Burda Auction (Filatelie Burda)
NÁPOVĚDA & FAQ           
Odborné články

Vzácnosti z našich aukcí
Objevená falza

Archiv aukcí
   Aukce 58
   Aukce 57
   Aukce 56
   Aukce 55
   Aukce 54
   Aukce 53
   Aukce 52
   Aukce 51
   Aukce 50
   Aukce 49
   Aukce 48
   Aukce 47
   Sálová aukce 46
   Sálová aukce 45
   Sálová aukce 44
   Sálová aukce 43
   Sálová aukce 42
   Sálová aukce 41
   Sálová aukce 40
   Sálová aukce 39
   Sálová aukce 38
   Sálová aukce 37
   Sálová aukce 36
   Písemná aukce 35
   Sálová aukce 34
   Písemná aukce 33
   Sálová aukce 32
   Písemná aukce 31
   Sálová aukce 30
   Písemná aukce 29
   Sálová aukce 28
   Písemná aukce 27
   Sálová aukce 26
   Písemná aukce 25
   Sálová aukce 24
   Písemná aukce 23
   Sálová aukce 22
   Písemná aukce 21
   Písemná aukce 20
   Písemná aukce 19
   Písemná aukce 18
   Písemná aukce 17
   Písemná aukce 16
   Písemná aukce 15

Nakupující

Sběratelství a investice / Odborné články / St. Louiský medvěd 5c v Sálové aukci 41

08.11.2013   Autor: S.V.; Počet zobrazení: 1964

Americká poštmistrovská provizoria patří mezi nejstarší známky světa. Byla vydávána v různých městech od roku 1845, kdy bylo v celých tehdejších Spojených státech zavedeno jednotné poštovné, až do roku 1847, kdy byly vydány centrálním poštovním úřadem U.S. Post Office první známky se všeobecnou platností (tzv. general issues). Celkem jedenáct amerických měst, mj. Alexandria, Baltimore, New York, Providence, New Haven atd., vydalo v tomto mezidobí své vlastní známky, které se v mnoha případech staly později pro svou vzácnost světovými raritami. Mezi tuto raritní skupinu patří také poštmistrovská provizoria města St. Louis, hlavního centra státu Missouri a celého jihozápadu Spojených států.


V listopadu roku 1845, tedy krátce po vyhlášení poštovní reformy v USA, stanovující jednotnou sazbu poštovného na 5 centů za zásilku doručenou do vzdálenosti 300 mil (500km) a 10 centů ve vzdálenosti 300 - 3000 mil, byly vydány st. louiským poštmistrem a později také starostou Johnem M. Wimerem známky s hodnotami 5c a 10c. Tato poštmistrovská provizoria byla v letech 1845-1847 postupně vydána ve třech nákladech, které se od sebe lišily typem známkového papíru, kresbou a také rozdílnými nominálními hodnotami. Známky byly tištěny z měděné desky, která nejdříve obsahovala vždy 3 známky hodnot 5c a 10c ve dvou sloupcích. Vyhotovením byl pověřen místní rytec J. M. Kershaw a návrhem se mu stal velký znak státu Missouri. Samotné grafické zpracování patří k nejzdařilejším a nejpropracovanějším, jaké lze u amerických poštmistrovských provizorií nalézt. Dva stojící medvědi, symbolizující sílu a odvahu, drží znak státu Missouri s anglicky a latinsky psanými devízami „United we stand, divided we fall" a „Salus populi suprema lex esto" („Dobro lidí nechť je nejvyšším zákonem").
                     obr
 
                     St. Louiský medvěd 5c z tzv. druhého nákladu
 
 
První náklad byl tištěn na nazelenalém papíru a za jeden dolar dostal zájemce vždy buď 18 5-centových, anebo 9 10-centových známek. Vniklý rozdíl měl sloužit k pokrytí nákladů spojených s tiskem. Vzhledem ke značné geografické vzdálenosti města St. Louis od východního, progresivně se rozvíjejícího pobřeží USA, bylo často nutné frankovat jednotlivé zásilky vyšším poštovným. V roce 1846 proto bylo rozhodnuto nahradit dvě horní hodnoty 5c novou hodnotou 20 centů. Jako u jediné ze všech 11 poštmistrovských provizorií tak byly v St. Louis tištěny známky s nominální hodnotou vyšší než 10 centů. Došlo tak ke změně tiskové desky a rovněž známkového papíru, a nadále byli tištěni tito „St. Louiští medvědi" ve stejných 6 kusových blocích se 2 hodnotami 20c, pouze jednou (!) hodnotou 5c a třemi hodnotami 10c na šedofialovém papíru. Známky hodnoty 5c na šedofialovém papíru, které pocházejí z tzv. druhého nákladu, tudíž představují vzácné rarity, neboť existovala pouze jedna známka v 6-bloku s touto hodnotou. Tato úprava se však ukázala jako nefunkční a deska byla záhy opět změněna zpět na původní variantu tří známek 5c a 10c tištěných tentokrát na namodralém papíru s nepatrně pozměněnou kresbou. Emise těchto provizorií byla ukončena již v první polovině roku 1847, kdy na základě rozhodnutí Kongresu došlo k vydání prvních známek Franklin 5c a Washington 10c se všeobecnou celonárodní platností.

 Přehled tří tiskových nákladů
obr
 obr
 obr
(foto viz Siegel Auction galleries)Autor: S.V. (08.11.2013)
Poslední aktualizace:
13.12.2018 16:00
:: © Burda Auction, s.r.o (Filatelie Burda) - Pořádání aukcí, prodej a nákup filatelistického a dalšího sběratelského materiálu (Filatelie, Poštovní známky, Celiny, Celistvosti, Dopisy, Filokratie, Pohlednice a dalších) ::