Burda Auction (Filatelie Burda)
NÁPOVĚDA & FAQ           
Odborné články

Vzácnosti z našich aukcí
Objevená falza

Archiv aukcí
   Aukce 58
   Aukce 57
   Aukce 56
   Aukce 55
   Aukce 54
   Aukce 53
   Aukce 52
   Aukce 51
   Aukce 50
   Aukce 49
   Aukce 48
   Aukce 47
   Sálová aukce 46
   Sálová aukce 45
   Sálová aukce 44
   Sálová aukce 43
   Sálová aukce 42
   Sálová aukce 41
   Sálová aukce 40
   Sálová aukce 39
   Sálová aukce 38
   Sálová aukce 37
   Sálová aukce 36
   Písemná aukce 35
   Sálová aukce 34
   Písemná aukce 33
   Sálová aukce 32
   Písemná aukce 31
   Sálová aukce 30
   Písemná aukce 29
   Sálová aukce 28
   Písemná aukce 27
   Sálová aukce 26
   Písemná aukce 25
   Sálová aukce 24
   Písemná aukce 23
   Sálová aukce 22
   Písemná aukce 21
   Písemná aukce 20
   Písemná aukce 19
   Písemná aukce 18
   Písemná aukce 17
   Písemná aukce 16
   Písemná aukce 15

Nakupující

Sběratelství a investice / Odborné články / Směrování listovních zásilek

08.10.2009   Autor: Vilém Bulant, exkluzivně pro Burda Auction; Počet zobrazení: 3441

Přehled říšských cenzurních služeben, ke kterým byly směrovány listovní zásilky odesílané z území Říše vč. Protektorátu ČaM a pro některé případy příchozích zásilek do Říše.

Cenzura příchozích a odesílaných zásilek v době války je běžná praxe a nejinak tomu bylo za II. světové války na území Protektorátu Čechy a Morava. Prohlídka korespondence byla prováděna říšskými služebnami Auslandsbriefprüfstelle, které měly mezi sebou rozděleny cílové země. Podle tohoto rozdělení byly zásilky z protektorátu do ciziny a další k příslušným služebnám také směrovány. V Národním archivu, fond 429, se dochovaly některé materiály, označené jako Důvěrné, které nám poskytly přehled o tom, kam které zásilky byly směrovány k cenzuře. 

Dochované materiály Ministerstva dopravy - (Poštovní správa) pocházejí z let 1940-41 a z nich jsem vypsal následující informace:

1) Směrování listovních zásilek pro cizinu

 Země určení  Příslušná služebna Auslandsbriefprüfstelle
 Afghánistán Berlin-Charlottenburg 2
 Albánie München
 Alžírsko doprava zastavena
 Angola München
 Arábie (Aden)
 doprava zastavena
 Argentina Berlin-Charlottenburg 2
 Azstralská Unie
 doprava zastavena
 Azory München
 Belgie Köln
 Belgické Kongo
 doprava zastavena

 Bolívie

 Berlin-Charlottenburg 2
 Brazílie Berlin-Charlottenburg 2
 Britská Indie
 doprava zastavena
 Bulharsko Wien
 Costa-Rica Berlin-Charlottenburg 2
 Čína Berlin-Charlottenburg 2
 Dánsko Berlin-Charlottenburg 2
 Dominikánská rep.
 Berlin-Charlottenburg 2
 Ekvádor Berlin-Charlottenburg 2
 Egypt doprava zastavena
 Estonsko Königsberg (Pr.)
 Faerské ostrovy
 Berlin-Charlottenburg 2
 Filipíny Berlin-Charlottenburg 2
 Finsko Berlin-Charlottenburg 2

 Francie - obsazená

(+ Andorra, Monako, Kanálové ostrovy)

 Frankfurt (Main)

 Francie - neobsazená

(+ Monako)

 doprava zastavena
 Francouzské osady a chráněná úz.
 doprava zastavena
 Grónsko Berlin-Charlottenburg 2
 Guam Berlin-Charlottenburg 2
 Guatemala Berlin-Charlottenburg 2
 Haiti Berlin-Charlottenburg 2
 Hawaii Berlin-Charlottenburg 2
 Honduras Berlin-Charlottenburg 2
 Chile Berlin-Charlottenburg 2
 Irák doprava zastavena
 Írán Berlin-Charlottenburg 2
 Irsko původně doprava zastavena, potom München
 Island Berlin-Charlottenburg 2
 Itálie München
 Italské državy
 München

 Japonsko

(Chosen a ost. japonská vedl. úz.)

 Berlin-Charlottenburg 2
 Jihoafrická Unie
 doprava zastavena
 Jugoslávie Wien, později doprava zastavena
 Kamerun doprava zastavena
 Kanada doprava zastavena
 Kanárské ostrovy München
 Kapverdy München
 Kolumbie Berlin-Charlottenburg 2
 Kuba Berlin-Charlottenburg 2
 Libérie Berlin-Charlottenburg 2
 Litva Königsberg (Pr.)
 Lotyšsko Königsberg (Pr.)
 Lucembursko Köln
 Maďarsko Wien
 Madeira München
 Mančukuo Berlin-Charlottenburg 2
 Maroko (Šp.)
 München
 Mexiko Berlin-Charlottenburg 2
 Mozambik München
 Německá Východní Afrika
 doprava zastavena
 Německá Jihozápadní Afrika
 doprava zastavena
 Nikaragua Berlin-Charlottenburg 2
 Nizozemsko Köln
 Nizozemské osady
 doprava zastavena
 Nizozemská Indie
 doprava zastavena
 Norsko Berlin-Charlottenburg 2
 Nová Guinea a Ostrovní úz  doprava zastavena
 Nový Zéland doprava zastavena
 Palestina doprava zastavena
 Panama, rep.
 Berlin-Charlottenburg 2
 Paraguay Berlin-Charlottenburg 2
 Pásmo v panamském průplavu
 Berlin-Charlottenburg 2
 Peru Berlin-Charlottenburg 2
 Portoriko Berlin-Charlottenburg 2
 Portugalsko München
 Portugalské osady
 München
 Portugalská Indie
 München

 Rumunsko

(mimo Besarabii a Sev. Bukovinu)

 Wien
 Řecko Wien, později doprava zastavena
 Salvádor Berlin-Charlottenburg 2
 Samojské ostrovy
 Berlin-Charlottenburg 2
 Saúdská Arábie
 doprava zastavena
 Slovensko Wien
 Spojené státy americké
 Berlin-Charlottenburg 2
 Státy Levanty
 doprava zastavena

 SSSR

(+ Besarabie a Sev. Bukovina)

 Berlin-Charlottenburg 2
 Španělsko + Andorra
 München
 Španělské osady
 München
 Švédsko Berlin-Charlottenburg 2
 Švýcarsko + Lichtenštejnsko
 Frankfurt (Main)

 Thajsko (Siam)

 Berlin-Charlottenburg 2
 Togo doprava zastavena
 Tunis doprava zastavena
 Turecko Wien
 Uruguay Berlin-Charlottenburg 2
 Vatikán München
 Venezuela Berlin-Charlottenburg 2
 Velká Británie a osady
 doprava zastavena
 Viržinské ostrovy
 Berlin-Charlottenburg 2
 Yemen doprava zastavena

Doplňující upřesnění pro směrování:
a) Pokud byly listovní zásilky pro Severní, Střední a Jižní Ameriku podány k letecké přepravě, byly všechny směrovány na služebnu ve Frankfurtu (Main) a nikoliv jak je uvedeno v přehledu.
b) Letecké listovní zásilky do zemí Jižní Ameriky s označením "Über Südamerika - přes Jižní Ameriku", byly směrovány na služebnu München.
c) Listovní zásilky s údajem "Über Lissabon - přes Lisabon" byly směrovány na služebnu ve Frankfurtu (Main).

 

2) Listovní zásilky pro válečné zajatce a internované příslušníky Říše v cizině

 Země určení  Příslušná služebna Auslandsbriefprüfstelle

 Palestina, Egypt, Irák,

 Indie britská, Velká Británie,

 Kanada a ostatní britské kolonie, državy atd.

 Berlin-Charlottenburg 2
 Nizozemská Indie

 

3) Listovní zásilky od válečných zajatců a internovaných příslušníků Říše v cizině

 Země původu
 Příslušná služebna Auslandsbriefprüfstelle

 Palestina, Egypt, Irák,

 Indie britská, Velká Británie,

 Kanada a ostatní britské kolonie, državy atd.

 Berlin-Charlottenburg 2
 Nizozemská Indie

 

4) Listovní zásilky pro nepřátelské válečné zajatce a civilní osoby internované v Německu

Tyto zásilky budou směrovány poštovními úřady Praha 7 a Brno 2 k  nejbližším služebnám Auslandsbriefprüfstelle.

 

5) Listovní zásilky od nepřátelských válečných zajatců a civilních osob internovaných v Německu do ciziny

Listovní zásilky opatřené znakem zajateckého tábora, resp. znakem tábora internovaných o provedené prohlídce budou směrovány takto:

 Země určení  Příslušná služebna Auslandsbriefprüfstelle 
 Francie, neobsazená
 Frankfurt (Main)
 Francie, obsazená
 Frankfurt (Main)
 Palestina Wien 1
 Egypt Wien 1
 Irák Wien 1
 Britská Indie
 Wien 1

 Velká Británie, Kanada

 a ostatní britské državy a kolonie

 Köln
 Nizozemská Indie
 Berlin-Charlottenburg 2

Listovní zásilky do zemí neutrální ciziny budou poštovními úřady Praha 7 a Brno 2 směrovány k příslušné služebně Auslandsbriefprüfstelle.

Poštovní úřady na území protektorátu budou instradovati listovní zásilky o které jde, výhradně k poštovním úřadům Praha 7 a Brno 2, které jsou pověřeny tvořením a výpravou závěrů pro služebny Auslandsbriefprüfstelle.

 

Z dalších materiálů nalezených v Národním archivu :

Důvěrným dopisem ministerstva dopravy (Poštovní správa) ze dne 13.12.1940 bylo Ředitelství pošt v Praze dáno na vědomí, že úřad říšského protektora obdržel od portugalské poštovní správy sdělení, že toho času nemá žádnou možnost přes Portugalsko přepravovat listovní zásilky do zemí Severní, Střední a Jižní Ameriky. Z těchto důvodů byly zásilky přepravovány cestou přes "Sibíř - Japan". Letecká trať Lisabon-New York ale zůstala beze změny.

Důvěrným dopisem ministerstva dopravy (Poštovní správa) ze dne 23.12.1940 bylo Ředitelství pošt v Praze sděleno, že doprava listovních zásilek přes Portugalsko do Ameriky je obnovena. Zásilky musely být v každém případě označeny poznámkou "Ueber Lissabon". Pro tvorbu závěrů ke služebně Auslandsbriefprüfstelle Frankfurt (Main) byly příslušné pouze poštovní úřady Praha 7 a Brno 2.

Nutno vzíti v úvahu, že válečná doba přinášela také územní změny vycházející z vítězství a porážek na obou stranách, nové vztahy mezi zeměmi, nová spojenectví a to přinášelo i změny v doručování nebo zastaveném doručování zásilek. Přehled směrování uvedený v tomto článku musel jistě také reagovat na aktuální změny na všech frontách, válečných nebo i diplomatických. Například Vyhláškou ze dne 30.5.1942 byla většina zemí Ameriky prohlášena za nepřátelskou cizinu a to jistě nebylo vše. V archivu ale již žádné další písemnosti ke směrování zásilek k cenzurním služebnám nalezeny nebyly.

Přesto však si myslím, že alespoň jako ukázku směrování pro určitou dobu tento článek splňuje.Autor: Vilém Bulant, exkluzivně pro Burda Auction (08.10.2009)
Poslední aktualizace:
07.12.2018 14:10
:: © Burda Auction, s.r.o (Filatelie Burda) - Pořádání aukcí, prodej a nákup filatelistického a dalšího sběratelského materiálu (Filatelie, Poštovní známky, Celiny, Celistvosti, Dopisy, Filokratie, Pohlednice a dalších) ::