Burda Auction (Filatelie Burda)
NÁPOVĚDA & FAQ           
Odborné články

Vzácnosti z našich aukcí
Objevená falza

Archiv aukcí
   Aukce 58
   Aukce 57
   Aukce 56
   Aukce 55
   Aukce 54
   Aukce 53
   Aukce 52
   Aukce 51
   Aukce 50
   Aukce 49
   Aukce 48
   Aukce 47
   Sálová aukce 46
   Sálová aukce 45
   Sálová aukce 44
   Sálová aukce 43
   Sálová aukce 42
   Sálová aukce 41
   Sálová aukce 40
   Sálová aukce 39
   Sálová aukce 38
   Sálová aukce 37
   Sálová aukce 36
   Písemná aukce 35
   Sálová aukce 34
   Písemná aukce 33
   Sálová aukce 32
   Písemná aukce 31
   Sálová aukce 30
   Písemná aukce 29
   Sálová aukce 28
   Písemná aukce 27
   Sálová aukce 26
   Písemná aukce 25
   Sálová aukce 24
   Písemná aukce 23
   Sálová aukce 22
   Písemná aukce 21
   Písemná aukce 20
   Písemná aukce 19
   Písemná aukce 18
   Písemná aukce 17
   Písemná aukce 16
   Písemná aukce 15

Nakupující

Sběratelství a investice / Odborné články / Rarita ze starých časů a další italské vzácnosti v Jubilejní aukci 50.

09.05.2016   Autor: D.K.; Počet zobrazení: 1873

V intencích našeho konzervativního pohledu na tržní a sběratelské hodnoty a díky tradičnímu významu italské klasiky dlouhodobě usilujeme o významné zastoupení staroitalských států a staré Itálie v naší nabídce. Ta je i tentokrát výrazně nadprůměrná a na našem trhu nemá obdoby. 


Listujeme-li starými katalogy z rozprodejů velkých a slavných sbírek s celosvětovým záběrem (Ferrary, Burrus, Hind, Caspary a mnoho dalších), vždy narazíme na překvapivé množství staroitalských rarit; ve všech dobách, v Evropě i v Americe. Tehdy i dnes je stará Itálie krásná, prestižní, hodnototvorná a po krátkém zaváhání po roce 2008 opět tržně rostoucí. Následující krátkou poznámku jsme se rozhodli věnovat několika italským zajímavostem z našeho prvního aukčního dne.

Za zvláštní zmínku stojí zejména los 101 - atraktivní malá obálka z roku 1859 s 3-barevnou frankaturou Církevního státu se vzácnou 50 Bajochi, zaslaná do americké Louisiany. Modrá 50Baj (Sassone č. 10) vyšla v roce 1852 v nákladu 50.000ks, její dodatečný náklad z roku 1864 z opotřebované desky a v tmavě ultramarínové barvě (Sassone č. 12) pak měl 10.000ks. Nepoužitých modrých dnes existuje 99, tmavá se nedochovala žádná. "Padesátkami", jakož i dalším vysokým nominálem 1 Scudo, se frankovaly peněžní dopisy v rámci staroitalských států, těžké dopisy zejména do Francie a Anglie a kolem 20% (soudě dle dochovaných celistvostí) bylo adresováno do zámoří. S tmavě modrou dnes prokazatelně existuje celkem 28 dopisů (viz. cenzus Sassone 2016, str. 255) a s modrou je možno jejich počet odhadnout, dle cenových poměrů a tržních poznatků, maximálně na 250, z toho tedy cca 50 dopisů do zámoří. Od počátků filatelie byly staroitalské známky intenzivně hledané, tyto velké nominály patřily vždy k nejvzácnějším z Církevního státu, a tak je jasné, že se většina dostupných exemplářů již v 2. polovině 19. stol. prostě odlepovala z dopisů a dávala do alb.

 obr  obr
 Los 101
Vzácnost losu 101 je proto zřejmá a navíc je zde několik dalších aspektů hovořících pro jeho mimořádnost. Jednak velmi malý formát (těžké a peněžní dopisy zasílané v Itálii a blízké cizině bývaly neatraktivně velké) a zejména původ. Dopis nese majetnickou značku John F. Seybold, Syracuse N.Y. - patřil tedy jednomu z největších amerických sběratelů všech dob, Johnu Fitzgeraldovi Seyboldovi. Narozen v roce 1859 (některé prameny uvádějí i 1856 či 1857) a již jako mladík začal sbírat vedle známek zejména dopisy, klasické dopisy celého světa, inspirován od dětství krásou korespondence přicházející do velkoobchodu jeho rodičů v Syracusách (stát New York). Stal se jedním z vůbec prvních sběratelů celistvostí na světě, dnes znám jako "The Father of Postal History", byl vizionářem, díky němuž se v oboru dopisů dochovalo mnoho světových rarit! Připomeňme, že sbírat dopisy začal zhruba v době, kdy madame Borchardová vystřihávala svými křivými nůžkami Modré Mauricie z korespondence svého manžela, kdy všichni stříhali a smývali a poté lepili do alb všechno, co vypadalo jako známka. Mezitím Seybold budoval impozantní sbírku, zahrnující skvělé dopisy - namátkou s kanadskými 12-pencovkami, s nejstaršími havajskými, 2-páskou Nova Scotia 1 Shilling, 2-páskou 5 cent St. Louis, provizoriem Brattleboro a s významnými švýcarskými, staroněmeckými a staroitalskými známkami. Seybold byl též prvním vlastníkem slavného amerického unikátu "The Rush 1847 Cover"!
obr
 obr
 "The Rush 1847 Cover"
Náš dopis s 50 Bajochi byl tedy v té nejlepší společnosti. Byl-li hoden sbírky právě J.F. Seybolda, pak k jeho významu není již třeba nic dodávat.
Seybold tragicky zemřel roku 1909 a sbírka 1500 dopisů a 90000 známek přešla dle závěti i s velkou filatelistickou knihovnou do vlastnictví Boston Philatelic Society. Poté odkoupena prominentním newyorským obchodníkem J.C. Morgenthauem a vydražena ve třech aukcích v březnu až dubnu 1910 firmou Morgenthau & Co. (někteří uvádějí firmu W. Scott). Prodej tehdy vynesl přes 32.000$. Pro zajímavost, zmíněný "Rush Cover" se tehdy prodal za 110$ (aukce z 15.3. 1910, los č. 42, ) a naposledy pak v roce 2006 u Siegel Galleries vynesl rekordních 1.200.000$! Aukce Seyboldových dopisů s evropskými známkami "Sale of European Stamps on Original Covers" se konala 29.3. 1910 a toho data se na svou cestu ze Seyboldovy sbírky vydal i dopis Církevního státu, aby se po 106 letech objevil v naší aukci. Můžeme ještě prozradit, že posledních téměř 60 let byl postupně součástí tří významných českých sbírek. 
 obr
  obr
  John F. Seybold
(1859-1909)
 O všech aukcích ex. J.F. Seybold v roce 1910 informovaly N.Y. Times

Z dalších mimořádných položek v italské části naší aukce jmenujme vedle neapolské a sardinské "capovolta", čisté sardinské 20C z roku 1853 a vzácné neapolské razítkované 20Gr, zejména losy 102 a 157. Jsou to tzv. "citované" položky, tedy v literatuře známé a v katalozích zvlášť zmiňované. Los 102 - první známka Církevního státu, coby půlená na pásce novin "L´Album", je významnou raritou v průsečíku zájmu všech sběratelů Stato Pontificio, "prvních" známek obecně, dále novinových známek, frankatur "frazionati" apod. Los 157 je pak exkluzivní nabídkou unikátu - dvojitého okupačního přetisku pro Ithaku v původním archu se známkami s normálním přetiskem. Jde o jediný dochovaný arch, uváděný zvláštní poznámkou v kat. Sassone. Přičemž existuje pouze několik samostatných známek s dvojitým přetiskem, žádná 2-páska či další celek jej obsahující. Je to nezbytná a nanejvýš prestižní specialita pro každou sbírku Ionských ostrovů, italských "okupací" ve 2. sv. válce atd. Poznamenejme ještě, že italská válečná vydání pro Ionské ostrovy (včetně Corfu) se i na zahraničním trhu prakticky nevyskytují a že se zejména v posledních letech ukazuje, jak jsou vzácná!
obr
 obr
 Los 102
  Los 157

Použité prameny:

Mario Gallenga, "I bolli di Roma SIncele origini alla fine del XIX secolo" , Notiziario ASIF nr. 182, 1979
www.stampboards.com
U.S. Phil. Classics Society, Stanley M. Bierman : "John F. Seybold - Three unsolved Mysteries", 1984
//query.nytimes.com/mem/archive-free
www.siegelauctions.com

Autor: D.K. (09.05.2016)
Poslední aktualizace:
11.12.2018 08:20
:: © Burda Auction, s.r.o (Filatelie Burda) - Pořádání aukcí, prodej a nákup filatelistického a dalšího sběratelského materiálu (Filatelie, Poštovní známky, Celiny, Celistvosti, Dopisy, Filokratie, Pohlednice a dalších) ::