Burda Auction (Filatelie Burda)
NÁPOVĚDA & FAQ           
Odborné články

Vzácnosti z našich aukcí
Objevená falza

Archiv aukcí
   Aukce 58
   Aukce 57
   Aukce 56
   Aukce 55
   Aukce 54
   Aukce 53
   Aukce 52
   Aukce 51
   Aukce 50
   Aukce 49
   Aukce 48
   Aukce 47
   Sálová aukce 46
   Sálová aukce 45
   Sálová aukce 44
   Sálová aukce 43
   Sálová aukce 42
   Sálová aukce 41
   Sálová aukce 40
   Sálová aukce 39
   Sálová aukce 38
   Sálová aukce 37
   Sálová aukce 36
   Písemná aukce 35
   Sálová aukce 34
   Písemná aukce 33
   Sálová aukce 32
   Písemná aukce 31
   Sálová aukce 30
   Písemná aukce 29
   Sálová aukce 28
   Písemná aukce 27
   Sálová aukce 26
   Písemná aukce 25
   Sálová aukce 24
   Písemná aukce 23
   Sálová aukce 22
   Písemná aukce 21
   Písemná aukce 20
   Písemná aukce 19
   Písemná aukce 18
   Písemná aukce 17
   Písemná aukce 16
   Písemná aukce 15

Nakupující

Sběratelství a investice / Odborné články / Unikátní známky v Aukci 51.

12.09.2016   Autor: D.K.; Počet zobrazení: 2899

Jako vždy se v naší aukci nachází několik prestižních vzácností mezinárodního významu.
Krátce zmíníme 2 známky, které na našem trhu nikdy nebyly a brzy již jistě a na dlouho ani nebudou. 


V první řadě jde o los č. 681. Dle všech našich poznatků se jedná možná o unikát; přičemž nejde o nějakou marginální specialitu známou jen několika expertům, ale o doslova do očí bijící zázračný červený kříž na modré 2-penci 1841. Připomeňme fakta jistě známá všem sběratelům anglické klasiky:
- v únoru 1841 byla jednotným opatřením Somerset House na všech britských poštách nahrazena červená razítková barva černou, která se už běžně užívala na Penny Black vydaných v roce 1840.
- v březnu 1843 byly londýnské maltézské kříže (v London Inland Office) opatřeny čísly 1-12.
- v květnu 1844 končí raz. typu Maltézský kříž a jsou nahrazeny čárkovým razítkem tzv. "typ 44", a to v Londýně , Anglii a Walesu.
- v červnu 1844 "typ 44" rozšířen do Skotska a Irska.
obr
Los 681
Nás se samozřejmě týká bod první. Změna barvy měla prostý důvod. 10. února 1841 vyšly červeno- hnědé pennyovky a nestálá a poměrně snadno smývatelná barva červených maltézských křížů navíc při špatných otiscích i špatně viditelná, skýtala možnosti opakovaných použití známek a tedy podvodů ke škodě pošty. Vhodnější černá barva se ve druhé polovině roku 1840 již běžně používala na Penny Black, takže byla bohatě k dispozici na všech poštách. Známky 1P vyšly v únoru, zákaz červené pro razítka na známky byl vydán také v únoru. Nastalo logické přechodné období, kdy se ještě na nějaké pennyovky červené maltézské kříže dostaly. Tyto jsou velmi vzácné, existuje např. jen jediná 4-páska, mizivý počet dopisů atd. Známé jsou i ojedinělé pozdější omyly poštovních úředníků, a to i s červenými raz. typu 44. Uvedená vzácnost ovšem není nic proti 2-pencím s červenými razítky. Důvod je opět zřejmý - vyšly až 13. března 1841, kdy již byla výměna barev dostatečně známa a zcela jistě uskutečněna, přechodné únorové období tedy nepřipadá v úvahu a tak zbývá výše naznačená možnost omylů. Obecně řádově nižší náklad, vzácnější výskyt jakýchkoli 2-pennyovek oproti 1-penny a jejich o měsíc pozdější vydání (po přechodném období výměny barev) logicky znamená mnohonásobně větší vzácnost červených razítek, ať už maltézských křížů (SG. "-") nebo "typu 44" (SG. 28.000 GBP).

Zde není co dodat. Ve firmě jsme si dali velkou práci, najít nějaký další exemplář, v desítkách katalogů těch nejlepších sbírek staré Británie - od Ferraryho po W. Grosse, ve všemožné odborné literatuře (pro objektivnost dodejme, že kromě "Encyclopedia of the Maltese Cross, D. Rockoff , M. Jackson, kterou nemáme k dispozici ), na specializovaných internetových stránkách atd. Nikde nic! Za významné považujeme, že existence 2 Pence 1841 s červeným maltézským křížem není zmíněna ani v "The British Postage Stamps of 19th Century", Robson Lowe, Nat. Post. Museum, London 1968 (tato prestižní kniha ale uvádí několik 1-pennyovek a je shodou okolností v naší aukci jako los č. 1074).

Podle našeho názoru je tato 2 Pence s červeným křížem po 6-bloku z 11. desky Penny Black druhou nejvýznamnější britskou položkou v dosavadních aukcích Burda Auction. Tuto známku ještě rozhodně čeká velkolepá budoucnost!

 obr obr
   R. Lowe: The British Postage Stamps of 19th Century, Londýn 1968, s. 10. 

K vyváženosti 51. aukce přispívá, že vzácnost světové úrovně najdeme i v její "zámořské" části. Jedná se o los č. 785 - Provizorium Mombasa z Britské Východní Afriky.
 obr
Los 785.
Známku vydala Britská Východoafrická Společnost (Imperial British East Africa Company) coby soukromý subjekt spravující od roku 1887 pro britské impérium část Východní Afriky, Ugandy a Keni. Jako jediná britská privátní společnost měla povolení provozovat poštovní služby lokálně i do zahraničí a vydávat známky se svým názvem. Byly založeny pošty v Mombase a v Lamu, v květnu 1890 vydány první známky (přetisky na britských), které ovšem rychle došly a vznikla přetisková provizoria na indických známkách. V říjnu 1890 konečně vyšlo definitivní vydání "Light and Liberty" (Bradbury, Wilkinson & Co.) s nominály v annas a rupees, mj. s proslulými vynechanými perforacemi, které patří k oblíbeným koloniálním specialitám. Poštovní správa musela s tímto vydáním vystačit až do převzetí kolonie britskou státní administrativou v roce 1895 (přetisky British East Africa na "Light and Liberty") Občasný nedostatek, zejména známek nižších nominálů, byl řešen poštmistrovskými přepisy "Mombasa Provisionals", z nichž některé dnes patří k velkým koloniálním raritám!
Tyto známky, vzešlé z unikátní soukromé poštovní administrativy, byly již brzy po svém vydání v centru sběratelského zájmu. Od počátku se jimi zabývali a největší rarity vlastnili přední britští dealeři, zejména Charles Whitfield King ("Stamps King" v Mombase vykoupil v období 1890-1891 množství tamních provizorií) a Harry Lewis Hayman (jeden ze zakladatelů Roll of Distinguished Philatelists!)
obr
   obr
Charles Whitfield King   přeprava pošty z Mombasy kolem r. 1890 
Rozvoj hospodaření Společnosti a konstrukce "Uganda Railway" v 90. letech byl mj. důvodem zvýšení intezity poštovního provozu, spotřeby známek (výše uvedené "Light and Liberty" SG.4 -19, vycházející v letech 1890-1895), jejichž nedostatek v lednu až březnu 1891 dal vzniknout tzv. I. Provizoriu Mombasa a v únoru 1895 tzv. II. Provizoriu Mombasa. K II. provizoriu patří i naše známka 3 Anna s přepisem na 1 Anna a s iniciálami T.E.C.R. - hlavního poštmistra Společnosti Thomase E.C. Remingtona, jenž jest nejvýznamnější osobností celé Východoafrické poštovní historie.
Remington založil p. ú. v Mombase v roce 1890 a až do své smrti roku 1903 organizoval poštovní provoz celé oblasti, sloučil poštovní přepravu Společnosti s poštovním úřadem Britské Indie na Zanzibaru, prosadil tarify v souladu s britským Penny Post režimem, zakládal nové pošty, doručovací trasy (dopisy přepravovali domorodí běžci), zavedl telegrafní spojení apod.
Zatímco známka "1/2 Anna" z II. provizoria je poměrně běžná, "1 Anna" je v nepoužitém stavu dochována pouze v 4 kusech. Příčiny mohou být v nevelké potřebě vyššího nominálu a také ve faktu, že se "Light and Liberty" zřejmě přepisovaly až v okamžiku potřeby frankování dopisů, a nevznikaly jejich předběžné zásoby. SG. ji oceňuje na 10.000 GBP a kat. Scott na mnohem realističtějších 23.000 USD!. Náš exemplář je nejzachovalejší ze všech a prošel si dlouhou cestu, zřejmě přes Ch. W. Kinga, skvělými sbírkami - s nejvyšší pravděpodobností byl součástí fenomenální sbírky kolonií W. Grosse a zcela jistě ve zlatém exponátu G.T. Kriegera (14 zlatých a velkých zlatých za British East Africa a Uganda 1890-1902).
  obr
    Původní adjustace losu 785 u G.T. Kriegera


Použité zdroje:
//www.gbps.org.uk/displays/imperf-le-cancellations/
//philatelics.org/~allan/shrop/
Kenya Gazette 15. prosinec 1900.
The British Postage Stamps of 19th Century", Robson Lowe, Nat. Post. Museum, London 1968
History of the East African Posts.....1937-1967; Alan Brian Smith, 1971
stamps.org/userfiles/file/MyAPS/Exhibits mombasa
archiv Burda Auction a další internetové i tištěné prameny.

 Autor: D.K. (12.09.2016)
Poslední aktualizace:
07.12.2018 14:10
:: © Burda Auction, s.r.o (Filatelie Burda) - Pořádání aukcí, prodej a nákup filatelistického a dalšího sběratelského materiálu (Filatelie, Poštovní známky, Celiny, Celistvosti, Dopisy, Filokratie, Pohlednice a dalších) ::