Burda Auction (Filatelie Burda)
NÁPOVĚDA & FAQ           
Odborné články

Vzácnosti z našich aukcí
Objevená falza

Archiv aukcí
   Aukce 58
   Aukce 57
   Aukce 56
   Aukce 55
   Aukce 54
   Aukce 53
   Aukce 52
   Aukce 51
   Aukce 50
   Aukce 49
   Aukce 48
   Aukce 47
   Sálová aukce 46
   Sálová aukce 45
   Sálová aukce 44
   Sálová aukce 43
   Sálová aukce 42
   Sálová aukce 41
   Sálová aukce 40
   Sálová aukce 39
   Sálová aukce 38
   Sálová aukce 37
   Sálová aukce 36
   Písemná aukce 35
   Sálová aukce 34
   Písemná aukce 33
   Sálová aukce 32
   Písemná aukce 31
   Sálová aukce 30
   Písemná aukce 29
   Sálová aukce 28
   Písemná aukce 27
   Sálová aukce 26
   Písemná aukce 25
   Sálová aukce 24
   Písemná aukce 23
   Sálová aukce 22
   Písemná aukce 21
   Písemná aukce 20
   Písemná aukce 19
   Písemná aukce 18
   Písemná aukce 17
   Písemná aukce 16
   Písemná aukce 15

Nakupující

Sběratelství a investice / Odborné články / Adolf (Dolfa) Bartošík (1907-1989)

31.01.2012   Autor: Burda Auction, s.r.o.; Počet zobrazení: 7099

bibliofil, grafik, filatelista, esperantista, učitel, archivář a sběratel

Jeho učitel, Bedřich Beneš Buchlovan, moravský bibliofil, spisovatel a sběratel, byl mladého Dolfy inspirací pro život. Jeho další inspirací byl tvůrce univerzálního jazyka esperanta Dr. L. Zamenhof. Dolfa se stal učitelem esperanta, které poté učil doma a též v tehdejší Jugoslávii a později v Holandsku, kde našel svoji ženu a oženil se.

Vypuknutí války je překvapilo v Holandsku a jedinou možnou záchranou byl pro ně útěk do Anglie. Tam se Dolfa přihlásil do formující se československé armády. Jako talentovaného grafika a návrháře ho armáda pověřila osvětovou prací. Navrhoval vlastenecké a propagační materiály, armádní odznaky a poštovní příležitostná razítka. Jako učitel z povolání byl později pověřen československou exilovou vládou vedením jedné ze tří škol pro české děti v Anglii, mezi nimi též zachráněné Wintonovy děti.

Jako přirozený archivář a sběratel Bartošík cílevědomě sbíral a zachraňoval pro historii vojenské publikace našich vojáků-básníků a spisovatelů, veškerou tvorbu osvětovou a též anglické publikace o Československu.

Po válce následoval vládu Dr. Beneše a s nadšením se vrátil se ženou a synem narozeným v Anglii do Československa. Radost však netrvala dlouho, jak mnozí odbojáři dosvědčí. Dolfa pracoval jako učitel a ve volném čase se věnoval filatelii a jeho milovanému esperantu. Korespondoval se světem a organizoval své sbírky známek a nálepek. Jeho tématické sbírky Historie esperanta a Život J. A. Komenského získaly mnoho ocenění na mezinárodních výstavách. Jeho utajená sbírka odbojové filatelie však spatřila světlo světa až v dnešní době.

Burda Auction nabízí v aukci 35 následující položky z pozůstalosti Dolfy Bartošíka:

Aukční číslo

Náhled

Popis

883
 obr

1941-45 [SBÍRKY] Čs.PP V ANGLII  mimořádná sbírka razítek, návrhů razítek, celistvostí a poštovní historie, pochází z pozůstalosti autora A. (Dolfy) Bartošíka (1907-1989), uloženo na 159 albových listech ve 2 pérových deskách, velké množství autorských návrhů, příležitostných, ale poštou prošlých celistvostí s razítky Čs.PP, některé zcela unikátní - doporučené zásilky, do i z ciziny, cenzury, ČK, pozemní a letecké jednotky atd.; ojedinělá nabídka, výjimečný materiál pro výstavní exponát!

109 fotografií (!!)

884 obr1940-45 BARTOŠÍK (Dolfa) Adolf (1907-1989), český výtvarník, propagátor esperanta, voják a pedagog; sestava 20ks návrhů, rozkreseb a skic včetně nepoužitých razítkek Čs.PP v Anglii, extrémně vzácné
885 obr1940 PROPAGAČNÍ NÁLEPKY sestava armádních nálepek, některé velmi neobvyklé, autor A. Bartošík
886 obr1944 PROPAGAČNÍ NÁLEPKY sestava 11ks TL, 2 typy, autor A. Bartošík
890 obrJÍZDENKY, VSTUPENKY sestava jízdenek, vstupenek a propustek, zajímavý dobový materiál čs. vojáka v Anglii
891 obr1940-45 [SBÍRKY] mimořádná sestava více než 1000ks korespondenčních lístků, pohlednic a dokumentů s otisky razítek Čs.PP v Anglii, rozděleno dle druhů, mj. nevydané razítko s námětem Podkarpatské Rusi 1941, uloženo ve 2 krabicích, pochází z pozůstalosti A. Bartošíka (autor návrhů); vhodné pro další zpracování a studium
892 obrČs. PP V ANGLII  [SBÍRKY] sestava 23ks celistvostí prošlých PP, z toho 1x jako R, několik s PR, hezké
893 obr1940-45 [SBÍRKY] sestava 60ks nálepních listů s PR, výstavy, výročí, TGM, Beneš aj., některé atypické, vše grafické návrhy A. Bartošíka, mnohé vícekrát
894 obrČs. PP V ANGLII  [SBÍRKY] sestava výstřižků a novinových pásek, celé adresy s razítky Čs.PP v Anglii, stovky kusů, neroztříděno, vhodné pro další zpracování a prodej
895obrČs. PP V ANGLII  [SBÍRKY] sestava 20ks pohlednic, 17x autor SZOBEL Geza (1905-1963); vzácné
896obrČs. PP V ANGLII  [SBÍRKY] sestava 45ks vyfrankovaných pohlednic s PR, neprošlé, luxusní
897 obr1940-45 [SBÍRKY] BARTOŠÍK (Dolfa) Adolf (1907-1989), český výtvarník, propagátor esperanta, voják a pedagog; sestava cca 200ks tiskovin - pozvánek, programů, NL, pohlednic, letáků atd., ze společenského, vojenského a sportovního života čs. vojáků v Anglii
898 obr1940-45 [SBÍRKY] BARTOŠÍK (Dolfa) Adolf (1907-1989), český výtvarník, propagátor esperanta, voják a pedagog; sestava propagačních armádních blahopřání, lístků, pohlednic atd., vydáno v Anglii; hezké a velmi zajímavé
899 obr1940-45 [SBÍRKY] BARTOŠÍK (Dolfa) Adolf (1907-1989), český výtvarník, propagátor esperanta, voják a pedagog; sestava dobových dokumentů, textů a korespondence ve vztahu k dílu A. Bartošíka; zajímavé
3079 obr1937-75 [SBÍRKY] ESPERANTO sbírka propagačních nálepek, k tomu návrhy přítisků a obálek, uloženo ve 14-listovém zásobníku, vše z díla A. (Dolfy) Bartošíka (1907-1989); mimořádné
3443 obr1939 EXIL  pamětní medaile, stužka, průvodní leták a pohlednice, vydáno v USA, vše z díla A. Bartošíka, zajímavý soubor
3473 obrBENEŠ Edvard (1884-1948), druhý československý prezident, BENEŠOVÁ Hana (1885-1974), prezidentova manželka; hlavičkový dopis s podpisem (Benešová ALS) a obálka s podpisem (Beneš)
3481 obrMASARYKOVÁ Alice (1879-1966), dcera TGM, veřejná činitelka; pohlednice z Martina do Prahy s plným podpisem
3482 obrMEDEK Rudolf (1890- 1940), český spisovatel, voják a politik; vlastnoruční podpis na vlastní pohlednici (PS)
3501 obrKARAFIÁT Jan (1846-1929), český spisovatel a evangelický farář; anglicky psaný korespondenční lístek do Prahy (adresát Baštecký), DR VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 14/7/90, psáno vlastní rukou s plným podpisem, hezké
3504 obrLANGER František (1888-1965), český spisovatel a vojenský lékař; podpis na programu představení Periférie
3512 obrUMĚLCI sestava podpisů, FAMÍRA Emanuel (1900-1970), český sochař a malíř; FILLA Emil (1882-1953), český kubistický malíř, grafik a sochař; HOFFMEISTER Adolf (1902-1973), český spisovatel; SÁDLO Karel Pravoslav (1898-1971), český virtuos, hudební pedagog; SVOLINSKÝ Karel (1896-1986), český malíř, grafik a ilustrátor; ZRZAVÝ Jan (1890-1977), český malíř; velmi hezké, zajímavé
3518 obrMUCHA Alfons (1860-1939), vlastnoruční podpis na vlastní pohlednici (navíc faksimile podpisu)
3519 obrTALICH Václav (1883-1961), český dirigent; vlastnoruční podpis na paspartě s reprodukovanou fotografií
3539 obr[SBÍRKY] ESPERANTO sbírka propagačních nálepek, celkem asi 2-3 tisíce kusů, z celého světa, prakticky každá jiná, některé v blocích, včetně vzácných vydání, uloženo v obálkách, vše v kartónové krabici, mimořádný studijní materiál z prvotřídní pozůstalosti
3585 obr1934 MILITARIA / BZENEC autor Bartošík, formát 63x47cm, k tomu stejná pohlednice, luxusní
3586 obr1938 MILITARIA / BZENEC autor Bartošík, formát 84x59cm, krátké natržení ve skladech
3587 obrMILITARIA, PROPAGANDA exilový tisk, tištěno v Anglii, formát 38x50cm, vzácné
3588 obrMILITARIA, PROPAGANDA Winston Churchill, montáž, tištěno v Anglii, formát 50x76cm, mimořádně vzácné
3636 obrsestava 5ks dobových fotografií 21x16cm, Beneš, Čapek, Masaryk aj.
3645 obr1940-50 [SBÍRKY] BARTOŠÍK (Dolfa) Adolf (1907-1989), český výtvarník, propagátor esperanta, voják a pedagog; sestava cca 100ks obálek, příležitostných armádních tisků, letáků, programů, filatelistických a jiných časopisů s ilustracemi (autor Bartošík), k tomu grafika, hlavičkové papíry atd.; pochází z pozůstalosti, za příznivou cenu
3656 obrVELKÁ BRITÁNIE nástěnná mapa, formát 58x91cm, dobrý stav
3664 obr1940-45 Čs.PP V ANGLII sestava 8ks publikací, armádní vydání, mj. Proti přesile, Křídla ve vyhnanství, Strýc Pajzák v odboji aj., částečně ilustroval BARTOŠÍK (Dolfa) Adolf (1907-1989), český výtvarník, propagátor esperanta, voják a pedagog; zajímavé
3665 obrMILITARIA časopis Prapor, denní časopis 1. pěšího praporu v Anglii v táboře Moreton Paddox, díly I-III, svázáno; vysoká historická hodnota, autentické čtení
3666 obrMILITARIA Regimental Badges and Service Caps, London, 32 str., výborný stav
3668 obrMILITARIA, BIBLIOGRAFIE sestava nízkonákladových tisků z prostředí čs. armády v Anglii, různé pamflety, samizdat, k tomu 16ks dřevorytů (autor Fanderlík) z vojenského prostředí, pohlednice, obálky a dopisní papíry; velmi zajímavé

 Autor: Burda Auction, s.r.o. (31.01.2012)
Poslední aktualizace:
12.12.2018 11:00
:: © Burda Auction, s.r.o (Filatelie Burda) - Pořádání aukcí, prodej a nákup filatelistického a dalšího sběratelského materiálu (Filatelie, Poštovní známky, Celiny, Celistvosti, Dopisy, Filokratie, Pohlednice a dalších) ::