Burda Auction (Filatelie Burda)
NÁPOVĚDA & FAQ           

Archiv aukcí / Sálová aukce 41 / Fiskální ceniny

Počet zobrazení: 3535
  Nastavení zobrazení
   Řazení:    |   Počet zobrazených položek:    |   Typ zobrazení: 
  Zobrazení položek    [1-44 z 44]
Aukční čísloFotoJakPopisVyvolávací cenaRealizovaná cena
1447
155461 / 1447 - Fiskální ceniny
Jakost
F:2
U:A3s|
1687 ČESKÉ KRÁLOVSTVÍ česky psaná kupní smlouva s tištěným kolkem 3Kr z období císaře Leopolda I. (1657-1705), krásný otisk kolku, na zadní straně 4 pěkné měšťanské pečetě; velmi dobrý stav, zajímavé
Zařazeno : Fiskální ceniny, U:A3s|
1 600 
4 400 
+175,00%
1448
155464 / 1448 - Fiskální ceniny
Jakost
F:2
U:A3s|
1750 ČESKÉ KRÁLOVSTVÍ krásně dochovaná smlouva s tištěným kolkem Orlice 2Kr z období vlády Marie Trezie (1740-1780), na zadní straně velmi dobře zachovalé šlechtické pečetě, zachovalé
Zařazeno : Fiskální ceniny, U:A3s|
600 
600 
1449
113218 / 1449 - Fiskální ceniny
Jakost
F:1
U:A4
1802 RAKOUSKO/ BAVORSKO listina s vtištěným kolkem Marie Terezie 2Fl (Koř.35), platba v Mnichově, podpis a suchá pečeť, vzácný doklad kolkování finanční listiny vzniklé mimo území monarchie
Zařazeno : Fiskální ceniny, U:A4
700 
700 
1450
158132 / 1450 - Fiskální ceniny
Jakost
F:2
U:A4
1805 RAKOUSKO "Journal de Francfort" s novinovým kolkem 1Kr, Koř.Ns.14, celý titilní list, kat. R
Zařazeno : Fiskální ceniny, U:A4
600 
600 
1451
158401 / 1451 - Fiskální ceniny
Jakost
F:5
U:A3s|
1805 RAKOUSKO/ ITÁLIE/ PIEMONT smíšená mezinárodní kolková frankatura z období Napoleonských válek, italsky psaná listina s kolky Piemontu 75c a s rakouskými kolky 15Kr a 3Kr, včetně kontrolních; výjimečné
Zařazeno : Fiskální ceniny, U:A3s|
1 000 
1 100 
+10,00%
1452
158402 / 1452 - Fiskální ceniny
Jakost
F:2
U:A3s|
1806 RAKOUSKO listina s tištěným kolkem 15Kr signovaná představenými židovské obce v Prostějově, krásně zachovalá pečeť
Zařazeno : Fiskální ceniny, U:A3s|
700 
Bez příhozu
1453
158134 / 1453 - Fiskální ceniny
Jakost
F:1
U:A4
1812-31 RAKOUSKO sestava 3ks celých novin a titulů s novinovými kolky 1Kr, Gratzer Zeitung, Prager Zeitung, Osterreichischer Beobachter, Koř.Ns.43, Ns.60, Ns.103, zachovalé, pěkné otisky
Zařazeno : Fiskální ceniny, U:A4
400 
400 
1454
158400 / 1454 - Fiskální ceniny
Jakost
F:3
U:A3s|
1829 RAKOUSKO/ BOLETY dobový dvojlist s nalepenými boletami - celkem 33ks, za platby mostného, průchod branami, atd., mj. Německý Brod, atd.; zajímavé
Zařazeno : Fiskální ceniny, U:A3s|
500 
1 500 
+200,00%
1455
 
Jakost
F:2
U:A3s|
1847-1853 RAKOUSKO konvolut 6ks listin s kompletní řadou nejvyšších guldenových hodnot 5, 8, 10, 12, 16 a 18G, většinou šlechtické podpisy, mj. Vladimír hrabě Mitrovský, pěkné otisky pečetí ; velmi dobrý stav, zajímavá nabídka
Zařazeno : Fiskální ceniny, U:A3s|
4 000 
4 400 
+10,00%
1456
 
Jakost
F:2
U:A4
1848 RAKOUSKO vypsaný předtištěný směnečný protest, Presburg 30.4.1848, na 7.15Zl 44kr, Braugirdl a syn Adamsthaler Hüttenamt, jednotný signet 30kr 1836 + kontrolní signet; výborný stav
Zařazeno : Fiskální ceniny, U:A4
500 
Bez příhozu
1457
 
Jakost
F:2
U:A4
1848 RAKOUSKO vypsaný předtištěný směnečný protest, Wien 13.6.1848, jednotný signet 6kr 1840; přehyby
Zařazeno : Fiskální ceniny, U:A4
500 
Bez příhozu
1458
 
Jakost
F:1
U:A3s|
1855 RAKOUSKO listina s kolkem 10Kr C.M. s odstřiženou perforací (!), vyhotoveno v Praze, uznáno kontrolorem; velmi vzácné a hledané
Zařazeno : Fiskální ceniny, U:A3s|
2 000 
Bez příhozu
1459
 
Jakost
F:1
U:A3s|
1855 RAKOUSKO protokol o pronájmu s vylepenými kolky C.M. emise 1854, 12Fl (kat. Kořínek 17, perforace 15) + 45Kr, ručně znehodnoceno; bezvadný stav!
Zařazeno : Fiskální ceniny, U:A3s|
2 000 
2 000 
1460
 
Jakost
F:3
U:A4
1855 RAKOUSKO sestava 2ks nákladních listů císařské Ferdinandovy severní dráhy, zdobené záhlaví i titul s vyobrazením soudobé lokomotivy, razítka, provozní poznámky, 1x vlepený vážný lístek s řádkovým raz. LUNDENBURG, dobře zachovalé, složeno
Zařazeno : Fiskální ceniny, U:A4
700 
Bez příhozu
1461
 
Jakost
F:1
U:A4
1855 HABSBURSKÁ MONARCHIE tištěný zbrojní pas s nezoubkovaným (!) kolkem 30Kr C.M., zelené razítko krajského úřadu, kolek s úředně odstřiženou perforací; dobrý stav, zajímavé
Zařazeno : Fiskální ceniny, U:A4
1 500 
Bez příhozu
1462
 
Jakost
F:1
U:A3s|
1855 RAKOUSKO vícestránková nájemní listina se šlechtickým podpisem a pečetěmi, s vysokou frankaturou I. emise v záhlaví (20Fl 2x - různé zoubkování 15 a 14½, 8Fl - zoubkování 14½ + 15Kr); patina
Zařazeno : Fiskální ceniny, U:A3s|
1 500 
Bez příhozu
1463
 
Jakost
F:3
U:A3s|
1856 RAKOUSKO předtištěná smlouva z 11.8.1856 se vzácnou 4-barevnou frankaturou na přední straně (1Kr C.M. + 10Kr C.M. + 15Kr C.M. + 30Kr C.M.); kolek 30Kr C.M. poškozen v okraji; dokument nese stopy stáří
Zařazeno : Fiskální ceniny, U:A3s|
1 500 
Bez příhozu
1464
 
Jakost
F:1
U:A3s|
1857 RAKOUSKO předtištěný nájemní protokol se 4-barevnou frankaturou listinných kolků I. emise - 10Kr, 30Kr, 1Fl a 8Fl; v textu ještě 15Kr 4x, celá červená pečeť; hezké
Zařazeno : Fiskální ceniny, U:A3s|
1 000 
1 000 
1465
 
Jakost
F:1
U:A3s|
1858 RAKOUSKO dokument se 4-barevnou frankaturou listinných kolků I. emise v záhlaví - 1Fl, 4Fl, 10Fl, 20+20Fl C.M., hodnota 20Fl s průsvitkou; velmi zajímavé
Zařazeno : Fiskální ceniny, U:A3s|
2 000 
Bez příhozu
1466
 
Jakost
F:1
U:A3s|
1859 RAKOUSKO kvitance z 31.XII.1859 se smíšenou frankaturou listinných kolků I. a II. emise, kolek 3Kr C.M. již 14 měsíců po platnosti (!), velmi hledané
Zařazeno : Fiskální ceniny, U:A3s|
800 
Bez příhozu
1467
 
Jakost
F:2
U:A3s|
1859 RAKOUSKO smlouva s vysokou 5-barevnou frankaturou kolků z II. emise, mj. 16Fl (!); velká červená pečeť, velmi hezké, hledané
Zařazeno : Fiskální ceniny, U:A3s|
3 000 
3 000 
1468
 
Jakost
F:1
U:A3s|
1860 HABSBURSKÁ MONARCHIE recese na částku 14.000 zlatých s kolky emise 1858, 12 Zl (15½) a 50Kr, dobrý stav
Zařazeno : Fiskální ceniny, U:A3s|
900 
Bez příhozu
1469
 
Jakost
F:1
U:A3s|
1861 RAKOUSKO potvrzení o předání 5.250Fl se vzácnou frankaturou II. emise v záhlaví (16Fl + 1Fl + 50Kr); šlechtický podpis, vzácný kolek 16Fl s výrobními složkami papíru
Zařazeno : Fiskální ceniny, U:A3s|
3 000 
4 600 
+53,33%
1470
 
Jakost
F:1
U:A3s|
1862 RAKOUSKO dražební protokol s vysokou 5-barevnou frankaturou kolků z II. emise, pěkná papírová pečeť; velmi hezké
Zařazeno : Fiskální ceniny, U:A3s|
3 000 
3 000 
1471
 
Jakost
F:1
U:A3s|
1862 HABSBURSKÁ MONARCHIE listina se 2 kolky II. emise v záhlaví (4Kr + 15Kr), kolek 15Kr původně bez vodorovné perforace, vzácné, zachovalé
Zařazeno : Fiskální ceniny, U:A3s|
1 300 
Bez příhozu
1472
 
Jakost
F:1
U:A3s|
1862 RAKOUSKO nájemní protokol s 5-barevnou frankaturou listinných kolků II. emise 4+4Kr, 6Kr, 30+30Kr, 1Fl, 12+12Fl - různé papíry, základní vydání 1858 a 1. dotisk; ojedinělé, zajímavé
Zařazeno : Fiskální ceniny, U:A3s|
900 
900 
1473
 
Jakost
F:3
U:A3s|
1863 RAKOUSKO listina s vysokou barevnou frankaturou kolků 2. emise 5Kr + 8Fl + 14Fl + 14Fl + 20Fl, první kolek 14Fl je ze spodního okraje TL; listina bez ohybů (!), výborný stav, vzácné
Zařazeno : Fiskální ceniny, U:A3s|
3 000 
3 000 
1474
 
Jakost
F:1
U:A3s|
1866 RAKOUSKO česky psané potvrzení, v záhlaví smíšená frankatura kolků emise II a III, vzácný souběh kolků stejných hodnot 3Kr u obou emisí (kolky z II. emise po době platnosti), hledané
Zařazeno : Fiskální ceniny, U:A3s|
700 
700 
1475
 
Jakost
F:2
U:A3s|
1866 RAKOUSKO listina ze dne 22.8.66 s platným kolkem 7Kr emise 1866 a již půl roku neplatným kolkem 25Kr emise 1858, znehodnoceno křížovým škrtem, prvotní smíšená frankatura; bez poškození
Zařazeno : Fiskální ceniny, U:A3s|
800 
Bez příhozu
1476
 
Jakost
F:1
U:A3s|
1868 RAKOUSKO - UHERSKO kvitance se smíšenou frankaturou listinných kolků II. a III. emise 15Fl a 2,50Fl v záhlaví (vynechaná perforace v okraji), hezké, hledané
Zařazeno : Fiskální ceniny, U:A3s|
900 
Bez příhozu
1477
 
Jakost
F:2
U:A3s|
1868 RAKOUSKO - UHERSKO listina ze dne 17.8.68 s kolkem 3Kr emise 1866, Koř.127 a kolkem 10Kr emise 1858 (kolek neplatný již dva a půl roku), Koř.89, prvotní smíšená frankatura s nalepeným kolkem; bez poškození
Zařazeno : Fiskální ceniny, U:A3s|
800 
800 
1478
 
Jakost
F:1
U:A3s|
1869 RAKOUSKO - UHERSKO nájemní smlouva se smíšenou frankaturou II. a III. emise v záhlaví (2Fl + 3x 12Fl !! z II. emise a 60Kr + 50Kr v textu), všechny kolky v době platnosti, dokonalý stav
Zařazeno : Fiskální ceniny, U:A3s|
2 400 
2 400 
1479
 
Jakost
F:1
U:A3s|
1869 RAKOUSKO - UHERSKO pachtovní smlouva se smíšenou frankaturou listinných kolků II. a III. emise 50Kr, 1Fl a 1Fl z různých TL, 15Fl s průsvitkou "M", 3x 20Fl z různých TL, 2x pečeť, hezké
Zařazeno : Fiskální ceniny, U:A3s|
2 600 
2 600 
1480
 
Jakost
F:1
U:A3s|
1870 RAKOUSKO - UHERSKO kvitance se smíšenou frankaturou kolků emise 1867 3Kr a 1870 60Kr v záhlaví; vzácné, dobrý stav
Zařazeno : Fiskální ceniny, U:A3s|
600 
Bez příhozu
1481
 
Jakost
F:1
U:A3s|
1874 RAKOUSKO - UHERSKO tištěný výkaz s efektní vysokou frankaturou v záhlaví, vylepeny kolky emise 1870, 12fl, 1fl 3x z různých tiskových listů - kombinace ultramarin a berlinská modř, pečeť, kolky s úředním razítkem s orlicí; pouze přehyb
Zařazeno : Fiskální ceniny, U:A3s|
1 000 
1 000 
1482
 
Jakost
F:4
U:A5
1875 NĚMECKO průkaz služebné se zápisy a kolky městských úřadů, Policejního ředitelství DRESDEN a KÖNIGSBRÜCK s hodnotou 25Pf, celkem 8 kolků
Zařazeno : Fiskální ceniny, U:A5
400 
Vráceno
1483
 
Jakost
F:2
U:A4
1875 RAKOUSKO - UHERSKO tištěný účet za plyn se smíšenou frankaturou kolků emise 1875 a 1870 - poslední den platnosti (!); dekorativní, dobrý stav
Zařazeno : Fiskální ceniny, U:A4
1 000 
Bez příhozu
1484
 
Jakost
F:2
U:A4
1876 RAKOUSKO-UHERSKO proplacená směnka na vysokou částku 15.000 zlatých, plný podpis hraběte Alfonse Friedrich Mensdorff - Pouilly (1810-1894), na zadní straně kolek 10Fl; velmi dobrý stav
Zařazeno : Fiskální ceniny, U:A4
500 
Bez příhozu
1485
 
Jakost
F:2
U:A3s|
1877 RAKOUSKO - UHERSKO prvotní smíšená frankatura platných kolků emisí 1875 15Kr (10 dní před koncem platnosti) a emise 1877 10Kr a 1fl (první měsíc použití), podpis hrabě Kinsky; bez poškození
Zařazeno : Fiskální ceniny, U:A3s|
700 
Bez příhozu
1486
 
Jakost
F:1
U:A3s|
1884 RAKOUSKO - UHERSKO kvitance s velmi vzácnou smíšenou frankaturou kolků stejné hodnoty z různých emisí - 3Kr/ emise 1883 + již více než rok neplatný kolek 3Kr/ emise 1881; zajímavé
Zařazeno : Fiskální ceniny, U:A3s|
1 300 
Bez příhozu
1487
 
Jakost
F:1
U:A3s|
1893 RAKOUSKO - UHERSKO předtištěný licitační protokol se smíšenou frankaturou emisí 1888 (1Kr + 1Fl) a 1893 (60Kr + 10Fl + 2x 15Fl 2-páska + 2x 20Fl 2-páska) v záhlaví, výjimečná 6-barevná frankatura, velmi dekorativní
Zařazeno : Fiskální ceniny, U:A3s|
1 000 
Bez příhozu
1488
 
Jakost
F:2
U:A4
1945 NĚMECKO sestava 7ks potravinových lístků, Fischkarte, Reichseierkarte, Haushaltsausweis - Stadt Pirna; část použité; ohyby a natržení v okrajích
Zařazeno : Fiskální ceniny, U:A4
300 
300 
1489
 
Jakost
F:2
U:A4
1951 ČSR II. dobytčí pas, sestava 4ks, tiskopisy z roku 1951 s přitištěným kolky, znehodnoceny škrtem nebo perforací, s nákazovým příspěvkem - dolepeny zn. Nákazového fondu 1Ks a 2Ks, 1x 2-páska 50h, 1x zoubkovaná zn.., různá razítka; zajímavé, svislé přehyby
Zařazeno : Fiskální ceniny, U:A4
1 000 
1 000 
1490
 
Jakost
F:1
U:O4
1938-48 [SBÍRKY] sestava cca 100ks účtů a faktur s fiskálními kolky z období Protektorátu a začátku ČSR II., převážně několik emisí provizorních vydání po roce 1945
Zařazeno : Fiskální ceniny, U:O4
300 
VrácenoSBĚRATEL
Poslední aktualizace:
24.11.2017 11:10
:: © Burda Auction, s.r.o (Filatelie Burda) - Pořádání aukcí, prodej a nákup filatelistického a dalšího sběratelského materiálu (Filatelie, Poštovní známky, Celiny, Celistvosti, Dopisy, Filokratie, Pohlednice a dalších) ::
:: ok ::