Burda Auction (Filatelie Burda)
NÁPOVĚDA & FAQ           
Odborné články

Vzácnosti z našich aukcí
Objevená falza

Archiv aukcí
   Aukce 58
   Aukce 57
   Aukce 56
   Aukce 55
   Aukce 54
   Aukce 53
   Aukce 52
   Aukce 51
   Aukce 50
   Aukce 49
   Aukce 48
   Aukce 47
   Sálová aukce 46
   Sálová aukce 45
   Sálová aukce 44
   Sálová aukce 43
   Sálová aukce 42
   Sálová aukce 41
   Sálová aukce 40
   Sálová aukce 39
   Sálová aukce 38
   Sálová aukce 37
   Sálová aukce 36
   Písemná aukce 35
   Sálová aukce 34
   Písemná aukce 33
   Sálová aukce 32
   Písemná aukce 31
   Sálová aukce 30
   Písemná aukce 29
   Sálová aukce 28
   Písemná aukce 27
   Sálová aukce 26
   Písemná aukce 25
   Sálová aukce 24
   Písemná aukce 23
   Sálová aukce 22
   Písemná aukce 21
   Písemná aukce 20
   Písemná aukce 19
   Písemná aukce 18
   Písemná aukce 17
   Písemná aukce 16
   Písemná aukce 15

Nakupující

Sběratelství a investice / Odborné články / „Treasury Roulette“ se zajímavým rodokmenem a historickým kontextem

09.11.2012   Autor: Pro Burda Auction, s.r.o exkluzivně D.K.; Počet zobrazení: 3291

Protože i v náročném pracovním nasazení při přípravě aukcí rádi věnujeme trochu času hledání a publikování filatelistických a historických souvislostí ve vztahu k mimořádným položkám nabízeným v našich aukcích, přinášíme následující poštovně-historickou poznámku.„Treasury Roulette" 

 
Stejně jako mj. Lady McLeod v naší 37. aukci nebyla jen vzácná klasická známka, ale nesla i přidanou hodnotu elitního původu z Ferraryho sbírky a mimořádných okolností jejího vydání, tak i např. los 618 v naší nadcházející aukci je v těchto aspektech zajímavý.

Dochovalo se totiž řádově, dle našich informací, jen několik desítek výstřižků a dopisů s touto britskou jednopennyovkou, vydání 1841, z pozdějšího období její emise (tisk z desek 155-177 od roku 1852), s extrémně vzácným, neautorizovaným, řekněme polooficiálním způsobem oddělování známek z archu.
Pomocí ručně taženého řezného kolečka (nebo jejich podélné řady se společnou osou) s esovitým profilem bylo dosaženo oddělení známek s 3-4 „zuby", spíše hadovitými vlnkami, na každé straně. Jsou známy různé tvary a velikosti vlnek, což znamená, že se řezací nástroj postupně upravoval. Za místo použití tohoto typu oddělování je považováno ministerstvo financí v Londýně (H.R. Treasury) a iniciátorem experimentu se zdá být snad sám tehdejší ministr financí William Gladstone (Chancellor of the Exchequer of the Treasury ve funkci prosinec 1852 - květen 1855), pozdější britský ministerský předseda v letech 1868-74, 1880-85, 1886 a 1892-94. Existuje údajně nepoužitý exemplář s podpisem „Gladstone". Nám známé dopisy nesou londýnská číselná razítka a data od konce r. 1852 do ledna 1854. A motivace usnadnit oddělování známek z archů je u velkého úřadu zřejmá.

Tyto známky se proto označují jako „Treasury Roulette", či „Gladstone Roulette" a patří k vzácnostem přechodného období 1848-1854, kdy se různým způsobem hledaly technické možnosti provedení perforace (velmi vzácné Archer Roulette, Archer Perforation, Government Perforation). Toto období bylo završeno v únoru 1854 světově prvním definitivním a oficiálním vydáním zoubkovaných známek 1 Penny s perf. 16, SG.17, zhotoveným na perforačním stroji firmy D.Napier. Léta experimentů a technických omylů a schvalovací procesy při výrobě perforace zajímavě dokazují nesamozřejmost i tak běžné věci, jakou je zoubkovaná známka.
Zajímavost a vzácnost těchto experimentálních kusů byla rychle rozpoznána sběrateli a filatelistickým trhem. Již v 19. století nacházely Treasury Roulette místo v předních sbírkách. Naše konkrétní známka, los 618 se časem dostala dokonce do majetku zcela mimořádného sběratele, a to francouzského velkopodnikatele Maurice Burruse ( 1882-1959), jehož osobnost zasluhuje alespoň krátkou zmínku.
Tento multimilionář podnikající v realitách, tabákovém a důlním průmyslu, často označovaný za podivína, dle některých německých pramenů vybudoval nejhodnotnější sbírku všech dob, dokonce přesahující Ferraryho. Oba titány světové filatelie a nezměrné hodnoty jejich sbírek ovšem možno jen těžko porovnávat. Faktem je, že Burrus zakoupil ve 20. letech celou čtvrtinu Ferraryho pozůstalosti, a později velkou část sbírek Arthura Hinda a Alfreda Liechtensteina. Burrus vlastnil i tzv. „Bordeaux letter", dopis s oběma slavnými mauritii, apod.

Koncem 50. let se Burrus, jako již velmi starý a nemocný muž, zároveň podivínský a důvěřivý, rozhodl sbírku rozprodat. Svěřil první část v hodnotě 4 mil. DM do prodeje jistému vídeňskému podvodníkovi, jenž ho oklamal sliby o založení nové aukční firmy v Irsku výhradně pro prodej jeho sbírky. Svěřené známky ale zpronevěřil a po jeho zatčení byla nalezena jen jejich malá část. Burrus následkem rozčilení z takové ztráty zemřel. Jeho pozůstalost pak po několika letech přešla za 20mil. DM do rukou italsko-lichtenštejnského finančního konsorcia Amhelca, s předpokladem jejího prodeje za 40mil. DM. Sbírka byla rozdělena a po specializovaných částech nabízena světovým aukčním firmám, mj. E. Mohrmann Hamburg, ale hlavně britským aukčním domům, zejména firmě Robson Lowe, jež uspořádala v letech 1962-1964 celkem 25 aukcí věnovaných Burrusovým raritám GB a kolonií. Tato aukční řada byla po rozprodeji Ferraryho sbírek nejvýznamnější událostí světového filatelistického trhu v celé jeho historii. Z jedné této aukce, zřejmě z října 1963, pochází i naše Treasury Roulette.
Věříme, že byla - li tato známka hodná sbírek M. Burruse, jistě bude významným přínosem pro každou další sbírku a jsme rádi, že byla svým současným majitelem svěřena do prodeje právě nám.
Vlastnictví jakékoli vzácnosti ex Burrus je velmi prestižní a zahraniční aukce nikdy tento původ neopomenou uvést. I my budeme v budoucnu klást u významných položek v našich aukcích větší důraz na přiblížení jejich „rodokmenu" či „životopisu", ve snaze propojovat tak náš trh s nejlepšími tradicemi a osobnostmi světové filatelie.
 

obr
 obr obr

 Autor: Pro Burda Auction, s.r.o exkluzivně D.K. (09.11.2012)
Poslední aktualizace:
12.12.2018 16:50
:: © Burda Auction, s.r.o (Filatelie Burda) - Pořádání aukcí, prodej a nákup filatelistického a dalšího sběratelského materiálu (Filatelie, Poštovní známky, Celiny, Celistvosti, Dopisy, Filokratie, Pohlednice a dalších) ::