Burda Auction (Filatelie Burda)
NÁPOVĚDA & FAQ           
Odborné články

Vzácnosti z našich aukcí
Objevená falza

Archiv aukcí
   Aukce 58
   Aukce 57
   Aukce 56
   Aukce 55
   Aukce 54
   Aukce 53
   Aukce 52
   Aukce 51
   Aukce 50
   Aukce 49
   Aukce 48
   Aukce 47
   Sálová aukce 46
   Sálová aukce 45
   Sálová aukce 44
   Sálová aukce 43
   Sálová aukce 42
   Sálová aukce 41
   Sálová aukce 40
   Sálová aukce 39
   Sálová aukce 38
   Sálová aukce 37
   Sálová aukce 36
   Písemná aukce 35
   Sálová aukce 34
   Písemná aukce 33
   Sálová aukce 32
   Písemná aukce 31
   Sálová aukce 30
   Písemná aukce 29
   Sálová aukce 28
   Písemná aukce 27
   Sálová aukce 26
   Písemná aukce 25
   Sálová aukce 24
   Písemná aukce 23
   Sálová aukce 22
   Písemná aukce 21
   Písemná aukce 20
   Písemná aukce 19
   Písemná aukce 18
   Písemná aukce 17
   Písemná aukce 16
   Písemná aukce 15

Nakupující

Sběratelství a investice / Odborné články / Královská filatelistická společnost v Londýně

30.01.2014   Autor: S.V.; Počet zobrazení: 1985

Královská filatelistická společnost v Londýně (The Royal Philatelic Society in London) je nejstarší a nejprestižnější filatelistická instituce na světě a je příznačné, že vznikla právě v Anglii, tedy v zemi, která dala světu v roce 1840 svou vůbec první známku.

Její kořeny sahají do roku 1869, tedy do samého počátku systematického sbírání známek a vzniku oboru filatelie jako takového. V tomto roce byla založena její přímá předchůdkyně - Filatelistická společnost v Londýně - jako exkluzivní klub „anglických gentlemanů“. Členem Filatelistické společnosti se záhy stal jeden z „otců filatelie“, obchodník a politik Thomas Tapling. Jeho spektakulární sbírka, která byla ve své době jednou z největších na světě, obsahovala mimo jiné světoznámé a nejžádanější známky světa - modrý a červený Mauritius. Před svou smrtí v roce 1891 ji celou odkázal Britské národní knihovně, kde tyto jeho filatelistické klenoty tvoří nejrozsáhlejší a nejcennější část knihovní sbírky. Tapling v průběhu několika let, coby viceprezident společnosti, zaštiťoval svou nespornou autoritou její činnost a díky mimořádným organizačním schopnostem položil základy k tomu, aby se stala nejvýznamnější filatelistickým společenstvím na světě. Prestižní přívlastek „královská“ byla Filatelistické společnosti udělena anglickým králem Edvardem VII. v roce 1906. Jeho syn, vášnivý filatelista, vévoda z Yorku, pozdější král Jiří V., byl od roku 1896 jejím prezidentem a tuto funkci zastával až do svého nástupu na trůn v roce 1910. Zásluhou osobnosti britského panovníka nesmírným způsobem vzrostla prestiž instituce a rovněž i další monarchové na Britských ostrovech byly patrony Královské filatelistické společnosti v Londýně. Také současná královna Alžběta II. podporuje její fungování a každoročně probíhá v sídle společnosti na Devonshire Place 41 výstava části královské sbírky, která obsahuje mnoho unikátních a nejvzácnějších známek celého světa. Součástí reprezentativních prostor je mj. i rozsáhlá knihovna se stovkami svazků klasické i moderní odborné literatury a katalogů s jedinečnou a nezaměnitelnou atmosférou anglického klubu viktoriánského éry 19. století. V průběhu takřka 150leté nepřetržité činnosti se členy společnosti stalo mnoho významných osobností, včetně několika příslušníků královské rodiny a britské aristokracie. Od roku 1892 je vydáván vlastní odborný časopis „Londýnský filatelista“, do kterého přispívají členové s články o historii filatelie, nových objevech a trendech, výstavách, sběratelských akcích atd. Zároveň v rámci Královské filatelistické společnosti funguje od roku 1894 znalecká komise, která zkoumá kvalitu jednotlivých známek a vydává expertízy o jejich pravosti. Každoročně je vypracováno kolem 3000 znaleckých posudků a do dnešních dnů jich již bylo vypracováno více než 200 000! V současné době má nejstarší filatelistická organizace přes 2000 aktivních členů z celého světa.

obr

     
obr

  
obr
Znak Královské filatelistické společnosti v Londýně
      Knihovna  Pamětní deska se jmény prezidentů společnosti 

Autor: S.V. (30.01.2014)
Poslední aktualizace:
14.12.2018 09:00
:: © Burda Auction, s.r.o (Filatelie Burda) - Pořádání aukcí, prodej a nákup filatelistického a dalšího sběratelského materiálu (Filatelie, Poštovní známky, Celiny, Celistvosti, Dopisy, Filokratie, Pohlednice a dalších) ::