Burda Auction (Filatelie Burda)
HELP & FAQ           
Articles

Rarities of our Auctions
Found Forgeries

Auction archive
   Public Auction 57
   Public Auction 56
   Public Auction 55
   Public Auction 54
   Public Auction 53
   Public Auction 52
   Public Auction 51
   Auction 50
   Public Acution 49
   Public Auction 48
   Public auction 47
   Public auction 46
   Public auction 45
   Public auction 44
   Public auction 43
   Public auction 42
   Public auction 41
   Public Auction 40
   Public Auction 39
   Public Auction 38
   Public Auction 37
   Public Auction 36
   Mail Auction 35
   Public Auction 34
   Mail Auction 33
   Public Auction 32
   Mail Auction 31
   Public Auction 30
   Mail Auction 29
   Public Auction 28
   Mail Auction 27
   Public Auction 26
   Mail Auction 25
   Public Auction 24
   Mail Auction 23
   Public Auction 22
   Mail Auction 21
   Mail Auction 20
   Mail Auction 19
   Mail Auction 18
   Mail Auction 17
   Mail Auction 16
   Mail Auction 15

Buyers

Collectors section / Found Forgeries


Foto galerie


1920 Pof.SO4, 10h zelená, FALZUM PŘETISKU; zk. Stupka

Foto galerie


1920 Pof.SO24VV, TGM 500h šedá s výraznou VV - barevná tečka v rámu oválu, FALZUM PŘETISKU

Foto galerie


ČaM Předběžné celistvosti celkové falzum celistvosti vyfrankované známkou 1Kč z aršíku PRAGA 38, Pof.343, znehodnoceno nádražním znárodněným (odstraněný text v němčině) razítkem Neratovice 11.X.39 zcizeným po roce 1945

Foto galerie


Alfons Mucha, ex libris Dr. J. Scheiner novodobá kopie ke škodě sběratelů provedená barevnou tiskárnou na opticky zjasněném (OZ) papíře

Foto galerie


Celkový padělek ke škodě sběratelů
Padělek z tzv. "malenovicko-holešovské" dílny. Tyto jsou nabízeny na všeobecných burzách za výhodné ceny zákazníkům, kteří pak v dobré víře nabízejí takto získaný materiál do aukce.
Nejčastěji se pro výrobu padělku zvolí přechodná období naší republiky. Padělky jsou vyrobeny zdařile a na první pohled vše odpovídá.

Základní charakteristika padělků
Padělky mají mnoho společných rysů. Používají se pravé známky, staré obálky a vyrobená razítka. Používají se pouze nižší frankatury a nikdy se jako podklad nepoužívají pohlednice nebo firemní celistvosti. Jsou hůře dostupné v čistém stavu a mají další identifikační znaky své doby, které ztěžují padělání. Neobjevují se kupříkladu R a Ex celistvosti pro nedostatek dobových nálepek.

Regionální aspekty
Razítko
Razítko pošty Vizovice tohoto typu s rozlišovacím písmenem "a" se používalo jen k razítkování peněžních složenek, poukázek a poštovních průvodek. Pro běžnou poštu se používala razítka s rozlišovacími písmeny "b" a "c".

Vložená datumovka
Je jiná než u originálu. Římská II. je užší, číslice 9 má jiné provedení. Razítko v dvojjazyčném provedení už nemohlo být v tomto období použito, protože Vizovice, jako čistě moravská pošta, měla již všechny typy razítek znárodněna.

Písmo
Je téměř totožné či podobné jako na dříve zadržených padělcích.

Frankatura
Zajímavá kombinace obyčejných známek, ale špatná hodnota. U listovních zásilek do ciziny je v I. tarifním období 0,25K. Proto padělatel vlepil známky s hodnotou 0,20K a správně pak "doplatil" 5+5=10h. Padělatel si však v poštovním sazebníku zřejmě nevšiml poznámky pod čarou, kde je uvedeno, že do Rakouska platily až do 14.3.1920 tuzemské poštovní sazby, tzn. 0,20K. Nemohlo se tedy doplácet!

Foto galerie


ČSR I. SO1920 padělek přetisku SO 1920 (neostrý tisk, neodpovídající tvar i velikost písmen) na známce 25h Hradčany (Pof.SO8A) použitý na správně frankované celistvosti zaslané v místě, DR Moravská Ostrava 1/ 28.III.20/ 3f

Foto galerie


NSR Mi.139-40, novotisky známek bez průsvitky, pod obrazem známky vlevo vytištěno "FAUX", papír nažloutlý

Foto galerie


ČaM Pamětní razítka 1941 celkový padělek razítka Zlín/ Untergau 490 Sommerlager Burgberg, Pof.PR73, razítko na celině, mnohé znaky číslic a písmen neodpovídají originálu

Foto galerie


Falzum znalecké značky GILBERT ve fialové barvě, tvar písmen ani barva neodpovídá žádné z používaných značek pana Gilberta, použito na celistvosti

Foto galerie


ČaM - PDR1 výstřižek s padělaným denním razítkem v zelené barvě Neuenburg a.d.Elbe - Nymburk/ 4.10.40-10. Padělek vykazuje oproti pravému otisku několik odchylek, zjistitelných při silném zvětšení a přesném měření. Padělky tohoto typu se vyskytly před několika lety na pražské burze. Ačkoliv naše firma neprovádí znalecká ověření, disponuje však dostatečným srovnávacím materiálem pro posouzení tohoto razítka.

Foto galerie


Padělek zcela primitivní, leč stále se prodávající.

Foto galerie


ČSR I./ Skautské Pof.SK3 a SK4, padělky přetisku Příjezd presidenta Masaryka, pravost známek (před paděláním přetisku) ověřena Ša., určeno pro srovnávací účely, dobrý stav

Foto galerie


ČSR I./ PČ 1919 Pof.89 1f Turul, poměrně nebezpečný padělek, označeno "Gilbert" jako pravá známka, ke studijním účelům

Foto galerie


ČSR II./ DOPLATNÉ příklad často se vyskytujících falz doplatků, původní místo dodání Prostějov v adrese neodborně vydřeno a přepsáno na Košice, dolepeno neuskutečněným doplatným a orazítkováno.

Foto galerie


ČaM R dopis se smíšenou frankaturou čsl. zn. Znak 20h a přetiskové zn. Pof.17, DR PRAHA 1/ 13.XI.39, vzadu přích. PRAHA 28/ 16.XI.39, bezvadný kus, zk.Gi.
Jedná se o padělek, R-nálepka ani tarif není z roku 1939 ale až z roku 1940 !

Foto galerie


KT TEREZÍN osobní list s fotografií na jméno Anna Novak (* 1919) s razítkem Die Judische Selbstverwaltung; otřepené okraje

Foto galerie


KT TEREZÍN osobní list s fotografií a otiskem prstu na jméno Jan Brych (* 1912) s razítkem Die Judische Selbstverwaltung; otřepené okraje, odřená fotografie

Foto galerie


Auction Item number Starting price Selling price
obchod 89093 241 241
ČaM původní popis: protektorátní lístek vyfr. čs. zn. Pof.351, PR Praha 1/ Prag 1/ 50. narozeniny vůdce/ 20.IV.139, filatelistický suvenýr
- padělek ke škodě sběratelů, známka po platnosti, razítko s česko-německým textem nebylo nikdy v provozu

Foto galerie


PŘÍLEŽITOSTNÁ RAZÍTKA / ČaM ZLIN 1 - ZLÍN 1, Untergau 490 Sommerlager Burgberg
Další mizerný padělek razítka.Last update:
15.06.2018 08:50
:: © Burda Auction, s.r.o (Filatelie Burda) - Pořádání aukcí, prodej a nákup filatelistického a dalšího sběratelského materiálu (Filatelie, Poštovní známky, Celiny, Celistvosti, Dopisy, Filokratie, Pohlednice a dalších) ::