Burda Auction (Filatelie Burda)
NÁPOVĚDA & FAQ           
Odborné články

Vzácnosti z našich aukcí
Objevená falza

Archiv aukcí
   Aukce 58
   Aukce 57
   Aukce 56
   Aukce 55
   Aukce 54
   Aukce 53
   Aukce 52
   Aukce 51
   Aukce 50
   Aukce 49
   Aukce 48
   Aukce 47
   Sálová aukce 46
   Sálová aukce 45
   Sálová aukce 44
   Sálová aukce 43
   Sálová aukce 42
   Sálová aukce 41
   Sálová aukce 40
   Sálová aukce 39
   Sálová aukce 38
   Sálová aukce 37
   Sálová aukce 36
   Písemná aukce 35
   Sálová aukce 34
   Písemná aukce 33
   Sálová aukce 32
   Písemná aukce 31
   Sálová aukce 30
   Písemná aukce 29
   Sálová aukce 28
   Písemná aukce 27
   Sálová aukce 26
   Písemná aukce 25
   Sálová aukce 24
   Písemná aukce 23
   Sálová aukce 22
   Písemná aukce 21
   Písemná aukce 20
   Písemná aukce 19
   Písemná aukce 18
   Písemná aukce 17
   Písemná aukce 16
   Písemná aukce 15

Nakupující

Sběratelství a investice / Odborné články / Autopošta za protektorátu ČaM

24.09.2007   Autor: Vilém Bulant, exkluzivně pro Burda Auction; Počet zobrazení: 5987

Kompletní přehled o činnosti autopošty v letech 1939 – 1941, přehled akcí na kterých byla nasazena včetně jejího umístění, počty přijatých zásilek, hodnoty orazítkovaných známek a návrh na novou katalogizaci předběžných i definitivních razítek autopošty.

Po osamostatnění Slovenska a vyhlášení protektorátu Čechy a Morava, zůstal na našem území druhý vůz autopošty, se kterým disponovalo Ředitelství pošt a telegrafů v Praze. Jednalo se vůz, který používal oranžová denní razítka s kresbou vozu a rozlišovacími znaky 1a – 1h. První vůz, který používal razítka s rozlišovacími znaky a – h, zůstal Riaditeľstvu pošt a telegrafov Bratislava, k disposici slovenské poště. Vůz, který zůstal protektorátní poště byl nasazen na následujících akcích :
DATUM AKCE MÍSTO KONÁNÍ PROV. DOBA
12-19.3.1939*) 38. jarní Pražský vzorkový veletrh Praha 7, Staré výstaviště 8,00-18,30
13-21.5.1939 Hospodářská výstava Praha 7, Staré výstaviště 7,45-19,15
3-4.6.1939 Výstavní trhy Plzeň, Výstaviště 13,00-19,00 8,00-19,00
24.9.-1.10.1939 39. podzimní PVV Praha 7, Staré výstaviště 8,00-18,00
7-8.10.1939 Výstavní trhy Plzeň, Výstaviště 13,30-18,00 8,00-18,00
31.3.-7.4.1940 40. jarní PVV, Výstava poštovních cenin ČMP Praha 7, Staré výstaviště 8,00-19,00
18-26.5.1940 Hospodářská výstava Praha 7, Staré výstaviště 8,00-19,00
9.6.1940 XXVII. Primátorské osmiveslice Praha Praha, nábřeží mezi Palackého a železničním mostem 8,00-12,30
5-7.7.1940 Oslavy 600 let města Pardubic Výstava hospodářský rozvoj města Pardubic 13,00-19,00 8,00-19,00
8-15.9.1940 41. podzimní PVV Praha 7, Staré výstaviště 8,00-19,00
7-14.9.1941 15-17.9.1941 43. podzimní PVV + výstava Pošta dopravě a technice Praha 7. Staré a nové výstaviště před pavilonem U3 7,00-8,30 **) 8,30-neuvedeno

*) první akce zahrnuje období konce Česko-Slovenska a počátek protektorátu ČaM
**) autopošta byla první den na novém výstavišti před pavilonem U3, kde byla výstava Pošta v dopravě a technice a to od 7,00-8,30hod. Poté byla vyslána na staré výstaviště, kde pomáhala při prodeji veletržních známek po dobu veletrhů. Ve dnech 15-17.9.1940 se vrátila na původní místo na novém výstavišti.

Vzácnost otisků autopošty na celistvostech či listech pro památkové nebo sběratelské účely při jednotlivých akcích může přiblížit následující tabulka s jejich vykázanými počty nebo hodnotami:
Akce Hodnota známek oražených
pro sběratelské účely
Podané listovní zásilky
(počty kusů)
  R Ex Let. obyč. tgm
38. jarní PVV Praha 11.000,- K 27 31 13 5013 44
Hospodářská výstava Praha 2.200,- K 52 39 13 9694 51
Výstavní trhy Plzeň (jarní) 800,- K 6 - 2 532 2
39. podzimní PVV Praha neuvedeno 51 23 - 8407 23
Výstavní trhy Plzeň (podzimní) 400,- K 6 - - 550 2
40. jarní PVV + Výstava pošt.cenin 150.000,- K 158 49 16 28635 44
Hospodářská výstava Praha 7.686,50 K 40 37 - 17269 54
XXVII. Primátorky Praha 136,- K 2 3 - 627 -
600 let města Pardubic 19.875,60 K 133 35 - 16772 7
41. podzimní PVV Praha 11.306,- K 28 36 1 11296 19
43. podzimní PVV Praha + Výstava 11.927,- K 35 3 - 12432 -Uvedené údaje jsou čerpány z písemností uložených v Národním archivu, fond č.429 MPT, karton 1611 a to z hlášení Ředitelství pošt a telegrafů Praha ministerstvu dopravy a výkazu Výsledek činnosti autopošty (viz obr.), které byly vyhotoveny pro každou akci samostatně. Ještě je zde nutno zdůraznit fakt, že v roce 1939 byla používána razítka původní československá pouze s českým textem a od roku 1940 již dvojjazyčná definitivní.
Jak je z připojené tabulky vidět, nejvzácnější celistvosti budou z Výstavních trhů v Plzni na jaře a na podzim 1939 a také z veslařských závodů osmiveslic v Praze. Nejnižší výskyt otisků pro pamětní nebo sběratelské účely je jednoznačně z veslařských závodů, kde bylo orazítkováno známek pouze za 136 K, což je také dáno tím, že autopošta byla v provozu pouze 4,5 hodiny a pozornost diváků byla zaměřena více na vlastní závody než provoz autopošty. Překvapující údaj je počet podaných celistvostí v Pardubicích, který za pouhé 3 dny převyšuje i většinu pražských veletrhů. Maximální počty pak představuje jarní pražský veletrh v roce 1940, který probíhal současně s výstavou poštovních cenin. Těmto nalezeným údajům by také mělo odpovídat nové katalogové hodnocení jak pouhých otisků tak i celistvostí.

Návrh nového katalogového zápisu, jak byl předložen vydavateli :
Čsl. původu (předběžné)
PRČ1 PRAHA AUTOPOŠTA datum provozu
PRČ1A 38. jarní Pražský vzorkový veletrh (12)15-19.3.1939
PRČ1B Hospodářská výstava 13.-21.5.1939
PRČ1C 39. podzimní Pražský vzorkový veletrh 24.9.-1.10.1939
PRČ2 PLZEŇ AUTOPOŠTA datum provozu
PRČ2A Výstavní trhy 3-4.6.1939
PRČ2B Výstavní trhy 7-8.10.1939
 
Protektorátní (definitivní)
PRA1 PRAG-PRAHA/FAHRBARES POSTAMT-AUTOPOŠTA datum provozu
PRA1A 40. jarní Pražský vzorkový veletrh+ Výstava pošt. cenin ČMP 31.3.-7.4.1940
PRA1B Hospodářská výstava 18.-26.5.1940
PRA1C XXVII. Primátorské osmiveslice 9.6.1940
PRA1D 41. podzimní Pražský vzorkový veletrh 8.-15.9.1940
PRA1E 43. podzimní Pražský vzorkový veletrh + výstava Pošta v dopravě a technice 7.-17.9.1941
PRA2 PARDUBITZ-PARDUBICE/ FAHRBARES POSTAMT AUTOPOŠTA datum provozu
  Výstava Hospodářský rozvoj města Pardubic u příležitosti 600 let trvání města Pardubic 5-7.7.1940

obrobr


Autor: Vilém Bulant, exkluzivně pro Burda Auction (24.09.2007)
Poslední aktualizace:
13.12.2018 16:00
:: © Burda Auction, s.r.o (Filatelie Burda) - Pořádání aukcí, prodej a nákup filatelistického a dalšího sběratelského materiálu (Filatelie, Poštovní známky, Celiny, Celistvosti, Dopisy, Filokratie, Pohlednice a dalších) ::