Consignment / Files for vendors

 

Dodavatelé - formulář pro soupis položek

Připravili jsme pro vás formulář pro soupis položek pro dodavatele. Formulář je ve formátu PDF (Portable Document Format) a můžete si jej snadno vytisknout na své tiskárně.

Žádáme vás, abyste tento formulář použili pro vytvoření soupisu položek nabízených do naší aukce či internetového obchodu. Formulář je navržen tak, aby co možná nejvíce urychlil ruční zadávání vašich položek do systému a zavedený standard zabezpečil větší přehlednost.

Do budoucna plánujeme zavedení elektronické podoby formuláře, do něhož budete moci doplňovat přímo přes internetové rozhraní.

Vysvětlivky:
Číslo: Pořadové číslo v seznamu.
Druh: Vyplňte, o jaký materiál se jedná. Například: Známka, celina, dopis, pohlednice, sbírka, foto, plakát, kniha...
Jakost: Použijte zavedené filatelistické symboly pro čistou či raženou známku, prošlou či neprošlou celinu, dopis a jejich kombinace. Viz Zkratky a vysvětlivky.
Kategorie: Vyplňte příslušný filatelistický obor. Například: ČSR I., ČaM, Francie, Polní pošta, Letecká pošta, Sport (motiv), Poštovny, Perfiny, ...
Rok: U samostatné známky a neprošlé celiny rok vydání, u celistvostí rok použití. U sbírek lze psát rozmezí let, např. 1918-39.
Katalogové č.: Uveďte katalogové číslo a zkratku příslušného katalogu, např.: Pof.2 (= katalog Pofis, Hradčany 3h fialová), Mi.138 (= katalog Michel, známka s číslem 138 u příslušné země), Zsf.98 (= katalog Zväzu slovenských filatelistov, Pribina 50h zelená).
Katalogová cena: Uveďte cenu, kterou uvádí příslušný katalog.
Popis: Doplňující slovní popis dané položky.
Vyvolávací cena: Vaše navržená vyvolávací cena.
A/O A = zařazení do aukce, O = zařazení do obchodu. Zakroužkujte vaši volbu.

Dodavatelé - formulář pro soupis položek (PDF)

Auction calendar

  • Public Auction 72 - Will be in: SEPTEMBER 16 - 17. Accepting of consignments to: END OF MAY, 2023.
  • Public Auction 73 - Will be in: NOVEMBER 11, 2023. Accepting of consignments to: END OF SEPTEMBER, 2023.
  • Public Auction 74 - Will be in: MARCH 16-17, 2024.
  • Public Auction 75 - Will be in: SEPTEMBER 2024.