Burda Auction (Filatelie Burda)
NÁPOVĚDA & FAQ           
Odborné články

Vzácnosti z našich aukcí
Objevená falza

Archiv aukcí
   Aukce 58
   Aukce 57
   Aukce 56
   Aukce 55
   Aukce 54
   Aukce 53
   Aukce 52
   Aukce 51
   Aukce 50
   Aukce 49
   Aukce 48
   Aukce 47
   Sálová aukce 46
   Sálová aukce 45
   Sálová aukce 44
   Sálová aukce 43
   Sálová aukce 42
   Sálová aukce 41
   Sálová aukce 40
   Sálová aukce 39
   Sálová aukce 38
   Sálová aukce 37
   Sálová aukce 36
   Písemná aukce 35
   Sálová aukce 34
   Písemná aukce 33
   Sálová aukce 32
   Písemná aukce 31
   Sálová aukce 30
   Písemná aukce 29
   Sálová aukce 28
   Písemná aukce 27
   Sálová aukce 26
   Písemná aukce 25
   Sálová aukce 24
   Písemná aukce 23
   Sálová aukce 22
   Písemná aukce 21
   Písemná aukce 20
   Písemná aukce 19
   Písemná aukce 18
   Písemná aukce 17
   Písemná aukce 16
   Písemná aukce 15

Nakupující

Sběratelství a investice / Odborné články / Přetiskové známky Islandu „Í GILDI“

05.08.2011   Autor: Jaroslav Kejř; Počet zobrazení: 4497

Méně známá oblast známek Islandu s přetiskem "Í GILDI '02-'03". Typologie a zajímavosti této oblasti islandské filatelie.

Úvod- historie

V mnoha známkových zemích docházelo k přetiskování známek z různých důvodů, a to většinou pro potřeby změn nominálních hodnot či v revolučních dobách jednotlivých států. Ostrovní stát Island patří mezi mnoha známkové země, kde docházelo k častým přetiskováním známek, především z důvodu potřeb poštovních služeb a tarifů. V roce 1902 byly staženy všechny číslicové známky a prohlášeny ministerstvem za neplatné. V té době se připravovalo nové vydání známek s dánským králem Kristiánem IX (15.11.1863-29.1.1906), které se v průběhu roku dostali do poštovního provozu. Z dodnes nejasných důvodů si islandská ministryně rozmyslela původní plán a nechala znovu přetisknout číslicové známky v červené a černé barvě „Í GILDI ´02-´03" s tím, že tento přetisk označuje, že jsou tyto známky stále platné. Tyto známky s přetiskem zůstali v oběhu poštovnictví v platnosti až do konce roku 31.12.1903.

V první části se podíváme hlavně na rozpoznání typů přetisku. Ve druhé části uvedu několik zajímavostí - variant a vady v přetisku a ve třetí části další použití přetisku islandského poštovnictví. Samotný přetisk byl použit pro velké množství přebytků číslicových známek, kde hodnota nepoužitých známek je často pod hranicí jednoho dolaru a na druhé straně jsou přetištěny v nepatrném nákladu varianty známek se zoubkováním. Z tohoto důvodu, jsou pak některé katalogové záznamy velmi vysoké a patří mezi vzácnosti islandské filatelie. A jak to tak bývá, u těchto vzácnějších známek se objevuje velmi mnoho falešných přetisků a také mnoho falešných či neplatných razítek. Tématem falešných přetisků, raději ponechám na erudované profesionály a znalce, a to především proto, že některé přetisky jsou natolik zdařilé, že já osobně bych mohl tímto tématem mnoho sběratelů nechtěně napálit. Využiji tedy některých informací a doporučím pro specialisty na tyto známky minimálně odbornou literaturu - zejména perfektní zpracování od Roberta Helma, článek v časopisu „Posthorn" z roku 1974 a 1975 o falešných přetiscích Í GILDI ´02-´03 a dále velmi dobré zpracování těchto přetisků od „Erik Lundgård" původní vydání z roku 1941. 

 

První druh přetisků Í GILDI a rozlišení typů číslice „0" v ´02-´03

obr obr

Obr.1: Typ a, formát číslice úzký-úzký 

 

Obr.2: Typ b, formát číslice úzký-široký

 

obr obr

Obr.3: Typ c, formát číslice široký-úzký

Obr.4: Typ d, formát číslice široký-široký

 

Specializace - deskové a výrobní vady přetisků

Zejména na mnoha ukázkách předvedu zvláštnosti a různé zajímavosti specializace přetisků. Z mnoha důvodů nemohu v tomto článku ukázat obsáhle a odborně popis veškerých deskových a výrobních vad. Asi nejznámější vady jsou známy v přetisku hodnoty „´03-´03" nebo obrácený celkový přetisk. Avšak možná nejednoho sběratele této země potěší možnost nahlédnout do dalších tajů této přetiskové emise a islandské filatelie.

obr obr
Obr.5: Typ c, formát číslice široký-úzký
Výrobní vada barvy přetisku na hodnotě 5 Aur.
Nahoře v barvě červené a dole v barvě černé. 
Obr.6: Typ d, formát číslice široký-široký
Desková vada na přetisku - Velké druhé písmeno "I" v "Í GILDI". Pozice 14.
 obr obr
Obr.7: Typ d, formát číslice široký-široký
Desková vada na přetisku - Velké druhé písmeno "I" v "Í GILDI"
a defekt číslice "2" v "'02-'03"

Obr.8: Typ d, formát číslice široký-široký
Desková vada na přetisku - Velké druhé písmeno "I" v "Í GILDI" a čára pod první "0". Pozice 46.
 obr

Obr.9: Typ c+d, formát číslice široký-úzký a široký-široký, Pozice 41+42
Desková vada na přetisku - Slabší oblouček "D" v "GILDI" a silné písmeno "I" v "GILDI"

 

obr obr

Obr.10: Typ d, formát číslice široký-široký
Desková vada na přetisku - Nedotisk písmene "L" v "GILDI"
a defekt číslice "2 v "'02-'03", Pozice 18

 

Obr.11: Typ b, formát číslice úzký-široký
Desková vada na přetisku - Velké první písmeno "I" v "Í GILDI". Pozice 39
obr

Obr.12: Typ d+b, formát číslice široký-široký a úzký-široký, Pozice 9+10
Desková vada na přetisku - Spojené písmeno "DI" v "GILDI" a spojené "'02-'03"

 

obr

Obr.13: Typ a+b, formát číslice úzký-úzký a úzký-široký, Pozice 6+7
Desková vada na přetisku - Chybí tisk písmene "Í" v "Í GILDI"

 

obr 

Obr.14: Typ a, formát číslice úzký-úzký
Výrobní vada přetisku - obrácený přetisk

 

 
obr

Obr.15: Typ b+c, c+c, Pozice 16, 17, 26 a 27
Výrobní vada přetisku - Chybný tisk číslice "2" v "'03-'03"

 

obr obr
Obr.16 a 17: Výrobní vada přetisku - Výrazné posuny přetisku

 

Arch IA 
 c a d c a a  b
 d d b (1-10)
 c d d d d b c d a d (11-20)
 c c c c a c c b b b (21-30)
 c c c a b c d b b d (31-40)
 c d d d d d d c d d (41-50)

 

Celiny 

Když jsem na začátku uvedl pasáž o dalším použití číslicových známek s přetiskem, nesmím zapomenout také na použití islandských celin, které měli tentýž osud jako známky, avšak z dvouletým spožděním. Musíme si však uvědomit zejména velmi krátké časové použití těchto přetisků nejen na známkách, ale i na celinách. Před více než 100 lety byla měla tato země omezené poštovní spojení s okolním světem, proto jsou dnes tyto celiny a dopisy s přetiskem řádně prošlé a platné velkou vzácností!

obr obr

Obr.18: Facit Nr. 13, Přetisk na celině hodnoty 5 Aur 

 

Obr.19: Facit Nr. 13, Výrobní vada - dvojitý přetisk 
obrobr
Obr.20: Přetisk na celině hodnoty 8 Aur
Obr.21: Facit Nr. 14, Přetisk na celině hodnoty 10+10 Aur
obr
Obr.21: 1902. Přetisk "Í GILDI", hodnota známky 10 Aur, celina do Belgie-Bruxelles. Odchozí razítko REYKJAVIK 20.8.1902.

 

Prameny

www.pherber.com
www.scc-online.org
www.jamesbendon.com
www.graungaard.dk
www.tha.dk Autor: Jaroslav Kejř (05.08.2011)
Poslední aktualizace:
07.12.2018 14:10
:: © Burda Auction, s.r.o (Filatelie Burda) - Pořádání aukcí, prodej a nákup filatelistického a dalšího sběratelského materiálu (Filatelie, Poštovní známky, Celiny, Celistvosti, Dopisy, Filokratie, Pohlednice a dalších) ::