Burda Auction (Filatelie Burda)
NÁPOVĚDA & FAQ           
Odborné články

Vzácnosti z našich aukcí
Objevená falza

Archiv aukcí
   Aukce 58
   Aukce 57
   Aukce 56
   Aukce 55
   Aukce 54
   Aukce 53
   Aukce 52
   Aukce 51
   Aukce 50
   Aukce 49
   Aukce 48
   Aukce 47
   Sálová aukce 46
   Sálová aukce 45
   Sálová aukce 44
   Sálová aukce 43
   Sálová aukce 42
   Sálová aukce 41
   Sálová aukce 40
   Sálová aukce 39
   Sálová aukce 38
   Sálová aukce 37
   Sálová aukce 36
   Písemná aukce 35
   Sálová aukce 34
   Písemná aukce 33
   Sálová aukce 32
   Písemná aukce 31
   Sálová aukce 30
   Písemná aukce 29
   Sálová aukce 28
   Písemná aukce 27
   Sálová aukce 26
   Písemná aukce 25
   Sálová aukce 24
   Písemná aukce 23
   Sálová aukce 22
   Písemná aukce 21
   Písemná aukce 20
   Písemná aukce 19
   Písemná aukce 18
   Písemná aukce 17
   Písemná aukce 16
   Písemná aukce 15

Nakupující

Sběratelství a investice / Odborné články / Spojené typy u emise ČSSR mistrem světa (Pof.1961-1962)

21.11.2011   Autor: Bohdan Sekowski, exkluzivně pro Burda Auction; Počet zobrazení: 3018

Známky s přítiskem "ČSSR mistrem světa" (Pof.1961-1962) poskytují sběratelům hodně příležitostí rozšířit svoji specializovanou sbírku ČSR II. Kromě 13 deskových vad přítisku to jsou i typy (varianty) přítisku.


obrNěkteré přítisky mají charakteristické vady (jejich přesný popis je uveden ve specializované příručce Pofis 2011 - Československo 1945-1992, dále jen "Příručka"). Tyto vady určují jednotlivé typy přítisku a jsou stejné v celém sloupci, ve kterém se vyskytují. Příručka uvádí typy přítisku I. až V. u hodnoty 60h a I. až III. u hodnoty 1Kčs. Z toho vyplývá možnost sestav spojených typů.
 
Vzhledem k různě umístěným deskovým vadám (DV) přítisku v TF jsem hledal možnosti spojených typů (ST) přítisku tak, aby jejich známková pole (ZP) neměla současně deskovou vadu. Z nákresu celé TF každé hodnoty a po vyznačení DV na jednotlivých ZP vyplynuly v jednotlivých řadách TF známková pole bez DV. Tím bylo možno určit spojené typy (ST) bez deskových vad. V jednotlivých řadách TF to jsou:

 

U hodnoty 60h

v 1. řadě ST IV. a V. (ZP 4 a ZP 5)
ve 3. řadě ST II. a III. (ZP 12 a ZP 13)
ve 4. řadě ST I. a II. (ZP 16 a ZP 17)
v 7. řadě ST III. a IV. (ZP 33 a ZP 34)

Kromě výše uvedených spojených typů lze najít ještě další dvě kompletní sestavy ST bez deskových vad, např.:

  I. sestava II. sestava
 ST I.-II.
 ZP 1-2  ZP 6-7
 ST II.-III.
 ZP 22-23
 ZP 27-28
 ST III.-IV. ZP 8-9
 ZP 18-19
 ST IV.-V.
 ZP 14-15
 ZP 24-25

Jednotlivé příklady sestav ZP lze samozřejmě jednotlivě vzájemně kombinovat, pokud bude zachována kompletnost spojených typů (totéž platí i pro hodnotu 1Kčs).

obr

 

U hodnoty 1Kčs

ve 2. řadě ST II. a I. (ZP 8 a ZP 9)
ve 3. řadě ST I. a III. (ZP 14 a ZP 15)
v 5. řadě ST I. a II. (ZP 22 a ZP 23)

Stejně jako u hodnoty 60h je možno též u hodnoty 1Kčs sestavit další dvě kompletní řady spojených typů bez deskových vad:

  I. sestava
 II. sestava
 ST I.-II.
 ZP 2-3
 ZP 12-13
 ST II.-I. ZP 28-29
 ZP 33-34
 ST I.-III. ZP 4-5
 ZP19-20

Příručka uvádí šest ST v 2-pásce, z těchto přehledů však vyplývá sedm možných kombinací ST.

K výše uvedeným popisům ještě dodávám, že z každé TF je možno tímto výběrem vyhledat další samostatné známky (bez DV a mimo ST) s jednotlivými typy přítisku: u hodnoty 60h typ I.-V., u hodnoty 1Kčs typ I., II. a III.

Pro sběratele specialisty tyto přehledy umožňují zpracovat u této emise jednak sestavu deskových vad a jednak sestavu typů (variant) přítisků ve spojených typech i v typech samostatných, a to vše jen z jedné TF každé hodnoty (viz nákresy TF).

obr

 
Autor: Bohdan Sekowski, exkluzivně pro Burda Auction (21.11.2011)
Poslední aktualizace:
10.12.2018 16:50
:: © Burda Auction, s.r.o (Filatelie Burda) - Pořádání aukcí, prodej a nákup filatelistického a dalšího sběratelského materiálu (Filatelie, Poštovní známky, Celiny, Celistvosti, Dopisy, Filokratie, Pohlednice a dalších) ::