Burda Auction (Filatelie Burda)
NÁPOVĚDA & FAQ           
Odborné články

Vzácnosti z našich aukcí
Objevená falza

Archiv aukcí
   Aukce 58
   Aukce 57
   Aukce 56
   Aukce 55
   Aukce 54
   Aukce 53
   Aukce 52
   Aukce 51
   Aukce 50
   Aukce 49
   Aukce 48
   Aukce 47
   Sálová aukce 46
   Sálová aukce 45
   Sálová aukce 44
   Sálová aukce 43
   Sálová aukce 42
   Sálová aukce 41
   Sálová aukce 40
   Sálová aukce 39
   Sálová aukce 38
   Sálová aukce 37
   Sálová aukce 36
   Písemná aukce 35
   Sálová aukce 34
   Písemná aukce 33
   Sálová aukce 32
   Písemná aukce 31
   Sálová aukce 30
   Písemná aukce 29
   Sálová aukce 28
   Písemná aukce 27
   Sálová aukce 26
   Písemná aukce 25
   Sálová aukce 24
   Písemná aukce 23
   Sálová aukce 22
   Písemná aukce 21
   Písemná aukce 20
   Písemná aukce 19
   Písemná aukce 18
   Písemná aukce 17
   Písemná aukce 16
   Písemná aukce 15

Nakupující

Sběratelství a investice / Odborné články / Padělky norských známek

14.04.2010   Autor: Jaroslav Kejř; Počet zobrazení: 6341

V článku se zamýšlím nad známkami Norska a především nad problematikou padělání známek této severské země. Tímto tedy jen okrajově vyzdvihuji málo známé a velmi zajímavé okolnosti kolem častých padělků Norska.

Úvod

Jako by se s padělky roztrhnul pytel. Každou chvilku se ze všech stran line závan opatrnosti před padělky a připadá mi, že si pomalu zvykáme na neustálé články a upozornění o padělcích. Nepochybně je to jen dobře, když se v různých filatelistických časopisech a článcích dozvídáme o dalších padělcích na známkách. S pravidelností dnes vychází velmi erudované a perfektně zpracované články o falzifikátech v časopisu Filatelie a tak bych rád dnes seznámil naše čtenáře a sběratele Norska v tomto časopise o nebezpečných padělcích na norských známkách.

Setkal jsem se na burzách, v nabídkách výběrů a dost často i různých aukcích s padělky norských klasických známek. Převážná část těchto padělků jsou dosti amatérské, a tak je snadné rozeznat detaily. Jsou však i velmi perfektně propracovaná falza, kde je již každá rada dobrá a proto se pokusím na odborných popiscích podat základní rady o těchto někdy nebezpečných padělcích. Při hodnocení jednotlivých padělků jsem zvolil tzv. známkování ze školy od jedné do pěti, kdy nejnižší známka znamená nejlepší provedení padělku a tudíž vysoké nebezpečí. 

 

Norská první známka 

(tzv. "norská jednička")

Zde se nemůžeme mýlit v označení průsvitky v podobě znaku lva se sekerou, která je velmi dobře rozeznatelná a to převážně otočená doprava nebo jako odchylka otočená vzhůru nohama. Níže označená falza až na novotisk, jsou převážně horší, kromě posledních dvou. Avšak u všech doposud nalezených nebyla nikdy prokázána průsvitka! 

obr
 obr obr obr
 Obr.1 Obr.2 Obr.3 Obr.4
 obr obr obr 
Obr.5
Anglické razítko 383 (Hull)
 Obr.6
 4-kruhové razítko 185
 Obr.7 

Obr.1 - Oficiální novotisk z roku 1914
Obr.2 - Falzum č. 1, šedomodrý tisk až tmavě zelenomodrý tisk, slitá barva, hodnocení (5)
Obr.3 - Falzum č. 2, šedomodrý tisk, slabší tisk liliových lístků v rozích známky, hodnocení (4)
Obr.4 - Falzum č. 3, šedomodrý tisk, slabší tisk linek a rozdílné mezery linek, známka (4)
Obr.5 - Falzum, zaoblení liliových lístků vlevo nahoře a dole, hodnocení (2)
Obr.6 - Falzum, horší kontury tisku korunky,hodnocení (2)
Obr.7 - Pravá známka, s vyznačení retuše pole 21c

 

Klasické známky 

3 Skill, označením vydání 7.

Mnoha sběrateli hledaná známka neušla pozornosti šizunků a padělatelů, jak jinak než se co nejvíce obohatit. Jenže před mnoha roky, kdy toto falzum spatřilo světlo světa, nebyla technika tak dalece vyspělá. Tudíž je toto falzum velmi dobře rozeznatelné od pravé známky. Padělek této známky má světle šedou barvu, široký okraj známky s perforačními otvory 14, tlačené písmo! To jsou základní rysy nejznámějších dvou padělků vyrobené v tehdejším hlavním městě Christiania. Pravou známku velmi dobře rozlišíme podle základních 4 typů, perforace 141/2:131/2 a několika odstínů barev, zejména tmavší šedé přes růžovošedou až po světle zelenkavě šedou! 

 obrobr
 obr
 Obr.8 Obr.9 obr.10

Obr.8 - Falzum 1, šedá barva, protlačený obraz známky, širší perforační rám, hodnocení (4)
Obr.9 - Falzum 2, světle šedá barva, ostrý tisk, použití švédského typu razítka, hodnocení (5)
Obr.10 - Falzum 1, světle šedá barva, protlačený obraz známek, širší perforační rám, hodnocení (4)

Rozlišení známky katalogového čísla 7- 3 Skill, vydání 1863/66. Podle základního rozlišení lze s jistotou určit pravost této známky na spodních obrázcích! 

Typ 1 - Nejviditelnější jsou dvě šikmé rysky v písmeni I v SKILL
Typ 2 - Významné jsou dvě šikmé rysky v písmeni R v NORGE
Typ 3 - Jedna šikmá ryska v levém horním okraji R v NORGE a dvě svislé rysky v G v NORGE
Typ 4 - Prodloužený pravý ovál dole za E ve Frimærke a šedý bod v horním obloučku S v SKILL

 obrobr
obr
 obr
 Typ 1
 Typ 2
 Typ 3
 Typ 4

 

Provizoria 

Padělky přetiskových známek.

Na norských známkách najdeme málo přetisků nové hodnoty, či využití starých zásob pro přetiskování známek. Přesto se najde i to málo na přetiscích jako falzum. Pokud bychom to měli srovnávat s padělky přetisků na rakouských známkách z roku 1919 Československého státu, tak by Norsko vyšlo jako nejpoctivější a jednoznačný vítěz. Najdeme však spíše vzácnosti falešných přetisků norských známek, a to hlavně pokud šlo o varianty či převrácené tisky, které jsou pochopitelně velmi vzácné. A nebyly by to padělatelé, aby neopomněli využít napodobeniny těchto vzácností pro svůj prospěch. Chci však upozornit, že tyto přetisky jsou velice nebezpečné pro sběratele, jelikož jsou na pravých známkách a především velmi málo rozeznatelné od pravých. I zkušený sběratel v těchto případech by se měl obrátit na znalce, ovšem pokud se s takovou raritou vůbec setká! 

 obr obr obr
 Obr.11Obr.12
Obr.13
 
Obr.11 - Falzum přetisku hodnoty Kr. 2,00 na pravé známce 2 skill 2 s deskovou vadou mezi RG v NORGE,
Velmi známá jsou falešná razítka Christiania 5.VIII.05 na těchto provizoriích, hodnocení (1)
Obr.12 - Falzum obráceného přetisku 30 øre, na pravých známkách 7 Skilling s DV 1 retuš trubky a výkus rámu dole hodnocení (1) (! jsou známy pouze 4 pravé obrácené přetisky na známkách bez DV!)
Obr.13 - Falzum obráceného přetisku a posunu V-Viktoria z roku 1941, hodnocení (1)
Obr.14 - Falzum přetisku V-Viktoria na známce 50 øre z roku 1941 s průsvitkou a s mírným posunem přetisku doprava, hodnocení (1)

Obr.16 - Falzum razítka zjištěných na známce 50 øre z roku 1941 s průsvitkou, hodnocení (2)
Obr.17 - Pravý přetisk na známce 50 øre z roku 1941 s průsvitkou a se správnou polohou přetisku přes symbol Lva a správnost velikosti přetisku „V".
 
 obr
 Obr.14
obr obr obr
 Obr.15Obr.16
Obr.17
 
 
Známka 50 øre s přetiskem je pouze u polohy průsvitky 2, viz. obrázek číslo 15. Bohužel falešný přetisk „V" je velmi nebezpečný rozeznat od pravého a tak i aukční domy v Norsku doporučují atesty od renomovaných znalců. Bohužel se můžeme setkat i s ověřenými známkami a atesty filatelistických domů v USA a evropských zemí, kde jsou zaznamenány případy i ověřených padělků s atestem jako pravým. Nebezpečnost pak je zdvojnásobena tím, že sběratel má za to, že vše je v pořádku.

Ještě nebezpečnější jsou tyto známky použité v poštovním provozu. Velmi mnoho těchto známek byly s tzv. filatel. nálepkou a na druhou stranu oficiální platnost těchto známek byla pouze 2 měsíce roku 1941. To samozřejmě svede kdejakého padělatele a mnoho těchto argumentů pak slouží k podobným výrobkům ke škodě sběratelů. Poštovní použití je velmi dobře zmapováno, tudíž jsou pravá a oficiální razítka pouze ze srpna až září 1941 nejvíce Oslo-Grünerløkka, Oslo-Rodeløkka, Oslo Centrum, Oslo Centrum pakkepost, Oslo-Torshov a Oslo Tøyen! Méně jsou známi razítkované známky z jiných měst a lokalit, ty jsou však výjimečné a vždy je třeba upřednostnit v rozhodování etest! Je známé také jedno falešné razítko Oslo BR. 16.8.1941, viz obrázek číslo 16. 

 

Výplatní známky 

Znak lev

Jako poslední perličku v tomto článku jsem zařadil málo známé padělky výplatních známek třetí emise znaku-norského lva z roku 1926/34. Dokonce bychom mohli v tomto případě hovořit o vzácnostech těchto padělcích. Jejich hodnota je dosti značná oproti haléřovým položkám pravých známek. Tyto padělky jsou velmi dobře rozeznatelné od pravých, zejména tvrdší papír, perforace a samotný tisk. Najít tyto padělky je však v našich kruzích prakticky nemožné. Jsou známy i některé tyto padělky na dopisech z poštovního provozu, ale to jsou již ty perličky z norské nabídky. 

 obr obr
 Obr.17Obr.18

Kolikrát mám nutkání se po přečtení optat, jaký z toho je pocit. Ale nechme to na každém z nás. Mějte tedy více optimismu!

Jaroslav Kejř

Prameny:

  1. Norgeskatalogen 2009
  2. F.C.Moldenhauer AS
  3. Soukromá sbírka Jaroslav Kejř  


Autor: Jaroslav Kejř (14.04.2010)
Poslední aktualizace:
12.12.2018 11:00
:: © Burda Auction, s.r.o (Filatelie Burda) - Pořádání aukcí, prodej a nákup filatelistického a dalšího sběratelského materiálu (Filatelie, Poštovní známky, Celiny, Celistvosti, Dopisy, Filokratie, Pohlednice a dalších) ::