Burda Auction (Filatelie Burda)
NÁPOVĚDA & FAQ           
Odborné články

Vzácnosti z našich aukcí
Objevená falza

Archiv aukcí
   Aukce 58
   Aukce 57
   Aukce 56
   Aukce 55
   Aukce 54
   Aukce 53
   Aukce 52
   Aukce 51
   Aukce 50
   Aukce 49
   Aukce 48
   Aukce 47
   Sálová aukce 46
   Sálová aukce 45
   Sálová aukce 44
   Sálová aukce 43
   Sálová aukce 42
   Sálová aukce 41
   Sálová aukce 40
   Sálová aukce 39
   Sálová aukce 38
   Sálová aukce 37
   Sálová aukce 36
   Písemná aukce 35
   Sálová aukce 34
   Písemná aukce 33
   Sálová aukce 32
   Písemná aukce 31
   Sálová aukce 30
   Písemná aukce 29
   Sálová aukce 28
   Písemná aukce 27
   Sálová aukce 26
   Písemná aukce 25
   Sálová aukce 24
   Písemná aukce 23
   Sálová aukce 22
   Písemná aukce 21
   Písemná aukce 20
   Písemná aukce 19
   Písemná aukce 18
   Písemná aukce 17
   Písemná aukce 16
   Písemná aukce 15

Nakupující

Sběratelství a investice / Odborné články / 50. narozeniny A.Hitlera (PR3 + PR4)

18.10.2007   Autor: Vilém Bulant, exkluzivně pro Burda Auction; Počet zobrazení: 7152

Nalezená fakta o vzniku a používání příležitostných razítek k narozeninám A.Hitlera v roce 1939. Vysvětlení proč byla razítka v německo - české i česko - německé verzi a ukázka několika soukromých pamětních tisků. Návaznost na článek První pamětní list ČaM.

Jak to bylo s příležitostnými razítky k narozeninám Vůdce roku 1939 a také jednu malou záhadu, jakou je razítko PR3A, se částečně podařilo objasnit díky písemnostem uloženým v Národním archivu, fond 429. Ale začněme od začátku.

Dne 31.března 1939 se dostavil na poštovní správu ministerstva dopravy, odbor V., který měl v referátu poštu, telefon a telegraf k odborovému přednostovi Dr. Otto Kučerovi vrchní poštovní rada Dr. von Segnitz z delegace zmocněnce říšského ministra pošt (Abordnung des Beaufragten des Reichspostministers) v Berlíně se sídlem v Praze. Vyslovil požadavek, aby ke dni 20. dubna 1939 (narozeniny A.Hitlera) bylo pořízeno asi 10ks příležitostných razítek pro Prahu a Brno s dvoujazyčným textem :
Praha Protektorát Čechy a Morava
50. výročí narozenin Vůdce
Prag Protektorat Böhmen und Mähren
50. Geburstag des Führers.
Dtto i pro Brno.
Po dalším jednání s říšskou delegací tato rozhodla, aby bylo pořízeno 5ks příležitostných razítek s uvedenou legendou a to tři pro pošt. úřad Praha 1 s rozlišením „a“, „b“, „c“ a dvě pro pošt. úřad Brno 1 s rozlišením „a“ a „b“. Protože jazyková otázka textů nebyla definitivně rozhodnuta a hrozila časová prodleva, rozhodl odborový přednosta Dr.O.Kučera o tom, aby byla objednána razítka jak s legendou česko – německou, tak i německo – českou.
Zde je tedy rozluštění záhady vzniku razítka s česko – německou legendou a bylo tedy oficiálně objednané a vyrobené.

Dne 13.dubna 1939 pak bylo rozhodnuto na žádost německé delegace, aby pro tentokráte bylo zcela výjimečně použito razítko s legendou německo – českou. V té době je možné hovořit o výjimečnosti použití německo – české verze, protože ještě nějaký čas byla čeština akceptována jako prvotní. Zajímavé je také to, že jde o jediná dvě razítka (PR3 a PR4), která obsahují označení „PROTEKTORÁT“, jak požadoval Dr. von Segnitz. Jiná pozdější razítka toto označení již nemají. Téhož dne také začalo razítkování pamětních listů (viz článek První pamětní list ČaM). Razítkováno bylo červenou barvou, kterou tak jako razítka hradila poštovní správa.
Razítka s brněnským označením 18.4.1939 večer odeslal poštovní úřad Praha 1 poštovnímu úřadu Brno 1, včetně gumových podložek, razítkových polštářků a červené barvy. Zde byla razítka „a+b“ používána pouze 20.4.1939 a ještě večer po 21,oo hodině odeslána zpět poštovnímu úřadu Praha 1. Zde pak byly vyřizovány došlé objednávky na otisky. Po skončeném razítkování byla razítka předána Poštovní hospodářské ústředně v Praze, odkud byly 2.6.1939 odeslány poštovní správě ministerstva dopravy s několika otisky. Zajímavé také je, že ve zprávě pro tisk se uvádí, že razítkování pro veřejnost bude pouze 20.4.1939 v době od 7,oo do 21,oo hod. a dodatečné orážení prováděno nebude. Zde byl odkaz na možné zakoupení připravených pamětních listů. O dalším razítkování po dobu 7 dnů nebyla žádná písemnost nalezena, ale vyloučit je nemůžeme, v papírech nemusí být vše.
Zůstává nám tedy část záhady u PR3A. Zcela jistě bylo toto razítko vyhotoveno také ve 3 kusech s rozlišením „a-c“. Mezi sběrateli se však vyskytují otisky pouze s rozlišením „b“. A protože se jeho výskyt objevuje až v posledních letech, dá se předpokládat, že je v soukromých rukách. Jeho cesta mohla být pouze od výrobce k hospodářské ústředně a zřejmě jen na poštovní správu a pak ? V poštovním provozu oficiálně nebylo a kontrolních otisků nebo i udělaných pro vlastní potřebu některým zaměstnancem by bylo jen několik. Otisky se vyskytují v černé barvě a výjimečně i červené, která však není totožná s červenou barvou používanou oficiálně. Bohužel o osudu těchto razítek s česko – německým textem v archivu nebylo nic nalezeno. V seznamu příležitostných razítek používaných za protektorátu by zřejmě být nemělo, neboť v poštovním provozu být nemohlo.


Ukázka razítek s česko – německým textem :
obr

Ukázka několika soukromých pamětních tisků :
obr obr obr obr obr obr obr

Autor: Vilém Bulant, exkluzivně pro Burda Auction (18.10.2007)
Poslední aktualizace:
12.12.2018 16:50
:: © Burda Auction, s.r.o (Filatelie Burda) - Pořádání aukcí, prodej a nákup filatelistického a dalšího sběratelského materiálu (Filatelie, Poštovní známky, Celiny, Celistvosti, Dopisy, Filokratie, Pohlednice a dalších) ::