Archiv / Odborné články / Klasika Dánska na podzimních aukcích fy BURDA AUCTION, s.r.o.

10.07.2012   Autor: Vladimír Dražan, exkluzivně pro Burda Auction; Počet zobrazení: 2768Firma BURDA AUCTION, s.r.o., jako jediná aukční firma u nás se již několik let cílevědomě věnuje klasické filatelii a výsledky posledních aukcí jednoznačně potvrzují, že vsadila na správnou kartu. Klasika je totiž nejen krásná filatelie, ale současně i jeden z nemnoha oborů širokého filatelistického spektra, o kterém se domnívám, že nejen přežije současné složitější období, ale naopak v budoucnu ještě získá na svém významu. Rozhodně není náhoda, že nejvyšší ocenění na všech mezinárodních i světových filatelistických výstavách získávají exponáty tradiční klasické filatelie. Díky tehdejším poměrně jednoduchým tiskovým technikám umožňuje sbírání klasických známek rozsáhlou specializaci, což  v míře svrchované uspokojuje zejména pokročilé sběratele. Mnozí z nich se proto zevrubně zabývají nejen klasickým obdobím jednotlivých známkových zemí, ale dokonce pouze jednotlivými emisemi. V naprosté většině případů je navíc dostupná i odborná literatura a tak často jediným problémem sběratelů klasiky je jejich nezbytně nutná solventnost. To však není nic nového pod sluncem, sbírání klasických známek nebyla nikdy lidová zábava.
 
U nás má sbírání klasiky dlouholetou tradici již od dob Rakouska-Uherska, stačí nahlédnout do starých výstavních katalogů, kolik u nás existovalo špičkových sbírek a exponátů! Kromě prvních rakouských emisí byly jedním z velice oblíbených teritorií známky skandinávských zemí, včetně Dánska, které má mj. i velmi zajímavou poštovní historii. Jedním z novodobých významných sběratelů této známkové země byl např. pan Štefan Plško, kterého ještě mnozí z nás pamatují. Navíc se mu podařilo díky jeho zkušenostem a cenným radám nadchnout pro tuto známkovou zemi několik dalších sběratelů, a tak i díky jemu vznikla u nás v 90. letech mimořádně významná sbírka dánské klasiky. Její autor výsledky své badatelské práce a další poznatky o oblíbených známkách „FIRE R.S.B." (katalog Michel č. 1) a „2 RIGSBANK - SYKILING" (Mi. č. 2), včetně bohatých ukázek z vlastní sbírky, zpracoval a shrnul ve 4 publikacích, které vydal vlastním nákladem. Krátce poté část své rozsáhlé sbírky použil jako zástavu, která později, z důvodu neplnění jeho finančních závazků, propadla. Firma BURDA AUCTION, s.r.o., byla nyní pověřena rozprodejem této zástavy, k čemuž dojde na nejbližších sálových aukcích, v srpnu a v listopadu 2012. V celkovém objemu a deklarované kvalitě to je na našem trhu zcela ojedinělá nabídka.
 
obr
 obr
obr
obr
 


Autor: Vladimír Dražan, exkluzivně pro Burda Auction (10.07.2012)