Archiv / Odborné články / Spojené typy u emise ČSSR mistrem světa (Pof.1961-1962)

21.11.2011   Autor: Bohdan Sekowski, exkluzivně pro Burda Auction; Počet zobrazení: 3121

Známky s přítiskem "ČSSR mistrem světa" (Pof.1961-1962) poskytují sběratelům hodně příležitostí rozšířit svoji specializovanou sbírku ČSR II. Kromě 13 deskových vad přítisku to jsou i typy (varianty) přítisku.


obrNěkteré přítisky mají charakteristické vady (jejich přesný popis je uveden ve specializované příručce Pofis 2011 - Československo 1945-1992, dále jen "Příručka"). Tyto vady určují jednotlivé typy přítisku a jsou stejné v celém sloupci, ve kterém se vyskytují. Příručka uvádí typy přítisku I. až V. u hodnoty 60h a I. až III. u hodnoty 1Kčs. Z toho vyplývá možnost sestav spojených typů.
 
Vzhledem k různě umístěným deskovým vadám (DV) přítisku v TF jsem hledal možnosti spojených typů (ST) přítisku tak, aby jejich známková pole (ZP) neměla současně deskovou vadu. Z nákresu celé TF každé hodnoty a po vyznačení DV na jednotlivých ZP vyplynuly v jednotlivých řadách TF známková pole bez DV. Tím bylo možno určit spojené typy (ST) bez deskových vad. V jednotlivých řadách TF to jsou:

 

U hodnoty 60h

v 1. řadě ST IV. a V. (ZP 4 a ZP 5)
ve 3. řadě ST II. a III. (ZP 12 a ZP 13)
ve 4. řadě ST I. a II. (ZP 16 a ZP 17)
v 7. řadě ST III. a IV. (ZP 33 a ZP 34)

Kromě výše uvedených spojených typů lze najít ještě další dvě kompletní sestavy ST bez deskových vad, např.:

  I. sestava II. sestava
 ST I.-II.
 ZP 1-2  ZP 6-7
 ST II.-III.
 ZP 22-23
 ZP 27-28
 ST III.-IV. ZP 8-9
 ZP 18-19
 ST IV.-V.
 ZP 14-15
 ZP 24-25

Jednotlivé příklady sestav ZP lze samozřejmě jednotlivě vzájemně kombinovat, pokud bude zachována kompletnost spojených typů (totéž platí i pro hodnotu 1Kčs).

obr

 

U hodnoty 1Kčs

ve 2. řadě ST II. a I. (ZP 8 a ZP 9)
ve 3. řadě ST I. a III. (ZP 14 a ZP 15)
v 5. řadě ST I. a II. (ZP 22 a ZP 23)

Stejně jako u hodnoty 60h je možno též u hodnoty 1Kčs sestavit další dvě kompletní řady spojených typů bez deskových vad:

  I. sestava
 II. sestava
 ST I.-II.
 ZP 2-3
 ZP 12-13
 ST II.-I. ZP 28-29
 ZP 33-34
 ST I.-III. ZP 4-5
 ZP19-20

Příručka uvádí šest ST v 2-pásce, z těchto přehledů však vyplývá sedm možných kombinací ST.

K výše uvedeným popisům ještě dodávám, že z každé TF je možno tímto výběrem vyhledat další samostatné známky (bez DV a mimo ST) s jednotlivými typy přítisku: u hodnoty 60h typ I.-V., u hodnoty 1Kčs typ I., II. a III.

Pro sběratele specialisty tyto přehledy umožňují zpracovat u této emise jednak sestavu deskových vad a jednak sestavu typů (variant) přítisků ve spojených typech i v typech samostatných, a to vše jen z jedné TF každé hodnoty (viz nákresy TF).

obr

 
Autor: Bohdan Sekowski, exkluzivně pro Burda Auction (21.11.2011)