Burda Auction (Filatelie Burda)
NÁPOVĚDA & FAQ           
Odborné články

Vzácnosti z našich aukcí
Objevená falza

Archiv aukcí
   Aukce 58
   Aukce 57
   Aukce 56
   Aukce 55
   Aukce 54
   Aukce 53
   Aukce 52
   Aukce 51
   Aukce 50
   Aukce 49
   Aukce 48
   Aukce 47
   Sálová aukce 46
   Sálová aukce 45
   Sálová aukce 44
   Sálová aukce 43
   Sálová aukce 42
   Sálová aukce 41
   Sálová aukce 40
   Sálová aukce 39
   Sálová aukce 38
   Sálová aukce 37
   Sálová aukce 36
   Písemná aukce 35
   Sálová aukce 34
   Písemná aukce 33
   Sálová aukce 32
   Písemná aukce 31
   Sálová aukce 30
   Písemná aukce 29
   Sálová aukce 28
   Písemná aukce 27
   Sálová aukce 26
   Písemná aukce 25
   Sálová aukce 24
   Písemná aukce 23
   Sálová aukce 22
   Písemná aukce 21
   Písemná aukce 20
   Písemná aukce 19
   Písemná aukce 18
   Písemná aukce 17
   Písemná aukce 16
   Písemná aukce 15

Nakupující

Sběratelství a investice / Odborné články / CELINÁŘI, POZOR !

20.01.2012   Autor: Vilém Bulant; Počet zobrazení: 2886

Naskýtá se Vám mimořádná příležitost na doplnění svých exponátů, sbírek nebo investic, pokud se obeznámíte s částečnou nabídkou, která je prezentována v tomto článku a čeká na Vás v aukcích firmy Burda Auction, s.r.o.

Mezi ojedinělou nabídkou celin ČSR patří černotisky CDV16A+B s oboustranným textem v mutaci česko-anglické a slovensko-anglické, tedy tzv. Hutschinsonovy dopisnice (Lincoln Hutschinson byl vedoucí pracovník Správy potravní mise USA v Praze). Není známo, zda tyto černotisky byly součástí přípravného informačního nebo schvalovacího řízení pro instituce zúčastněné na plánované finanční pomoci od československých občanů žijících v USA příbuzným a známým žijícím v ČSR, nebo zda se jednalo o zkušební tisky z tiskárny Unie (Česká grafická společnost Praha). Černotisky mají standardní formát i papír. Zájemce o bližší informace k Hutschinsonovým dopisnicím odkazujeme na 52. pokračování seriálu od Františka Beneše st. "Malá zastavení na cestě filatelie a čs. poštovní správy", otištěné ve Filatelii 9/2008.

obr
 
 obr

Další lákavou položkou bude zkušební tisk zálepky pro potrubní poštu CPO3 bez perforace a vytištěné prodejní ceny, jednak v oříznutém provedení, kde je pouze adresní část, a také v dvoudílném provedení s přeložením. U obou kusů se jedná o konečnou barevnou verzi tisku i použitého papíru.

obr
 
 obr

Mezi zajímavými položkami bude dopisnice pro potrubní poštu CPO1 ve dvojím odstínu modré barvy, kde obě dopisnice mají hledaný nedotisk v prodejní ceně a výrazný bod v nápisu nad L.

 obr

Mezi hledané dopisnice bude patřit také zkušební tisk jednoduché dopisnice pro cizinu (CDV20) v odchylné zelené barvě.

obr

Také Vás chceme upozornit na chybotisk dobírkové poštovní průvodky CDP4B1, kde na obou stranách je stejný tisk přední strany. O tomto chybotisku se katalog Pofisu Celiny II. zmiňuje na straně 123, ale celinu pro vzácnost výskytu nehodnotí.

obr

Celinářům proto doporučujeme, aby sledovali připravované aukce firmy a mohli tak získat některé z prezentovaných zajímavých položek, které se v aukcích objevují jen zcela výjimečně. Písemná aukce proběhne v únoru t.r. a sálová bude 14.4.2012.Autor: Vilém Bulant (20.01.2012)
Poslední aktualizace:
10.12.2018 12:10
:: © Burda Auction, s.r.o (Filatelie Burda) - Pořádání aukcí, prodej a nákup filatelistického a dalšího sběratelského materiálu (Filatelie, Poštovní známky, Celiny, Celistvosti, Dopisy, Filokratie, Pohlednice a dalších) ::