Burda Auction (Filatelie Burda)
NÁPOVĚDA & FAQ           
Odborné články

Vzácnosti z našich aukcí
Objevená falza

Archiv aukcí
   Aukce 58
   Aukce 57
   Aukce 56
   Aukce 55
   Aukce 54
   Aukce 53
   Aukce 52
   Aukce 51
   Aukce 50
   Aukce 49
   Aukce 48
   Aukce 47
   Sálová aukce 46
   Sálová aukce 45
   Sálová aukce 44
   Sálová aukce 43
   Sálová aukce 42
   Sálová aukce 41
   Sálová aukce 40
   Sálová aukce 39
   Sálová aukce 38
   Sálová aukce 37
   Sálová aukce 36
   Písemná aukce 35
   Sálová aukce 34
   Písemná aukce 33
   Sálová aukce 32
   Písemná aukce 31
   Sálová aukce 30
   Písemná aukce 29
   Sálová aukce 28
   Písemná aukce 27
   Sálová aukce 26
   Písemná aukce 25
   Sálová aukce 24
   Písemná aukce 23
   Sálová aukce 22
   Písemná aukce 21
   Písemná aukce 20
   Písemná aukce 19
   Písemná aukce 18
   Písemná aukce 17
   Písemná aukce 16
   Písemná aukce 15

Nakupující

Sběratelství a investice / Odborné články / Nejvzácnější Penny Black poprvé na tuzemském aukčním trhu.

02.04.2013   Autor: Pro Burda Auction s.r.o. s použitím internetových zdrojů D.K.; Počet zobrazení: 3667

Titulní stranu našeho aukčního katalogu Sálové aukce 39 jsme věnovali významné britské raritě, čisté nevydané služební Penny Black „VR", kterou nabízíme s aktuálním atestem British Philatelic Association (BPA) jako aukční los č. 764. Tyto známky patří k ikonám britské klasiky, jejich vlastnictví je velmi prestižní a v náležité kvalitě se nacházejí jen ve skutečně elitních zahraničních sbírkách. U nás nám dosud není znám ani jeden exemplář!


  Extrémní vzácnost služebních VR vyplývá ze zajímavých poštovně historických okolností. Dle představ otce poštovní známky Rowlanda Hilla a odpovědných institucí (především Board of Stamps and Taxes v proslulém sídle mnoha státních úřadů v paláci Somerset House) měly být 6. 5. 1840 dány do oběhu resp. poštovního provozu zároveň s výplatními známkami 1 a 2 penny a Mulreadyho obálkami i první služební známky. Měly být používány výhradně vládními, parlamentními, ministerskými aj. centrálními úřady Spojeného království, jež měly odlišit své služební zásilky (desítky tisíc ročně) od běžné pošty. Tyto služební známky byly připraveny již koncem dubna 1840 a tištěny ze samostatné tiskové desky s označením A, vyrobené přenesením rytiny použité pro výrobu TD1 pro Penny Black s malou úpravou spočívající v nahrazení horních rohových hvězdic iniciálami V a R - „Victoria Regina" - Královna Viktorie. V nákladu 3323 archů (dle převažující části pramenů) byly pod dohledem Somerset House distribuovány velkým úřadům. Záhy po 6. 5. 1840 se však ukázalo, že četnost použití Mulreadyho obálek v poštovním provozu zůstala za očekáváním. Proto bylo rozhodnuto, užívat tyto obálky pro oficiální poštovní styk na úkor připravených VR známek. Prakticky celý náklad 3302 archů byl stažen, uskladněn a 25.1. 1843 zničen. Jaký byl osud 21 k tomuto dni chybějících archů? Jeden arch byl již v dubnu 1840 poslán Rowlandu Hillovi pro zkoušení typů znehodnocení, experimenty s razítkovými barvami a inkousty, studium možností jejich odstranění atd. Z tohoto archu pocházejí exempláře se zkusmými maltézskými kříži, soustřednými kruhy, odstraněnými škrty atd. Třináct archů bylo po vydání distribuováno interně v Somerset House a známky z nich měly být, zřejmě přímo v Board of Stamps and Taxes, spotřebovány v květnu 1840 na frankování úředních oznámení či oběžníků pro poštmistry s informacemi o nových známkách a jejich použití. Několik archů ze zbývajících hledaných sedmi se po částech dostalo, dle různých pramenů, na některé běžné poštovní úřady jako informační podklad a ukázka, jak má vypadat právě vydávaná Penny Black. Jistý počet známek z nich pak byl omylem použit na vyfrankování dopisů.

obr
obr
 obr

 

  Z výše uvedeného si můžeme učinit představu o vzácnosti a vyjímečnosti dochovaných, především neupotřebených kusů, zejména s původním lepem, nenalepených na oběžníky Somerset House a zároveň v dobré kvalitě, která je např. u známek pocházejících z  instrukčního portfolia zmíněných několika poštovních úřadů velmi nepravděpodobná. A jaká tržní cena pak může vystihnout tuto vzácnost čistých VR, třeba vůči celkovému nákladu 68,8 milionů Penny Black? Každopádně jsou filatelistickým trhem reflektovány jako rarity a jejich katalogová cena (6.000GBP v roce 1998 a 32.000GBP dnes) roste výrazně rychleji, než cena použitých kusů. 10-letý růst byl k roku 2011 u čistých 300%, zatímco u razítkovaných jen 133%. Ceny VR jsou navíc globálně sledované a indexované (mezi top 30 známkami GB) korporací Bloomberg v indexu Bloomberg Profesional STGIGB30. To vše ukazuje na zajímavý cenový a investiční potenciál. Jsme zvědaví na další cenový vývoj této známky a věříme, že prostřednictvím naší aukce ozdobí nejvzácnější Penny Black poprvé v dějinách české filatelie tuzemskou sbírku či exponát.Autor: Pro Burda Auction s.r.o. s použitím internetových zdrojů D.K. (02.04.2013)
Poslední aktualizace:
13.12.2018 16:00
:: © Burda Auction, s.r.o (Filatelie Burda) - Pořádání aukcí, prodej a nákup filatelistického a dalšího sběratelského materiálu (Filatelie, Poštovní známky, Celiny, Celistvosti, Dopisy, Filokratie, Pohlednice a dalších) ::