Burda Auction (Filatelie Burda)
NÁPOVĚDA & FAQ           
Odborné články

Vzácnosti z našich aukcí
Objevená falza

Archiv aukcí
   Aukce 58
   Aukce 57
   Aukce 56
   Aukce 55
   Aukce 54
   Aukce 53
   Aukce 52
   Aukce 51
   Aukce 50
   Aukce 49
   Aukce 48
   Aukce 47
   Sálová aukce 46
   Sálová aukce 45
   Sálová aukce 44
   Sálová aukce 43
   Sálová aukce 42
   Sálová aukce 41
   Sálová aukce 40
   Sálová aukce 39
   Sálová aukce 38
   Sálová aukce 37
   Sálová aukce 36
   Písemná aukce 35
   Sálová aukce 34
   Písemná aukce 33
   Sálová aukce 32
   Písemná aukce 31
   Sálová aukce 30
   Písemná aukce 29
   Sálová aukce 28
   Písemná aukce 27
   Sálová aukce 26
   Písemná aukce 25
   Sálová aukce 24
   Písemná aukce 23
   Sálová aukce 22
   Písemná aukce 21
   Písemná aukce 20
   Písemná aukce 19
   Písemná aukce 18
   Písemná aukce 17
   Písemná aukce 16
   Písemná aukce 15

Nakupující

Sběratelství a investice / Odborné články / Významná rarita Britské Guiany

07.05.2014   Autor: D.K.; Počet zobrazení: 2501

Poštovní provoz v oblasti dříve holandské a pak britské kolonie s novým názvem Britská Guiana existoval od konce 18. století. V roce 1850 bylo na základě velké poptávky obchodníků a majitelů plantáží po pravidelných poštovních službách zejména v pobřežní oblasti Demerara přistoupeno k vydání prvních známek Britské Guiany , tzv. "cotton reels". Vydání inicioval vrchní poštmistr E.T.E. Dalton v hlavním městě Georgetown a guvernér sir Henry Barkly (ve funkci 1849-1853). Známky měly nominál 4C až 12C pro různá doručovací pásma v kolonii a r. 1851 vyšla ještě 2-centová pro lokální provoz v Georgetownu.


obr
   obr
 mapa z r. 1851, oblast severoguinejské Demerary s hl. městem Georgetown   sir Henry Barkly
 
Potíže s určováním tarifů a vybíráním porta v různé výši vedly v roce 1851 k rozhodnutí o vydání nových známek pro jednotné tarify - 1C červená (magenta) pro novinové zásilky a 4C modrá pro dopisy do váhy 1/2 unce přepravované v kolonii bez rozdílu vzdálenosti. Známky zvané "Tall ships", platné od 1.1. 1852, byly obdélníkové s obrázkem plachetnice, s názvem kolonie a nápisem "Damus Patimus Que Vicissim". Tištěné narychlo v londýnské tiskárně Waterlow, coby jednoduchý kamenotisk na tzv. "surfaced paper" (křídová obarvená vrstva nanesená na svrchní stranu papíru), s typickou lámavostí a abrazemi barvy. Již po roce musely být nahrazeny dokonalejšími tisky z Waterlow SG.11-20. "Tall ships" byly distribuovány z hlavní pošty v Georgetownu (viz obr.), jež do r. 1862 používala podací razítka se jménem celé oblasti - Demerara.
 
 obr      obr
Georgetown - centrum s křižovatkou High Street a West Street s budovou pošty - dům s věží zvaný Post Tower, vlevo na Higs Street byla též tiskárna Royal Gazette, kde se tiskly "cotton reels" 1850 a provizoria 1856.        
 
Naše dvoupáska modrých 4-centovek z této emise, je podle všeho jedním z pouhých čtyř dodnes dochovaných párů a jedná se tedy o mimořádnou vzácnost! Celkově byl náklad obou hodnot této emise velmi malý (obdobný vydání cotton reels 1850) a díky nekvalitnímu papíru a barvě pak bylo mnoho kusů zničeno při jejich poštovním použití, či následném odlepení. Vzácnost dvoupásky 4C vyplývá i z toho, že znamená frankaturu 8C pro 2x těžší dopis, kterých se přepravilo řádově méně, než obyčejných půluncových dopisů. Proto jsou zachovány zejména samostatné 4C známky a od 1C je známo i několik 4-pásek.
Od počátků filatelie se obě známky "Tall ships" 1852 řadí k hledaným koloniálním raritám a již koncem 19. století zdobily slavné sbírky. Několik exemplářů získal hrabě Ferrary či v Londýně Thomas Tapling a jsou i v Royal Collection. Nejskvělejší sestavu ale představuje fenomenální exponát miliardáře Johna E. du Ponta (1938-2010), kde se nacházejí nejen všechny rarity Britské Guiany ex. Ferrary, ale také od M. Burruse, A. Hinda, Casparyho, W. Webstera, A. Lichtensteina aj. legend. Právě v exponátu J. E. du Ponta jest též jedna dvoupáska modrých 4-centovek (vlastnická linie Ferrary, Caspary , Burrus).  
I dvoupáska, kterou právě nabízíme, měla velmi zajímavý osud. Na její zadní straně je prastará signatura "F. de C.", iniciály prvního majitele tohoto páru Francise de Coppeta (1830-1914). Byl to známý bankéř a podnikatel (De Coppet Company) z New Yorku, zároveň filatelista, badatel, znalec, objevitel mnoha koloniálních rarit. V 90. letech zastával funkci prezidenta The Philatelic Society New York. V letech 1860-1890 vytvořil jednu z největších tehdejších generálních sbírek světa, jejíž těžiště tvořila mj. právě Britská Guiana (měl i unikátní "cotton reel" 2 cents ). "Americkou" část své generální sbírky prodal v 8-denní aukci firmy T.W. Scott Company N.Y. v dubnu 1893(!). O aukci obšírně, již 20. 1. 1893, referovaly New York Times.
obr
 
V této aukci se nacházela právě naše dvoupáska a možná i onen zmíněný kus J. E. du Ponta, neboť je známo, že na aukci měl svého agenta i Ferrary. Poznamenejme, že tato aukce je v dějinách filatelie významná tím, že se jednalo o světově první veřejný aukční prodej takto velké generální sbírky! (dle The Philatelic Journal of America, May 1893, Vol.5). Část Guiany zde koupil i další významný filatelista z vedení Philatelic Society New York - W.F. Hunter, takže právě on mohl být novým vlastníkem naší položky. Každopádně se dvoupáska časem dostala do proslulé sbírky Angličana W. J. Webstera (1880-1944), neboť se nachází v katalogu aukce firmy Harmer, Rooke & Co. v New Yorku z února 1942, kde Webster prodal svou sbírku a výtěžek věnoval Britskému fondu pro úhradu válečného dluhu. 
obr

 
 
 


Autor: D.K. (07.05.2014)
Poslední aktualizace:
11.12.2018 15:40
:: © Burda Auction, s.r.o (Filatelie Burda) - Pořádání aukcí, prodej a nákup filatelistického a dalšího sběratelského materiálu (Filatelie, Poštovní známky, Celiny, Celistvosti, Dopisy, Filokratie, Pohlednice a dalších) ::