Burda Auction (Filatelie Burda)
NÁPOVĚDA & FAQ           
Odborné články

Vzácnosti z našich aukcí
Objevená falza

Archiv aukcí
   Aukce 58
   Aukce 57
   Aukce 56
   Aukce 55
   Aukce 54
   Aukce 53
   Aukce 52
   Aukce 51
   Aukce 50
   Aukce 49
   Aukce 48
   Aukce 47
   Sálová aukce 46
   Sálová aukce 45
   Sálová aukce 44
   Sálová aukce 43
   Sálová aukce 42
   Sálová aukce 41
   Sálová aukce 40
   Sálová aukce 39
   Sálová aukce 38
   Sálová aukce 37
   Sálová aukce 36
   Písemná aukce 35
   Sálová aukce 34
   Písemná aukce 33
   Sálová aukce 32
   Písemná aukce 31
   Sálová aukce 30
   Písemná aukce 29
   Sálová aukce 28
   Písemná aukce 27
   Sálová aukce 26
   Písemná aukce 25
   Sálová aukce 24
   Písemná aukce 23
   Sálová aukce 22
   Písemná aukce 21
   Písemná aukce 20
   Písemná aukce 19
   Písemná aukce 18
   Písemná aukce 17
   Písemná aukce 16
   Písemná aukce 15

Nakupující

Sběratelství a investice / Odborné články / Společný otisk známek z rytin K. Seizingera

01.06.2011   Autor: Zdeněk Filípek; Počet zobrazení: 6960Je známo, že pro vydané známky 1Kč červená "T. G. Masaryk" z emise "Portréty" (1935) a 1Kč červená "Sokol stěhovavý" z emise "Zimní sletové sokolské hry" (1938) byly v obou dvou případech použity rytiny Bohumila Heinze.
Jak grafickou úpravu, tak rytinu výplatní známky 1Kč s portrétem T. G. Masaryka podle oficiálního portrétu z fotografického snímku provedl sám B. Heinz. Příležitostné známky 50h a 1Kč "Zimní sletové sokolské hry" z roku 1938 s obrazem sokola navrhl Cyril Bouda, který vytvořil symbolickou kresbu sokola s pozadím skalních útesů a vrcholů Vysokých Tater. Existují autorské zkusmé tisky rytin B. Heinze a samozřejmě poté vydané uvedené hodnoty známek v několikamilionových nákladech pro následné poštovní použití.
 
obr obr
Obr. 2: Tajná rytecká značka "S" rytce K. Seizingera
 obr
 Obr. 1
Obr. 2a: U rytiny B. Heinze se značka "S" nevyskytuje.
Existují však autorské zkusmé tisky v červené barvě rytiny téhož námětu, provedené rytcem Karlem Seizingerem. Obě známky s rytinami byly následně pro vyzkoušení těchto rytin rovněž vytištěny rotačním ocelotiskem na stroji Stickney v tiskárně České grafické unie v Praze. Jsou to de facto archové zkusmé tisky (Obr. 1). Tyto ZT se sice liší drobnými, avšak dobře rozeznatelnými detaily. Rytiny jsou bez signatury autorů návrhu a rytin. Avšak ve šrafování skal blíže kontury konce levého křídla sokola ("Monografie č. 3" nesprávný údaj) se nachází Seizingerův monogram "S" (Obr. 2).
 
Tyto archové zkusmé tisky pro vyzkoušení rytiny od rytce K. Seizingera jsou známy jen na známkovém papíře s lepem a nejsou opatřeny perforací. U zkusmého tisku 1Kč červená "T. G. Masaryk" se nesprávně uvádí v dosavadní literatuře, že jde o známky nehotové (nezoubkované), tedy nevydané (Obr. 3). Všechny neperforované exempláře, které jsem doposud prohlédl, se liší drobnými detaily v rytině známky, zvláště pozadí v blízkosti portrétu je jemněji propracováno a v celé ploše má šikmé šrafování (Obr. 4). Rytina vydané známky od B. Heinze má pozadí s vodorovným šrafováním (Obr. 4a). Dále u ZT od rytce K. Seizingera nejsou ozdobné svislé rámce v horní části vodorovně proryty (Obr. 5), naopak u vydané známky jsou nahoře několikrát vodorovně proryty (Obr. 5a). Vyskytují se samozřejmě i další drobnější odlišnosti. Tyto Seizingerovy zkusmé tisky se vyskytují vzácně v jednotlivých exemplářích, dvoupáskách a ojediněle ve čtyřblocích. Dále se mimořádně vzácně vyskytují spojky výše uvedených ZT. Zjistil jsem, podle znázorněné rekonstrukce spojek vytištěného stokusového archu 1Kč "Zimní sletové sokolské hry" s nepotištěnými kupony spolu se stokusovou deskou 1Kč "T. G. Masaryk", že se jedná o jediný společný otisk, bohužel již rozstříhaný. Dodatečně po rozstříhání dvouarchu docházelo k další úpravě zastřihnutí jednotlivých spojek.

Uvedené vyobrazené společné otisky se sporadicky objevovaly (a některé i opakovaně) na významných sálových aukcích v průběhu dvou posledních desetiletí. Není mi známa spodní část archového soutisku. Osobně jsem přesvědčen, že uvedený dvojarch je ojedinělou mimořádností a svou existencí dokladuje tiskové zkoušky čs. známek rotačním ocelotiskem v prvním desetiletí použití této rychlé a úsporné technologie v naší známkové tvorbě.
 
obrObr. 4: Detail zkusmého tisku - šikmé šrafování.
obrObr. 4a: Detail vydané známky - vodorovné šrafování.
obrObr. 5: Zkusmý tisk - ozdobné svislé rámce nejsou vodorovně proryty.
obrObr. 5a: Vydaná známka - ozdobné rámce nahoře několikrát vodorovně proryty.
obrobr
Obr. 3: Rytina K. Seizingera. Čtyřblok ZT s DČ "1". Doposud a pravděpodobně jediný známý zkusmý tisk s deskovým označením.
Obr. 6: Doporučený dopis - příkazové psaní. DR Teplice-Šanov 2 /16.II.38 zaslaný do Podkarpatské Rusi obce Berehovo. Tato celistvost je frankována známkami Bohumila Heinze.

 

Literatura:

Monografie československých známek, 3. díl, Pofis, Praha 1979
Specializovaný katalog Československo 1918 – 1939, MERKUR-REVUE, Brno 2002
Specializovaná příručka pro sběratele poštovních známek: Československo 1918 – 1939, Pofis, Praha 2007Autor: Zdeněk Filípek (01.06.2011)
Poslední aktualizace:
11.12.2018 15:40
:: © Burda Auction, s.r.o (Filatelie Burda) - Pořádání aukcí, prodej a nákup filatelistického a dalšího sběratelského materiálu (Filatelie, Poštovní známky, Celiny, Celistvosti, Dopisy, Filokratie, Pohlednice a dalších) ::