Burda Auction (Filatelie Burda)
NÁPOVĚDA & FAQ           
Odborné články

Vzácnosti z našich aukcí
Objevená falza

Archiv aukcí
   Aukce 58
   Aukce 57
   Aukce 56
   Aukce 55
   Aukce 54
   Aukce 53
   Aukce 52
   Aukce 51
   Aukce 50
   Aukce 49
   Aukce 48
   Aukce 47
   Sálová aukce 46
   Sálová aukce 45
   Sálová aukce 44
   Sálová aukce 43
   Sálová aukce 42
   Sálová aukce 41
   Sálová aukce 40
   Sálová aukce 39
   Sálová aukce 38
   Sálová aukce 37
   Sálová aukce 36
   Písemná aukce 35
   Sálová aukce 34
   Písemná aukce 33
   Sálová aukce 32
   Písemná aukce 31
   Sálová aukce 30
   Písemná aukce 29
   Sálová aukce 28
   Písemná aukce 27
   Sálová aukce 26
   Písemná aukce 25
   Sálová aukce 24
   Písemná aukce 23
   Sálová aukce 22
   Písemná aukce 21
   Písemná aukce 20
   Písemná aukce 19
   Písemná aukce 18
   Písemná aukce 17
   Písemná aukce 16
   Písemná aukce 15

Nakupující

Sběratelství a investice / Odborné články / První zoubkovaná známka světa v Aukci 48

03.11.2015   Autor: D.K.; Počet zobrazení: 3436

Velká Británie nejen že vydala první poštovní známky - Penny Black a Two Pence Blue, ale také zde poprvé spatřila světlo světa i známka zoubkovaná. Poštovně nepoužitý a extrémně vzácný 4-blok této známky "One Penny Red - Archer Perforation", nabídne naše nadcházející aukce jako los. č. 669.


Koncem 40. let 19. století byly již v poštovním provozu více zemí užívány poštovní známky, všechny "stříhané". Čím dál intenzivnější obchodní a poštovní styk zejména ve Velké Británii znamenal manipulaci s miliony kusů známek. Pro ulehčení jejich oddělování z archů a přípravy částí archů pro frankování se začalo uvažovat o vylepšeních. Roku 1847 přišel irský právník, obchodník a stavitel železnic Henry Archer (1799-1863), žijící v Londýně, s nápadem perforovat archy známek po obvodu jednotlivých polí, aby se známky snadno, rychle a souměrně oddělovaly z archu. Svůj plán představil 1.10. 1847 ministru pošt (Postmaster General - markýz Ulick John de Burgh, ve funkci 1846-1852). Návrh byl postoupen Nejvyššímu poštovnímu úřadu a schválen. Archer se svými spolupracovníky sestrojil dva perforační stroje tzv. "Archer Roulettes", a dostal povolení experimentovat na arších již vydaných nezoubkovaných známek One Penny Red 1841. "Archer Roulettes" perforovaly archy sérií průřezů pomocí obloukových ostří a vznikaly tak lineární "průseky" či "průpichy". Řezné hrany se ale brzy tupily, docházelo i k dalším potížím, a tak bylo od této metody upuštěno.
 obr
   Los č. 669
   
Dochoval se nepatrný počet známek s těmito prvními perforacemi z "Archer Roulletes", a to z tiskových desek 70 a 71. Jsou raritami klasické Británie, katalog Stanley Gibbons je hodnotí 25.000GBP. Údajně je dokonce s tímto zkušebním průpichem známo i několik známek Penny Black!
obr
Archer poté navrhl a ve spolupráci se strojním inženýrem J. Napierem zhotovil třetí perforační stroj, tentokrát s liniemi z kulatých jehel, jež úderem prorážely známkový arch, v řadách, vždy nahoře a po stranách známek, tj. vytvářely hřebenové zoubkování. Tento stroj již uspokojivě vyráběl velká množství zoubkovaných známek a Archer jej nechal patentovat v roce 1848 (na Britském patentním úřadu č. 12340/1848). Pod patronátem britské vlády resp. ministra pošt bylo poté v letech 1849-1850 prováděno další zkusmé zoubkování archů One Penny Red 1841, a to na malé části nákladu z tiskových desek č. 90 až 101. Od konce roku 1850 se tyto první zoubkované známky, hřebenová perforace velikosti 16, dostávaly v malém množství do zkušebního provozu na běžných poštách - jeden úřad Londýně, v Leedsu a pak zejména v západní Anglii (Dawlish, Devonport, Exeter, Exniouth, Honiton, Ilminster, Plymouth aj.). Roku 1851 jistý počet zoubkovaných archů Penny Red dostal sám H. Archer k "propagačnímu" prodeji v britském parlamentu, kde je s oblibou zakupovali poslanci i ve větších množstvích a vozili je do svých okresů, a tak dále rozšiřovali jejich užívání. Zřejmě z takového nákupu většího celku Archer Perforations pochází náš poštovně nepoužitý 4-blok. Z dostupných pramenů vyplývá zajímavá skutečnost, že Archer perforoval archy před nanesením lepu. Tedy, že lep mohl být aplikován až při poštovním použití známek, a tedy nepřítomnost lepu je originálním stavem známky a nikoli jevem snižujícím její cenu!  

Archerovo zkusmé zoubkování bylo úředními autoritami shledáno vhodným a patent na perforační stroj byl odkoupen britským ministerstvem financí v červnu 1853 za 4.000 liber. Nové perforační stroje na bázi Archerova patentu byly poté konstruovány firmou D. Napier and Son Ltd. a H. Archer se na jejich vývoji i nadále podílel. Od října 1853 se jimi již oficiálně perforovala všechna vydání kolků a od ledna 1854 také známek, v zoubkování velikosti 16 a 14. První definitivní zoubkované známky státní provenience se dostaly do veřejného prodeje 28.1.1854.
Archerův vizionářský talent a novátorství dokládá také to, že od počátku prosazoval knihtisk jako techniku pro budoucí emise poštovních známek. Nejen pro dosažení vyšších nákladů známek, nižší gramáž a levnější výrobu, ale i proto, že dosavadní hlubotisk rytin z měděné desky znamenal silnější papír, nerovnosti dané jeho vysycháním po tisku, což znesnadňovalo kvalitní perforaci. Právě Archer spolu se slavným rytcem Robertem Branstonem, navrhli v dubnu 1851 známku inspirovanou Penny Black, ale s portrétem Prince Alberta (manžel královny Viktorie), známého také jako Prince Consort. Tyto essays byly tištěny knihtiskem a opatřeny Archerovou perforací a v počtu několika archů předloženy ministerstvu financí k posouzení. Na trhu se vzácně vyskytují, zejména v černé a hnědé barvě a jeden exemplář Prince Consort Essay také již prošel i naší aukcí. 
 obr
Ačkoli Archer a Branston se svým návrhem u britského ministra financí neuspěli a kontrakt na výrobu knihtiskových známek nedostali, knihtisk se brzy ujal a stal se standardní technikou pro další britské emise. Na Prince Consort Essays tak můžeme pohlížet jako na předchůdce všech pozdějších viktoriánských vydání.
Henry Archer tedy hned dvakrát zásadním způsobem posunul vývoj poštovní známky a patří tak k nejvýznamnějším osobnostem poštovní historie. Archer Perforations a Prince Consort Essays jsou dnes exkluzivními specialitami z raně klasického období a zaujímají přední místo ve velkých sbírkách staré Británie.

Zejména poštovně nepoužité pásky a bloky Archer Perforation jsou velmi vzácné a na trhu dosahují vysokých cen, namátkou 6-blok ex. Lord Steinberg, Sotheby´s London 21.9. 2011, prodán za 8.400GBP , nebo 3-páska v nabídce britské firmy B. Barrell Ltd. za 3.250GBP. 
  obr


Autor: D.K. (03.11.2015)
Poslední aktualizace:
14.12.2018 09:00
:: © Burda Auction, s.r.o (Filatelie Burda) - Pořádání aukcí, prodej a nákup filatelistického a dalšího sběratelského materiálu (Filatelie, Poštovní známky, Celiny, Celistvosti, Dopisy, Filokratie, Pohlednice a dalších) ::