Burda Auction (Filatelie Burda)
NÁPOVĚDA & FAQ           
Odborné články

Vzácnosti z našich aukcí
Objevená falza

Archiv aukcí
   Aukce 58
   Aukce 57
   Aukce 56
   Aukce 55
   Aukce 54
   Aukce 53
   Aukce 52
   Aukce 51
   Aukce 50
   Aukce 49
   Aukce 48
   Aukce 47
   Sálová aukce 46
   Sálová aukce 45
   Sálová aukce 44
   Sálová aukce 43
   Sálová aukce 42
   Sálová aukce 41
   Sálová aukce 40
   Sálová aukce 39
   Sálová aukce 38
   Sálová aukce 37
   Sálová aukce 36
   Písemná aukce 35
   Sálová aukce 34
   Písemná aukce 33
   Sálová aukce 32
   Písemná aukce 31
   Sálová aukce 30
   Písemná aukce 29
   Sálová aukce 28
   Písemná aukce 27
   Sálová aukce 26
   Písemná aukce 25
   Sálová aukce 24
   Písemná aukce 23
   Sálová aukce 22
   Písemná aukce 21
   Písemná aukce 20
   Písemná aukce 19
   Písemná aukce 18
   Písemná aukce 17
   Písemná aukce 16
   Písemná aukce 15

Nakupující

Sběratelství a investice / Odborné články / Listinné a tištěné kolky v Aukci 47 - první část sbírky Jiřího Kořínka

28.07.2015   Autor: Burda Auction s.r.o.; Počet zobrazení: 4218

Následující položky pocházejí z mimořádné pozůstalosti doyena české fiskální filatelie PhDr. Jiřího Kořínka (1935-2014), které byly svěřeny našemu aukčnímu domu k rozprodeji a jejíž další část nabídneme v listopadové Aukci 48. Specializované sbírky, rozčleněné dle jednotlivých emisí, zrcadlí celoživotní úsilí Jiřího Kořínka o systematizaci a katalogizaci listinných a tištěných kolků (signetů) používaných na území tehdejší podunajské monarchie s přesahem i do období existence samostatného československého státu. Jiří Kořínek se fiskální filatelii věnoval již od mládí, kdy mu jeho otec, pracující tehdy jako soudní úředník, zpřístupnil k likvidaci určené přílohy soudních spisů. Na nich poznal svět fiskální filatelie, který v něm vzbudil touhu dozvědět se více o kolcích a signetech. Protože tehdy tento obor stál zcela mimo zájem našich sběratelů, opatřil si vlastním úsilím literaturu a kontakty na sběratele v zahraniční a katalogy, které byly více než stručné, si začal sám doplňovat. Stejně tak se plně věnoval historii vzniku fiskálních cenin a velmi usilovně organizoval první sběratele, pro které začal vydávat specializovanou odbornou literaturu. Během své sběratelské činnosti se Jiřímu Kořínkovi podařilo získat do své sbírky řadu vzácných exponátů, se kterými byl oceňován i na prestižních filatelistických výstavách.  POLOŽKA 1123 - 1593-1762 [SBÍRKY] HABSBURSKÁ MONARCHIE / SIGNETY zcela mimořádná sbírka 40 (!) listin předkolkového a prvních kolkových období, ex. Kořínek, tištěné kolky - signety od první emise z období vlády Leopolda II. 1686 - mj. 2x 45kr, 4x 60kr (!), dále moravské tereziánské kolky - emise 1749; 2x 2kr + 2x smíšená frankatura kolků 2kr + 3kr emise 1762, dále 2x 15kr, 2x 45kr (Koř.13-15), Chebsko 3kr + 1x blanket s kolkem 3kr (Koř.12), dále množství nekolkovaných berních kvitanci, dlužních úpisů, svatební smlouva, propuštění z poddanství, výpis ze zemských desek trhových, městské listiny apod., téměř všechny s podpisy významných šlechticů usedlých v českých zemích, mj. Jan Hartvík z Nostic (1610-1683), prezidentem rady nad apelacemi, nejvyšší komorník Království českého, nositel Řádu Zlatého rouna; Marie Filipina hraběnka z Harrachu, rozená z Thunu, dále rody Metternich, z Thurnu, Valdštejna apod., rovněž několik císařských pečetí, dále např. mapa Markrabství moravského, autor Seutter, kolorovaná rytina z poloviny 18. století; zpracováno jako studijní sbírka s popisy a komentáři k jednotlivým listinám a kolkových emisí, odhadní cena 80.000Kč, výjimečná nabídka, rozhodně stojí za prohlídku!!
  obr
    
POLOŽKA 1124 - 1762-1803 [SBÍRKY] HABSBURSKÁ MONARCHIE / SIGNETY rozsáhlá studijní sbírka ex. Kořínek, obsahuje listiny s kolky tereziánského období emise 1762 do vydání 1803, (Koř.28-32), celkem cca 80 listin a kvitancí, všechny hodnoty včetně 1Fl a 2Fl, různé typy, dále např. blanket s kolkem emise 1784 3kr atd, výstřižky, rovněž několik šlechtických podpisů na listinách, šlechtické a císařské pečetě, cirkuláře apod.; velmi zajímavé, doplněno popisy a komentáři, stojí za prohlídku
  obr
    
POLOŽKA 1125 - 1803-1817 [SBÍRKY] HABSBURSKÁ MONARCHIE / SIGNETY mimořádná studijní sbírka tištěných kolků emise František II. 1803, 1807, 1810 a kolků užívaných během napoleonských válek ve 4 velkých zásobnících, množství listin, kvitancí, účtů i cirkulářů, jednotné i zásobní kolky, včetně vysokých guldenových nominálů 20-80G, násobné frankatury apod.; vše doplněno popisy a komentáři, ex. Kořínek, zcela mimořádná nabídka, rozhodně stojí za prohlídku!
  obr
    
POLOŽKA 1126 - 1854-66 [SBÍRKY] HABSBURSKÁ MONARCHIE / LISTINNÉ KOLKY EMISE 1854 C.M., 1858, 1866, výjimečná studijní sbírka ex. Kořínek, obsahuje kompletní řady kolků I. a II. emise 1854 C.M. a 1858, doplněno o dotisky a III. emisi 1866, navíc rozpracováno dle typů, průsvitek, DV atd., výborný stav, vše adjustováno na listech s popisy a komentáři; celoživotní dílo, kat. min. 65.000Kč, zcela mimořádná nabídka!
  obr
    
POLOŽKA 1127 - 1870 [SBÍRKY] RAKOUSKO-UHERSKO / LISTINNÉ KOLKY EMISE 1870 výjimečná studijní sbírka ex. Kořínek, obsahuje kompletní řadu kolků 4. emise 1870 + množství listin, účtů a kvitancí s různými frankaturami, včetně vysokých zlatkových hodnot, mj. 12Fl a 15Fl apod., různé kombinace, násobné frankatury, několik smíšených frankatur s emisí 1875 atd.; vynikající kvalita a stav, vše adjustováno na listech ve velké složce A3 s popisy a komentáři; vysoký katalog, zcela mimořádná nabídka!
  obr
    
POLOŽKA 1128 - 1875 [SBÍRKY] RAKOUSKO-UHERSKO / LISTINNÉ KOLKY EMISE 1875 výjimečná studijní sbírka ex. Kořínek, obsahuje kompletní řadu kolků 5. emise 1875 + množství listin, účtů a kvitancí s různými frankaturami, včetně vysokých zlatkových hodnot, mj. 15Fl apod., různé kombinace, násobné frankatury, několik kombinací s kolky 1870 atd.; vynikající kvalita a stav, vše adjustováno na listech ve velké složce A3 s popisy a komentáři; mimořádná nabídka  obr
    
POLOŽKA 1129 - 1877 [SBÍRKY] RAKOUSKO-UHERSKO / LISTINNÉ KOLKY EMISE 1877 výjimečná studijní sbírka ex. Kořínek, obsahuje kompletní řadu kolků 6. emise 1877 + množství listin, účtů a kvitancí s různými frankaturami, včetně vysokých zlatkových hodnot, mj. 7Fl apod., různé kombinace, násobné frankatury, několik smíšených frankatur s emisí 1875 atd.; vynikající kvalita a stav, vše adjustováno na listech ve velké složce A3 s popisy a komentáři; mimořádná nabídka
  obr
    
POLOŽKA 1130 - 1888 [SBÍRKY] RAKOUSKO-UHERSKO / LISTINNÉ KOLKY EMISE 1888 výjimečná studijní sbírka ex. Kořínek, obsahuje kompletní řadu kolků 11. emise 1888 + množství listin, účtů a kvitancí s různými frankaturami, včetně vysokých zlatkových hodnot, mj. 7Fl, 12Fl, 15Fl apod., různé kombinace, násobné frankatury, několik smíšených s emisí 1885 atd.; vynikající kvalita a stav, vše adjustováno na listech ve 2 velkých složkách A3 s popisy a komentáři; vysoký katalog, mimořádná nabídka
  obr
    
POLOŽKA 1131 - 1910 [SBÍRKY] RAKOUSKO-UHERSKO / LISTINNÉ KOLKY EMISE 1910 výjimečná studijní sbírka ex. Kořínek, obsahuje kompletní řadu kolků korunové a haléřové 14. emise 1910 + několik neupotřebených hodnot v blocích, k tomu množství listin, účtů a kvitancí s různými frankaturami, včetně vysokých hodnot 20K, 50K a dále rovněž 80H, 88H apod., různé kombinace, násobné frankatury, několik smíšených s emisí 1898, barvy atd.; vše adjustováno na listech ve 2 velkých složkách A3 s popisy a komentáři; vysoký katalog, mimořádná nabídka
  obr


Autor: Burda Auction s.r.o. (28.07.2015)
Poslední aktualizace:
10.12.2018 16:50
:: © Burda Auction, s.r.o (Filatelie Burda) - Pořádání aukcí, prodej a nákup filatelistického a dalšího sběratelského materiálu (Filatelie, Poštovní známky, Celiny, Celistvosti, Dopisy, Filokratie, Pohlednice a dalších) ::