Burda Auction (Filatelie Burda)
NÁPOVĚDA & FAQ           
Odborné články

Vzácnosti z našich aukcí
Objevená falza

Archiv aukcí
   Aukce 58
   Aukce 57
   Aukce 56
   Aukce 55
   Aukce 54
   Aukce 53
   Aukce 52
   Aukce 51
   Aukce 50
   Aukce 49
   Aukce 48
   Aukce 47
   Sálová aukce 46
   Sálová aukce 45
   Sálová aukce 44
   Sálová aukce 43
   Sálová aukce 42
   Sálová aukce 41
   Sálová aukce 40
   Sálová aukce 39
   Sálová aukce 38
   Sálová aukce 37
   Sálová aukce 36
   Písemná aukce 35
   Sálová aukce 34
   Písemná aukce 33
   Sálová aukce 32
   Písemná aukce 31
   Sálová aukce 30
   Písemná aukce 29
   Sálová aukce 28
   Písemná aukce 27
   Sálová aukce 26
   Písemná aukce 25
   Sálová aukce 24
   Písemná aukce 23
   Sálová aukce 22
   Písemná aukce 21
   Písemná aukce 20
   Písemná aukce 19
   Písemná aukce 18
   Písemná aukce 17
   Písemná aukce 16
   Písemná aukce 15

Nakupující

Sběratelství a investice / Odborné články / Třebíč sběratelsky II.

09.04.2009   Autor: Vilém Bulant, exkluzivně pro Burda Auction; Počet zobrazení: 7866

V návaznosti na první článek se nyní budu věnovat jiným sběratelským oborům a ukáži, co může Třebíč nabídnout dalším sběratelům. V článku nelze z kapacitních důvodů dokumentovat vše, co je možné objevit, ale ukázky alespoň naznačí, že šanci mají všichni.Takže v tomto pokračování prozatím zůstaneme u papírových materiálů a předmětů.


Etikety:

Jde poměrně o rozsáhlou sběratelskou oblast, která zasahuje do výroby piva, limonád, šťáv, destilátů, vinařství, aby se to zjednodušilo, tedy toho co teče. Sýrové etikety nezastupují produkty tekoucí a proto zde nebudou představeny. Zde začneme u výroby nealkoholických nápojů. Když se řekne Třebíč, tak se ozvěnou musí ozvat „zonka", tedy limonáda s označením ZON - zdravotní osvěžující nápoj. Kořeny této výroby sahají až do roku 1879, kdy si rodák z Třebíče Ferdinand Kubeš zařídil živnost. Od roku 1901 si firma pro své výrobky zaregistrovala ochrannou známku ve tvaru hvězdice a od roku 1926 i slovní označení ZON, která se objevila také na skleněných lahvích s pákovým uzávěrem. Vyráběla se jak limonáda, sodová voda, ovocné šťávy ale i led pro odběratele limonád. Pro sběratele etiket pochází od této firmy krásné exempláře pro ovocné šťávy, které jsou ozdobou každé sbírky etiket.

obr

Základem těchto etiket byla barevná litografie různého ovoce, jak tuzemského, tak i dováženého. Na tyto etikety potom byl knihtiskem proveden přítisk, obsahující název produktu, případně další údaje. Na ukázku etiketa bez ochranné známky, se známkou vlevo a se známkou v horní části. Etikety pocházejí ze třicátých až čtyřicátých let

obr
 obr
 obr 

Za Protektorátu byly zpočátku používány české etikety s dvoujazyčným razítkem a textem o záruce na jakost, později pak byly již používány etikety s německo - českým textem. V této válečné době, zřejmě z úsporných důvodů nebyly etikety již litografické, ale stále ještě na dobré výtvarné úrovni.

 

obr
obr
 obr 

V poválečné době byly etikety sice menšího formátu, ale stále ještě na dobré úrovni.Ukázkou pouze některé z nich.

obr
obr

 

Po znárodnění továrny v roce 1949 byla tato začleněna do n.p.Fruta, později Moravských lihovarů, Sodovkáren a cukráren a v roce 1961 do Jihomoravských pivovarů. Jaká byla propagace výrobků ukazují připojené etikety limonád, poněkud chudé duchem. Ani 100 let od zahájení provozu sodovkárny nebylo důvodem k lepší prezentaci.

 

obr
 obr

Poslední ukázkou je pokus o likvidaci zavedeného označení ZON, ale pro Třebíč a jeho obyvatele zůstala šumivá limonáda „zonka" vždy zonkou.

obr

O pivu není třeba se široce rozepisovat, protože i etikety třebíčské mají své místo ve sbírkách specialistů, regionálních sběratelů a milovníků historie, zde zejména členů ETTA CLUBU Třebíč (etikety, tácky). Také historie vaření piva v Třebíči byla několikráte podrobně zpracována a není nutné ji zde podrobněji připomínat. Poslední várka zrušeného pivovaru byla 26.9.1972 a v roce 1977 začala demolice, aby tak pivovar ustoupil společně s další historickou zástavbou (námi milovanou) volebnímu programu Národní fronty (námi proklínanému). Na místě bývalého pivovaru tak vyrostl obchodní komplex, třebíčany nazývaný Septik, neboť obojí se vyznačovalo stejným obsahem. Zde jenom několik ukázek, které zahrnují různá období.

 

 obrobr
 obr 

Závěrem už jenom pro milovníky etiket vinných nebo destilátových. Palírna Emila Beneše která byla na Žerotínově náměstí na Podkláštěří, vedle Židovského města a vzpomínka na stoletou vinárnu Ladislava Lorenze, zbytečně zbouranou v rámci shora uvedeného volebního programu.

 

obr
 obr

 

Kartičkové kalendáře:

Ani v této oblasti nemůže být Třebíč pozadu a mnoho firem a obchodů vydává vlastní kalendáříky, které je mají prezentovat. Ukázkou několik kalendáříků z posledních let.

obr

Nouzová papírová platidla :

Ekonomické a sociální důvody vedly k vydávání nouzových platidel již za Rakouska - Uherska a nejinak tomu bylo i v městě Třebíči. Jejich sbírání se řídí nejen místem vydání, ale i subjekty, kteří je vydávali a hodnotou, kterou představovaly. V Třebíči je známo, že byly vydávány Městskou radou a firmami Carl Budischowski, Karl Fundulus, Josef Herzán a J.H.Subak. Na ukázku alespoň tři z nich.

obr

 

 Autor: Vilém Bulant, exkluzivně pro Burda Auction (09.04.2009)
Poslední aktualizace:
11.12.2018 15:40
:: © Burda Auction, s.r.o (Filatelie Burda) - Pořádání aukcí, prodej a nákup filatelistického a dalšího sběratelského materiálu (Filatelie, Poštovní známky, Celiny, Celistvosti, Dopisy, Filokratie, Pohlednice a dalších) ::