Burda Auction (Filatelie Burda)
NÁPOVĚDA & FAQ           
Odborné články

Vzácnosti z našich aukcí
Objevená falza

Archiv aukcí
   Aukce 58
   Aukce 57
   Aukce 56
   Aukce 55
   Aukce 54
   Aukce 53
   Aukce 52
   Aukce 51
   Aukce 50
   Aukce 49
   Aukce 48
   Aukce 47
   Sálová aukce 46
   Sálová aukce 45
   Sálová aukce 44
   Sálová aukce 43
   Sálová aukce 42
   Sálová aukce 41
   Sálová aukce 40
   Sálová aukce 39
   Sálová aukce 38
   Sálová aukce 37
   Sálová aukce 36
   Písemná aukce 35
   Sálová aukce 34
   Písemná aukce 33
   Sálová aukce 32
   Písemná aukce 31
   Sálová aukce 30
   Písemná aukce 29
   Sálová aukce 28
   Písemná aukce 27
   Sálová aukce 26
   Písemná aukce 25
   Sálová aukce 24
   Písemná aukce 23
   Sálová aukce 22
   Písemná aukce 21
   Písemná aukce 20
   Písemná aukce 19
   Písemná aukce 18
   Písemná aukce 17
   Písemná aukce 16
   Písemná aukce 15

Nakupující

Sběratelství a investice / Odborné články / PRAGA versus WIPA

08.08.2008   Autor: Vladimír Dražan, exkluzivně pro Burda Auction; Počet zobrazení: 3618

Vzhledem k tomu, že Světovou výstavu PRAGA 2008 pod patronací FIP (12.9.-14.9.2008) a Světovou výstavu WIPA 2008 pod patronací FEPA (18.9.-21.9.2008) od sebe dělí necelý jeden týden a pouhých cca 290km po silnici, je zcela nasnadě, že si obě výstavy částečně konkurují. Jako první museli základní dilema, a to kam přihlásit svůj exponát, řešit vystavovatelé. Někteří měli sice toto zásadní rozhodnutí usnadněno tím, že pro výstavu PRAGA byly vypsány jen některé soutěžní třídy (tradiční filatelie, poštovní historie a jednorámových exponátů), kdežto na výstavě WIPA budou otevřeny všechny výstavní třídy, tak jak je to u světových výstav obvyklé. Pro mnohé vystavovatele to byl bezesporu problém. Majitelé zejména významných exponátů ve třídách tradiční filatelie a poštovní historie se museli rozhodnout, které výstavě dají přednost a není žádným tajemstvím, že řada zahraničních vystavovatelů (zejména ve třídě tradiční filatelie) upřednostnila Vídeň.


Před podobné rozhodnutí budou nyní postaveni zejména zahraniční návštěvníci. Mnozí, hlavně ti v produktivním věku, z nejrůznějších důvodů nemohou svému koníčku „obětovat" dva po sobě jdoucí prodloužené víkendy. Výjimkou potvrzující pravidlo budou snad jen solventní důchodci. Pořadatelé výstavy WIPA 2008 si nepochybně tuto situaci plně uvědomují a podle toho se již delší dobu zařídili. Při listování různými evropskými filatelistickými časopisy vydanými v 1. pololetí letošního roku nelze přehlédnout barevné půlstránkové (A4) inzeráty jak Organizačního výboru výstavy WIPA 2008, tak i rakouské pošty (konkrétně Österreichische Post AG, Sammler-Service), které lze nalézt např. v každém čísle nejvýznamnějšího německého filatelistického časopisu DBZ. Pomocí těchto inzerátů organizační výbor výstavy WIPA 2008 nejen zve zahraniční sběratele na tuto výstavu, ale v předstihu je informuje třeba o tom, jak a kde je možné si předem objednat vstupenky, na kterých internetových adresách a telefonních číslech lze získat podobnější informace o výstavě, atd. Rakouská pošta zase prostřednictvím těchto inzerátů představuje různé filatelistické materiály které budou k výstavě WIPA 2008 vydány. Např. poprvé bude v Rakousku vydána vstupenka na výstavu, která bude současně použitelná jako dopisnice, dokonce s vytištěnou trojúhelníkovou (!) známkou a tamní pošta zcela samozřejmě již od jara letošního roku přijímá na filatelistický materiál objednávky.

1

V časopise DBZ č.10 / 2008 jsem dokonce objevil celostránkový inzerát upozorňující sběratele na mezinárodní filatelistický festival ITALIA 2009, na kterém mají být vystaveny nejlepší exponáty ze Středomoří, Evropy, Kanady, USA, Argentiny, Jižní Afriky či Austrálie, který se uskuteční v Římě ve dnech 21.-25. 10. 2009, tedy až za půldruhého roku! Pořadatelé těchto výstav jistě vědí, proč tak činí. Bohužel jsem nikde ale nenašel ani jeden inzerát, který by propagoval výstavu PRAGA 2008 a v osobních rozhovorech během své dovolené s několika zahraničními sběrateli zejména z Rakouska a Německa jsem zjistil, že o Světové výstavě PRAGA 2008 prakticky nic nevědí! Dělá to na mne dojem, že pořadatelé výstavy PRAGA 2008 snad o zahraniční návštěvníky ani nestojí. Pořádat v současné době světovou výstavu poštovních známek a přitom ji nepropagovat ani v sousedních zemích, navíc filatelisticky velice vyspělých, mi připadá poněkud zvláštní. Možná to je náhoda, ale např. poštovní správa San Marina ve svém filatelistickém bulletinu č.61 z května letošního roku ohlásila, že po dobu pořádání výstavy WIPA 2008 bude používat zvláštní příležitostné razítko na kterém je zobrazen známý vídeňský Stephansdom (viz Obr.), k naší výstavě PRAGA 2008 ale žádné příležitostné razítko nechystá.
Organizátoři se zřejmě spoléhají na velkou účast našich sběratelů. Výstavě PRAGA 2008 budou ale zcela jistě konkurovat i souběžně probíhající akce, zejména 11. mezinárodní veletrh SBĚRATEL a mezinárodní aukce fy MAJER, takže se obávám, že u většiny výstavních rámů nebude asi žádný velký nával. Nakonec se o tom už brzy budeme moci přesvědčit všichni osobně.


Autor: Vladimír Dražan, exkluzivně pro Burda Auction (08.08.2008)
Poslední aktualizace:
12.12.2018 11:00
:: © Burda Auction, s.r.o (Filatelie Burda) - Pořádání aukcí, prodej a nákup filatelistického a dalšího sběratelského materiálu (Filatelie, Poštovní známky, Celiny, Celistvosti, Dopisy, Filokratie, Pohlednice a dalších) ::