Burda Auction (Filatelie Burda)
NÁPOVĚDA & FAQ           
Odborné články

Vzácnosti z našich aukcí
Objevená falza

Archiv aukcí
   Aukce 58
   Aukce 57
   Aukce 56
   Aukce 55
   Aukce 54
   Aukce 53
   Aukce 52
   Aukce 51
   Aukce 50
   Aukce 49
   Aukce 48
   Aukce 47
   Sálová aukce 46
   Sálová aukce 45
   Sálová aukce 44
   Sálová aukce 43
   Sálová aukce 42
   Sálová aukce 41
   Sálová aukce 40
   Sálová aukce 39
   Sálová aukce 38
   Sálová aukce 37
   Sálová aukce 36
   Písemná aukce 35
   Sálová aukce 34
   Písemná aukce 33
   Sálová aukce 32
   Písemná aukce 31
   Sálová aukce 30
   Písemná aukce 29
   Sálová aukce 28
   Písemná aukce 27
   Sálová aukce 26
   Písemná aukce 25
   Sálová aukce 24
   Písemná aukce 23
   Sálová aukce 22
   Písemná aukce 21
   Písemná aukce 20
   Písemná aukce 19
   Písemná aukce 18
   Písemná aukce 17
   Písemná aukce 16
   Písemná aukce 15

Nakupující

Sběratelství a investice / Odborné články / Hodnocení úspěšné Sálové aukce 43 Vladimírem Dražanem

12.09.2014   Autor: Vladimír Dražan; Počet zobrazení: 4361

V letošním roce již druhou a v celkovém pořadí 43. mezinárodní sálovou aukci připravil Richard Burda s kolektivem svých spolupracovníků na sobotu 23. a neděli 24. srpna 2014. Aukce proběhla naposled ve Skleněném paláci Městské části Praha 6, příští aukce v listopadu 2014 by se už měla uskutečnit v nových prostorách aukčního domu Burda Auction, na prestižní adrese Dejvická č. 9, Praha 6.


Na Sálové aukci 43 bylo celkem nabídnuto téměř 3.400 aukčních položek, v souhrnné vyvolávací ceně 13,6 milionů Kč, které i tentokrát byly rozděleny do dvou dražebních dnů. První den se dopoledne dražil výhradně filatelistický materiál zahraniční provenience, nejprve všechny evropské státy, a po nich země amerického kontinentu, Afriky a Austrálie. Odpolední část byla věnována Asii, zemím Blízkého i Dálného východu, Commonwealthu a sbírkám, po kterých přišly na řadu další sběratelské obory (bankovky, mince, vyznamenání, autografy, historické dokumenty, pohlednice, atd.). V neděli dopoledne se nejprve rozprodávala sbírka Roberta Alexy, po které se až do odpoledních hodin dražily položky ČSR I. a po nich v obvyklém pořadí i aukční losy Protektorátu Čechy a Morava, Slovenska z let 1939-1945, ČSR II., České republiky a Slovenska po roce 1993. Je již dlouholetou tradicí, že pro zákazníky firmy Burda Auction s.r.o. kteří se aukce zúčastní osobně v sále, je po oba dny připraveno příjemné občerstvení.

Z bohaté nabídky filatelistického materiálu (2.964 losů) se z evropských zemí relativně dobře prodaly položky Belgie, s výjimkou zkusmých tisků po roce 1950, naopak prodejnost u Francie a Itálie nedosáhla ani 50 %, přesto některé realizované ceny byly docela zajímavé. To, že situace na našem filatelistickém trhu je někdy těžko předvídatelná lze dokumentovat u Maďarska, u kterého prodejnost na březnové Sálové aukci 42 činila 90 % a o 5 měsíců později jen 40 %. Podobně na tom bylo tentokrát i Turecko.

obr
 obr
 obr
 obr
 obr
 
73: 20.000Kč
  88: 24.000Kč
 164: 7.500Kč
 185: 3.200Kč
  206: 4400Kč
 

Zájem o staroněmecké státy je u nás již dlouhodobě výrazně slabší než o Německo po roce 1870, sběratelů německé klasiky u nás výrazně ubývá a důsledkem tohoto stavu jsou poměrně nízké realizované ceny. Výrazně lépe se prodávaly svěží známky z meziválečného období a téměř 100 % prodejnost u známek a aršíků NDR se rozhodně nečekala. Několik dalších příkladů: kvalitní sbírka svěžích známek NDR /1949-1990/ se prodala za 7.000 Kč, kompletní razítkovaná sbírka Západního Berlína /1948-1989/ v katalogové ceně 8.500€ změnila majitele za 11.500Kč, ceny u poválečných emisí SRN kolísaly v rozmezí 3,50Kč - 5Kč / 1Mi.€, prodejnost celistvostí z koncentračních táborů a věznic byla i tentokrát 100 %! U Rakouska, minimálně od Sálové aukce 38, přetrvává solidní zájem o předznámkové dopisy, prodala se naprostá většina nabídnutých položek. Naopak značný přetlak nabídky rakouského filatelistického materiálu na evropském trhu bohužel působí negativně i na prodejnost a realizované ceny u nás. Např. u I. - VI. emise, včetně Lombardska a Levanty, byla prodejnost jen 45 %, přičemž celková prodejnost filatelistického materiálu v celé aukci přesáhla 78 %!

obr
 obr
 obr
 obr
362: 4.600Kč
 463: 20.000Kč
 558: 4.200Kč
 562: 5.500Kč
 
U svěžích známek Rakouska z let 1918-1938 se realizované ceny pohybovaly v rozpětí cca 3,50-6 Kč / 1Mi.€, u emisí po roce 1945 už jen cca 3-5 Kč / 1Mi.€ a u sestav či sbírek 2 Kč /1 Mi.€. Pouze trvale hledaná a u nás dříve prakticky nedostupná série úředně nevydaných známek „Masky" z roku 1946 (Mi. VI.-VII.) se prodala za 20.000Kč, tj. necelých 8 Kč za 1 Mi.€. Za zmínku ještě stojí razítkovaný aršík WIPA 1933 /včetně původních destiček/ s katalogovým záznamem 4.000 €, prodaný za 25.000 Kč. Příjemným překvapením byla naopak 70 % prodejnost a v řadě případů i zajímavé cenové nárůsty u celistvostí polních pošt z období I. světové války.

Výrazně lepší pozici má na našem trhu již dlouhodobě filatelistický materiál z Ruska a zejména ze SSSR. Vysoká prodejnost u tohoto teritoria (tentokrát 88%), zajímavé cenové nárůsty (běžně o 100, výjimečně až o 400 %) a realizované ceny v přepočtu 10Kč - 15Kč /1 Mi.€, to jsou parametry, o kterých se u jiných evropských známkových zemí může pořadatelům aukcí jenom zdát! Zájem o klasiku Španělska byl tentokrát menší než se očekávalo, dobře se naopak prodaly obě známky švýcarského kantonu Zürich (katalog Michel č. 1I a 1II). O nabídnutých 43 položek Velké Británie (včetně britské pošty v zahraničí) byl zájem dosti nevyrovnaný, přesto se řada klasických známek prodala za dobré ceny, např. Viktorie 2P modrá (katalog SG.14h) za 140.000 Kč.

obr
 obr
 obr
 obr
 obr
   
643: 7.500Kč
 644: 10.500Kč
 668: 144.000Kč
 673: 72.000Kč
 679: 16.500Kč
   

Severoamerický kontinent byl zastoupen celkem 27 položkami, u kterých nedošlo k žádným významnějším cenovým nárůstům, prodejnost ale dosáhla 74%. Střední a Jižní Amerika se na aukcích fy Burda Auction prodává tradičně velmi dobře a tomuto trendu se pořadatel snaží přizpůsobit i nabídku. Nejdražší z celkem 107 nabídnutých položek byla známka z Trinidadu, Sedící Britania 6P tmavě zelená (SG. 63B, katalogový záznam 6.500 Liber) přiklepnutá za 40.000Kč a zajímavá krajová 2-páska z předchozího vydání v hodnotě 1P s vynechanou svislou perforací uprostřed (SG.46a) přišla nového majitele na 20.000Kč. Tradičně bohatá nabídka často zcela ojedinělých položek afrických států, tentokrát 123 losů (!), potěšila zejména sběratele britských kolonií. Jedním z vrcholů celé aukce byla opět dražba několika zajímavých položek z ostrova Mauritius. Další legendární „Modrý Mauritius" s nápisem „Post Paid" nabídnutý na aukcích Burda Auction, mimořádně zajímavý kus z raného období tisku (tzv. „early impression", kat. Stanley Gibbons č. 8) s ideálně umístěným 5ti-kruhovým němým razítkem jsem přiklepával zájemci do sálu za 72.000 Kč. Za zajímavé ceny se prodaly i známky pozdějších vydání tohoto ostrova, např. Viktorie 1P tmavě rumělková (tzv. „Dardenne", kat. SG.42) místo požadovaných 20.000Kč se prodala za 47.000Kč, za stejnou částku se z původních 15.000 Kč vydražila i hodnota 2P světle modré (SG.44b). Tradičně dobře šly na odbyt i novější emise bývalých britských kolonií (Edvard VII., Jiří V.), z nabídnutých 123 položek se jich prodalo 78 %, což se u poštovních známek dnes nejchudšího světadílu nečekalo. U Austrálie, Oceánie a Antarktidy nedošlo k žádným větším překvapením, nejdražší položkou byl 4-blok provizorních G.R.I na německých koloniálních R-nálepkách z období britské okupace Nové Guinee, prodaný za 45.000Kč.
 
obr
 obr
 obr
 obr
 obr

 

 

 

725: 8.500Kč
 817: 40.000Kč
 881: 72:000Kč
 886: 47.000Kč
 989: 45.000Kč
 

Sálová aukce 43 opět potvrdila, že zájem o naprostou většinu filatelistického materiálu z Asie a Dálného východu rozhodně není sezónní záležitostí, ale již řadu let trvající trend. Dobře se prodávaly položky z Japonskem okupovaných území během II. světové války, sbírka cca 450ks indických feudálních států místo 4.000 Kč byla přiklepnuta za 22.000Kč a shodou okolností rovněž 22.000Kč zaplatil nový majitel za 5c 2-pásku Severního Bornea s přetiskem LABUAN (SG.65ab), navíc s vynechanou svislou perforací uprostřed. V dubnu letošního roku jsem v článku „Hodnocení Sálové aukce 42" napsal „Přestože čínský trh je doslova nekonečný, ukázalo se, že i ceny známek z hledaného období tzv. Kulturní revoluce mají své limity a nabízené položky v ceně více než 10 Kč / za 1 € dle katalogu Michel zůstaly neprodány!", což se znovu potvrdilo i na této aukci. Pouze kompletní nezoubkovaná série Divadelní umění (Mi. 648B-655B, katalog 10.000€) se prodala za 96.000Kč, jinak dříve nesehnatelný aršík Pivoňky z roku 1964 (Michel Bl. 9, katalog 4.500€) se neprodal ani za 36.000 Kč, tj. 8Kč za 1Mi.€ a v obdobném přepočtu (7,50-8 Kč za 1 Mi.€) stanovené vyvolávací ceny pro razítkované série právě z doby Kulturní revoluce byly evidentně příčinou jejich mizivé prodejnosti. Přesto se aršík vydaný k mistrovství světa ve stolním tenise (Mi. Bl. 7) s příležitostným razítkem k této události prodal za 10.500Kč a Maova poezie (Mi.995-1008) dokonce za 17.000Kč. O kdysi hledané dopisy ze Severní Koreje ze 2. poloviny 50. let s požadovanou cenou 2.400, resp. 2.600 Kč / kus nebyl zájem, podle mého názoru je jejich současná cena asi poloviční. A naopak třeba za sestavu 10ks známek Mongolska z let 1946-53 místo požadovaných 500Kč zaplatil nový majitel 8.000Kč. Právě na těchto příkladech je krásně vidět, že reálné ceny si vytváří trh sám a filatelistické katalogy reagují na takové změny se zpožděním. Jen poznamenávám, že prodejnost v tomto segmentu trhu - Asie a Dálný východ - činila tentokrát 64%.

obr
 obr
 
1077: 22.000Kč
 1124: 96.000Kč
 

Zbývající část programu 1. aukčního dne byla věnována ostatním sběratelským oborům a zájem o ně byl opět značně nerovnoměrný. Zmíním se proto pouze o papírových platidlech, fiskálních ceninách, autografech a pohlednicích, neboť nabídka v ostatních oborech (faleristika, odznaky, mapy, historické dokumenty, akcie, legitimace, plakáty, nálepky, atd.) byla menší, od 1 - do max. 12 položek, takže jejich hodnocení by nebylo zcela objektivní. Zcela podle očekávání byla v popředí zájmu opět papírová platidla, což potvrzuje nejen jejich 88% prodejnost, ale zejména v řadě případů i mnohonásobně navýšené vyvolávací ceny. Doslova šokující byla dražba 4 kusů almuženek z Dolních Kralovic z roku 1937, jejichž cena se z požadovaných 300Kč zastavila až na částce 11.000Kč, tj. nárůst o 3.500%! Sestava rakousko - uherských 4ks bankovek á 200K a 1 bankovky 25K z roku 1918, se z vyvolávací ceny 500Kč vydražila za 12.500Kč, menší sbírka čsl. bankovek z let 1920-64 v dárkovém albu, navíc v různé jakosti, se místo požadovaných 1.000Kč prodala za 19.000Kč, kompletní sady bankovek z terezínského ghetta se tentokrát prodaly za 2.400, resp. 2.600Kč, rovněž mnohem dráž než obvykle. Opětovně tedy musím konstatovat, že zájem o bankovky je mnohonásobně větší než je nabídka na tomto trhu!
Rovněž o numismatiku zájem přetrvává (prodejnost 90%), což se naopak nedá říci o fiskálních ceninách, kde se již několik aukcí po sobě pohybuje prodejnost u tohoto sběratelského oboru hluboko pod dlouhodobým průměrem celé aukce. Naopak mnohem lepší situace je u autogramů a autografů, z nabídnutých 220 položek (!) se jich na této aukci prodalo 55%, celkem za 220.000Kč, což je solidní výsledek. Sběratelskému zájmu o podpisy bezesporu pomáhá i to, že realizované ceny naprosté většiny z nich se pohybují ve čtyřmístných, maximálně v 5ti-místných částkách. I zde samozřejmě výjimky potvrzují pravidlo, kolkovaná kvitance z roku 1878 s podpisem zakladatele genetiky Gregora Johanna Mendela se tentokrát prodala za 47.000 Kč, což je rekordní částka dosažená za tento podpis v historii firmy! Nadále přetrvává zájem o sběratelsky zajímavé a kvalitní pohlednice, v nabídce bylo 56 losů a dosažené ceny byly často velmi zajímavé, např. koláž Mělník - město budoucnosti se místo požadovaných 1.500Kč prodala za 4.000Kč. Autorem těch nejdražších pohledů byl podle očekávání Alfons Mucha, jeho černobílá reklamní pohlednice pro Rudolfa Frimla vydaná v USA se prodala za 15.500Kč, Stvrzenka spolku pro péči o sirotky se vydražila za 11.000Kč a Všestudentská slavnost z roku 1912 (katalog Weill. 130) za 8.000Kč. Litografické pohlednice stejného autora z roku 1900 (francouzské vydání F. Champenois, Paris) zůstaly zřejmě kvůli vysoké vyvolávací ceně neprodány, naopak jeho plakáty a ex libris se prodaly velmi dobře a kompletní francouzské vydání publikace „LE PATER" (Otčenáš) z roku 1899, vydané v nákladu pouhých 400 kusů, se prodalo za 120.000Kč.

Druhý aukční den byl zahájen dražbou položek z exponátů „TGM 1920" a „TGM 1923-1926" pana Roberta Alexy. Zájem o naprostou většinu nabídnutých položek byl zcela mimořádný, což jednoznačně dokazují následující čísla: z nabídnutých 126 aukčních losů se jich neprodalo pouze 7, tj. 95 % prodejnost! Cenové nárůsty o 100 i 200 % nebyly nijak výjimečné, celá řada položek se prodala dokonce vysoko nad katalogové záznamy. Uvedu jen několik konkrétních příkladů: dolní rohové 8-bloky TGM 125h se spojenými typy a s dvojitou svislou perforací (Pofis 140 ST + VV) se prodaly za 8.500 Kč (levý), resp. za 11.000 Kč (pravý), velký zájem byl o všechny zkusmé tisky, zejména od nevydaných hodnot 1200 h a 2000 h, překvapivě vysoké byly dosažené ceny u soutisků hodnoty 1000 h s nerealizovanými návrhy, atd. Musím konstatovat, že dříve trochu podceňovaná knihtisková emise TGM 1920 se v posledních letech zcela zaslouženě dostává do popředí zájmu specializovaných sběratelů i vystavovatelů ČSR I. Za rovněž zajímavé ceny se prodaly prakticky všechny známky TGM s přetisky pro Červený kříž i SO 1920. U dalších vydání známek s portrétem TGM z let 1923 - 1926 se za nejvyšší částku, rovných 120.000Kč, prodal tzv. „Americký zkusmý tisk" s odlišnou kresbou, dole ještě bez letopočtů a nominální hodnoty. Kompletní sestavy známek Olympijský kongres a VIII. Slet v 6ti-blocích podle průsvitek se vydražily za 62.000 Kč, resp. 54.000Kč, razítkovaná známka 40 h neotypie (Pofis 187 B) se vzácnou vodorovnou průsvitkou P 5 změnila majitele za katalogovou cenu 70.000Kč, rohový exemplář hodnoty 60 h na pergamenovém papíru (Pofis 189xA) a s deskovým číslem byl přiklepnut za 14.500Kč. Razítkovaná známka 2 Kč rytina modrá (Pofis 195 II) s hledanou svislou průsvitkou P 3 stála 64.000Kč a dosud jedinou známou 2-pásku stejné hodnoty, se vzácnou svislou průsvitkou P 4 a s katalogovým záznamem 100.000Kč, vydražil nový majitel za 130.000Kč!

obr
 obr
 obr
 obr
 obr
 
1745: 43.000Kč
 1764: 70.000Kč
 1791: 64.000Kč
 1792: 130.000Kč
 1753: 120.000Kč
 

Znovu se potvrdilo, že při rozprodeji kvalitní sbírky nebo exponátu se vyplatí věnovat zcela mimořádnou péči objektivnímu popisu a kvalitnímu vyobrazení jednotlivých položek, nastavení optimálních vyvolávacích cen a vydat samostatný aukční katalog. Nepochybně i díky tomu se podařilo exponáty pana Alexy rozprodat za více než 1,4 milionu Kč. S potěšením proto už nyní mohu oznámit, že na listopadové aukci Sálové aukci 44 aukčního domu Burda Auction bude samostatný katalog věnován výstavnímu exponátu „Die Tschechoslowakische Luftpost 1920-1939" (Československá letecká pošta 1920-1939) pana Georga Wilhelmse, významného německého sběratele a úspěšného vystavovatele československých poštovních známek, který za tento exponát obdržel na mezinárodních výstavách celou řadu medailí, včetně zlaté medaile na Mezinárodní výstavě IBRA 2009 v Essenu. Zejména aerofilatelisté se tedy mají opravdu na co těšit. 

Po přiklepnutí poslední položky ze samostatného katalogu p. Alexy aukce ihned pokračovala položkami ČSR I. U celistvostí vyplacených předběžnými nebo souběžně platnými známkami z období 1918-19 se za nečekaně vysoké ceny, a to za 5.000Kč, resp. 5.500Kč, prodaly tiskopisy adresované do Vídně, vyplacené půlenou známkou Koruna 6h / vydání 1916. Nejdražší z nabídnutých více než 170 položek známek a celistvostí hradčanské emise byl zkusmý tisk přeloženého 4-známkového stejnosměrného meziarší hodnoty 5h modrozelená, ve 2-pásce s levým okrajem archu (Pof.4 Ms (4), prodaný za 22.000Kč! Svěží exempláře oblíbené nezoubkované známky 20h karmínová (Pof 9N) se prodávaly v rozmezí 2.600 - 3.20 Kč, tzv. Vejprtské falzum 30 h ke škodě pošty (Pof.F23) stálo 7.000Kč. Podle očekávání se až na 1 kus dobře prodaly všechny hradčanské známky s přetiskem „VZOREC". U emise Legionářské 1919 se opět potvrdilo, že o exempláře s ojediněle se vyskytujícími zoubkováními je značný zájem a katalogové ceny v těchto případech nejsou rozhodující. Matka s dítětem 75h s ŘZ 10½ (Pof.30E) změnila majitele za 10.000Kč (katalog Pofis 8.000Kč), hodnota 100 h se stejným zoubkováním (Pof.31E) se prodala dokonce za 19.500Kč (kat. Pofis 16.000Kč). Znovu se Richardu Burdovi podařilo dosáhnout v našich podmínkách neobvykle vysokou prodejnost u přetiskové emise PČ 1919. Z nabídnutých 105 položek se jich prodalo 80% (!), což jen dokazuje, že zejména u této emise je to vždy otázka správně nastavených vyvolávacích cen. Za zmínku stojí spěšná známka 5h obdélník a nepřetištěným kupónem s ŘZ 12½ : 11½ (Pof.58KND) prodaná za 25.000 Kč, Turuly 1f (Pof.89) a 70f (Pof.90) stály 40.000Kč, resp. 38.000Kč, Parlament 50 f s převráceným přetiskem (Pof.111Pp) změnil majitele za vyvolávací cenu 22.000Kč a 10K Parlament (Pof.118) za 23.000Kč. Z uvedených cen jednoznačně vyplývá, že reálné ceny u dražších položek z emise PČ 1919 v neupotřebeném stavu se v současné době pohybují v rozmezí od 60 - do 70 % katalogových záznamů, což je stále ještě docela vysoké číslo. Samozřejmě existují i výjimky.

 obr
 obr
 obr
   
 2002: 19.500Kč
 2081: 40.000Kč
 2101: 22.000Kč
   

O emisi TGM 1920 už byla řeč v předchozí části tohoto článku - viz sbírka pana Alexy, přesto se zmíním ještě o 1 položce. Svěží 4-blok 125h ultramarinová se spojenými typy (Pof.140AST) se podařilo vydražit za 11.500Kč (katalogová cena 7.000Kč). Z ostatních položek ČSR I. se na aukci dobře prodaly známky s odlišným zoubkováním (Pof.143B, 145B, 169B), spojené typy u emise OR, zkusmé tisky z emise Hospodářství a věda a kompletní sestavy podle průsvitek na známkách s portrétem TGM. Svého kupce našla i většina položek emise Praha - Tatry, kvalitní aršíky „Kde domov můj?" změnily majitele za 10.500Kč, se stopou po nálepce stály 8.000Kč. Zkusmý tisk smutečního aršíku Dětem 1938 přišel na 11.000Kč a 4 zkusmé tisky Alegorie z roku 1938 (Pof.349) v různých barvách stály 5.000Kč. U čs. leteckých známek a celistvostí (71 položek) byla prodejnost vysoce nadprůměrná (90%) a řada dosažených cen rozhodně překvapila. Kompletní série leteckých provizorií s převrácenými přetisky se vydražila za 13.000Kč, nepřijatý návrh na leteckou známku I. emise v hnědé barvě dokonce za 15.000Kč (katalog Pofis 10.000Kč). Dalším překvapením byla 100 % prodejnost leteckých známek a celistvostí III. emise, prodalo se všech 33 položek. Novinové provizorium „Práce Praha" (Pof. NN 20) na větší části těchto novin s celou adreskou změnilo majitele za 9.500Kč a hledaný VII. typ novinového aršíku (Pof. ANV18) s drobným natržením v okraji stál 9.000Kč. Nečekaně velký zájem o emisi „SO 1920" (120 položek, prodejnost 93%) byl rovněž velice příjemným překvapením. Nejdražší položkou byl krajový 6ti-blok hodnoty 500h s černým přetiskem a se spojenými typy rámečku (Pof. SO22aSTr) přiklepnutý za 16.000Kč (katalog 12.000Kč), stejná známka s II. typem spirály a s převráceným přetiskem (Pof.SO22aPp) stála 12.000Kč (katalog 7.000Kč). Zájem o tzv. Exilové aršíky z let 1939-45 přetrvává, naprostá většina z nich změnila majitele, zajímavější exempláře se většinou prodávaly za 3.000 až 3.400Kč.  

Nejdražší celinou ČSR I. byla poštovně prošlá dopisnice CDV 61/58 Velehrad přiklepnutá za 2.400Kč, sestava cca 800ks obrazových dopisnic se místo 4.000Kč vydražila za 29.000Kč. Z období Protektorátu Čechy a Morava se kompletní přetiskové série Pof.1-19 prodaly za 600, resp. 650Kč, krajový exemplář zoubkované připouštěcí známky Terezín (Pof.Pr1A) stál 3.400Kč, nezoubkovaný rohový kus téže emise změnil majitele za 12.000Kč a propagační aršík pro Červený kříž v hnědé barvě (Pof. Pr A1a) za 10.500Kč. Díky mimořádně zajímavé nabídce Slovenska 1939-45 (celkem 68 položek) se za velmi dobré ceny prodaly zejména ojediněle se vyskytující exempláře, např. z přetiskové série hodnota 3,50Kč Slavkov s červeným přetiskem otočeným o 90 stupňů (katalog Zsf. 19a) se vydražila za 11.500Kč, z nezoubkovaných známek, krajová 2-páska 3Ks Hlinka hnědá (Zsf.NZ 32N) stála 21.000 Kč, jediný dosud známý dolní rohový 4-blok 50h Tiso zelená s DZ A1 a datem 6.X.1939 (Zsf. N43 Yz) byl prodán za 25.000Kč, kompletní série Železnice (Zsf. N90 -93) ve 2-páskách dokonce za 35.000Kč a rohový 4-blok doplatních známek 10 Ks s DČ1 za 23.000Kč. To mělo samozřejmě i pozitivní dopad na prodejnost v tomto segmentu trhu: 87 %!

Solidní zájem, ale většinou střízlivé ceny, tak lze stručně charakterizovat dražbu více než 380 položek ČSR II. Z bohaté nabídky Košických známek a různých variant Košických aršíků stojí za zmínku kvalitní velké kříže (Pof. 354-356 Mx) přiklepnuté za 18.000 Kč, dobře se prodaly nejen všechny jednotlivé položky zkusmých tisků, ale i řada standardních položek. Např. populární II. typ Orszách Hviezdoslav (Pof. 1174 II.) za 2.000 Kč a krajové 2-pásky téže známky se spojenými typy II.+ I. za 2.600 Kč, resp. 2.400 Kč, aršíky PRAGA 1962 (Pof. A 1216) změnily majitele za 850 Kč, ale i za 1.100 Kč, za II. typ zoubkovaného aršíku PRAGA 1988 (Pof. A 2747 A) nabídl zájemce 3.000 Kč. Desetibloky zůstávají u našich sběratelů velice oblíbené, nejvíce hledané jsou prakticky všechny vydané ještě v tzv. „staré" měně, čemuž odpovídají i realizované ceny: J. Fučík (Pof. PL 574) se vydražil za 4.000 Kč, A. Dvořák ( PL 595) za 6.000 Kč, A. Jirásek (PL 611) za 15.000 Kč a zkusmý tisk letecké známky Lázně 6 Kčs (PL L33) za 20.000 Kč. Nejdražšími položkami České republiky byly rohový 4-blok EVROPA z roku 1995 (Pof. 76 VV) s vynechaným tiskem hodnotové číslice 9 Kč u všech známek přiklepnutý za 13.500 Kč a rohový 9-blok Secese 3 Kč (Pof. 90 VV) s chybějícím názvem státu, za který nový majitel zaplatil 9.500 Kč.

Hodnocená Sálová aukce 43 aukčního domu Burda Auction s.r.o. byla bezesporu úspěšná, celková prodejnost přesáhla 75%, z toho u filatelistického materiálu činila přesvědčivých 78%! To jsou čísla, která budí pozornost i v zahraničí. Přesto, že se dvě nejdražší položky této aukce, kompletní soubor zkusmých tisků všech přetiskových desek protektorátních známek Pof.1-19 za 1,2 milionu Kč a sbírka více než 1.700 kusů zkusmých tisků a rytin československých známek z let 1945-1992 za 2,75 milionu Kč, neprodaly, celková tržba byla vyšší než 10 mil. korun, z toho jen za filatelistický materiál utratili zákazníci přes 8,3 milionu Kč. Velkou zásluhu na tom bezesporu má originální a bezchybně fungující počítačový software, umožňující zúčastnit se aukce živě z pohodlí domova. Na samotný závěr už jen technická poznámka: veškeré v tomto hodnocení uvedené ceny jsou ceny příklepové, bez aukční provize a DPH.Autor: Vladimír Dražan (12.09.2014)
Poslední aktualizace:
11.12.2018 15:40
:: © Burda Auction, s.r.o (Filatelie Burda) - Pořádání aukcí, prodej a nákup filatelistického a dalšího sběratelského materiálu (Filatelie, Poštovní známky, Celiny, Celistvosti, Dopisy, Filokratie, Pohlednice a dalších) ::