Burda Auction (Filatelie Burda)
NÁPOVĚDA & FAQ           
Odborné články

Vzácnosti z našich aukcí
Objevená falza

Archiv aukcí
   Aukce 58
   Aukce 57
   Aukce 56
   Aukce 55
   Aukce 54
   Aukce 53
   Aukce 52
   Aukce 51
   Aukce 50
   Aukce 49
   Aukce 48
   Aukce 47
   Sálová aukce 46
   Sálová aukce 45
   Sálová aukce 44
   Sálová aukce 43
   Sálová aukce 42
   Sálová aukce 41
   Sálová aukce 40
   Sálová aukce 39
   Sálová aukce 38
   Sálová aukce 37
   Sálová aukce 36
   Písemná aukce 35
   Sálová aukce 34
   Písemná aukce 33
   Sálová aukce 32
   Písemná aukce 31
   Sálová aukce 30
   Písemná aukce 29
   Sálová aukce 28
   Písemná aukce 27
   Sálová aukce 26
   Písemná aukce 25
   Sálová aukce 24
   Písemná aukce 23
   Sálová aukce 22
   Písemná aukce 21
   Písemná aukce 20
   Písemná aukce 19
   Písemná aukce 18
   Písemná aukce 17
   Písemná aukce 16
   Písemná aukce 15

Nakupující

Sběratelství a investice / Odborné články / Cenzurní razítko „Z“ a „R“ v kroužku

24.09.2007   Autor: Vilém Bulant, exkluzivně pro Burda Auction; Počet zobrazení: 5506

Výpisy z archivních dokladů z let 1939-1940, které objasňují používání kulatých cenzurních razítek na tiskovinách zasílaných jednotlivě nebo v balíkách a adresovaných do Protektorátu ČaM.

Svého času byla v odborném tisku (Zpravodaj společnosti pro poštovnictví v českých zemích 1938-45) polemika o používání cenzurních razítek „Z“ a „R“ v kroužku a „R“ nad čarou. Při návštěvě v Národním archivu (dříve Státní ústřední archiv) jsem ve fondu č.429 MPT nalezl několik listin, ze kterých vyplývá, že uživatelem těchto razítek byla Česká tisková kancelář v Praze II., Lützova 5. Z těchto listin uvádím podstatné informace:
1) V dopise z 11.9.1939 informuje Poštovní úřad Praha 7 Ředitelství pošt a telegrafů v Praze, že podle telegrafických oběžníků Policejního ředitelství v Praze z 1.9.1939, Tiskového odboru předsednictva ministerské rady z 3.9.1939 a Ředitelství pošt z 5.9.1939 (čísla těchto oběžníků jsou uvedena) odevzdávají všechny časopisy z ciziny (mimo těch které jsou vyjmuty z opatření) České tiskové kanceláři (dále ČTK). Tato telefonicky 9.9.1939 ve 12,oo hod. informovala Poštovní úřad Praha 7 o tom, že po prohlídce a zjištění nezávadnosti bude tiskoviny vracet zpět k další dopravě a doručení adresátům. Aby nebylo pochyb o tom, že tiskoviny byly skutečně podrobeny kontrole, bude tiskoviny označovat na adresní straně otiskem pryžového razítka „Z“ v kroužku.
2) Dopisem ze dne 9.10.1939 informuje pražské poštovní ředitelství Ministerstvo dopravy – poštovní správu o tom, že ČTK vyslovila souhlas s tím, že budou informovány další poštovní úřady o provádění tiskové prohlídky a používání značky „Z“ v kroužku .
3) V okružním výnosu č.49 z 29.3.1940 Ředitelství pošt v Praze informuje podřízené poštovní úřady o tom, že periodické i neperiodické tiskoviny, vydávané mimo území Říše a Protektorátu podléhají s okamžitou platností cenzuře ČTK a to i v tom případě, že byly již prohlédnuty u některé říšské služebny. Dále je uvedeno, že periodické i neperiodické tiskoviny mají být instradovány jedině a výhradně k poštovnímu úřadu Praha 7 cizina. Balíky deklarované jako periodické i neperiodické tiskoviny mají být i s průvodkami instradovány k poštovnímu úřadu Praha 16. Oba poštovní úřady dodají tyto zásilky ČTK k provedení cenzury.
4) Dopisem ze dne 6.12.1940 informuje ČTK ministerstvo dopravy o tom, že od 10.12.1940 bude používat k označování zásilek uvolněných po tiskové prohlídce razítko „R“ v kroužku v černé barvě. Dále, že razítko bude na adresní straně co nejblíže adrese.
5) Dopisem ze dne 7.12.1940 informuje Ministerstvo dopravy – generální ředitelství pošt přednosty poštovních úřadů o používání cenzurního razítka „R“ v kroužku od 10.12.1940. Dále že tiskoviny, které neprošly tiskovou cenzurou nesmějí být adresátům doručovány a musí být zaslány ve zvláštních uzávěrech poštovnímu úřadu Praha 7. Dále jsou zde uvedeny výjimky z tohoto opatření a upozornění, že informace není určena pro veřejnost.
Z těchto několika písemností je tedy zřejmé, kdo byl uživatelem cenzurních razítek „Z“ a „R“ v kroužku. O cenzurním razítku „R“ s podtržením, nebyl nalezen žádný doklad, ale dá se předpokládat, že to bylo razítko, které bylo používáno v době mezi oběma použí- vanými razítky kroužkovými stejným pracovištěm. Jeho výskyt je taktéž na tiskovinách a časově mezi ně zapadá. Protože tiskovin bylo zřejmě mnoho a pryžové razítko není zase tak moc trvanlivé, došlo postupně k jeho inovaci a proto jsou různého druhu. Tolik prozatím z Národního archivu a jedna ukázka na závěr (horší kvalita).

obr

Autor: Vilém Bulant, exkluzivně pro Burda Auction (24.09.2007)
Poslední aktualizace:
14.12.2018 09:00
:: © Burda Auction, s.r.o (Filatelie Burda) - Pořádání aukcí, prodej a nákup filatelistického a dalšího sběratelského materiálu (Filatelie, Poštovní známky, Celiny, Celistvosti, Dopisy, Filokratie, Pohlednice a dalších) ::