Burda Auction (Filatelie Burda)
NÁPOVĚDA & FAQ           
Odborné články

Vzácnosti z našich aukcí
Objevená falza

Archiv aukcí
   Aukce 58
   Aukce 57
   Aukce 56
   Aukce 55
   Aukce 54
   Aukce 53
   Aukce 52
   Aukce 51
   Aukce 50
   Aukce 49
   Aukce 48
   Aukce 47
   Sálová aukce 46
   Sálová aukce 45
   Sálová aukce 44
   Sálová aukce 43
   Sálová aukce 42
   Sálová aukce 41
   Sálová aukce 40
   Sálová aukce 39
   Sálová aukce 38
   Sálová aukce 37
   Sálová aukce 36
   Písemná aukce 35
   Sálová aukce 34
   Písemná aukce 33
   Sálová aukce 32
   Písemná aukce 31
   Sálová aukce 30
   Písemná aukce 29
   Sálová aukce 28
   Písemná aukce 27
   Sálová aukce 26
   Písemná aukce 25
   Sálová aukce 24
   Písemná aukce 23
   Sálová aukce 22
   Písemná aukce 21
   Písemná aukce 20
   Písemná aukce 19
   Písemná aukce 18
   Písemná aukce 17
   Písemná aukce 16
   Písemná aukce 15

Nakupující

Sběratelství a investice / Odborné články / Přetisk SO 1920 na známkách emise Hradčany pocházejících z tiskových desek obsahujících jen známky I. typu spirály

02.11.2010   Autor: Zdeněk Filípek, psáno výhradně pro Merkur-Revue a Burda Auction; Počet zobrazení: 5482

K přetištění známek „Hradčany" 5. kresby, obsahujících na všech ZP stokusové tiskové desky I. spirálový typ, bylo použito celkem 8 nominálních hodnot neperforovaných a perforovaných s různými rozměry zoubkování. Byly vydány hodnoty 5 h modrozelená, 10 h zelená, 15 h cihlově červená, 25 h fialová, 50 h modrá, 120 h šedá, 500 h hnědá; hodnota 30 h fialová zůstala nevydána. Dnes se budeme zabývat pouze hodnotami 5h modrozelená a 15h cihlově červená.Hodnota 5 h modrozelená z 5. a 6. tiskové desky je perforovaná jen jedním druhem perforace, řádkovým zoubkováním rozměru 13¾. Vyskytuje se běžně, proto její vyobrazení není uvedeno. Dále však existuje ve velmi omezeném počtu známka 5 h modrozelená z 5. tiskové desky, neperforovaná, s normální polohou přetisku (obr. 1-5), která je velmi vzácná. Dále byl dosud nalezen jen jeden neperforovaný exemplář ze 6. tiskové desky (obr. 6)

obr obr obr

Obr.1, ZP 11, TD 5

A/2cop - vyštípnutá deska

 

Obr.2, ZP 14, TD 5

A/1 - úzké písmeno "O"

 

Obr.3, ZP 28, TD 5

A/1 - bez přetiskové vady

 

 obr obr obr

Obr.4, ZP 26-27, TD 5

A/1 - 27. pole přetiskové desky: úzké písm. "O", přeruš. číslo "2"

 

Obr.5, ZP 61, TD5

A/2cop - vyštípnuté písmeno "O" vpravo dole

 

Obr.6, ZP 43, TD 6

A/1,2 - bez přetiskové vady

 

 obr obr obr

Obr.7, ZP 10, TD 7

A/2cop - 91. pole přetiskové desky: pošk. písm. "O" nahoře,
seříznutá patka čísl. "1" vlevo

 

Obr.8, ZP 100, TD 7

A/2cop - 1. pole přetiskové desky:
vyštípnuté písmeno "S" dole

 

Obr.9, ZP 1, TD 8

100. pole přetiskové desky:
bez přetiskové vady

 

 obr obr 

Obr.10, ZP 9-10, 19-20, TD 8

A/2cop - 82. pole přetiskové desky: číslice "20" těsně u sebe
91. pole přetiskové desky: poškozené písmeno "O" nahoře,
seříznutá patka čísl. "1" vlevo
92. pole přetiskové desky: velká vzdálenost mezi "2" a "0"

 

Obr.11, ZP 91, TD 8

A/2cop - 10. pole přetiskové desky:
bez přetiskové vady, písm. "O" i letopočet opravený

 

Zajímavé je, že byly použity k přetisku i známky ze 7. a 8. tiskové desky (obr. 7-11). Na těchto dvou posledních deskách se přetisk vyskytuje pouze v převrácené poloze. Specializované katalogy zatím výskyt známek z uvedených tiskových desek, přetištěných přetiskem „SO 1920", dosud neuvádějí.

Hodnota 15 h cihlově červená se vyskytuje pouze s řádkovým zoubkování 13¾ a s normální polohou přetisku. Uvedená perforace u této hodnoty je vzácná a vyskytuje se zřídka. Dosavadní specializované katalogy uvádějí pouze přetisk na známkách z 5. tiskové desky (obr. 12-16). Nedávno se mi podařil významný nález, a to objev známky ze 6. tiskové desky s přetiskem „SO 1920"! Horní levou rohovou dvoupásku vidíme na obr. 17. Převrácený přetisk je doposud znám ve velmi malém množství u neperforovaných známek ze 4. tiskové desky (obr. 18, 19).

 obr 
 obr

Obr.12, ZP 1-2, TD 5

A/1,2 - 1. pole přetiskové desky: bez přetiskové vady, písmeno "S"
i číslice "2" normální

 

 

Obr.13, ZP 27, TD 5

A/1 - úzké písmeno "O", přerušená číslice "2"

 

 obr obr obrobr
obr obr

Obr.14, ZP 60, TD 5

A/1,2 - přerušené písmeno "S" vlevo nahoře

 

Obr.15, ZP 82, TD 5

A/1,2 - číslice "20" těsně u sebe

 

Obr.16, ZP 99, TD 5

A/1,2 - bez přetiskové vady

 

 obr 
Obr.17, ZP 1-2, TD 6

A/1,2 - 1. pole přetiskové desky:
bez přetiskové vady, písmeno "S" i číslice "2" normální


 
 obr obr  

Obr.18, ZP 74, TD 4

A/2cop - 27. pole přetiskové desky:
úzké písmeno "O", přerušená číslice "2" a "0"

 

Obr.19, ZP 100, TD 4

A/2cop - 1. pole přetiskové desky:
vyštípnuté písmeno "S" dole, číslice "2" normální

 

  

 

Přetiskové desky s přetiskem „SO 1920", které byly použity, jsou popsány u vyobrazení jednotlivých nominálních hodnot. Některé tvary známkových polí nelze jednoznačně identifikovat, např. deska A/1 nebo A/1,2 z důvodu opakujícího se tvaru uvedeného známkového přetiskového pole v dalších úpravách přetiskových desek pro přetisk dalších nominálních hodnot.

 

 REKAPITULACE

 5h modrozelená
 Tisková deska  Přetisk Tvar
 Neperfor. 5. a 6. TD
 normální poloha
 A/1, A/2cop
 Neperfor. 7. a 8. TD
 převrácený přetisk
 A/2cop
 ŘZ 13¾
 5. a 6. TD
 normální poloha
 A/1a, A/1b, A/2b
    B/1b, B/2a
 15h cihlově červená
   
 Neperfor. 4. TD
 převrácený přetisk
 A/2cop
 ŘZ 13¾
 5. a 6. TD
 normální poloha
 A/1,2

 

Literatura:

„Monografie československých známek", 1. díl, Pofis, Praha 1968

„Monografie československých známek", 5. díl, Pofis, Praha 1998

„Specializovaný katalog Československo 1918 - 1939", Merkur Revue, Brno 2002

„Specializovaná příručka pro sběratele poštovních známek: Československo 1918 - 1939", Pofis, Praha 2007
 

 

 Autor: Zdeněk Filípek, psáno výhradně pro Merkur-Revue a Burda Auction (02.11.2010)
Poslední aktualizace:
11.12.2018 15:40
:: © Burda Auction, s.r.o (Filatelie Burda) - Pořádání aukcí, prodej a nákup filatelistického a dalšího sběratelského materiálu (Filatelie, Poštovní známky, Celiny, Celistvosti, Dopisy, Filokratie, Pohlednice a dalších) ::