warning
This is preview of the next auction, you cannot bid or buy items from this auction and the content of this auction can be changed!
info

Public Auction 59 is currently running, you can find items like this there and bid on them!

Nastala chyba v systému při zpracování Vašeho požadavku. Zkuzte to prosím za znovu, nebo kontaktujte technickou podporu přes info@burda-auction.com!Dotaz SELECT aukce_polozky.id FROM aukce_polozky LEFT JOIN polozky ON polozky.id=aukce_polozky.id_polozky WHERE aukce_polozky.del='0' AND polozky.del='0' AND aukce_polozky.id_aukce='52' AND polozky.kategorie='3603' AND pocet_foto>=1 nelze provést!! Protože: Nezn-Bámý sloupec 'pocet_foto' v where clause
info
No items found matching the search criteria!
:: © Burda Auction, s.r.o (Filatelie Burda) - Pořádání aukcí, prodej a nákup filatelistického a dalšího sběratelského materiálu (Filatelie, Poštovní známky, Celiny, Celistvosti, Dopisy, Filokratie, Pohlednice a dalších) ::