News / HIGHLIGHTS OF PROTECTORATE BOHEMIA NAD MORAVIA IN AUCTION 72Nadcházející Aukce 72 nabídne zajímavý soubor položek Protektorátu Čechy a Morava a Terezína. Kromě ojediněle se vyskytujících zkusmých tisků a výrobních vad jistě zaujme i bohatá nabídka kompletních archů, obsahující např. i unikátní 100ks arch známek Pardubice 2K ve vzácném odstínu jasně modrá!


obr   obr   obr   obr
             
obr   obr   obr   obr
             
obr   obr   obr   obr
obr   obr   obr
obr   obr
obr   obr   obr
         

 Back to news