Burda Auction (Filatelie Burda)
NÁPOVĚDA & FAQ           
Odborné články

Vzácnosti z našich aukcí
Objevená falza

Archiv aukcí
   Aukce 58
   Aukce 57
   Aukce 56
   Aukce 55
   Aukce 54
   Aukce 53
   Aukce 52
   Aukce 51
   Aukce 50
   Aukce 49
   Aukce 48
   Aukce 47
   Sálová aukce 46
   Sálová aukce 45
   Sálová aukce 44
   Sálová aukce 43
   Sálová aukce 42
   Sálová aukce 41
   Sálová aukce 40
   Sálová aukce 39
   Sálová aukce 38
   Sálová aukce 37
   Sálová aukce 36
   Písemná aukce 35
   Sálová aukce 34
   Písemná aukce 33
   Sálová aukce 32
   Písemná aukce 31
   Sálová aukce 30
   Písemná aukce 29
   Sálová aukce 28
   Písemná aukce 27
   Sálová aukce 26
   Písemná aukce 25
   Sálová aukce 24
   Písemná aukce 23
   Sálová aukce 22
   Písemná aukce 21
   Písemná aukce 20
   Písemná aukce 19
   Písemná aukce 18
   Písemná aukce 17
   Písemná aukce 16
   Písemná aukce 15

Nakupující

Sběratelství a investice / Odborné články / Šance pro všechny

11.10.2011   Autor: Vladimír Dražan, exkluzivně pro Burda Auction; Počet zobrazení: 2996

Zúčastnili jste se již někdy aukce? Přemýšlíte, že to uděláte? Gratuluji! Patříte k filatelistické avantgardě.

obrNejen naše hromadné sdělovací prostředky přinášejí informace o aukcích pouze v případech, kdy jsou nabízeny výjimečné položky s vyvolávací cenou minimálně se šesti nulami a je zcela lhostejné, zda jde o filatelistický materiál, perské koberce nebo výtvarné umění. Mezi širokou veřejností i mezi sběrateli tak vzniká mylný dojem, že aukcí se mohou zúčastnit pouze lidé, kteří nemají hluboko do kapsy; mnozí si dokonce myslí, že jde o zábavu pro "horních deset tisíc". Opak je ale pravdou! Samozřejmě i na aukcích v ČR, a to i filatelistických, se občas nabízejí zcela unikátní položky či celé významné sbírky s vyvolávací cenou ve statisících či dokonce v milionech Kč, ale to jsou skutečně výjimky. Minimálně 80 % všech nabízených položek na filatelistických aukcích v ČR je nabízeno v cenách do 5.000 Kč, přičemž v mnoha aukcích se jedná ještě o mnohem nižší částky. A to jsou pro naprostou většinu všech sběratelů peníze, které jsou ochotni a schopni několikrát do roka do svého koníčku investovat.
 
V dnešní době, kdy mnoho filatelistických klubů doslova živoří a některé existují dokonce jen na papíře, jsou aukce jednou z mála možností, kde si mohou nejen sběratelé z menších měst a obcí doplnit svou sbírku, případně vylepšit výstavní exponát. Nelze očekávat, že se někomu během pár let podaří vybudovat kvalitní sbírku z dublet členů mateřského Klubu filatelistů, který má třeba 15, někdy dokonce jen 5 aktivních členů, z nichž navíc téměř každý sbírá něco jiného. Prostřednictvím aukcí to je ale zcela reálné! Všechny naše významnější aukční firmy nabízejí na každé aukci minimálně 1.000, často ale i mnohem více (2.000 - 5.000) položek, a to jak jednotlivé známky nebo kompletní emise, tak i hodnotné sbírky či dokonce celé pozůstalosti, navíc často s velice příznivými vyvolávacími cenami.
 
Málokterý sběratel je v dnešní době ochoten zaplatit za filatelistický materiál katalogovou cenu a navíc konkurence mezi aukčními firmami je poměrně značná. Z toho pochopitelně profitují zákazníci, neboť nejen vyvolávací, ale i přiklepnuté ceny se velice často pohybují hluboko pod katalogovými záznamy, a to jak u jednotlivých položek, tak zejména u sbírek a partií. Kvalitní filatelistický materiál lze při trošce štěstí koupit doslova za zlomek katalogových cen (běžně za 25 - 40 %), v zahraničí u některých teritorií dokonce za 10 - 20 %. V případech, kdy aktuální aukční cena přesáhne částku, kterou je zájemce ochoten za nabízenou položku zaplatit, vyplatí se přestat dražit a raději počkat na některou z příštích aukcí, neboť je velmi pravděpodobné, že stejná nebo podobná položka bude v krátké době nabídnuta na jiné aukci a často ještě výrazně levněji.
 
Pro kupujícího, který by se rozhodl začít sbírat kteroukoliv známkovou zemi, libovolný námět nebo cokoliv z poštovní historie či jiných sběratelských oborů, je jednoznačně výhodnější zakoupit na aukci celou sbírku a získat tak hodnotný základ, než začít kupovat na různých setkáních sběratelů, burzách či v kamenných obchodech pro svoji budoucí sbírku jednotlivé známky či série, neboť to ho vyjde prokazatelně mnohem dráž. Mnozí z nás pamatují věhlasnou burzu v Praze "U Nováků", oblíbené středeční burzy v "Kotvě" či výměnné schůzky a burzy na jiných místech v bývalé ČSR (např. v Pardubicích či v Brně), neboť kromě prodejen Pofis to tenkrát byla jediná místa, kde bylo možné buď prodat své přebytky nebo si doplnit svoji sbírku. Tyto idylické doby už odvál čas a rozhodně se nevrátí!
 
Zákazníci, kteří nakupují na aukcích, profitují z odbornosti aukcionářů, neboť se mohou spolehnout na odborný popis, vyobrazené položky si mohou před aukcí prohlédnout nejen v aukčním katalogu, ale i na internetu a samozřejmě i fyzicky při veřejné, často několikadenní prohlídce. Specialitou firmy BURDA AUCTION s.r.o. je detailní obrazová prezentace jednotlivých položek i celých rozsáhlých sbírek a partií. Zcela běžně jsou na internetu vyobrazeny přední a zadní strany téměř všech známek i celistvostí, které je navíc možné si i zvětšit, takže případný zájemce rozhodně nekoupí "zajíce v pytli" a má možnost si předem provést vlastní detailní kalkulaci. Pokud si kupující přeje zůstat v anonymitě, může dražit buď na základě firmě předem doručeného písemného příkazu, nebo prostřednictvím internetu, případně využít za úplatu služeb některého komisionáře (zprostředkovatele). Solventním zákazníkům a případným investorům je firma BURDA AUCTION s.r.o. v případě jejich zájmu o dražší položky schopna poskytnout na základě dlouholetých znalostí a odborné kompetence kvalifikované poradenství, neboť její pracovníci disponují informacemi pokud jde o aktuální tržní ceny a četnost jejich výskytu na trhu. S firmou dlouhodobě spolupracuje několik soudních znalců a členů Komise znalců SČF, dražší položky jsou zcela běžně ověřeny z hlediska pravosti a často vybaveny i fotoatesty renomovaných zahraničních odborníků či znaleckých zkušeben. V případě, že v ČR není odborník na některou problematiku, konzultuje to majitel firmy prostřednictvím internetu s příslušným zahraničním znalcem. Navíc firma BURDA AUCTION s.r.o. poskytuje na vydražené známky a celistvosti záruku, a to nejen na pravost, ale i na deklarovanou jakost, případně i na barevný odstín! Pro kupujícího to jsou tak jednoznačné výhody, jaké nemůže garantovat žádný prodejce svých dublet v klubu či stolkař na burze. Výše uvedená fakta bezesporu způsobila, že se i u nás v posledních 5 - 10 letech téměř veškerá komerční činnost v oboru filatelie přesunula do kamenných obchodů a zejména do aukčních firem. Současná situace v Evropě je taková, že vznikají stále nové aukční firmy a naopak významné filatelistické obchody s dlouholetou tradicí zanikají, protože je pro ně ekonomicky už neúnosné udržovat (či spíše stále zvětšovat) vlastní skladové zásoby a platit drahé nájmy za prostory v centrech velkých měst. Aukční firmy tak postupně přebírají roli kamenných obchodů a jsem přesvědčen, že tento trend bude ještě pokračovat.
 
Prostřednictvím fy BURDA AUCTION s.r.o. je samozřejmě možné filatelistický materiál nejen koupit, ale i výhodně prodat! Richard Burda, společně s dobře sehraným týmem odborně zdatných spolupracovníků pořádá písemné a sálové aukce 4x ročně, příjem materiálu do aukcí je možný kdykoliv, položky se přijímají průběžně. Pracovníci firmy ochotně poradí a na místě ohodnotí vaše známky či sbírky, přičemž jedno z rozhodujících kriterií pro převzetí položek do aukce je jejich kvalita! Okamžikem převzetí je veškeré zboží pojištěno a navíc každý dodavatel ještě před tiskem aukčního katalogu obdrží pro kontrolu popis zařazených položek a navrženou cenu. Diskrétnost ve vztahu k osobám dodávajícím materiál do aukcí je naprostou samozřejmostí.
 
Firma BURDA AUCTION s.r.o. se jako jediná u nás specializuje na klasickou filatelii, disponuje obsáhlou databází svých klientů a v současné době má více než 10 tisíc aktivních zákazníků. Sehraný aukční tým, v neposlední řadě díky originálním počítačovým programům, garantuje rychlý a především plynulý průběh každé aukce, bez jakýchkoliv prodlev a prostojů. Kvalitní aukční katalogy vydávané v nákladu 2.000 kusů a rozesílané do celého světa přispívají nejen k dobré reprezentaci firmy, ale zejména k prezentaci nabízených položek a k celkovému úspěchu aukcí. Optimální prezentace nabízených aukčních losů hraje čím dál větší roli a u dražších položek čím dál tím více (podobně jako u uměleckých děl) bude rozhodující jejich původ. Proto i fa BURDA AUCTION s.r.o. začala ve svých katalozích jako první u nás ve větší míře uvádět předchozí majitele (např. "ex baron Rieger"). Jsem přesvědčen o tom, že "rodokmen" u hodnotných, zejména klasických známek, bude kromě nezbytných fotoatestů nepostradatelnou součástí popisu položky a často i kvality. O silné pozici firmy svědčí její celkový obrat, který v loňském roce činil 30 milionů Kč, čímž zaujala prestižní místo na našem filatelistickém trhu.


Autor: Vladimír Dražan, exkluzivně pro Burda Auction (11.10.2011)
Poslední aktualizace:
12.12.2018 16:50
:: © Burda Auction, s.r.o (Filatelie Burda) - Pořádání aukcí, prodej a nákup filatelistického a dalšího sběratelského materiálu (Filatelie, Poštovní známky, Celiny, Celistvosti, Dopisy, Filokratie, Pohlednice a dalších) ::