News / Monografia celín Slovenska 1939-1945

Number of views: 406

Back to news

...Monografii celin Slovenska 1939-1945 Dr. Ondreje Földese a Ing. Stanislava Havlíčka považuji za mimořádně významný autorský počin, který posunuje tento specializovaný obor sbírání značně kupředu..."


 obr  obr
  obr
  obr
 


Back to news