Burda Auction (Filatelie Burda)
NÁPOVĚDA & FAQ           
Odborné články

Vzácnosti z našich aukcí
Objevená falza

Archiv aukcí
   Aukce 58
   Aukce 57
   Aukce 56
   Aukce 55
   Aukce 54
   Aukce 53
   Aukce 52
   Aukce 51
   Aukce 50
   Aukce 49
   Aukce 48
   Aukce 47
   Sálová aukce 46
   Sálová aukce 45
   Sálová aukce 44
   Sálová aukce 43
   Sálová aukce 42
   Sálová aukce 41
   Sálová aukce 40
   Sálová aukce 39
   Sálová aukce 38
   Sálová aukce 37
   Sálová aukce 36
   Písemná aukce 35
   Sálová aukce 34
   Písemná aukce 33
   Sálová aukce 32
   Písemná aukce 31
   Sálová aukce 30
   Písemná aukce 29
   Sálová aukce 28
   Písemná aukce 27
   Sálová aukce 26
   Písemná aukce 25
   Sálová aukce 24
   Písemná aukce 23
   Sálová aukce 22
   Písemná aukce 21
   Písemná aukce 20
   Písemná aukce 19
   Písemná aukce 18
   Písemná aukce 17
   Písemná aukce 16
   Písemná aukce 15

Nakupující

Sběratelství a investice / Odborné články / Dvoudenní Sálová aukce 38

27.11.2012   Autor: Vladimír Dražan, exkluzivně pro Burda Auction; Počet zobrazení: 3196

Letos již druhá 2-denní a celkově 10. sálová aukce firmy Burda Auction s.r.o. proběhla ve dnech 16. a 17.11.2012, opět v Konferenčním centru CITY v Praze 4. Celkem bylo nabídnuto téměř 2 900 položek a součet vyvolávacích cen činil 11,8 milionů Kč.

Nabízený materiál byl rozdělen do 2 dnů, v pátek 16.11. se dražily položky Evropy, zámoří a celé řady dalších sběratelských oborů (pohlednice, fiskální ceniny, historické dokumenty, papírová platidla, mince, fotografie, grafika, literatura, atd.), v sobotu nejprve 295 položek ČSR I. z významné sbírky rakouského sběratele p. Gerharda Hanaceka, kterým byl věnován i samostatný katalog, a hned poté filatelistický materiál ČSR I., Protektorátu Čechy a Morava, Slovenska, ČSR II., ČR a SR. V tomto hodnocení se budu zabývat spíše celkovými trendy, konkrétní realizované ceny u jednotlivých položek si mohou zájemci vyhledat sami ve výsledkové listině.  Z evropských států se rozhodně nečekala téměř 100% prodejnost u Belgie a Francie, ve srovnání s předchozí Sálovou aukcí 37 (srpen 2012) byly pro tento výsledek zřejmě rozhodující níže nasazené vyvolávací ceny. Naopak zájem o klasické známky a dopisy Dánska zůstal daleko za očekáváním, přestože nabízené ceny byly minimálně o cca 20 - 25 % nižší než na srovnatelných evropských aukcích.

 obr obr obr
72: 50000Kč
106: 25000Kč 124: 25000Kč

  Zaslouženou pozornost vzbudila neopakovatelná nabídka zcela ojediněle se vyskytujících zkusmých tisků a essayů známek Chorvatska (24 položek), neoddělených párů aršíků, zkusmých tisků pro ministerstvo pošt, atp., pocházející z pozůstalosti po světově uznávaném rytci Karlu Seizingerovi. Prodalo se všech 54 nabídnutých položek, celkem za téměř 600 000 Kč. Aukce rovněž potvrdila, že zájem o klasické známky staroitalských států přetrvává, dosažená prodejnost (více než 50 %) v tomto segmentu trhu je přinejmenším srovnatelná s výsledky předních evropských aukčních firem.

 obr obrobr
obr
155: 21000Kč  162: 36000Kč  184: 54000
 319: 7500Kč

  Prodejnost u položek Německa, přes obrovskou konkurenci zejména německých aukčních domů, byla výrazně nadprůměrná. V důsledku přetlaku nabídky filatelistického materiálu po roce 1945 na německém trhu se ale už i u nás projevuje výrazně menší zájem nejen o dříve hledané lepší emise z 50. let, oproti předchozím rokům jsou výrazně hůř prodejné zejména sbírky Západního Berlína, NDR a SRN. Dobře se naopak i tentokrát prodaly zeppelinové dopisy a německé kolonie.

 obr obr
301: 38000Kč 312: 29000Kč 

  Jedním z největších překvapení celé aukce byla prakticky 100% prodejnost u předznámkových dopisů Rakouska (15 položek, neprodal se pouze 1 dopis!). Díky reálně nastaveným vyvolávacím cenám které dobře korespondovaly se situací na současném filatelistickém trhu byla i prodejnost u aukčních losů I. – VI. emise téměř 100 % a u celého Rakouska (141 položek) překonala hranici 75% (!), což je v dnešních podmínkách rozhodně úspěch.

 obr obr
404: 21000Kč 417: 42000Kč  

  Zájem o Rusko a SSSR byl a je u nás tradičně značný, neprodaly se pouze známky zemských pošt. Z ostatních evropských zemí nemohu přehlédnout minimální poptávka po známkách San Marina, naopak s prodejností klasických známek Portugalska, Španělska a Švýcarska nebyl ani na této aukci problém.

  Již tradičně silný zájem byl o klasické známky Velké Británie. Struktura nabídky GB byla i dle ohlasů sběratelů a filatelistických expertů opět imponující, od nikdy nenabízených specialit, jako Black penny se žlutým Maltézským křížem (jež je nám známa v jediném atestovaném exempláři), přes silnou sestavu 1840/1841, po representativní výběr samotné esence britské filatelie - ZT, Imprimatury a Specimeny. Prodal se i u nás dosud nenabízený 4-blok SG.5, 2P modrá, los č. 610, nebo známka tzv. Treasury roulette, SG.8 se speciálním typem perforace, los č. 618. Dosažená prodejnost téměř 90% a součet příklepových cen 1,75 milionu Kč u této filatelisticky oblíbené země, to jsou čísla, která hovoří sama za sebe. 

 obr obr obr obr
603: 260000Kč 610: 240000Kč 618: 105000Kč 630: 155000Kč 

  Z nabídnutých 266 položek zámoří se lepší prodejnost očekávala snad jen u klasických známek Severní Ameriky, kdy bez zájmu zůstal např. poprvé nabízený New Foundland 2P, los č. 673. Tato "slabší" poptávka však byla bohatě kompenzována úspěšným prodejem filatelistického materiálu Jižní i Střední Ameriky a Karibiku. Africký kontinent byl velice dobře zastoupen, prodaly se prakticky všechny klasické známky bývalých britských kolonií, solidní prodejnost byla dosažena i u modernějších emisí s královnou Alžbětou II.

 obr obr obrobr
682: 35000Kč 690: 120000Kč 767: 48000Kč  804: 120000Kč

  Podobně lze charakterizovat i oblast Austrálie, N. Zélandu a Oceánie. Pokud jde o Asii a Dálný východ, s výjimkou klasických známek Japonska se celá řada položek prodala za násobky vyvolávacích cen, což ovšem u tohoto teritoria nijak nepřekvapuje.

  Zájem o další sběratelské obory byl poměrně nevyvážený. O bankovky byl již tradičně velký zájem (prodáno 88 %) a realizované ceny byly často překvapivě vysoké. Např. soubor fotonávrhů nových bankovek vč. 2ks specimenů hodnoty 25 Kčs z období ČSR II. se místo 7 000 Kč prodal za 37 000 Kč, sestavy cca 100ks bankovek ČSR I. a ČSR II., resp. 55 ks bankovek z období Protektorátu ČaM a Slovenska se místo požadovaných 300 Kč prodaly za 5 000 Kč, resp. 4 000 Kč. Prakticky stejná situace byla u numismatických položek, prodejnost 86%, a zbylo pouze několik nepodstatných losů německé provenience.

 obrobr
 obr
1080: 30000Kč  1096: 25000Kč  1129: 6500Kč  

  Prodejnost u pohlednic činila 50 %, což je poměrně obvyklé číslo, např. ženské akty zcela propadly. Nejhůře dopadly fiskální ceniny, ze 24 nabídnutých položek se jich prodalo pouze 5. (Poznámka autora: Tento sběratelský obor zcela evidentně trpí nedostatkem sběratelů mladší generace). Rovněž o knihy byl malý zájem, naopak sběratelská literatura se prodávala velice dobře.

  Druhý aukční den byl zahájen dražbou položek ze sbírky pana G. Hanaceka. Po vzoru zahraničních aukčních firem byl rozprodeji této sbírky věnován samostatný aukční katalog, což mělo rozhodně pozitivní vliv na celou řadu dosažených cen. Za nečekaně vysoké ceny se totiž v řadě případů prodal i tzv. „střední materiál“, jelikož měl nesporný rodokmen (ex Hanacek). Nabídnutou sbírku se podařilo téměř bezezbytku rozprodat za více než 3 miliony Kč, což rozhodně potěšilo i jejího majitele. Dovolím si proto uvést několik konkrétních příkladů. Za násobky vyvolávacích cen se prodala celá řada zkusmých tisků emise TGM 1920, nejdražší z nich byl knihtiskový ZT hodnoty 125h (Pof. 140) bez nápisu rytce E. Karla, 25-blok v černé barvě na bílém křídovém papíru, přiklepnutý za 68 000 Kč.

 obr obr obr
1330: 20000Kč 1349: 36000Kč 1354: 52000Kč  

  Z emise Holubice 1920 stojí za zmínku krajový 4-blok hodnoty 5h modrá s ŘZ 13 ¾ (Pof. 143 B), který změnil majitele za 76 000 Kč, dva nezoubkované 4-bloky hodnoty 20h oranžová, I. a II. typ (Pof. 148 N) stály 32 000 Kč, cena 4-známkového meziarší 5h (Pof. 143 M) na nažloutlém papíru se ze vyšplhala na 27 000 Kč.

 obr obr obr
1388: 27000Kč 1389: 19000Kč 1396: 15500Kč  

 

  Při dražbě 115 položek Osvobozené republiky se zapotili i oba licitátoři, nabídka u této emise totiž byla neopakovatelná a tomu odpovídaly i realizované ceny. Namátkou několik příkladů: krajová 2-páska 40h hnědá (Pof. 154A ST LH) se spojenými typy lístků se prodala za 86 000 Kč (katalog Pofis 60 000 Kč), za stejnou variantu s řádkovým zoubkováním (Pof. 154B ST) zaplatil jediný zájemce 160 000 Kč, nezoubkovaná hodnota 50h červená s DV „vajíčko" (Pof. 155 N DV1) stála 46 000 Kč.

 obr obr obr obr
1435: 86000Kč 1437: 160000Kč 1452: 46000Kč 1458: 44000Kč  

  Za dolní rohový 4-blok 50h červená (Pof. 155 TV2) s oblíbenou tiskovou vadou „bez hlavy“, po zajímavém souboji v sále, zaplatil významný český sběratel 90 000 Kč (katalog Pofis 45 000 Kč), nezoubkované 2-známkové meziarší hodnoty 30h fialová (Pof.153M) bylo přiklepnuto za 44 000 Kč (katalog Pofis 30 000 Kč), razítkované Vejprtské, Košické a Teplické padělky hodnot 50h, 60h a 250h (Pof. F156, F157, F161) se prodaly za 25 000, resp. 35 000 Kč / kus (katalog Pofis 10 000 Kč). Jen z tohoto stručného výčtu je zřejmé, že v příštím vydání katalogu POFIS bude nutné provést řadu cenových korektur a změn. Rovněž při dražbě položek emisí HaV 1920 a 1923 došlo k celé řadě mimořádně vysokých nárůstů cen. Zkusmý tisk hodnoty 100h - dřevoryt v černé barvě na křídovém papíru byl se místo požadovaných 40 000 Kč prodal za rovných 100 000 Kč, ZT hodnoty 100h v modré barvě - levé poloviny (5 známek) negativního otisku olověné matrice pro výrobu galvan a ZT stejné hodnoty - otisku galvana ze základní mědirytiny pro hlubotisk změnily majitele každý za 105 000 Kč.

 obr obr obr obr
1469: 25000Kč 1470: 35000Kč 1564: 105000Kč  1565: 105000Kč  

  Aukce poté ihned pokračovala položkami ČSR I., v obvyklém tradičním složení. Z čs. předběžných, souběžně platných a revolučních emisí se za nejvyšší částku prodal R-dopis do Německa vyplacený známkami 5h koruna a 2x 20h Karel s Pražským přetiskem I., za který nový majitel zaplatil 12 500 Kč. Největší cenový nárůst u emise Hradčany byl dosažen u 2 ks ZT hodnoty 500h v černé barvě (Pof. 25), z 600 Kč na 5 000 Kč, ostatní realizované ceny nijak výrazně nevybočily z obvyklých relací.

 obr obr obr obr
1623: 7000Kč 1641: 10000Kč 1652: 6000Kč 1708: 8000Kč 

 Dobrá prodejnost a střízlivé ceny, tak lze charakterizovat emisi Legionářské 1919. U přetiskové emise PČ 1919 se opět potvrdila velmi slušná prodejnost zajímavějších položek v cenové hladině do 1 000 Kč, naopak jednotlivé známky s vyvolávací cenou nad 20 000 Kč se prodávají čím dál tím obtížněji, resp. vůbec, z devíti položek se na této aukci prodala pouze jedna! Je proto otázka, jaké vyvolávací ceny budou u těchto dražších známek jejich majitelé v příštím roce ochotni akceptovat, pokud budou chtít tyto známky skutečně prodat.

 obr obr obr obr
1793: 19000Kč 1809: 22000Kč 1824: 10500Kč 1865: 11500Kč  

  Osobně se domnívám, že se budou pohybovat kolem 50 % katalogových cen, jelikož jejich současnou úroveň (cca 60 – 75 %) náš trh už není ochoten akceptovat. Z ostatních položek ČSR I. se dobře prodaly např. ZT z emise HaV a desková čísla na známkách s portrétem TGM, svého kupce našly všechny položky emise Praha – Tatry, u čs. leteckých známek a celistvostí byla prodejnost rozhodně nadprůměrná. Ceny celistvostí s čs. frankaturami přepravené německými vzducholoděmi v letech 1928-32 se pohybovaly v rozmezí 4 600 - 5 000 Kč / kus, realizované ceny jak u známek tak i u celistvostí přetiskové emise SO 1920 nevybočily z obvyklých relací.

 obr obr obr
2121: 5000Kč 2123: 4600Kč 2208: 5500Kč

  Rovněž u celin ČSR I. (67 položek) nedošlo k žádnému výraznému cenovému překvapení, jejich 90 % prodejnost rozhodně potěšila. Zcela bez problémů se prodaly všechny exilové aršíky z let 1939-43 (20 položek), nezoubkovaná připouštěcí známka Terezín (Pof. Pr1B) stála 6.500 Kč, zoubkovaná (Pof. Pr1A) 3 400 Kč, propagační aršík pro Červený kříž v černé barvě 12 500 Kč. Velmi zajímavá byla nabídka Slovenska z let 1939-45 (100 položek), kvůli které několik sběratelů i obchodníků přijelo osobně. Výsledkem byla téměř 90 % prodejnost, se kterou se rozhodně nepočítalo.

  Z bohaté nabídky Československa po roce 1945 (270 položek) bylo opravdu z čeho vybírat, přesto více než 1/3 všech položek nenašla svého kupce. Z dosažených výsledků zaujaly svěží Košické velké kříže (Pof.354-6Mx) prodané za 24 000 Kč, Partyzánský aršík s výrazným posunem tisku u hodnoty 4,50K přišel na 12 500 Kč, Komenský 60h (Pof. PL 930) II. typ stál 4 600 Kč (katalog 3 400 Kč), aršíky PRAGA 1962 (Pof.A1216B) z TD B změnily majitele za 3 000 Kč, resp. 3 400 Kč. Za krajový 4-blok téte-béche doplatních známek hodnot 1,60 + 5 Kč (Pof. D88 + 91TB) zaplatil kupující 27 000 Kč a nevydaný příležitostný tisk Růžencová slavnost (PT 4N) s podpisem autora byl vydražen za rekordních 15 500 Kč!

 obr obr obr obr
2477: 24000Kč 2651: 27000Kč 2664: 15500Kč  2848: 50000Kč 

  Prodejnost 89 % u celin ČSR II. (53 položek) svědčí o tom, že se pořadateli podařilo nastavit vyvolávací ceny tak, aby na potencionální zákazníky působily motivačně. Jako poslední přišly na řadu položky České republiky (48 losů) a Slovenska po roce 1993 (20 losů). Zájem o různé výrobní vady přetrvává a dosažené ceny byly přiměřené. Např. aršík Velký státní znak (Pof. A 10 VV) s odlišným ořezem byl přiklepnut za 2 600 Kč, výplatní známka Stavební slohy 3 Kč (Pof. 90 VV) s vynechanou modrou barvou stála 1 800 Kč, atp., za zajímavé ceny se prodala většina automatových známek a rovněž dopisnice s přítisky Poštovního muzea. Nejdražší položkou byl kompletní známkový sešitek Pat a Mat (Pof. VZS 08) bez průseku, prodaný za vyvolávací cenu 50 000 Kč. Ze Slovenska stojí za zmínku jen výplatní známka M. Kováč (Zsf. 19VCHa) bez nominální hodnoty, za kterou kupující zaplatil 2 800 Kč.

   Na závěr jsem si nechal celková čísla: prodejnost takřka 75%, dosažený obrat 14 milionů Kč. To, že se během necelých 3 měsíců na dvou sálových aukcích společnosti Burda Auction, s.r.o. prodal filatelistický materiál za takřka 28 milionů korun svědčí o tom, že volné peníze na tomto trhu rozhodně nechybějí. Obecným problémem dnešního aukčního trhu nejen u nás, ale i ve světě, je na straně aukčních domů možnost získání a nabídky skutečně vzácného či nějak nadstandardního, nebo investičně zajímavého materiálu. I tato Sálová aukce 38 opět potvrdila, že firma Burda Auction, s.r.o., je u nás jediná, která je schopná díky kontaktům a důvěře dodavatelů nabídnout těžko dostupný a prestižní materiál nejvyšší úrovně. S ročními obraty 55 milionů Kč v roce 2011 a 55 milionů Kč v tomto roce je nespornou jedničkou na našem filatelistickém trhu.Autor: Vladimír Dražan, exkluzivně pro Burda Auction (27.11.2012)
Poslední aktualizace:
14.12.2018 09:00
:: © Burda Auction, s.r.o (Filatelie Burda) - Pořádání aukcí, prodej a nákup filatelistického a dalšího sběratelského materiálu (Filatelie, Poštovní známky, Celiny, Celistvosti, Dopisy, Filokratie, Pohlednice a dalších) ::