Aukce 58 / Filatelie / ČSR I. / Filatelistické obory / PP 1919-1920

2948
6 000 
Tip
204803
+1
Jakost
1918 COMANDO GRUPPO SQUADRONI CAVALLEGGERI C.S./ VELITELSTVÍ SKUPINY JÍZDY Č.S. červené řádkové a kruhové vojenské raz. na dopise vyfr. rakouskou souběžnou 2-páskou zn. Koruna 10h, DR STRÁŽNICE/ 28.XII.18; bez poškození, dekorativní dopis s velmi pěknými otisky útvarových razítek malého výskytu, navíc z prvotního období přesunu jednotek na Slovensko v době ještě nefungující polní pošty! ex Procházka, vyvolávací cena: 3000 (+100,00%)
U:A5 | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 6 000 Kč
2949
600 
203381
+1
Jakost
1918 VALAŠSKÁ SETNINA č.2/ NÁRODNÍ GARDY V MOR. OSTRAVĚ, modré útvarové razítko s DR PŘÍVOZ/ 19.XI.18, pohlednice zaslaná jako PP, zajímavý text o přípravě nasazení příslušníků v Ostravě; mírně zastřiženo, přesto výjimečné, vyvolávací cena: 600 
U:A5 | Den dražby: Neděle
Vráceno
2950
1 100 
Tip
204811
+1
Jakost
1919 11. DOMOBRANECKÝ Č. SL. PRAPOR sestava 3ks pohlednic Opavy od jednoho příslušníka italských domobraneckých oddílů, DR TROPAU 25.VIII. - 1.IX.19, doplněno raz. POŠTOVNÉHO PROSTO, 1x propagační pohlednice Matiční den v Opavě; bez poškození, ex Procházka, vyvolávací cena: 1000 (+10,00%)
U:A5 | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 1 100 Kč
2951
1 000 
Tip
204802
+1
Jakost
1919 35. PLUK ČS./ 6. ROTA červené útvarové raz. na italském lístků polní pošty, doplněno znárodněným DR HRANICE/ 2.I.19, dle textu odesláno ze Žiliny na Slovensku, z počátku přesunu jednotek na Slovensko, ještě neprošlé nově zřízenou polní poštou; bez poškození, dekorativní, ex Procházka, vyvolávací cena: 1000 
U:A5 | Den dražby: Neděle
Vráceno
2952
600 
Tip
204823
+1
Jakost
1919 COMANDO 7. DIVISIONE podací lístek z telegramu italského formuláře adresovaného na velitelství 7. divize v Nitře, část otisku razítka telegrafní jednotky; zachovalé, ojedinělé, ex Procházka, vyvolávací cena: 600 
U:A5 | Den dražby: Neděle
Vráceno
2953
1 000 
205089
Jakost
1919 ČESKO-SLOVENSKÝ STŘELECKÝ PLUK/ VELITEL PLUKU velké červené francouzsko - české razítko doplněné raz. PP 22/ 7.VII.19 na obálce s obsahem - lehký přehyb, pěkný otisk raz., doplněno obálkou od stejného odesílatele s modrým raz. DÉPOT TCHÉCO-SLOVAQUE s raz. PP 46/ 4.III.19 - pouze slabé otisky obou razítek, vyvolávací cena: 1000 
U:A5 | Den dražby: Neděle
Vráceno
2954
600 
204728
+1
Jakost
1919 ČS. PP 22 sestava 2ks pohlednic vyfr. zn. Hradčany, 1x 15, 1x 5+10h, obě s pěkným otiskem razítka ČS PP 22/ 16.VII.19 a 16.X.19, doplněno útvarovými razítky; zachovalé, pěkné otisky razítek, malý počet vyfrankovaných zásilek polní pošty, dekorativní, ex Procházka, vyvolávací cena: 600 
U:A5 | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 600 Kč
2955
1 000 
204726
+1
Jakost/Jakost
1919 ČS. PP 50 sestava 4ks pohlednic a dopisu s různými útvarovými raz. jako 33. ČS. PLUK/ VELITELSTVÍ, 33. ČS. PLUK/ KULOMETNÁ ROTA, ZÁKOPNICKÁ ROTA/ 7. DIVISE, VELITELSTVÍ ČS. 7. PLUKU POLNÍCH DĚL, pěkná pohlednice Zlaté Moravce a Köhidgyarmant; velmi pěkné otisky, ex Procházka, vyvolávací cena: 1000 
U:A5 | Den dražby: Neděle
Vráceno
2956
1 300 
Tip
204727
+1
Jakost/Jakost/Jakost
1919 ČS. PP 75 sestava 14ks celistvostí (2x dopis, 1x lístek italské PP) s různými útvarovými raz. jako ČS. DIVISNÍ ŽENIJNÍ PARK Č.6, 6.ROTA TELEGRAFNÍ Č.6, VELITELSTVÍ 6. ČS. DIVISE/ ÚŘAD VÁLEČNÝCH SLUŽEB, ČS. VELITELSTVÍ MUNIČNÍHO PARKU Č.4, 22. REGGIMENTO CZECO-SLOVACCO/ 1. BATAGLIONE, ČS. DIVISNÍ ODDÍL ZÁSOBOVACÍ, ČS. NÁMOŘNICTVO/ 1. SETNINA; převážně zachovalé s pěknými otisky razítek, ex Procházka, vyvolávací cena: 1300 
U:A5 | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 1 300 Kč
2957
8 500 
Tip
203488
+1
Jakost
1919 KURÝRNÍ POŠTA dopis s červeným řádkovým raz. SPRÁVA KURÝRŮ/ STÁTNÍ ZNAK/ ODBOČKA BUDAPEŠŤ adresovaný na princeznu Thereze ze Schwarzenberku do Libějic u Českých Budějovic, 2-kruhové DR PRAHA 8/ 14.III.19, vyznačené poštovné 3K; obálka vpravo lehce pomačkaná, v horní části hnědá skvrna, v době měnové odluky v březnu 1919 byly uzavřeny státní hranice a korespondenční styk s čsl. občany v Maďarsku byl obstaráván kurýrní poštou, vzhledem k velmi krátké době trvání této kurýrní pošty (1.-10.III.19) jsou tyto celistvosti mimořádně vzácné!, vyvolávací cena: 2000 (+325,00%)
U:A5 | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 8 500 Kč
2958
7 000 
Tip
204813
+1
Jakost
1919 KURÝRNÍ POŠTA obálka s fialovým řádkovým raz. SPRÁVA ODDĚLENÍ KURÝRŮ/ STÁTNÍ ZNAK PŘI ÚŘADU/ ZMOCNĚNCE ČES. SL. REPUBLIKY VE VÍDNI adresováno na Ministerstvo obchodu do Prahy, obálka s přítiskem úřadu, vzadu papírová pečeť; bez poškození, vyvolávací cena: 2000 (+250,00%)
U:A5 | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 7 000 Kč
2959
8 000 
Tip
204729
+1
Jakost/Jakost
1919 LETECKÉ ÚTVARY sestava 3ks lístků s útvarovými raz. POLNÍ LETECKÁ SETNINA s raz. PP 75/ 18.III.19; ČS. LEHKÉ AVIATICKÉ ODDĚLENÍ/ ZÁSOBOVACÍ s DR NYITRA 919 Okt.13.; ČS. LETECKÉ STANOVIŠTĚ ESKADROVÉ/ ZÁSOBOVACÍ ODDĚLENÍ s DR NYITRA 919 Aug.20.; pěkné otisky razítek, zachovalé, ex Procházka, vyvolávací cena: 1000 (+700,00%)
U:A5 | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 8 000 Kč
2960
600 
204730
+1
Jakost
1919 NÁMOŘNICTVO sestava 2ks pohlednic s útvarovými raz. KONTROLNÍ STANICE PRO PAROPLAVBU V KOMÁRNĚ s DR KOMAROM/ 919 Okt.6. a 3.SETNINA ČESKOSLOVENSKÉHO NÁMOŘNICTVA/ 1. PRAPOR s DR POZSONY/ 919.Mar.24. na pěkné pohlednici Bratislava - kasárny; bez poškození, velmi pěkné otisky razítek, ex Procházka, vyvolávací cena: 600 
U:A5 | Den dražby: Neděle
Vráceno
2961
8 000 
Tip
204704
+1
Jakost
1919 POSTA MILITARE 52 s hvězdičkami, dopis vyfr. zn. Hradčany 25h modrá s hledaným razítkem PP italských legií odeslaný z Bratislavy do Písku, dva otisky raz. PM 52 s hvězdičkami/ 31.5.19 - poslední den použití (!), vzadu přítisk v červené barvě CORPO CZECO-SLOVACCO IN ITALIA/ IL GENERALE COMANDANTE se znaky; velmi dobrý stav, luxusní otisky razítek, ojedinělá nabídka, doložena existence pouhých několika kusů, ex Procházka, vyvolávací cena: 6000 (+33,33%)
U:A5 | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 8 000 Kč
2962
2 000 
Tip
204708
+1
Jakost
1919 POSTA MILITARE 52 s hvězdičkami, lístek italské PP zaslaný z italského Foligna do Plzně, otisk raz. PM 52 s hvězdičkami/ 25.2.19, doplněno fialovým řádkovým raz. BATTAGLION TERRITORIALE/ CS; bez poškození, dekorativní kus, ex Procházka, vyvolávací cena: 2000 
U:A5 | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 2 000 Kč
2963
1 000 
Tip
204720
+1
Jakost
1919 POSTA MILITARE 52 s hvězdičkami, pohlednice zaslaná do Prahy, s raz. PM 52 s hvězdičkami/ 12.4.19, doplněno řádkovým útvarovým raz. 33. ČS. PLUK/ VELITELSTVÍ.; pěkné otisky razítek, zachovalé, ex Procházka, vyvolávací cena: 1000 
U:A5 | Den dražby: Neděle
Vráceno
2964
18 000 
Tip
204699
+1
Jakost
1919 POSTA MILITARE 52 s hvězdičkami, R dopis s hledaným razítkem PP italských legií odeslaný z Kroměříže do Říma, raz. PM 52 s hvězdičkami/ 20.2.19, vyfr. italskými zn. 20c 3x + 5c, R nálepka POSTA MILITARE/ 52, vzadu příchozí raz. PM CONCENTRO SEZIONE 2.3.29; velmi dobrý stav, luxusní otisky všech razítek, ojedinělá nabídka R zásilky s razítkem PM 52 odeslané z ČSR, doložena existence pouhých několika kusů, ex Procházka, vyvolávací cena: 10000 (+80,00%)
U:A5 | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 18 000 Kč
2965
11 000 
Tip
204718
+1
Jakost
1919 POSTA MILITARE 52, dopis zaslaný z Kroměříže italským příslušníkem jednotky do Říma, vyfr. 2-páskou italské zn. 10c s dvěma otisky raz. PM 52 s tečkami/ 13.3.19, zatíženo doplatným se zn. 5c a DR ROMA/ 18.3.19, na zadní straně adresa odesílatele doplněna fialovým řádkovým raz. AUTOREPARTO AUTONOMO CORPO C.S./ 1114 AUTOSEZIONE; luxusní a dekorativní vyfrankovaná zásilka do Itálie, ex Procházka, vyvolávací cena: 4000 (+175,00%)
U:A5 | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 11 000 Kč
2966
2 800 
Tip
204715
+1
Jakost
1919 POSTA MILITARE 52, místopisná pohlednice Bárcza zaslaná italským příslušníkem jednotky do Ancony, vyfr. italskou zn. 10c s raz. PM 52 s tečkami/ 23.1.19, doplněno fialovým útvarovým raz. STRELECKY PLUK C.32/ POSTOVNI URAD/ ČS, příchozí DR ANCONA/ 3.2.19; bez poškození, luxusní otisk razítka, ex Procházka, vyvolávací cena: 2000 (+40,00%)
U:A5 | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 2 800 Kč
2967
2 000 
Tip
204717
+1
Jakost
1919 POSTA MILITARE 52, místopisná pohlednice zaslaná z Nitry italským příslušníkem jednotky do Ventimiglia, vyfr. 2-páskou italské zn. 5c s raz. PM 52 s tečkami/ 29.1.19; drobné poškození na obrazové straně, ex Procházka, vyvolávací cena: 2000 
U:A5 | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 2 000 Kč
2968
3 000 
Tip
204707
+1
Jakost
1919 POSTA MILITARE 52, pohlednice zaslaná z Bratislavy do Hodonína, vyfr. souběžnou uherskou zn. Karel 10f s otiskem raz. PM 52 s tečkami/ 10.1.19; zachovalé, ojedinělá vyfrankovaná zásilka, ex Procházka, vyvolávací cena: 3000 
U:A5 | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 3 000 Kč
2969
4 000 
Tip
204705
+1
Jakost
1919 POSTA MILITARE 52, pohlednice zaslaná z Kroměříže do italské Raveny, vyfr. smíšenou frankaturou italské zn. 10c, čs. zn. Hradčany 5h a souběžné rakouské zn. Karel 20h, 2x otisk raz. PM 52 s tečkami/ 4.1.19; těžší otisky razítek, obrazová strana pohlednice se stopami po přilepení k černému podkladu, ojedinělá smíšená frankatura na zásilce do Itálie, ex Procházka, vyvolávací cena: 4000 
U:A5 | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 4 000 Kč
2970
3 800 
Tip
204716
+1
Jakost
1919 POSTA MILITARE 52, pohlednice zaslaná z Rožňavy italským příslušníkem jednotky do Ancony, vyfr. italskou zn. 10c s raz. PM 52 s tečkami/ 24.2.19, doplněno fialovým útvarovým raz. R. POSTE/ 2. REGGIMENTO/ CZECCO SLOVECCO, příchozí DR ANCONA/ 3.3.19; bez poškození, ex Procházka, vyvolávací cena: 2000 (+90,00%)
U:A5 | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 3 800 Kč
2971
5 000 
Tip
204815
+1
Jakost
1919 SÁTORALJAÚJHELY telegram podepsaný Gen. Piccione z Cescomando 31. rggt. Sátoraljaujhély adresovaný na velitelství do Miškolce, odeslaný z maďarského území s DR SÁTORALJAÚJHELY/ 919 Maj.11., toto město bylo obsazeno 28.4.19 a bylo kontrolováno 20 dní čs. jednotkami; pouze přehyby, ojedinělé, ex Procházka, vyvolávací cena: 5000 
U:A4 | Den dražby: Neděle
Vráceno
2972
500 
203309
+1
Jakost
1919 SLOVENSKO - období válečných akcí proti Maďarské republice rad, sestava 2ks pohlednic, 1x pohlednice Miškolce s modrým kruhovým útvarovým raz. Velitelství 31. pluku, III. prapor a raz. ČS PP 75/ 9.V.19, doplněno vyfr. pohlednicí zn. Hradčany s DR LOSZONC (Lučenec) se zajímavým textem příslušníka čs. vojsk - 17.5.19; zachovalé, zk. Kar, vyvolávací cena: 500 
U:A5 | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 500 Kč
2973
2 000 
Tip
203379
+1
Jakost/Jakost
1919 ŠNEJDÁRKOVO TAŽENÍ sestava 3ks celistvostí zaslaných od příslušníků čs. jednotek z Krásna u Těšína, vše s podacími DR TESCHEN 2, ze dne 5. - 11. února 1919, 1x dopis vyfr. zn. Karel 20h s obsahem a vypsanou adresou útvaru ČS. PĚŠÍ PLUK č.4, stejně tak na vyfr. pohlednici zn. Hradčany 10h, 1x doplněno pohlednicí zaslanou přes PP s červeným útvarovým raz. ČS. PLUK č.3/ POLNÍ SETNINA STROJNÍCH PUŠEK; zachovalé, vyvolávací cena: 2000 
U:A5 | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 2 000 Kč
2974
7 000 
Tip
203380
+1
Jakost
1919 ŠNEJDÁRKOVO TAŽENÍ sestava 3ks pohlednic Těšína zaslaných od příslušníků čs. jednotek, vše s podacími DR TESCHEN 1, 2x zasláno přes PP s útvarovými raz. I. ČS. POL. DĚLOSTŘELECKÝ PLUK a II. PLUK STRÁŽE SVOBODY, 1x vyfr. pohlednice zn. Hradčany 10h s adresou útvaru v textu ČS. PLUK SVOBODY 3; zachovalé, vyvolávací cena: 2000 (+250,00%)
U:A5 | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 7 000 Kč
2975
3 000 
Tip
204809
+1
Jakost
1919 ŠNEJDÁRKOVO TAŽENÍ sestava 3ks pohlednic zaslaných od příslušníků čs. jednotek, 1x DR TESCHEN 2/ 4.II.19 s vojenským česko-italským raz. 1. BATERIE TĚŽKÝCH HOUFNIC, dále DR TESCHEN 1/ 7.II.19, dle textu psáno v Kostkovice (polské KOSTKOVICE) s útvarovým raz. ČS. PĚŠÍ PLUK Č. IV, 1x pohlednice zámku v Těšíně s DR TESCHEN 1/ 15.II.19 s francouzsko - českým kruhovým raz. 21. ČESKOSL. STŘELECKÝ PLUK/ 1. C.M.; různá kvalita, minimálně 1 kus psaný na polském území - Kostkovice, ex Procházka, vyvolávací cena: 3000 
U:A5 | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 3 000 Kč
2976
1 000 
Tip
204732
+1
Jakost/Jakost
1919-1920 AUTOKOLONY sestava 5ks celistvostí (1x dopis) s útvarovými razítky jako ČS.ŠTÁBNÍ AUTOKOLONA Č.1, AUTOKOLONA Č. 16, 19, 24, 27, různá raz. PP 5, 22, 33, 44, 2x pěkná místopisná pohlednice; velmi dobrý stav, bezvadné otisky razítek, ex Procházka, vyvolávací cena: 1000 
U:A5 | Den dražby: Neděle
Vráceno
2977
2 000 
Tip
204800
+2
Jakost/Jakost
1919-1920 ČS. DOMOBRANECKÉ PRAPORY Z ITÁLIE sestava 16ks celistvostí s razítky domobraneckých praporů, číslo 4 2x různé, č. 6, č.7 červené, č. 11 3x různé, z toho 1x dopis s raz. VELITELSTVÍ KULOMETNÉ ROTY, včetně obsahu, č. 19 dvojjazyčné - lístek odeslaný z Itálie, č. 21 kulometná rota, č. 24 - lístek odeslaný z Itálie, č. 25 - černé dvojjazyčné raz., odesláno z Itálie, č. 35, č. 39 3ks různá razítka a č. 42 - desíláno z Itálie s raz. ČS. Červeného kříže, celkem 11 různých domobraneckých praporů; převážně zachovalé, ex Procházka, vyvolávací cena: 2000 
U:A5 | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 2 000 Kč
2978
1 800 
Tip
204731
+1
Jakost
1919-1920 PANCÉŘOVÝ VLAK sestava 5ks pohlednic s razítky pancéřových vlaků, PANCÉŘOVÝ VLAK/ ČS. PLUKU SVOBODY ČIS. II, ČS. PANCÉŘOVÝ VLAK Č. II, PANCÉŘOVÝ VLAK ČÍS. I, kruhové raz. se znaky ČS. PANCÉŘOVÝ VLAK Č.1, a řádkové modré raz. ČS. PANCÉŘOVÝ VLAK ČÍS. 7, razítka různých PP 28, 44 a 50; zachovalé, pěkné otisky razítek, ex Procházka, vyvolávací cena: 1000 (+80,00%)
U:A5 | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 1 800 Kč
2979
1 000 
Tip
203382
Jakost
1919-1920 PODKARPATSKÁ RUS sestava 5ks pohlednic zaslaných přes PP s DR UŽHOROD a MUKAČEVO, útvarová raz. ČS. PĚŠÍ PLUK č.4, IV. PLUK STRÁŽE SVOBODY, ČS. PĚŠÍ PLIK č.2, ČS. STŘELECKÝ PLUK Č.30, ČS. PĚŠÍ PLUK č.21, zajímavé i jako pohlednice - barevný pohled Sátoraljaújhely, 2x Mukačevo, Užhorod; zachovalé, vyvolávací cena: 1000 
U:A5 | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 1 000 Kč
2980
3 200 
Tip
203383
+4
Jakost
1918-1920 [SBÍRKY] SLOVENSKO sestava 38ks pohlednic a lístků zaslaných příslušníky čs. jednotek nasazených na Slovensku, mnohá zajímavá útvarová razítka jako COMANDO GRUPPO PESANTE CAMPALE, ČS. VELITELSTVÍ I. SKUPINY NA SLOVENSKU s DR NAGYSZOMBAT 918 Dec.12., ČS. POLNÍ DĚLOSTŘELECKÝ PLUK, ČS. VOJ. ZÁSOBÁRNA V ŽILINĚ, SOKOLSKÁ SETNINA ŽUPY PODKRKONOŠSKÉ, také mnoho zajímavých pohlednic, mj. Sátoraljaújhely, Miskolczról, Szepesolaszi, Csetnek, Zlaté Moravce, Poprad atd.; převážně dobrá razítka, zachovalé, velmi zajímavá sestava lístků čs. polní pošty na Slovensku!, vyvolávací cena: 3000 (+6,67%)
U:O5 | Den dražby: Neděle
Vydraženo za: 3 200 Kč
:: © Burda Auction, s.r.o (Filatelie Burda) - Pořádání aukcí, prodej a nákup filatelistického a dalšího sběratelského materiálu (Filatelie, Poštovní známky, Celiny, Celistvosti, Dopisy, Filokratie, Pohlednice a dalších) ::