Archiv / Odborné články / Cenzurní razítko „Z“ a „R“ v kroužku

24.09.2007   Autor: Vilém Bulant, exkluzivně pro Burda Auction; Počet zobrazení: 7243

Výpisy z archivních dokladů z let 1939-1940, které objasňují používání kulatých cenzurních razítek na tiskovinách zasílaných jednotlivě nebo v balíkách a adresovaných do Protektorátu ČaM.

Svého času byla v odborném tisku (Zpravodaj společnosti pro poštovnictví v českých zemích 1938-45) polemika o používání cenzurních razítek „Z“ a „R“ v kroužku a „R“ nad čarou. Při návštěvě v Národním archivu (dříve Státní ústřední archiv) jsem ve fondu č.429 MPT nalezl několik listin, ze kterých vyplývá, že uživatelem těchto razítek byla Česká tisková kancelář v Praze II., Lützova 5. Z těchto listin uvádím podstatné informace:
1) V dopise z 11.9.1939 informuje Poštovní úřad Praha 7 Ředitelství pošt a telegrafů v Praze, že podle telegrafických oběžníků Policejního ředitelství v Praze z 1.9.1939, Tiskového odboru předsednictva ministerské rady z 3.9.1939 a Ředitelství pošt z 5.9.1939 (čísla těchto oběžníků jsou uvedena) odevzdávají všechny časopisy z ciziny (mimo těch které jsou vyjmuty z opatření) České tiskové kanceláři (dále ČTK). Tato telefonicky 9.9.1939 ve 12,oo hod. informovala Poštovní úřad Praha 7 o tom, že po prohlídce a zjištění nezávadnosti bude tiskoviny vracet zpět k další dopravě a doručení adresátům. Aby nebylo pochyb o tom, že tiskoviny byly skutečně podrobeny kontrole, bude tiskoviny označovat na adresní straně otiskem pryžového razítka „Z“ v kroužku.
2) Dopisem ze dne 9.10.1939 informuje pražské poštovní ředitelství Ministerstvo dopravy – poštovní správu o tom, že ČTK vyslovila souhlas s tím, že budou informovány další poštovní úřady o provádění tiskové prohlídky a používání značky „Z“ v kroužku .
3) V okružním výnosu č.49 z 29.3.1940 Ředitelství pošt v Praze informuje podřízené poštovní úřady o tom, že periodické i neperiodické tiskoviny, vydávané mimo území Říše a Protektorátu podléhají s okamžitou platností cenzuře ČTK a to i v tom případě, že byly již prohlédnuty u některé říšské služebny. Dále je uvedeno, že periodické i neperiodické tiskoviny mají být instradovány jedině a výhradně k poštovnímu úřadu Praha 7 cizina. Balíky deklarované jako periodické i neperiodické tiskoviny mají být i s průvodkami instradovány k poštovnímu úřadu Praha 16. Oba poštovní úřady dodají tyto zásilky ČTK k provedení cenzury.
4) Dopisem ze dne 6.12.1940 informuje ČTK ministerstvo dopravy o tom, že od 10.12.1940 bude používat k označování zásilek uvolněných po tiskové prohlídce razítko „R“ v kroužku v černé barvě. Dále, že razítko bude na adresní straně co nejblíže adrese.
5) Dopisem ze dne 7.12.1940 informuje Ministerstvo dopravy – generální ředitelství pošt přednosty poštovních úřadů o používání cenzurního razítka „R“ v kroužku od 10.12.1940. Dále že tiskoviny, které neprošly tiskovou cenzurou nesmějí být adresátům doručovány a musí být zaslány ve zvláštních uzávěrech poštovnímu úřadu Praha 7. Dále jsou zde uvedeny výjimky z tohoto opatření a upozornění, že informace není určena pro veřejnost.
Z těchto několika písemností je tedy zřejmé, kdo byl uživatelem cenzurních razítek „Z“ a „R“ v kroužku. O cenzurním razítku „R“ s podtržením, nebyl nalezen žádný doklad, ale dá se předpokládat, že to bylo razítko, které bylo používáno v době mezi oběma použí- vanými razítky kroužkovými stejným pracovištěm. Jeho výskyt je taktéž na tiskovinách a časově mezi ně zapadá. Protože tiskovin bylo zřejmě mnoho a pryžové razítko není zase tak moc trvanlivé, došlo postupně k jeho inovaci a proto jsou různého druhu. Tolik prozatím z Národního archivu a jedna ukázka na závěr (horší kvalita).

obr

Autor: Vilém Bulant, exkluzivně pro Burda Auction (24.09.2007)