmanisches Reich (AROS), v Turecku pak 7 velkých celonárodních organizací a svazů.


  Turecko se svými pestrými dějinami a coby křižovatka obchodních cest má velmi bohatou poštovní historii. Provázanost s okolním světem, silné obchodní a poštovní zastoupení všech velkých evropských států na tureckém území, měnící se hranice a hlavně vysoce byrokratizovaný osmanský stát znamenaly intenzivní poštovní provoz, jenž dal vzniknout zajímavým známkovým vydáním a vzácným celistvostem. Impuls pro "tureckou" filatelii samozřejmě vzešel z ciziny. Již koncem 19. století neunikla zajímavost tureckého poštovnictví a rarity zejména klasického období především německých a britským filatelistům. Slavný katalog bratří Senfů z Lipska již roku 1888 věnuje tureckým známkám mimořádně velký prostor. Během cca 130 let sběratelské tradice vyšlo v zahraničí nepřeberné množství odborné literatury věnované tureckým emisím a poštovní historii. Světově proslulé sbírky turecké klasiky vytvořili od konce 19. stol. vynikající sběratelé jako Kroll, E. Heger, A. Doursun, A. Passer (Praha ! 1865-1938), Brandt, M. Nouri, A. Birken, Engler, T. Kuyas , A. Garmiryan, K. Alanyali, O. Hornung, Max Plantinga a dlouhá řada dalších. Turecké rarity zajímaly i ty největší sběratele všech dob, připomeňme sbírku Turecka u M. Burruse (prodáno u Robson Lowe 1964).
 
  Těžiště vzácnosti tureckých známek spočívá v emisi Tugra 1863, Duloz 1865-1876, Novinové od r. 1891 a Provizoria 1920-1921 (často náklad jen v desítkách kusů) a také ve vydáních staré lodní pošty a různých lokálních a provizorních.
  Do naší aukce nám byly svěřeny k prodeji vedle pěkné sbírky se silně zastoupenou klasikou i vzácné položky z emise novinových provizorií 1891. Nejprve ke sbírce - jako jednotlivé i jako celé části jsou nabízeny rozpracované emise od. r. 1865, vč. lepších hodnot a koncovek, čisté i ražené. Zejména malý půlměsíc tzv. "Duloz" vč. doplatních, všechny typy přetisků, bloky apod., Velký půlměsíc - barvy, perforace, bloky, chybotisky, zajímavá raz. na Thessalia, velmi silné emise Tugra 1901-1910 vč. přetisků Matbua atd. - opět bloky, dvojité a vynechané perforace, deskové vady. Následuje několik hledaných provisorií 1920 (přetisky na kolcích), serie a známky "válečné přetiskové", s přetisky DD a KD. Od roku 1922 pak letecké, vzácné serie Mi.767-778, 799-806, 868-881, v této části mj. se specialisací na emisi SIVAS 1930 s mnoha chybotisky přetisků. Nabízíme i celistvosti, Reco-dopisy, frankované pohlednice, několik výrazně vzácnějších frankatur, pohlednice s "Tugra", Retour - Recepis s Mi.40, přetiskové frankatury kolem r. 1920, zajímavé destinace, poštu v Iráku apod.
 
  Za zvláštní zmínku ale jistě stojí položky č. 653-657. Jde o velmi vzácná novinová přetisková provisoria z června r. 1891, tedy ruční dvojjazyčné přetisky "IMPRIMÉ" na posledních výplatních typu "Velký půlměsíc" (vydání 1890). Vedle pásek s vynechaným resp. raritním barevně kombinovaným přetiskem jsou unikátně nabízeny dva velké celky 10 para a 20 para a dokonce celý přepážkový arch 100ks (!) 20 para červená. A to vše s nezbytnými atesty. 
 
obr
  obr
 Los 653
   Los 656

Novinové 1891 se staly sběratelsky oblíbenými už na počátku jejich platnosti a záhy se objevily padělky ke škodě sběratelů. Dnes je situace taková, že naprostá většina těchto známek na běžném trhu jsou falza. Dochované pravé jsou poměrně vzácné, neboť z nákladu se zachovalo relativně málo exemplářů, jak jest obecně u novinových vydání obvyklé. Označení "novinové" není zcela přesné, neboť známky byly určeny k frankování zásilek jakýchkoli tiskovin. Stejně jako je tomu třeba u rakouských novinových, se tyto známky prodávaly se slevou (dle některých pramenů až 30%) na základě zvláštního povolení, pouze velkým vydavatelům a redakcím, a to po 100ks arších. Zlevněné, např. 20para červené, byly při diskontním prodeji označené na poštách (distribuce povolena jen na velkých Istambulských úřadech) zmíněnými přetisky, aby nedošlo k zneužití, aby se tyto známky zkrátka odlišily od plnocenných výplatních. Poštmistři přetiskovali celé archy ručně jednotlivými přetisky, pro ušetření práce často přes 2 známky (viz. náš arch, los 655) většinou v černé barvě, vzácně v červené a modré, vznikly tak též různé polohy a nepravidelnosti přetisků, vynechané přetisky, barevné soutisky, nedotisky apod. Tyto varianty a také skutečnost, že do té doby vzniklo v Evropě jen minimum přetiskových vydání, přitáhly pozornost již soudobých sběratelů (H. Kroll 1894, aj.). Vydání 1891 bylo brzy vypotřebováno a v r. 1892 vychází nové - tytéž přetisky na výplatních 1892 "Znak a Tugra".
A ještě poznámka k naší položce: z výše uvedeného plyne, že objednání a zaplacení 100 kusového archu IMPRIMÉ (jako náš los 655) a poté jeho nespotřebování (ani částečně) při frankování v nějakém velkém vydavatelství či redakci je nanejvýš nepravděpodobné a mimořádné! Jeho dochování do dnešních dnů je pak naprosto unikátní a tato skutečnost je výslovně zmíněna v přiloženém atestu Yakupa Nakriho (AIEP).
 
obr
 Los 655
 
Jsme si vědomi, že mezinárodní trend zájmu o turecké známky a poštovní historii se nevyhnul ani filatelii v Česku a těší nás, že jsme mohli připravit, dle našeho názoru, důstojnou nabídku této destinace. 


Autor: Burda Auction s.r.o. (18.03.2014)