Archiv / Odborné články / RANÉ POUŽITÍ PRVNÍCH ČS. DOPLATNÍCH ZNÁMEK Z PROSINCE 1918 DOLOŽENO!

16.05.2016   Autor: Burda Auction s.r.o.; Počet zobrazení: 2693Vydání prvních čs. doplatních známek Ornament (5h, 10, 15h, 20h, 30h, 50h a 100h) bylo ohlášeno 17. prosince 1918. Dosavadní koncensus předpokládal uvedení těchto doplatních známek do poštovního provozu počátkem února roku 1919. Dle nejnovějších poznatků se však doplatní známky začaly používat na poštovních úřadech prakticky současně se známkami výplatními - Hradčany, což dokladá nález dvou správně vyplacených peněžních poukázek s použitím čs. doplatních známek Ornament 10h, které jsou znehodnoceny předběžnými raz. RADL 30.XII. 1918, druhá dokonce s ještě ranějším použitím 20.XII.18!.
obr
 obr
V rámci rozprodeje sbírky Břetislava Poura bude nabídnut los 1822:
větší díl peněžní průvodky, kde doručovací poplatky jsou uhrazeny čs. doplatní zn. emise Ornament 10h hnědoolivová, Pof.DL2 s předběžným DR RADL 30.XII.18 (!!) dnešní obec Rádlo u Jablonce nad Nisou, podací raz. hotově vyplacené průvodky SEIDENSCHWANZ 20.XII.18, dnešní Vrkoslavice; literatura uvádí datum vydání doplatních známek 1.2.1919, kat. Merkur na str. 468 zmiňuje průvodku s použitou doplatní známkou s datem 20.XII.18, jde tedy o druhý nezvratný doklad o použití čs. doplatních známek již v roce 1918
!


obr
 obr
Větší díl peněžní průvodky, kde doručovací poplatky jsou uhrazeny čs. doplatní zn. emise Ornament 10h hnědoolivová, Pof.DL2 s předběžným DR RADL 20.XII.18 (!!), uvedeno v katalogu Merkur na s. 468. nejranější známé datum použití.


Autor: Burda Auction s.r.o. (16.05.2016)