Archiv / Odborné články / Byla přetisková deska SO 1920 pro spěšné známky použita k přetisku známek emise Hradčany? Nikoliv!

11.07.2011   Autor: Zdeněk Filípek; Počet zobrazení: 8814

Dosavadní veškerá filatelistická literatura již přes devadesát let uvádí, že přetisková deska z ruční sazby použitého III. druhu přetisku, přetisková deska "A/1,2", kterou byly přetištěny některé nominální hodnoty vydání známek emise "Hradčany", byla následně použita k přetištění spěšných známek. Ukazuje se, že tato informace není správná, jak zdůvodním níže.


Podle mého dosavadního zjištění, není dosud známa stokusová přetisková deska, která pochází z počáteční fáze přetiskování výplatních známek emise "Hradčany". Bylo přetištěno několik archů známek této emise s nominálními hodnotami 3 h fialová, 5 h světle zelená, 15 h cihlově červená a 20 h modrozelená. Samotné zkoušky přetisku této úpravy na papíru bez lepu se nevyskytují. Domnívám se, že tato jediná stokusová deska pro uvedené nominální hodnoty známek "Hradčany" byla sestavena jen na velmi krátkou dobu a následně rozebrána. Tyto otisky přetisků na známkách této emise jsou vlastně první zkusmé tisky plebiscitních známek - tak jako následně u zkusmých přetisků použitého I. druhu - přetisk "A/1,2,3". Tento byl nakonec vybrán k přetiskování všech vydaných nominálních hodnot emise "Hradčany" a novinových známek emise "Sokol v letu". Zajímavé je, že vybraná přetisková deska "A/1,2,3", která byla seskládána z ruční sazby, obsahovala stejné přetiskové vady a dokonce některé i na stejných pozicích, např. úzké písmeno "O" na 14. ZP nebo 27. ZP, dále vyštípnuté písmeno "S" nahoře na 40. ZP. Naproti tomu nejsou přerušeny číslice "2" a "0" na 27. ZP. Dále se např. vyskytuje v písmenu "S" jeden bod nahoře na 8. ZP, na 32. ZP - seříznuté písmeno "O" nahoře, nebo písmeno "O" výrazně posunuto výše na 38. ZP, atd.
 
obrobr
obr
 obr

8. ZP 2. TD

bod nahoře v písm. "S",
číslice "1" bez levé patky,
přerušená patka číslice "2

14. ZP 1. TD

úzké písmeno "O"

38. ZP 2. TD

písm. "O" výrazně posunuto výše,
číslice "0" otevřená dol

40. ZP 2. TD

vyštípnuté písm. "S" nahoře

obr
obr

21-22/31-32 ZP 1. TD

31. ZP - vyštípnuté písm. "S" nahoře
32. ZP - zeslabené písm. "S" nahoře, seříznuté písm. "O" nahoře 

26-27/36-37 ZP 1.TD

26. ZP - vyštípnutá číslice "9" zleva
27. ZP - úzké písm. "O"6. ZP - číslice "9" nahoře přerušená
V horní části jsou litery z levé části čtyřbloku slabě vytištěny
zřejmě v důsledku nastavení příklepu tiskového stroje.

 

Jsme u zrodu vznikající rekonstrukce přetiskové desky, která byla sestavena v samém počátku přetiskování známek pro plebiscitní vydání. Tato přetisková deska však byla rychle rozebrána, zřejmě z důvodu nevhodnosti této úpravy přetisku pro známky "Hradčany". Litery a číslice z ní byly použity převážně pro přetiskovou desku "A/1,2,3". Ve všech tvarech přetiskových desek ruční sazba z písmen a číslic nebyla kompletně použita, jak jsem uvedl v příkladech a vyobrazeních.

obrobr
obr
obr

18. ZP 1. TD

číslice "1" bez levé patky

25. ZP 1. TD

otevřená číslice "2" nahoře

25. ZP 2. TD

otevřená číslice "2" nahoře

78. ZP 2. TD

bod v číslici "2"
nahoře, II. typ příčky

 
Je na čase, abych Vám představil z celé stokusové přetiskové desky, která nebyla použita pro vydání plebiscitních známek, jedno vyjímečné známkové pole. Známkové pole, které svým přetištěním se zásadně liší od ostatních přetisků. Tato odlišnost se vyskytuje na 15. známkovém poli, kde byla omylem vsazena do letopočtu přetisku číslice "9" místo číslice "2". Tím vznikl přetisk "SO 1990" místo obvyklého přetisku "SO 1920". Vzhledem k omezenému počtu přetisku několika málo archů známek "Hradčan" je výskyt této anomální přetiskové vady mizivý. Tuto významnou přetiskovou vadu s raritním výskytem považuji za naprosto ojedinělou. Z dosavadní mé badatelské činnosti jsou mi známy jen čtyři exempláře: hodnota 3 h fialová ve dvou kusech, 5 h světle zelená a 15 h cihlově červená po jednom kuse. Hodnota 20h modrozelená mi není doposud známa.
 
obr obr obr

15. ZP 1. TD

chybný letopočet "1990"

15. ZP 1. TD

chybný letopočet "1990"

15. ZP 2. TD

chybný letopočet "1990"
Na tomto ZP se vyskytuje I. spirálový typ

 
Tato přetisková deska je zatím u samého zrodu detailní specifikace všech známkových polí a čeká na případné další zajímavé nálezy. Mimo dosavadní specializované katalogy bohužel po desetiletí od vydání plebiscitních známek není zmínka ani v Monografii č. 5. Navrhuji prozatím u této přetiskové desky pracovní název – přetisková deska "A/0". Tato přetisková deska nebyla již dále použita, jak jsem uvedl výše. Nikdy nebyla použita pro přetisk spěšných známek.
 
obr
 obr

8-9/18-19 ZP 2. TD

8. ZP - bod nahoře v písm. "S", číslice "1" bez levé patky, přerušená patka číslice "2"
18. ZP - číslice "1" bez levé patky
19. ZP - odlišná číslice "0", vnitřní ovál nuly nahoře i dole zkosený
Na 8. ZP se vyskytuje podtyp příčky 

64-65/74/75 ZP 2. TD

74. ZP - svisle seříznuté písm. "O" vlevo.
Litery a číslice u všech čtyř přetisků jsou přetištěny z horní části se slabou intenzitou barvy, zřejmě z důsledku nastavení příklepu tiskového stroje.

 

obr
obr
Litery přetisku "S" a "O" u přetiskové desky I. druhu přetisku (pro "Hradčany" a novinové známky) jsou nápadně větší než litery přetiskové desky III. druhu přetisku, použité k přetištění spěšných známek (obr. viz vlevo - velikost 100%). Nenaznačují to ani deskové vady liter a číslic přetiskové desky A/0, byla pouze podobná úpravou přetiskové desce s III. druhem přetisku.  
Zkouška přetisku na proužku kartonového papíru bez lepu:
I. druh přetisku, přetisková deska "A/1,2,3"
Zkouška přetisku na proužku kartonového papíru bez lepu:
III. druh přetisku, přetisková deska "A/1,2"

 

Literatura:

Monografie československých známek, 1. díl, Pofis, Praha 1968

Monografie československých známek, 5. díl. Pofis, Praha 1998

Specializovaný katalog Československo 1918 – 1939, Merkur Revue, Brno 2002

Vlastní studijní dokladový materiálAutor: Zdeněk Filípek (11.07.2011)