Burda Auction (Filatelie Burda)
NÁPOVĚDA & FAQ           
Odborné články

Vzácnosti z našich aukcí
Objevená falza

Archiv aukcí
   Propagační katalog 2
   Aukce 57
   Aukce 56
   Aukce 55
   Aukce 54
   Aukce 53
   Aukce 52
   Aukce 51
   Aukce 50
   Aukce 49
   Aukce 48
   Aukce 47
   Sálová aukce 46
   Sálová aukce 45
   Sálová aukce 44
   Sálová aukce 43
   Sálová aukce 42
   Sálová aukce 41
   Sálová aukce 40
   Sálová aukce 39
   Sálová aukce 38
   Sálová aukce 37
   Sálová aukce 36
   Písemná aukce 35
   Sálová aukce 34
   Písemná aukce 33
   Sálová aukce 32
   Písemná aukce 31
   Sálová aukce 30
   Písemná aukce 29
   Sálová aukce 28
   Písemná aukce 27
   Sálová aukce 26
   Písemná aukce 25
   Sálová aukce 24
   Písemná aukce 23
   Sálová aukce 22
   Písemná aukce 21
   Písemná aukce 20
   Písemná aukce 19
   Písemná aukce 18
   Písemná aukce 17
   Písemná aukce 16
   Písemná aukce 15

Nakupující

Sběratelství a investice / Odborné články / SBÍRKA ZAKARPATSKÉ UKRAJINY TØNNESE OREHO

08.04.2013   Autor: Burda Auction; Počet zobrazení: 2932

Norský sběratel pan Tønnes Ore (1946 -2012) patří mezi světově známé odborníky a uznávané osobnosti zejména v oboru poštovní historie. Během své dlouholeté sběratelské činnosti se soustavně věnoval především oblasti Rakousko - Uherska a postupně vybudoval úctyhodné sbírky zaměřené na jednotlivé geografické oblasti monarchie. Vznikly tak významné exponáty Dalmácie, Terstu, Slovinska, Vojvodiny, Rakouského Slezska a především Zakarpatské Ukrajiny, které získaly mnohá vysoká ocenění na mezinárodních filatelistických výstavách.


  Z pozůstalosti Tønnese Oreho se nyní dostává na trh proslulá rozsáhlá sbírka Zakarpatské Ukrajiny, jejíž prodej byl exkluzivně svěřen právě naší aukční firmě. Pro tuto mimořádnou událost na našem filatelistickém trhu jsme připravili tento speciální aukční katalog, tedy, jak doufáme, patřičně důstojný a prestižní rámec odpovídající jejímu významu. V současnosti jistě jedna z nejvýznamnějších a nejhodnotnějších zahraničních sbírek Zakarpatské Ukrajiny důkladně dokumentuje a mapuje poštovní historii tohoto nevelkého, ale mimořádně zajímavého teritoria, jež se nacházelo v průsečíku zájmů hned několika mocností a bylo součástí postupně 6 státních útvarů.

  První část, zpracovaná do více než 100 aukčních položek, časově zahrnuje období do roku 1918 a obsahuje přes 40 kusů předznámkových dopisů z let 1705 - 1850, velký počet celistvostí a výstřižků se známkami nejen 1. rakouské a 1. uherské emise, ale rovněž tak ještě vzácněji se vyskytující dopisy vyplacené 2. až 5. rakouskou emisí. Některé z těchto celistvostí navíc nesou razítka z malých obcí a destinací, jejichž výskyt je zcela výjimečný.

 
obr
obr
obr
 aukční položka 1697
 aukční položka 1695 aukční položka 1699

V dalších částech této sbírky jsou dobře zastoupena jednotlivá přechodná období let 1918/1920 a 1938/39, (rovněž přes 100 aukčních losů) s celou řadou velmi vzácných položek - např. uherské peněžní průvodky a další poštovní formuláře použité jako československé předběžné, desítky celistvostí s kvalitními otisky denních i příležitostných razítek, a to i z menších poštovních úřadů, dopisy z Chustu z 1. sněmu, atp. 

 
obr
obr
 obr
 aukční položka 1756 aukční položka 1762
 aukční položka 1820
 
Mimořádně zajímavá je pak závěrečná část z období od listopadu 1944 do prosince 1945 (celkem 55 losů), která obsahuje desítky naprosto vyjímečných a správně poštovně prošlých celistvostí, jmenovitě např. lístky maďarské polní pošty, desítky celin, úřední korespondenci s frankaturami provizorních vydání, dopisy po osvobození r. 1944 a po vyhlášení samostatnosti r. 1945 adresované do ciziny (!), atd. 
 
obr
obr
obr
 
 aukční položka 1867 aukční položka 1876 aukční položka 1887 
 

  Můžeme rovněž poznamenat, že kromě Zakarpatské Ukrajiny dále nabízíme i část sbírky rakouského Slezska, jemuž je v tomto katalogu věnován speciální oddíl. Jedná se výhradně o regulérně prošlé celistvosti vyplacené plebiscitními známkami, a to nejen z československého území s emisí Hradčany, ale zejména z území polského, včetně řady doporučených zásilek do ciziny, které se u nás vyskytují jen sporadicky.

   Sbírka Zakarpatské Ukrajiny Tønnese Oreho byla cílevědomě budována více než 20 let, doplňována o cenné položky zejména díky akvizicím na zahraničních aukcích s důrazem na vzácnost frankatur, razítek a destinací a také na kvalitu, která je ve srovnání s ostatním materiálem Zakarpatské Ukrajiny na filatelistickém trhu výrazně nadprůměrná. Sbírka zaslouženě zaujala přední místo na mezinárodním poli. Jako exponát byla vystavována na prestižních mezinárodních i světových filatelistických výstavách, m.j. na PRAGA 2008, BULGARIA 2009, ANTVERPIA 2010, naposledy na světové výstavě INDONESIA 2012 v  Jakartě, kde získala zlatou medaili!

   Z celého filatelistického díla Tønnese Oreho je vedle již zmíněných kvalit patrný příkladný entuziasmus, důslednost a velká sběratelská erudice. Cítíme se být poctěni pověřením uvést na tuzemský trh právě takovouto sbírku a věříme, že jsme svou prací přispěli k jejímu významu pro středoevropskou filatelii. 

 

Jednotlivé položky ze sbírky Tønnese Oreho naleznete zde.  Autor: Burda Auction (08.04.2013)
Poslední aktualizace:
19.09.2018 18:10
:: © Burda Auction, s.r.o (Filatelie Burda) - Pořádání aukcí, prodej a nákup filatelistického a dalšího sběratelského materiálu (Filatelie, Poštovní známky, Celiny, Celistvosti, Dopisy, Filokratie, Pohlednice a dalších) ::