Archiv / Odborné články / Hodnocení úspěšné Sálové aukce 43 Vladimírem Dražanem

12.09.2014   Autor: Vladimír Dražan; Počet zobrazení: 5774

V letošním roce již druhou a v celkovém pořadí 43. mezinárodní sálovou aukci připravil Richard Burda s kolektivem svých spolupracovníků na sobotu 23. a neděli 24. srpna 2014. Aukce proběhla naposled ve Skleněném paláci Městské části Praha 6, příští aukce v listopadu 2014 by se už měla uskutečnit v nových prostorách aukčního domu Burda Auction, na prestižní adrese Dejvická č. 9, Praha 6.


Na Sálové aukci 43 bylo celkem nabídnuto téměř 3.400 aukčních položek, v souhrnné vyvolávací ceně 13,6 milionů Kč, které i tentokrát byly rozděleny do dvou dražebních dnů. První den se dopoledne dražil výhradně filatelistický materiál zahraniční provenience, nejprve všechny evropské státy, a po nich země amerického kontinentu, Afriky a Austrálie. Odpolední část byla věnována Asii, zemím Blízkého i Dálného východu, Commonwealthu a sbírkám, po kterých přišly na řadu další sběratelské obory (bankovky, mince, vyznamenání, autografy, historické dokumenty, pohlednice, atd.). V neděli dopoledne se nejprve rozprodávala sbírka Roberta Alexy, po které se až do odpoledních hodin dražily položky ČSR I. a po nich v obvyklém pořadí i aukční losy Protektorátu Čechy a Morava, Slovenska z let 1939-1945, ČSR II., České republiky a Slovenska po roce 1993. Je již dlouholetou tradicí, že pro zákazníky firmy Burda Auction s.r.o. kteří se aukce zúčastní osobně v sále, je po oba dny připraveno příjemné občerstvení.

Z bohaté nabídky filatelistického materiálu (2.964 losů) se z evropských zemí relativně dobře prodaly položky Belgie, s výjimkou zkusmých tisků po roce 1950, naopak prodejnost u Francie a Itálie nedosáhla ani 50 %, přesto některé realizované ceny byly docela zajímavé. To, že situace na našem filatelistickém trhu je někdy těžko předvídatelná lze dokumentovat u Maďarska, u kterého prodejnost na březnové Sálové aukci 42 činila 90 % a o 5 měsíců později jen 40 %. Podobně na tom bylo tentokrát i Turecko.

obr
 obr
 obr
 obr
 obr
 
73: 20.000Kč
  88: 24.000Kč
 164: 7.500Kč
 185: 3.200Kč
  206: 4400Kč
 

Zájem o staroněmecké státy je u nás již dlouhodobě výrazně slabší než o Německo po roce 1870, sběratelů německé klasiky u nás výrazně ubývá a důsledkem tohoto stavu jsou poměrně nízké realizované ceny. Výrazně lépe se prodávaly svěží známky z meziválečného období a téměř 100 % prodejnost u známek a aršíků NDR se rozhodně nečekala. Několik dalších příkladů: kvalitní sbírka svěžích známek NDR /1949-1990/ se prodala za 7.000 Kč, kompletní razítkovaná sbírka Západního Berlína /1948-1989/ v katalogové ceně 8.500€ změnila majitele za 11.500Kč, ceny u poválečných emisí SRN kolísaly v rozmezí 3,50Kč - 5Kč / 1Mi.€, prodejnost celistvostí z koncentračních táborů a věznic byla i tentokrát 100 %! U Rakouska, minimálně od Sálové aukce 38, přetrvává solidní zájem o předznámkové dopisy, prodala se naprostá většina nabídnutých položek. Naopak značný přetlak nabídky rakouského filatelistického materiálu na evropském trhu bohužel působí negativně i na prodejnost a realizované ceny u nás. Např. u I. - VI. emise, včetně Lombardska a Levanty, byla prodejnost jen 45 %, přičemž celková prodejnost filatelistického materiálu v celé aukci přesáhla 78 %!

obr
 obr
 obr
 obr
362: 4.600Kč
 463: 20.000Kč
 558: 4.200Kč
 562: 5.500Kč
 
U svěžích známek Rakouska z let 1918-1938 se realizované ceny pohybovaly v rozpětí cca 3,50-6 Kč / 1Mi.€, u emisí po roce 1945 už jen cca 3-5 Kč / 1Mi.€ a u sestav či sbírek 2 Kč /1 Mi.€. Pouze trvale hledaná a u nás dříve prakticky nedostupná série úředně nevydaných známek „Masky" z roku 1946 (Mi. VI.-VII.) se prodala za 20.000Kč, tj. necelých 8 Kč za 1 Mi.€. Za zmínku ještě stojí razítkovaný aršík WIPA 1933 /včetně původních destiček/ s katalogovým záznamem 4.000 €, prodaný za 25.000 Kč. Příjemným překvapením byla naopak 70 % prodejnost a v řadě případů i zajímavé cenové nárůsty u celistvostí polních pošt z období I. světové války.

Výrazně lepší pozici má na našem trhu již dlouhodobě filatelistický materiál z Ruska a zejména ze SSSR. Vysoká prodejnost u tohoto teritoria (tentokrát 88%), zajímavé cenové nárůsty (běžně o 100, výjimečně až o 400 %) a realizované ceny v přepočtu 10Kč - 15Kč /1 Mi.€, to jsou parametry, o kterých se u jiných evropských známkových zemí může pořadatelům aukcí jenom zdát! Zájem o klasiku Španělska byl tentokrát menší než se očekávalo, dobře se naopak prodaly obě známky švýcarského kantonu Zürich (katalog Michel č. 1I a 1II). O nabídnutých 43 položek Velké Británie (včetně britské pošty v zahraničí) byl zájem dosti nevyrovnaný, přesto se řada klasických známek prodala za dobré ceny, např. Viktorie 2P modrá (katalog SG.14h) za 140.000 Kč.

obr
 obr
 obr
 obr
 obr
   
643: 7.500Kč
 644: 10.500Kč
 668: 144.000Kč
 673: 72.000Kč
 679: 16.500Kč
   

Severoamerický kontinent byl zastoupen celkem 27 položkami, u kterých nedošlo k žádným významnějším cenovým nárůstům, prodejnost ale dosáhla 74%. Střední a Jižní Amerika se na aukcích fy Burda Auction prodává tradičně velmi dobře a tomuto trendu se pořadatel snaží přizpůsobit i nabídku. Nejdražší z celkem 107 nabídnutých položek byla známka z Trinidadu, Sedící Britania 6P tmavě zelená (SG. 63B, katalogový záznam 6.500 Liber) přiklepnutá za 40.000Kč a zajímavá krajová 2-páska z předchozího vydání v hodnotě 1P s vynechanou svislou perforací uprostřed (SG.46a) přišla nového majitele na 20.000Kč. Tradičně bohatá nabídka často zcela ojedinělých položek afrických států, tentokrát 123 losů (!), potěšila zejména sběratele britských kolonií. Jedním z vrcholů celé aukce byla opět dražba několika zajímavých položek z ostrova Mauritius. Další legendární „Modrý Mauritius" s nápisem „Post Paid" nabídnutý na aukcích Burda Auction, mimořádně zajímavý kus z raného období tisku (tzv. „early impression", kat. Stanley Gibbons č. 8) s ideálně umístěným 5ti-kruhovým němým razítkem jsem přiklepával zájemci do sálu za 72.000 Kč. Za zajímavé ceny se prodaly i známky pozdějších vydání tohoto ostrova, např. Viktorie 1P tmavě rumělková (tzv. „Dardenne", kat. SG.42) místo požadovaných 20.000Kč se prodala za 47.000Kč, za stejnou částku se z původních 15.000 Kč vydražila i hodnota 2P světle modré (SG.44b). Tradičně dobře šly na odbyt i novější emise bývalých britských kolonií (Edvard VII., Jiří V.), z nabídnutých 123 položek se jich prodalo 78 %, což se u poštovních známek dnes nejchudšího světadílu nečekalo. U Austrálie, Oceánie a Antarktidy nedošlo k žádným větším překvapením, nejdražší položkou byl 4-blok provizorních G.R.I na německých koloniálních R-nálepkách z období britské okupace Nové Guinee, prodaný za 45.000Kč.
 
obr
 obr
 obr
 obr
 obr

 

 

 

725: 8.500Kč
 817: 40.000Kč
 881: 72:000Kč
 886: 47.000Kč
 989: 45.000Kč
 

Sálová aukce 43 opět potvrdila, že zájem o naprostou většinu filatelistického materiálu z Asie a Dálného východu rozhodně není sezónní záležitostí, ale již řadu let trvající trend. Dobře se prodávaly položky z Japonskem okupovaných území během II. světové války, sbírka cca 450ks indických feudálních států místo 4.000 Kč byla přiklepnuta za 22.000Kč a shodou okolností rovněž 22.000Kč zaplatil nový majitel za 5c 2-pásku Severního Bornea s přetiskem LABUAN (SG.65ab), navíc s vynechanou svislou perforací uprostřed. V dubnu letošního roku jsem v článku „Hodnocení Sálové aukce 42" napsal „Přestože čínský trh je doslova nekonečný, ukázalo se, že i ceny známek z hledaného období tzv. Kulturní revoluce mají své limity a nabízené položky v ceně více než 10 Kč / za 1 € dle katalogu Michel zůstaly neprodány!", což se znovu potvrdilo i na této aukci. Pouze kompletní nezoubkovaná série Divadelní umění (Mi. 648B-655B, katalog 10.000€) se prodala za 96.000Kč, jinak dříve nesehnatelný aršík Pivoňky z roku 1964 (Michel Bl. 9, katalog 4.500€) se neprodal ani za 36.000 Kč, tj. 8Kč za 1Mi.€ a v obdobném přepočtu (7,50-8 Kč za 1 Mi.€) stanovené vyvolávací ceny pro razítkované série právě z doby Kulturní revoluce byly evidentně příčinou jejich mizivé prodejnosti. Přesto se aršík vydaný k mistrovství světa ve stolním tenise (Mi. Bl. 7) s příležitostným razítkem k této události prodal za 10.500Kč a Maova poezie (Mi.995-1008) dokonce za 17.000Kč. O kdysi hledané dopisy ze Severní Koreje ze 2. poloviny 50. let s požadovanou cenou 2.400, resp. 2.600 Kč / kus nebyl zájem, podle mého názoru je jejich současná cena asi poloviční. A naopak třeba za sestavu 10ks známek Mongolska z let 1946-53 místo požadovaných 500Kč zaplatil nový majitel 8.000Kč. Právě na těchto příkladech je krásně vidět, že reálné ceny si vytváří trh sám a filatelistické katalogy reagují na takové změny se zpožděním. Jen poznamenávám, že prodejnost v tomto segmentu trhu - Asie a Dálný východ - činila tentokrát 64%.

obr
 obr
 
1077: 22.000Kč
 1124: 96.000Kč
 

Zbývající část programu 1. aukčního dne byla věnována ostatním sběratelským oborům a zájem o ně byl opět značně nerovnoměrný. Zmíním se proto pouze o papírových platidlech, fiskálních ceninách, autografech a pohlednicích, neboť nabídka v ostatních oborech (faleristika, odznaky, mapy, historické dokumenty, akcie, legitimace, plakáty, nálepky, atd.) byla menší, od 1 - do max. 12 položek, takže jejich hodnocení by nebylo zcela objektivní. Zcela podle očekávání byla v popředí zájmu opět papírová platidla, což potvrzuje nejen jejich 88% prodejnost, ale zejména v řadě případů i mnohonásobně navýšené vyvolávací ceny. Doslova šokující byla dražba 4 kusů almuženek z Dolních Kralovic z roku 1937, jejichž cena se z požadovaných 300Kč zastavila až na částce 11.000Kč, tj. nárůst o 3.500%! Sestava rakousko - uherských 4ks bankovek á 200K a 1 bankovky 25K z roku 1918, se z vyvolávací ceny 500Kč vydražila za 12.500Kč, menší sbírka čsl. bankovek z let 1920-64 v dárkovém albu, navíc v různé jakosti, se místo požadovaných 1.000Kč prodala za 19.000Kč, kompletní sady bankovek z terezínského ghetta se tentokrát prodaly za 2.400, resp. 2.600Kč, rovněž mnohem dráž než obvykle. Opětovně tedy musím konstatovat, že zájem o bankovky je mnohonásobně větší než je nabídka na tomto trhu!
Rovněž o numismatiku zájem přetrvává (prodejnost 90%), což se naopak nedá říci o fiskálních ceninách, kde se již několik aukcí po sobě pohybuje prodejnost u tohoto sběratelského oboru hluboko pod dlouhodobým průměrem celé aukce. Naopak mnohem lepší situace je u autogramů a autografů, z nabídnutých 220 položek (!) se jich na této aukci prodalo 55%, celkem za 220.000Kč, což je solidní výsledek. Sběratelskému zájmu o podpisy bezesporu pomáhá i to, že realizované ceny naprosté většiny z nich se pohybují ve čtyřmístných, maximálně v 5ti-místných částkách. I zde samozřejmě výjimky potvrzují pravidlo, kolkovaná kvitance z roku 1878 s podpisem zakladatele genetiky Gregora Johanna Mendela se tentokrát prodala za 47.000 Kč, což je rekordní částka dosažená za tento podpis v historii firmy! Nadále přetrvává zájem o sběratelsky zajímavé a kvalitní pohlednice, v nabídce bylo 56 losů a dosažené ceny byly často velmi zajímavé, např. koláž Mělník - město budoucnosti se místo požadovaných 1.500Kč prodala za 4.000Kč. Autorem těch nejdražších pohledů byl podle očekávání Alfons Mucha, jeho černobílá reklamní pohlednice pro Rudolfa Frimla vydaná v USA se prodala za 15.500Kč, Stvrzenka spolku pro péči o sirotky se vydražila za 11.000Kč a Všestudentská slavnost z roku 1912 (katalog Weill. 130) za 8.000Kč. Litografické pohlednice stejného autora z roku 1900 (francouzské vydání F. Champenois, Paris) zůstaly zřejmě kvůli vysoké vyvolávací ceně neprodány, naopak jeho plakáty a ex libris se prodaly velmi dobře a kompletní francouzské vydání publikace „LE PATER" (Otčenáš) z roku 1899, vydané v nákladu pouhých 400 kusů, se prodalo za 120.000Kč.

Druhý aukční den byl zahájen dražbou položek z exponátů „TGM 1920" a „TGM 1923-1926" pana Roberta Alexy. Zájem o naprostou většinu nabídnutých položek byl zcela mimořádný, což jednoznačně dokazují následující čísla: z nabídnutých 126 aukčních losů se jich neprodalo pouze 7, tj. 95 % prodejnost! Cenové nárůsty o 100 i 200 % nebyly nijak výjimečné, celá řada položek se prodala dokonce vysoko nad katalogové záznamy. Uvedu jen několik konkrétních příkladů: dolní rohové 8-bloky TGM 125h se spojenými typy a s dvojitou svislou perforací (Pofis 140 ST + VV) se prodaly za 8.500 Kč (levý), resp. za 11.000 Kč (pravý), velký zájem byl o všechny zkusmé tisky, zejména od nevydaných hodnot 1200 h a 2000 h, překvapivě vysoké byly dosažené ceny u soutisků hodnoty 1000 h s nerealizovanými návrhy, atd. Musím konstatovat, že dříve trochu podceňovaná knihtisková emise TGM 1920 se v posledních letech zcela zaslouženě dostává do popředí zájmu specializovaných sběratelů i vystavovatelů ČSR I. Za rovněž zajímavé ceny se prodaly prakticky všechny známky TGM s přetisky pro Červený kříž i SO 1920. U dalších vydání známek s portrétem TGM z let 1923 - 1926 se za nejvyšší částku, rovných 120.000Kč, prodal tzv. „Americký zkusmý tisk" s odlišnou kresbou, dole ještě bez letopočtů a nominální hodnoty. Kompletní sestavy známek Olympijský kongres a VIII. Slet v 6ti-blocích podle průsvitek se vydražily za 62.000 Kč, resp. 54.000Kč, razítkovaná známka 40 h neotypie (Pofis 187 B) se vzácnou vodorovnou průsvitkou P 5 změnila majitele za katalogovou cenu 70.000Kč, rohový exemplář hodnoty 60 h na pergamenovém papíru (Pofis 189xA) a s deskovým číslem byl přiklepnut za 14.500Kč. Razítkovaná známka 2 Kč rytina modrá (Pofis 195 II) s hledanou svislou průsvitkou P 3 stála 64.000Kč a dosud jedinou známou 2-pásku stejné hodnoty, se vzácnou svislou průsvitkou P 4 a s katalogovým záznamem 100.000Kč, vydražil nový majitel za 130.000Kč!

obr
 obr
 obr
 obr
 obr
 
1745: 43.000Kč
 1764: 70.000Kč
 1791: 64.000Kč
 1792: 130.000Kč
 1753: 120.000Kč
 

Znovu se potvrdilo, že při rozprodeji kvalitní sbírky nebo exponátu se vyplatí věnovat zcela mimořádnou péči objektivnímu popisu a kvalitnímu vyobrazení jednotlivých položek, nastavení optimálních vyvolávacích cen a vydat samostatný aukční katalog. Nepochybně i díky tomu se podařilo exponáty pana Alexy rozprodat za více než 1,4 milionu Kč. S potěšením proto už nyní mohu oznámit, že na listopadové aukci Sálové aukci 44 aukčního domu Burda Auction bude samostatný katalog věnován výstavnímu exponátu „Die Tschechoslowakische Luftpost 1920-1939" (Československá letecká pošta 1920-1939) pana Georga Wilhelmse, významného německého sběratele a úspěšného vystavovatele československých poštovních známek, který za tento exponát obdržel na mezinárodních výstavách celou řadu medailí, včetně zlaté medaile na Mezinárodní výstavě IBRA 2009 v Essenu. Zejména aerofilatelisté se tedy mají opravdu na co těšit. 

Po přiklepnutí poslední položky ze samostatného katalogu p. Alexy aukce ihned pokračovala položkami ČSR I. U celistvostí vyplacených předběžnými nebo souběžně platnými známkami z období 1918-19 se za nečekaně vysoké ceny, a to za 5.000Kč, resp. 5.500Kč, prodaly tiskopisy adresované do Vídně, vyplacené půlenou známkou Koruna 6h / vydání 1916. Nejdražší z nabídnutých více než 170 položek známek a celistvostí hradčanské emise byl zkusmý tisk přeloženého 4-známkového stejnosměrného meziarší hodnoty 5h modrozelená, ve 2-pásce s levým okrajem archu (Pof.4 Ms (4), prodaný za 22.000Kč! Svěží exempláře oblíbené nezoubkované známky 20h karmínová (Pof 9N) se prodávaly v rozmezí 2.600 - 3.20 Kč, tzv. Vejprtské falzum 30 h ke škodě pošty (Pof.F23) stálo 7.000Kč. Podle očekávání se až na 1 kus dobře prodaly všechny hradčanské známky s přetiskem „VZOREC". U emise Legionářské 1919 se opět potvrdilo, že o exempláře s ojediněle se vyskytujícími zoubkováními je značný zájem a katalogové ceny v těchto případech nejsou rozhodující. Matka s dítětem 75h s ŘZ 10½ (Pof.30E) změnila majitele za 10.000Kč (katalog Pofis 8.000Kč), hodnota 100 h se stejným zoubkováním (Pof.31E) se prodala dokonce za 19.500Kč (kat. Pofis 16.000Kč). Znovu se Richardu Burdovi podařilo dosáhnout v našich podmínkách neobvykle vysokou prodejnost u přetiskové emise PČ 1919. Z nabídnutých 105 položek se jich prodalo 80% (!), což jen dokazuje, že zejména u této emise je to vždy otázka správně nastavených vyvolávacích cen. Za zmínku stojí spěšná známka 5h obdélník a nepřetištěným kupónem s ŘZ 12½ : 11½ (Pof.58KND) prodaná za 25.000 Kč, Turuly 1f (Pof.89) a 70f (Pof.90) stály 40.000Kč, resp. 38.000Kč, Parlament 50 f s převráceným přetiskem (Pof.111Pp) změnil majitele za vyvolávací cenu 22.000Kč a 10K Parlament (Pof.118) za 23.000Kč. Z uvedených cen jednoznačně vyplývá, že reálné ceny u dražších položek z emise PČ 1919 v neupotřebeném stavu se v současné době pohybují v rozmezí od 60 - do 70 % katalogových záznamů, což je stále ještě docela vysoké číslo. Samozřejmě existují i výjimky.

 obr
 obr
 obr
   
 2002: 19.500Kč
 2081: 40.000Kč
 2101: 22.000Kč
   

O emisi TGM 1920 už byla řeč v předchozí části tohoto článku - viz sbírka pana Alexy, přesto se zmíním ještě o 1 položce. Svěží 4-blok 125h ultramarinová se spojenými typy (Pof.140AST) se podařilo vydražit za 11.500Kč (katalogová cena 7.000Kč). Z ostatních položek ČSR I. se na aukci dobře prodaly známky s odlišným zoubkováním (Pof.143B, 145B, 169B), spojené typy u emise OR, zkusmé tisky z emise Hospodářství a věda a kompletní sestavy podle průsvitek na známkách s portrétem TGM. Svého kupce našla i většina položek emise Praha - Tatry, kvalitní aršíky „Kde domov můj?" změnily majitele za 10.500Kč, se stopou po nálepce stály 8.000Kč. Zkusmý tisk smutečního aršíku Dětem 1938 přišel na 11.000Kč a 4 zkusmé tisky Alegorie z roku 1938 (Pof.349) v různých barvách stály 5.000Kč. U čs. leteckých známek a celistvostí (71 položek) byla prodejnost vysoce nadprůměrná (90%) a řada dosažených cen rozhodně překvapila. Kompletní série leteckých provizorií s převrácenými přetisky se vydražila za 13.000Kč, nepřijatý návrh na leteckou známku I. emise v hnědé barvě dokonce za 15.000Kč (katalog Pofis 10.000Kč). Dalším překvapením byla 100 % prodejnost leteckých známek a celistvostí III. emise, prodalo se všech 33 položek. Novinové provizorium „Práce Praha" (Pof. NN 20) na větší části těchto novin s celou adreskou změnilo majitele za 9.500Kč a hledaný VII. typ novinového aršíku (Pof. ANV18) s drobným natržením v okraji stál 9.000Kč. Nečekaně velký zájem o emisi „SO 1920" (120 položek, prodejnost 93%) byl rovněž velice příjemným překvapením. Nejdražší položkou byl krajový 6ti-blok hodnoty 500h s černým přetiskem a se spojenými typy rámečku (Pof. SO22aSTr) přiklepnutý za 16.000Kč (katalog 12.000Kč), stejná známka s II. typem spirály a s převráceným přetiskem (Pof.SO22aPp) stála 12.000Kč (katalog 7.000Kč). Zájem o tzv. Exilové aršíky z let 1939-45 přetrvává, naprostá většina z nich změnila majitele, zajímavější exempláře se většinou prodávaly za 3.000 až 3.400Kč.  

Nejdražší celinou ČSR I. byla poštovně prošlá dopisnice CDV 61/58 Velehrad přiklepnutá za 2.400Kč, sestava cca 800ks obrazových dopisnic se místo 4.000Kč vydražila za 29.000Kč. Z období Protektorátu Čechy a Morava se kompletní přetiskové série Pof.1-19 prodaly za 600, resp. 650Kč, krajový exemplář zoubkované připouštěcí známky Terezín (Pof.Pr1A) stál 3.400Kč, nezoubkovaný rohový kus téže emise změnil majitele za 12.000Kč a propagační aršík pro Červený kříž v hnědé barvě (Pof. Pr A1a) za 10.500Kč. Díky mimořádně zajímavé nabídce Slovenska 1939-45 (celkem 68 položek) se za velmi dobré ceny prodaly zejména ojediněle se vyskytující exempláře, např. z přetiskové série hodnota 3,50Kč Slavkov s červeným přetiskem otočeným o 90 stupňů (katalog Zsf. 19a) se vydražila za 11.500Kč, z nezoubkovaných známek, krajová 2-páska 3Ks Hlinka hnědá (Zsf.NZ 32N) stála 21.000 Kč, jediný dosud známý dolní rohový 4-blok 50h Tiso zelená s DZ A1 a datem 6.X.1939 (Zsf. N43 Yz) byl prodán za 25.000Kč, kompletní série Železnice (Zsf. N90 -93) ve 2-páskách dokonce za 35.000Kč a rohový 4-blok doplatních známek 10 Ks s DČ1 za 23.000Kč. To mělo samozřejmě i pozitivní dopad na prodejnost v tomto segmentu trhu: 87 %!

Solidní zájem, ale většinou střízlivé ceny, tak lze stručně charakterizovat dražbu více než 380 položek ČSR II. Z bohaté nabídky Košických známek a různých variant Košických aršíků stojí za zmínku kvalitní velké kříže (Pof. 354-356 Mx) přiklepnuté za 18.000 Kč, dobře se prodaly nejen všechny jednotlivé položky zkusmých tisků, ale i řada standardních položek. Např. populární II. typ Orszách Hviezdoslav (Pof. 1174 II.) za 2.000 Kč a krajové 2-pásky téže známky se spojenými typy II.+ I. za 2.600 Kč, resp. 2.400 Kč, aršíky PRAGA 1962 (Pof. A 1216) změnily majitele za 850 Kč, ale i za 1.100 Kč, za II. typ zoubkovaného aršíku PRAGA 1988 (Pof. A 2747 A) nabídl zájemce 3.000 Kč. Desetibloky zůstávají u našich sběratelů velice oblíbené, nejvíce hledané jsou prakticky všechny vydané ještě v tzv. „staré" měně, čemuž odpovídají i realizované ceny: J. Fučík (Pof. PL 574) se vydražil za 4.000 Kč, A. Dvořák ( PL 595) za 6.000 Kč, A. Jirásek (PL 611) za 15.000 Kč a zkusmý tisk letecké známky Lázně 6 Kčs (PL L33) za 20.000 Kč. Nejdražšími položkami České republiky byly rohový 4-blok EVROPA z roku 1995 (Pof. 76 VV) s vynechaným tiskem hodnotové číslice 9 Kč u všech známek přiklepnutý za 13.500 Kč a rohový 9-blok Secese 3 Kč (Pof. 90 VV) s chybějícím názvem státu, za který nový majitel zaplatil 9.500 Kč.

Hodnocená Sálová aukce 43 aukčního domu Burda Auction s.r.o. byla bezesporu úspěšná, celková prodejnost přesáhla 75%, z toho u filatelistického materiálu činila přesvědčivých 78%! To jsou čísla, která budí pozornost i v zahraničí. Přesto, že se dvě nejdražší položky této aukce, kompletní soubor zkusmých tisků všech přetiskových desek protektorátních známek Pof.1-19 za 1,2 milionu Kč a sbírka více než 1.700 kusů zkusmých tisků a rytin československých známek z let 1945-1992 za 2,75 milionu Kč, neprodaly, celková tržba byla vyšší než 10 mil. korun, z toho jen za filatelistický materiál utratili zákazníci přes 8,3 milionu Kč. Velkou zásluhu na tom bezesporu má originální a bezchybně fungující počítačový software, umožňující zúčastnit se aukce živě z pohodlí domova. Na samotný závěr už jen technická poznámka: veškeré v tomto hodnocení uvedené ceny jsou ceny příklepové, bez aukční provize a DPH.Autor: Vladimír Dražan (12.09.2014)