Burda Auction (Filatelie Burda)
NÁPOVĚDA & FAQ           
Odborné články

Vzácnosti z našich aukcí
Objevená falza

Archiv aukcí
   Aukce 58
   Aukce 57
   Aukce 56
   Aukce 55
   Aukce 54
   Aukce 53
   Aukce 52
   Aukce 51
   Aukce 50
   Aukce 49
   Aukce 48
   Aukce 47
   Sálová aukce 46
   Sálová aukce 45
   Sálová aukce 44
   Sálová aukce 43
   Sálová aukce 42
   Sálová aukce 41
   Sálová aukce 40
   Sálová aukce 39
   Sálová aukce 38
   Sálová aukce 37
   Sálová aukce 36
   Písemná aukce 35
   Sálová aukce 34
   Písemná aukce 33
   Sálová aukce 32
   Písemná aukce 31
   Sálová aukce 30
   Písemná aukce 29
   Sálová aukce 28
   Písemná aukce 27
   Sálová aukce 26
   Písemná aukce 25
   Sálová aukce 24
   Písemná aukce 23
   Sálová aukce 22
   Písemná aukce 21
   Písemná aukce 20
   Písemná aukce 19
   Písemná aukce 18
   Písemná aukce 17
   Písemná aukce 16
   Písemná aukce 15

Nakupující

Sběratelství a investice / Odborné články / Turecko v Sálové aukci 42

18.03.2014   Autor: Burda Auction s.r.o.; Počet zobrazení: 2991

Nejen naše firma, ale především německý, švýcarský, americký trh považuje tuto destinaci, jak vidno z kvality tam nabízených sbírek a z dosažených cen, za sběratelsky zajímavou a perspektivní. Je to mj. důsledek příznivého vývoje v Turecku samém. Turecko, jako 75-milionová regionální velmoc, se vyznačuje rostoucím ekonomickým a kulturním sebevědomím. U patriotické a čím dál silnější střední třídy je patrný trend historicismu, zájmu o tureckou minulost, kulturní a uměleckou, což má své sběratelské dopady, a to i ve filatelii. Vnímání sběratelství jako projevu národní kultury je v Turecku rozšířené. (Náš "kulturní" národ může toto Turkům jen závidět!). Zejména v posledních dvou desetiletích roste v Turecku samém počet filatelistů a vznikly tam slavné a velké sbírky, tedy nejen, jako doposud, v cizině. Od 60. let 20. stol. se v Turecku konají významné mezinárodní i světové výstavy přitahující nejvýznamnější exponáty. Význační sběratelé z Turecka jsou pravidelně zastoupeni v jury na zahraničních výstavách. Filatelie jako taková má v Turecku institucionální podporu o jaké se většině zemí může jen zdát. Turecké ministerstvo PTT (pošta, telefon, telegraf) a Poštovní muzeum v Ankaře jsou silné instituce, bohatě dotované za účelem odborné podpory trhu a sbírání známek, organizace burz a obchodu se známkami, organizace mnoha mezinárodních výstav (2x světová), pořádání odborných akcí, kongresů a přednáškových cyklů, motivace mladých lidí pro filatelii , zavádění "filatelistické vzdělanosti" ve školách (!), vydávání odborných publikací, tržních rešerší a studií a časopisů o filatelii, atd. "Turecká" filatelistická komunita je navíc globální, díky silné emigraci a díky množství sběratelů tradičně zejména v Německu a v USA. Pořádají se "Světové kongresy sběratelů známek osmanské říše" a obdobné akce, činorodé jsou domácí a mezinárodní organizace sdružující zájemce o klasické Turecko. V USA působí Ottoman and Near East Philatelic Organizations (ONEPS), v Anglii Oriental Philatelic Association of London (OPAL), v Německu ArGe Osmanisches Reich (AROS), v Turecku pak 7 velkých celonárodních organizací a svazů.


  Turecko se svými pestrými dějinami a coby křižovatka obchodních cest má velmi bohatou poštovní historii. Provázanost s okolním světem, silné obchodní a poštovní zastoupení všech velkých evropských států na tureckém území, měnící se hranice a hlavně vysoce byrokratizovaný osmanský stát znamenaly intenzivní poštovní provoz, jenž dal vzniknout zajímavým známkovým vydáním a vzácným celistvostem. Impuls pro "tureckou" filatelii samozřejmě vzešel z ciziny. Již koncem 19. století neunikla zajímavost tureckého poštovnictví a rarity zejména klasického období především německých a britským filatelistům. Slavný katalog bratří Senfů z Lipska již roku 1888 věnuje tureckým známkám mimořádně velký prostor. Během cca 130 let sběratelské tradice vyšlo v zahraničí nepřeberné množství odborné literatury věnované tureckým emisím a poštovní historii. Světově proslulé sbírky turecké klasiky vytvořili od konce 19. stol. vynikající sběratelé jako Kroll, E. Heger, A. Doursun, A. Passer (Praha ! 1865-1938), Brandt, M. Nouri, A. Birken, Engler, T. Kuyas , A. Garmiryan, K. Alanyali, O. Hornung, Max Plantinga a dlouhá řada dalších. Turecké rarity zajímaly i ty největší sběratele všech dob, připomeňme sbírku Turecka u M. Burruse (prodáno u Robson Lowe 1964).
 
  Těžiště vzácnosti tureckých známek spočívá v emisi Tugra 1863, Duloz 1865-1876, Novinové od r. 1891 a Provizoria 1920-1921 (často náklad jen v desítkách kusů) a také ve vydáních staré lodní pošty a různých lokálních a provizorních.
  Do naší aukce nám byly svěřeny k prodeji vedle pěkné sbírky se silně zastoupenou klasikou i vzácné položky z emise novinových provizorií 1891. Nejprve ke sbírce - jako jednotlivé i jako celé části jsou nabízeny rozpracované emise od. r. 1865, vč. lepších hodnot a koncovek, čisté i ražené. Zejména malý půlměsíc tzv. "Duloz" vč. doplatních, všechny typy přetisků, bloky apod., Velký půlměsíc - barvy, perforace, bloky, chybotisky, zajímavá raz. na Thessalia, velmi silné emise Tugra 1901-1910 vč. přetisků Matbua atd. - opět bloky, dvojité a vynechané perforace, deskové vady. Následuje několik hledaných provisorií 1920 (přetisky na kolcích), serie a známky "válečné přetiskové", s přetisky DD a KD. Od roku 1922 pak letecké, vzácné serie Mi.767-778, 799-806, 868-881, v této části mj. se specialisací na emisi SIVAS 1930 s mnoha chybotisky přetisků. Nabízíme i celistvosti, Reco-dopisy, frankované pohlednice, několik výrazně vzácnějších frankatur, pohlednice s "Tugra", Retour - Recepis s Mi.40, přetiskové frankatury kolem r. 1920, zajímavé destinace, poštu v Iráku apod.
 
  Za zvláštní zmínku ale jistě stojí položky č. 653-657. Jde o velmi vzácná novinová přetisková provisoria z června r. 1891, tedy ruční dvojjazyčné přetisky "IMPRIMÉ" na posledních výplatních typu "Velký půlměsíc" (vydání 1890). Vedle pásek s vynechaným resp. raritním barevně kombinovaným přetiskem jsou unikátně nabízeny dva velké celky 10 para a 20 para a dokonce celý přepážkový arch 100ks (!) 20 para červená. A to vše s nezbytnými atesty. 
 
obr
  obr
 Los 653
   Los 656

Novinové 1891 se staly sběratelsky oblíbenými už na počátku jejich platnosti a záhy se objevily padělky ke škodě sběratelů. Dnes je situace taková, že naprostá většina těchto známek na běžném trhu jsou falza. Dochované pravé jsou poměrně vzácné, neboť z nákladu se zachovalo relativně málo exemplářů, jak jest obecně u novinových vydání obvyklé. Označení "novinové" není zcela přesné, neboť známky byly určeny k frankování zásilek jakýchkoli tiskovin. Stejně jako je tomu třeba u rakouských novinových, se tyto známky prodávaly se slevou (dle některých pramenů až 30%) na základě zvláštního povolení, pouze velkým vydavatelům a redakcím, a to po 100ks arších. Zlevněné, např. 20para červené, byly při diskontním prodeji označené na poštách (distribuce povolena jen na velkých Istambulských úřadech) zmíněnými přetisky, aby nedošlo k zneužití, aby se tyto známky zkrátka odlišily od plnocenných výplatních. Poštmistři přetiskovali celé archy ručně jednotlivými přetisky, pro ušetření práce často přes 2 známky (viz. náš arch, los 655) většinou v černé barvě, vzácně v červené a modré, vznikly tak též různé polohy a nepravidelnosti přetisků, vynechané přetisky, barevné soutisky, nedotisky apod. Tyto varianty a také skutečnost, že do té doby vzniklo v Evropě jen minimum přetiskových vydání, přitáhly pozornost již soudobých sběratelů (H. Kroll 1894, aj.). Vydání 1891 bylo brzy vypotřebováno a v r. 1892 vychází nové - tytéž přetisky na výplatních 1892 "Znak a Tugra".
A ještě poznámka k naší položce: z výše uvedeného plyne, že objednání a zaplacení 100 kusového archu IMPRIMÉ (jako náš los 655) a poté jeho nespotřebování (ani částečně) při frankování v nějakém velkém vydavatelství či redakci je nanejvýš nepravděpodobné a mimořádné! Jeho dochování do dnešních dnů je pak naprosto unikátní a tato skutečnost je výslovně zmíněna v přiloženém atestu Yakupa Nakriho (AIEP).
 
obr
 Los 655
 
Jsme si vědomi, že mezinárodní trend zájmu o turecké známky a poštovní historii se nevyhnul ani filatelii v Česku a těší nás, že jsme mohli připravit, dle našeho názoru, důstojnou nabídku této destinace. 


Autor: Burda Auction s.r.o. (18.03.2014)
Poslední aktualizace:
11.12.2018 15:40
:: © Burda Auction, s.r.o (Filatelie Burda) - Pořádání aukcí, prodej a nákup filatelistického a dalšího sběratelského materiálu (Filatelie, Poštovní známky, Celiny, Celistvosti, Dopisy, Filokratie, Pohlednice a dalších) ::