eShop / Filatelie / Filatelistická literatura

204697
700 
204697
+1
Jakost
1938-2000 SESTAVA / 10ks literatury: katalogy Tribuna filatelistů 1938, 1940 a 1941; Novotný - Speciální příručka pro sběratele čs. známek; Košické známky; Mahr: Geschichte der tschechoslovakischen Flugpost III; The POŠTA ČESKOSLOVENSKÁ Overprints atd.; Glossary of Philatelic Terminology atd.
204663
1 000 
204663
+1
Jakost
1950-2008 SESTAVA / 16ks různých titulů, mj. Hirš - Čs. předběžné a souběžné zn. a celiny, Majer - Československo 1944-1945 Zakarpatská Ukrajina, Novotný - katalog Československo 1918 - 1949, Novotný - Speciální příručka pro sběratele Čs. známek, Hirsch - Studie o fil. sbírkách poštovního muzea, Maxa - Katalog perfinů, Müller, Ptačovský - Kočické známky, Kassay - Košické známky, Škaloud - Rukověť pro sběratele Hradčan atd.
204627
1 000 
204627
Jakost
1938-1948 STARŠÍ KATALOGY ČS. ZNÁMEK sestava 11ks starších katalogů, obsahuje mj. Eksteinův katalog 1938, Kaplánkův katalog 1941, Spěratelský či Hiršův katalog 1940, 1941, 1947, Lehovcův katalog 1946, katalog Drufila 1948, 1949; převážně zachovalé
:: © Burda Auction, s.r.o (Filatelie Burda) - Pořádání aukcí, prodej a nákup filatelistického a dalšího sběratelského materiálu (Filatelie, Poštovní známky, Celiny, Celistvosti, Dopisy, Filokratie, Pohlednice a dalších) ::