Burda Auction (Filatelie Burda)
NÁPOVĚDA & FAQ           
Odborné články

Vzácnosti z našich aukcí
Objevená falza

Archiv aukcí
   Aukce 58
   Aukce 57
   Aukce 56
   Aukce 55
   Aukce 54
   Aukce 53
   Aukce 52
   Aukce 51
   Aukce 50
   Aukce 49
   Aukce 48
   Aukce 47
   Sálová aukce 46
   Sálová aukce 45
   Sálová aukce 44
   Sálová aukce 43
   Sálová aukce 42
   Sálová aukce 41
   Sálová aukce 40
   Sálová aukce 39
   Sálová aukce 38
   Sálová aukce 37
   Sálová aukce 36
   Písemná aukce 35
   Sálová aukce 34
   Písemná aukce 33
   Sálová aukce 32
   Písemná aukce 31
   Sálová aukce 30
   Písemná aukce 29
   Sálová aukce 28
   Písemná aukce 27
   Sálová aukce 26
   Písemná aukce 25
   Sálová aukce 24
   Písemná aukce 23
   Sálová aukce 22
   Písemná aukce 21
   Písemná aukce 20
   Písemná aukce 19
   Písemná aukce 18
   Písemná aukce 17
   Písemná aukce 16
   Písemná aukce 15

Nakupující

Sběratelství a investice / Odborné články / Klasika Dánska na podzimních aukcích fy BURDA AUCTION, s.r.o.

10.07.2012   Autor: Vladimír Dražan, exkluzivně pro Burda Auction; Počet zobrazení: 2584Firma BURDA AUCTION, s.r.o., jako jediná aukční firma u nás se již několik let cílevědomě věnuje klasické filatelii a výsledky posledních aukcí jednoznačně potvrzují, že vsadila na správnou kartu. Klasika je totiž nejen krásná filatelie, ale současně i jeden z nemnoha oborů širokého filatelistického spektra, o kterém se domnívám, že nejen přežije současné složitější období, ale naopak v budoucnu ještě získá na svém významu. Rozhodně není náhoda, že nejvyšší ocenění na všech mezinárodních i světových filatelistických výstavách získávají exponáty tradiční klasické filatelie. Díky tehdejším poměrně jednoduchým tiskovým technikám umožňuje sbírání klasických známek rozsáhlou specializaci, což  v míře svrchované uspokojuje zejména pokročilé sběratele. Mnozí z nich se proto zevrubně zabývají nejen klasickým obdobím jednotlivých známkových zemí, ale dokonce pouze jednotlivými emisemi. V naprosté většině případů je navíc dostupná i odborná literatura a tak často jediným problémem sběratelů klasiky je jejich nezbytně nutná solventnost. To však není nic nového pod sluncem, sbírání klasických známek nebyla nikdy lidová zábava.
 
U nás má sbírání klasiky dlouholetou tradici již od dob Rakouska-Uherska, stačí nahlédnout do starých výstavních katalogů, kolik u nás existovalo špičkových sbírek a exponátů! Kromě prvních rakouských emisí byly jedním z velice oblíbených teritorií známky skandinávských zemí, včetně Dánska, které má mj. i velmi zajímavou poštovní historii. Jedním z novodobých významných sběratelů této známkové země byl např. pan Štefan Plško, kterého ještě mnozí z nás pamatují. Navíc se mu podařilo díky jeho zkušenostem a cenným radám nadchnout pro tuto známkovou zemi několik dalších sběratelů, a tak i díky jemu vznikla u nás v 90. letech mimořádně významná sbírka dánské klasiky. Její autor výsledky své badatelské práce a další poznatky o oblíbených známkách „FIRE R.S.B." (katalog Michel č. 1) a „2 RIGSBANK - SYKILING" (Mi. č. 2), včetně bohatých ukázek z vlastní sbírky, zpracoval a shrnul ve 4 publikacích, které vydal vlastním nákladem. Krátce poté část své rozsáhlé sbírky použil jako zástavu, která později, z důvodu neplnění jeho finančních závazků, propadla. Firma BURDA AUCTION, s.r.o., byla nyní pověřena rozprodejem této zástavy, k čemuž dojde na nejbližších sálových aukcích, v srpnu a v listopadu 2012. V celkovém objemu a deklarované kvalitě to je na našem trhu zcela ojedinělá nabídka.
 
obr
 obr
obr
obr
 


Autor: Vladimír Dražan, exkluzivně pro Burda Auction (10.07.2012)
Poslední aktualizace:
07.12.2018 14:10
:: © Burda Auction, s.r.o (Filatelie Burda) - Pořádání aukcí, prodej a nákup filatelistického a dalšího sběratelského materiálu (Filatelie, Poštovní známky, Celiny, Celistvosti, Dopisy, Filokratie, Pohlednice a dalších) ::